THÁI ẤT THẦN KINH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 132 | Lần xem: 707 | Page: 665 | FileSize: 21.51 M | File type: PDF
707 lần xem

THÁI ẤT THẦN KINH. Thái Ất thần kinh hay Thái Ất là một trong ba môn học xếp vào tam thức (Thái Ất, Độn giáp, Lục nhâm đại độn).Thái Ất tức là Thái Nhất, tên gọi khác của Thần Bắc cực.Trong tam thức, Thái Ất thiên về Thiên, nó nghiên cứu sự chuyển động của các tinh tú ảnh hưởng đến Trái Đất, đến con người.Theo một số sách bói kinh điển, Thái Ất là tôn thần của thiên đế, ở trước sao Bắc thần, chủ sai khiến 16 thần. Sao Thái Ất chủ về dự đoán gió mưa, hạn hán lụt lội, chiến....

Nội dung