Mục
Lục
Lời Giới Thiệu
QUY TẮC #1: ĐỪNG THEO ĐUỔI ĐAM MÊ CỦA BẠN
Chương 1: “Đam mê” Của Steve Jobs
Chương 2: Đam Mê Là Rất Hiếm Hoi
Chương 3: Đam Mê Rất Nguy Hiểm
QUY TẮC #2: HÃY TRỞ NÊN GIỎI ĐẾN MỨC HỌ KHÔNG THỂ PHỚT
LỜ BẠN
Chương 4: Sự Rõ Ràng Của Một Người Thợ
Chương 5: Sức Mạnh Của Vốn Liếng Sự Nghiệp
Chương 6: Những Nhà Tư Bản Sự Nghiệp
Chương 7: Trở Thành Một Người Thợ Lành Nghề
QUY
TẮC
#3:
TỪ
CHỐI
HỘI
THĂNG
TIẾN
(HAY
TẦM
QUAN
TRỌNG CỦA SỰ KIỂM SOÁT)
Chương 8: Liều Thuốc Tiên Công Việc Mơ Ước
Chương 9: Bẫy Kiểm Soát Thứ Nhất
Chương 10: Bẫy Kiểm Soát Thứ Hai
Chương 11: Tránh Bẫy Kiểm Soát
QUY TẮC #4: NGHĨ NHỎ LÀM LỚN (HAY TẦM QUAN TRỌNG CỦA
SỨ MỆNH)
Chương 12: Cuộc Sống Đầy Ý Nghĩa Của Pardis Sabeti
Chương 13: Sức Mạnh Đòi Hỏi Của Vốn Liếng Sự Nghiệp
Chương 14: Sứ Mệnh Cần Đánh Cược Chút Ít
Chương 15: Sứ Mệnh Cũng Cần Tiếp Thị
Kết Luận
Về Tác Giả