Ebook Đời ngắn đừng ngủ dài: Phần 1 - Robin Sharma

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 8 | Lần xem: 107 | Page: 60 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
Ebook Đời ngắn đừng ngủ dài: Phần 1 - Robin Sharma. Cuốn sách Đời ngắn đừng ngủ dài của Robin Sharma chứa đựng rất nhiều sự thông tuệ và lời khuyên sâu sắc, trình bày ngắn gọn, đơn giản để ai cũng hiểu được, và nếu kiên nhẫn áp dụng thì hiệu quả sẽ rất to lớn. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu những mẫu chuyện ngắn và lời tự sự của ông như: Hãy là chính mình, rào cản vô hình, sức mạnh của sự đơn giản, nguyên tắc mở rộng thành công,... Mời các bạn cùng tham khảo.