Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp

Đăng ngày 11/27/2018 11:12:38 AM | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 105 | Page: 176 | FileSize: 5.44 M | File type: PPT
Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp. Nội dung chính của bài giảng là trình bày loại hình doanh nghiệp nông nghiệp, cơ sở khoa học của quản trị kinh doanh nông nghiệp, tổ chức bộ máy quản trị trong các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo!
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
105 lần xem

Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp. Nội dung chính của bài giảng là trình bày loại hình doanh nghiệp nông nghiệp, cơ sở khoa học của quản trị kinh doanh nông nghiệp, tổ chức bộ máy quản trị trong các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo!.

Nội dung

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh ­­­­­­­­­&­­­­­­­­­ Quản trị kinh doanh nông nghiệp Nguyễn Anh Trụ Tài liệu tham khảo Trần Quốc Khánh. Giáo trình quản trị kinh doanh nông nghiệp. Trường ĐHKTQD. NXB Lao động – Xã hội, 2005. Baker, G. A. et al. Introduction to Food and Agribusiness Management. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458, US. Brester, G. 2008. Introduction to Agribusiness Management. Montana State University, US. Wen­fei Uva. 2002. Strategic Planning for Your Farm Business. Cornell University, Ithaca, NY 14853, US. Các tài liệu khác… Phương pháp tính điểm Tham dự lớp: 10% Thảo luận nhóm: 30% Thi kết thúc học phần: 60% Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụvà phương pháp nghiên cứu Mục tiêu: • Nắm được đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học • Tìm hiểu các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp Đối tượng nghiên cứu Kiến thức các cơ sở quản trị sản xuất kinh doanh trong sản xuất kinh doanh Các vấn đề tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Người tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Mục đích sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp Ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu và đặc biệt Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các cơ thể sống Sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ Thường có chu kỳ dài, tiến hành ngoài trời trên không gian rộng Chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên (tiếp…) Sản xuất nông nghiệp nước ta phổ biến là sản xuất nhỏ Bình quân ruộng đất theo đầu người thấp và lao động nhiều và phân bố không đều giữa các vùng miền Sản xuất nông nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa Nhiệm vụ môn học Nghiên cứu và ứng dụng các quy luật của sản xuất hàng hóa trong nền kinh tế thị trường vào sản xuất kinh doanh nông nghiệp Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý kinh doanh nông nghiệp Tổng kết các kinh nghiệm thực tiễn ở trong và ngoài nước về tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp Nội dung môn học Các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp Cơ sở khoa học của quản trị kinh doanh nông nghiệp Tổ chức bộ máy quản trị trong các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp Chiến lược kinh doanh nông nghiệp Kế hoạch sản xuất kinh doanh nông nghiệp (tiếp…) Quản trị các yếu tố sản xuất trong kinh doanh nông nghiệp Tổ chức kinh doanh trồng trọt và chăn nuôi Tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp Phương pháp nghiên cứu môn học Phương pháp thống kê Phương pháp điều tra Phương pháp nghiên cứu điển hình Phương pháp chuyên gia Phương pháp toán học V.v… Chương 2: Các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp Mục tiêu: • Nắm được nguyên tắc lựa chọn các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp • Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp Vai trò của lựa chọn các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp Khai thác đầy đủ và hợp lý các nguồn lực trong nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế Xây dựng các mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo yêu cầu của kinh tế thị trường Nguyên tắc lựa chọn và tổ chức các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp Đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả • Hiệu quả kinh tế • Hiệu quả xã hội • Hiệu quả môi trường Các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp là tổ chức kinh tế tự chủ (tiếp…) Phù hợp với đặc điểm kinh tế ­ xã hội của nông nghiệp, nông thôn nước ta Đảm bảo tính thống nhất trên 3 mặt: quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý và quan hệ phân phối Các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp Hộ nông dân • Khái niệm: Là hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông, lâm, ngư nghiệp, bao