Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tín hiệu

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 52 | Page: 7 | FileSize: 0.26 M | File type: PDF
52 lần xem

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tín hiệu. Tài liệu tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết tín hiệu giúp các bạn sinh ôn tập lý thuyết tín hiệu và hệ thống lại kiến thức đã học để chuẩn bị kì kiểm tra sắp tới..

Nội dung

  1. Chương 1 1. Một tín hiệu liên tục x(t) như trong hình. Vẽ các tín hiệu sau 2. Một tín hiệu rời rạc x[n] như trong hình. Vẽ các tín hiệu sau 3. Xác định và vẽ thành phần chẵn lẻ của các tín hiệu sau
  2. 4. Xác định các tín hiệu sau có là tuần hoàn hay không. Nếu là tuần hoàn, hãy xác định chu kì cơ bản 5. Xác định các tín hiệu sau có là tuần hoàn hay không. Nếu là tuần hoàn, hãy xác định chu kì cơ bản 6. Xác định các hệ thống sau có: a. Nhớ hay không nhớ b. Bất biến theo thời gian c. Tuyến tính d. Nhân quả
  3. e. ổn định Hệ thống liên tục Hệ thống rời rạc
  4. Chương 2: 1. Xác định đầu ra của hệ thống khi đầu vào và đáp ứng xung lần lượt là 2. Xác định đầu ra của hệ thống khi đầu vào và đáp ứng xung lần lượt là
  5. 3. Cho hệ thống có đáp ứng xung là Xác đinh đầu ra của hệ thống khi đầu vào là 4. Xác định các hệ thống sau là nhân quả / ổn định hay không
  6. Hệ thống liên tục
  7. Chương 3 1. Xác định khai triển Fourier của các tín hiệu cho bởi các hình sau 2. Xác định khai triển Fourier của các tín hiệu rời rạc tuần hoàn sau a. b. , 0