of x

Bài giảng Internet - Phần 4: Web

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 14 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Internet - Phần 4: Web. Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Web. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


4. Web

4. Web
4.1. Vài nét sự ra đời World Wide Web
World Wide Web có nhiều tên gọi khác như WWW,
Web, W3, ...
Web được biết đến bắt đầu từ năm 1980 ở CERN và do
Tim Berner Lees sáng tạo ra.
Được sử dụng trong thế giới Internet năm 1984
Vào năm 1989 Berner-Lees đã đề xuất một sự mở rộng
toàn cục ý tưởng trên để liên kết các siêu văn bản ở
khắp nơi trên thế giới.
Nó đã phát triển mạnh cho đến ngày nay.
Để sử dụng Web cần có một client được gọi là trình
duyệt Web.

Lê Anh Nhật

59

4. Web
4.2. Cách Web làm việc

a.Web là gì ?
 Web

là những kho tài liệu với các trang Web .
 Trang Web: là tài liệu sử dụng HTML (HyperText
Markup Language) để mô tả và được lưu trữ thành
những tập tin dạng văn bản có phần mở rộng là
HTML hay HTM.
 Mục đích chính của HTML là để mô tả cách định
dạng nội dung văn bản của một trang Web.

Lê Anh Nhật

60

4. Web
4.2. Cách Web làm việc
b. Uniform Resource Locator - URL (Bộ định vị tài
nguyên)
 URL là một sự qui ước chuẩn cho việc chỉ định vị trí
mỗi tài nguyên trên Internet.
 Một URL gồm có ba phần:

Scheme (hệ thống): mô tả protocol mà client sử dụng để xử
lý tài nguyên.
Host: chỉ ra máy mà tài nguyên cần xử lý nằm trên đó.
Path: chỉ ra đường dẫn và có thể có cả tên tập tin là tài
nguyên cần xử lý.

Lê Anh Nhật

61

4. Web
4.2. Cách Web làm việc
c.HTTP (HyperText Transfer Protocol)
 Protocol

HTTP (1990) được sử dụng để trao đổi
thông tin giữa Web client và Web server.
 Protocol HTTP là một giao thức thuần văn bản.
 HTTP là một protocol không trạng thái, nghĩa là
server không lưu giữ lại thông tin về user và chương
trình duyệt của client.
 Với HTTP nó cho phép xác định tài nguyên yêu cầu
có thể là một tập tin hoặc một chương trình.

Lê Anh Nhật

62

1140564

Tài liệu liên quan