Nghiên cứu mô hình bồi lắng ven biển dưới tác dụng đồng thời của sóng và dõng chảy

Đăng ngày 4/2/2019 10:39:02 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 13 | Page: 5 | FileSize: 0.58 M | File type: PDF
Nghiên cứu mô hình bồi lắng ven biển dưới tác dụng đồng thời của sóng và dõng chảy. Bài báo trình bày về sự phân bố bùn cát lơ lửng tại vị trí ven biển, mô hình bồi lắng bùn cát dưới tác dụng đồng thời của cả hai yếu tố sóng và dòng chảy, đưa ra các đề xuất về điều kiện biên đáy mới dựa trên nghiên cứu mô hình số và thực nghiệm. Mời các bạn cùng tìm hiểu về bài viết để nắm rõ hơn về chi tiết nội dung.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
13 lần xem

Nghiên cứu mô hình bồi lắng ven biển dưới tác dụng đồng thời của sóng và dõng chảy. Bài báo trình bày về sự phân bố bùn cát lơ lửng tại vị trí ven biển, mô hình bồi lắng bùn cát dưới tác dụng đồng thời của cả hai yếu tố sóng và dòng chảy, đưa ra các đề xuất về điều kiện biênđáy mới dựa trên nghiên cứu mô hình số và thực nghiệm. Mời các bạn cùng tìm hiểu về bài viết để nắm rõ hơn về chi tiết nội dung..