gồm một nhóm người có cùng huyết tộc hoặc quan hệ huyết tộc sống chung trong một mái nhà, có chung nguồn thu nhập, tiến hành các hoạt động sản xuất nông nghiệp với mục đích chủ yếu phục vụ nhu cầu của gia đình. (tiếp…) Đặc điểm • Mục đích nông lâm của hộ nông dân là sản xuất sản phẩm phục vụ chính họ • Sản xuất dựa trên công cụ thủ công và trình độ canh tác lạc hậu • Các thành viên trong hộ có sự gắn bó về quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý và quan hệ phân phối • Là đơn vị tái tạo nguồn lao động (tiếp…) Vai trò • Sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu xã hội • Khai thác các nguồn lực (đất đai, lao động, vốn, v.v…) • Từng bước thích ứng với cơ chế thị trường, áp dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất • Góp phần xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn (tiếp…) Quá trình phát triển • Giai đoạn 1954 – 1986 • Giai đoạn 1988 – nay Xu hướng phát triển của kinh tế hộ nông dân Các hộ nông chuyển sang dân sản xuất tự cung, tự cấp sản xuất hàng hóa nhỏ Các hộ nông dân sản xuất tự cấp tự túc chuyển sang các hộ có tỷ suất hàng hóa cao Các hộ có tỷ suất hàng hóa cao trở thành trang trại Một số hộ chuyển sang kinh doanh các ngành nghề nông thôn Trang trại Khái niệm: Là hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh cơ sở trong nông, lâm, ngư nghiệp, có mục đích chủ yếu là sản xuất hàng hóa; tư liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng của chủ thể độc lập; sản xuất được tiến hành trên quy mô ruộng đất và các yếu tố sản xuất tập trung tương đối lớn; cách thức tổ chức quản lý tiến bộ và trình độ kỹ thuật cao; hoạt động tự chủ và gắn với thị trường. Đặc trưng Mục đích của trang trại là sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu thị trường TLSX thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng của chủ thể độc lập Chủ trang trại là người có ý chí và có khả năng tổ chức sản xuất kinh doanh Tổ chức sản xuất kinh doanh của trang trại tiến bộ hơn Vai trò Thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp và kinh tế nông thôn Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo các vùng sản xuất tập trung, chuyên môn hóa Tạo ra sản phẩm làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và dịch vụ sản xuất ở nông thôn Có khả năng áp dụng hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất Tạo việc làm và tăng thu nhập trong nông thôn Tiêu chí nhận dạng trang trại Giá trị sản phẩm hàng hóa tạo ra trong 1 năm: từ 40 triệu đồng trở lên Quy mô diện tích đất đai và số lượng gia súc, gia cầm ­ Đối với trang trại cây hàng năm: 2 ha ở phía Bắc và 3 ha ở phía Nam ­ Đối với trang trại cây lâu năm: 3 ha ­ Đối với trang trại hoa cây cảnh: 0,5 ha (tiếp…) Quy mô về vốn và lao động ­ Đầu tư vốn trên 20 triệu đồng ­ Thuê 2 lao động trở lên Phân loại trang trại Theo tính chất sở hữu • Trang trại gia đình • Trang trại ủy thác cho người nhà, bạn bè quản lý Theo phương hướng sản xuất • Trang trại cây thực phẩm • Trang trại cây ăn quả • Trang trại cây công nghiệp • Trang trại chăn nuôi đại gia súc • Trang trại nuôi trồng thủy sản • V.v… Tình hình phát triển trang trại Vùng trung du và miền núi ­ Chủ yếu là trang trại vườn rừng, vườn đồi, v.v… ­ Hình thành từ 3 dạng chủ yếu + Từ các hộ đồng bằng lên xây dựng vùng kinh tế mới + Từ các hộ thành viên nông, lâm trường + Tư nhân đến thuê đất ­ Phương hướng kinh doanh + Kinh doanh tổng hợp + Trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lâm nghiệp + Chăn nuôi đại gia súc (tiếp…) Vùng ven biển ­ Trang trại nuôi trồng thủy sản ­ Trang trại nuôi trồng thủy sản kết hợp với sản xuất nông nghiệp Vùng đồng bằng ­ Chủ yếu trang trại quy mô nhỏ ­ Trang trại trồng trọt ­ Trang trại chăn nuôi ­ Trang trại kết hợp sản xuất nông nghiệp với ngành nghề phi nông nghiệp Hợp tác xã nông nghiệp Khái niệm: Là tổ chức kinh tế của các hộ nông dân cá thể, pháp nhân có cùng nhu cầu và nguyện vọng, tự nguyện liên kết lại để phối hợp giúp đỡ nhau phát triển kinh tế hoặc đáp ứng tốt hơn nhu cầu về đời sống của mỗi thành viên, tổ chức và hoạt động theo pháp luật và có tư cách pháp nhân. Đặc điểm Tự nguyện gia nhập và ra khỏi HTXNN Các xã viên bình đẳng trong tham gia quản lý, kiểm tra giám sát và có quyền ngang nhau trong biểu quyết Tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh Có tư cách pháp nhân và bình đẳng trước pháp luật Mục đích thành lập HTXNN là phục vụ sản xuất của hộ nông dân Vai trò Cung cấp đầy đủ, kịp thời và đảm bảo chất lượng các yếu tố đầu vào và dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp Điều tiết sản xuất nông nghiệp Là nơi tiếp nhận sự trợ giúp của Nhà nước tới hộ nông dân Phân loại

Tài liệu liên quan