Tập san bồi dưỡng Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật - Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 25 | Page: 47 | FileSize: 2.29 M | File type: PDF
Tập san bồi dưỡng Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật - Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử. Tập san bồi dưỡng Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật nhằm góp phần phục vụ hoạt động bồi dưỡng từ xa về kỹ năng tiếp cận, nghiên cứu dự án Luật bảo vệ, kiểm dịch thực vật. Nội dung chuyên đề đề cập sâu đến hai nội dung cơ bản trong hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật là quản lý nhà nước trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong từng thời kỳ và đánh giá việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau quả tươi cũng như giới thiệu đôi nét về dự án luật bảo vệ, kiểm dịch thực vật, những đề xuất và kiến nghị. Mời bạn đọc tham khảo.
B
Ĩ
I
BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ
TẬP SAN
ỒI DƯỠNG
QUẢN
NHÀ
NƯỚC
TRONG
LĨNH
VỰC
BẢO
VỆ
KIỂM
DỊCH
THỰC
VẬT
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC VỤ HỘI NGHỊ
BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ
BIÊN TẬP
Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử
TRỤ SỞ
37 HÙNG VƯƠNG
BA ĐÌNH - HÀ NỘI
ĐT: 080-44352
FAX :080-46003
Website:www.ttbd.gov.vn
Email:ttbd@qh.gov.vn
2
QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
MỤC LỤC
Mục lục
3
Mở đầu
4
PHẦN MỘT: QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ
VỀ BẢO VỆ & KIỂM DỊCH THỰC VẬT QUA CÁC THỜI KỲ
5
1. Thời kỳ từ năm 1961 - 1990
6
2. Thời kỳ từ năm 1991 - 2000
7
3. Thời kỳ từ năm 2001 - 2010
11
4. Các thành tựu đạt được
14
5. Định hướng hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian tới
15
PHẦN HAI: QUẢN VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG
SẢN XUẤT RAU, QUẢ TƯƠI 17
1. Đánh giá chung về sản xuất rau, quả công tác quản an toàn thực phẩm
hiện nay
18
2. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tồn thuốc BVTV trên rau
20
3. Kết quả kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với rau, quả
25
4. Những tồn tại chủ yếu nguyên nhân của những tồn tại trong công tác quản lý,
kinh doanh sử dụng thuốc BVTV trên rau quả tươi hiện nay
31
5. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp trong quản lý, kinh doanh sử dụng thuốc
BVTV bền vững, an toàn hiệu quả
33
PHẦN BA: DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
35
1. Quan điểm, mục tiêu xây dựng Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật
36
2. Một số đề xuất mang tính định hướng bản trong Dự án Luật Bảo vệ
Kiểm dịch thực vật
37
3. Một số vấn đề còn ý kiến trong Dự thảo Luật Bảo vệ Kiểm dịch thực vật
38
KẾT LUẬN
45
CHÚ THÍCH
46
QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
25 lần xem

Tập san bồi dưỡng Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật - Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử. Tập san bồi dưỡng Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật nhằm góp phần phục vụ hoạt động bồi dưỡng từ xa về kỹ năng tiếp cận, nghiên cứu dự án Luật bảo vệ, kiểm dịch thực vật. Nội dung chuyên đề đề cập sâu đến hai nội dung cơ bản trong hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật là quản lý nhà nước trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong từng thời kỳ và đánh giá việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau quả tươi cũng như giới thiệu đôi nét về dự án luật bảo vệ, kiểm dịch thực vật, những đề xuất và kiến nghị. Mời bạn đọc tham khảo..

Nội dung

  1. B BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