Nội dung

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỒI LẮNG VEN BIỂN DƯỚI TÁC DỤNG ĐỒNG THỜI CỦA SÓNG VÀ DÕNG CHẢY STUDY OF COASTAL SEDIMENT MODELLING UNDER WAVEAND CURENT CO-ACTION TRẦN LONG GIANG Viện Nghiên Cứu và Phát Triển, Trường ĐHHH Việt Nam NGUYỄN THỊ DIỄM CHI Khoa Công Trình, Trường ĐHHH Việt Nam Tóm tắt Bài báo trình bày về sự phân bố bùn cát lơ lửng tại vị trí ven biển, mô hình bồi lắng bùn cát dưới tác dụng đồng thời của cả hai yếu tố sóng và dòng chảy, đưa ra các đề xuất về điều kiện biên đáy mới dựa trên nghiên cứu mô hình số và thực nghiệm. Từ khóa: Trầm tích bồi lắng, sóng và dòng chảy, phương pháp toán học, số liệu thí nghiệm Abstract The paper presents the distibution of suspended sediment concentration at coastal area under wave and curent co-action. The new bottom boundary condition was implemented basing on the mathematical method and experimental data.. Key words: Suspended sediment, wave and curent, mathematical method, exprimental data. 1. Đặt vấn đề Trong những năm gần đây, ở Việt Nam hiện tượng bồi lấp và xói lở các cửa sông ven biển diễn ra hết sức phức tạp và nghiêm trọng như bồi lấp cửa biển Đà Diễn – Tuy Hòa - Phú Yên (Hình 1) và xói lở bờ biển tại Cửa Đại – Hội An – Quảng Nam (Hình 2). Các hiện tượng này đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của người dân và đồng thời tác động mạnh mẽ đến môi trường sống của các loài sinh vật biển. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và đưa ra được mô hình toán giúp cho việc mô phỏng bồi lắng chính xác để từ đó có biện pháp phòng chống xói lở bờ biển là công việc rất cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở đó, trong phạm vi bài báo này các tác giả phân tích và tính toán sự phân bố bùn cát lơ lửng tại vị trí ven biển, nghiên cứu mô hình bồi lắng bùn cát dưới tác dụng đồng thời của cả hai yếu tố sóng và dòng chảy, đưa ra các đề xuất về điều kiện biên đáy mới dựa trên nghiên cứu mô hình toán và thực nghiệm. Hình 1. Bồi lấp cửa biển Đà Diễn -Tuy Hòa - Phú Yên Hình 2. Xói lở nghiêm trọng tại Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam 2. Mô hình toán xác định nồng độ bùn cát Trong tính toán bồi lắng bùn cát tại các vị trí cửa sông và ven biển thường điều kiện biên đáy đóng một vai trò hết sức quan trọng. Thông thường sóng xới tung bùn cát lên và dòng chảy mang bùn cát đi. Một số nhà nghiên cứu đã đưa ra hai mô hình điều kiện biên đáy, điều kiện thứ nhất dựa trên sự phân bố lưu tốc của dòng chảy theo độ sâu, điều kiện thứ hai dựa trên tham số xáo trộn nước – bùn cát trong tính toán nồng độ bùn cát lơ lửng. Hai điều kiện biên này được mô tả theo phương trình toán học như sau: с c   c t z z  z  − = p(t , z = 0, c  0, z  , c(z,t +T)= c(z,t , (1) Trong đó: z – Tọa độ theo phương đứng tính từ đáy biển; t – Thời gian; T – Chu kỳ sóng; w – Kích thước của hạt; - Hệ số khuếch tán các hạt; p(t) – Hàm được gọi là «pickup». Trong công thức trên điều kiện biên phía dưới được xác định như sau: с(z0,t) = c0 (t) (2) Hàm p(t) được xác định theo công thức như sau:  4 −14 p t = 1+   cr   (3) Trong đó:  ,cr - Biên độ của tham số Shields và các giá trị của nó tương ứng với trọng lượng của trầm tích. Biên độ của tham số Shields được xác định như sau: Trong đó: u* - Tốc độ dòng chảy tại đáy; 2  = Δgd (4) Δ = (s − )  ρs, ρ – Khối lượng riêng của trầm tích và nước; g – Gia tốc trọng trường; d – Đường kính hạt trầm tích. Vận tốc đáy của dòng chảy được xác định như sau: 2 u*c = Ch  (5) Với: Uc – Vận tốc dòng chảy tại độ sâu trung bình; Ch – Hệ số Chezy. Mật độ phân bố bùn cát của hạt tại độ sâu z = a được xác định theo công thức của Kantardgi (1992) [1]. 3 −1 g 1 3 −1 a,i ∗c 2  i i (6) Trong trường hợp bùn cát có nhiều loại đường kính hạt thì công thức xác định mật độ bùn cát như sau: 3 −1 g 1 3 n −1 a,i ∗c 2 i i i=1 Với n - Số loại hạt bùn cát, ω – Vận tốc góc của hạt, p – Khả năng bồi lắng của hạt. 3. So sánh kết quả tính toán bằng mô hình và thực nghiệm (7) Việc tính toán nồng độ bùn cát được tiến hành dựa trên số liệu đầu vào gồm địa hình, thông số sóng và dòng chảy tại khu vực huyện Cần Giờ (hình 3), [2]. Hình 3. Khu vực nghiên cứu xác định nồng độ bùn cát Các thông số đầu vào của mô hình toán có được tóm tắt như sau: Mật độ nước biển ρ=1025kg/m3, Khối lượng riêng của hạt trầm tích ρs=2650 kg/m3, Đường kính hạt trầm tích d = 0,038mm; Vận tốc dòng chảy u = 0,3m/s -1,4m/s; Độ sâu nước dao động trong khoảng h = 10m - 20m; Hướng sóng tới dao động α = 100- 300; Chiều cao sóng H = 0,05m-1,0m; Thời gian tính toán t = 12 ngày; Chu kỳ sóng T= 4s - 8s. So sánh giữa kết quả mô hình toán (dựa trên phần mềm MathCad V14) và số đo thực nghiệm của tác giả TS. Phạm Văn Hoặc [3] được trình bày trong hình 4 (nồng độ phù sa được xác định tại Vịnh Gành Rái, chỗ giao gần cửa sông Cái Mép và Ngã Bảy, thời gian đo 10 giờ). Kg/m3 0.16 0.152 0.144 0.128 0.112 M (1000Sa)i 0.096 Thực đo 0.08 .com   0.064 0.048 0.032 0.016 0.011 4. Kết luận − 1 − 0.9 −.0.8 − 0.7 − 0.6 − 0.5 − 0.4 − 0.3 −.0.2 − 0.1 − 0.95 Hình 4. So sánh giữa kết quả mô hình toán và số đo thực nghiệm h .com Hsóng (m) 10 0 Qua nghiên cứu này có thể rút ra một số kết luận sau: - Các kết quả trong mô hình toán và thực đo chênh lệch nhỏ khi chiều cao sóng nhỏ, sai số lớn nhất của mô hình toán và kết quả thực nghiệm gần 3 lần khi chiều cao sóng lớn. - Cần phải hoàn thiện mô hình toán thông qua các tham số thực nghiệm. - Ảnh hưởng của thông số sóng và dòng chảy đồng thời lên sự phân bố mật độ bùn cát khác đáng kể khi ta nghiên cứu riêng từng yếu tố tác động. - Để mô hình toán được tốt hơn, các tác giả đề xuất điều chỉnh lại hệ số Chezy, ứng suất tới hạn cho phù hợp với hiện trường tính toán. - Các kết quả nghiên cứu trong bài báo này có thể làm cơ sở cho việc nghiên cứu bồi xói tại các khu vực cửa sông ven biển của Việt Nam. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] KANTARDGI, I G (1992). “Incipiency of sediment motion under combined waves and currents. Journal of Coastal Research”, v. 8, 2, 332-338. [2] http://www.vawr.org.vn/ [3] Phan Văn Hoặc (2004), “Nghiên cứu tương tác động động lực học biển - sông ven biển Cần Giờ phục vụ cơ sở Hạ tầng cho du lịch thành phố Hồ Chí Minh”. Báo cáo đề tài Sở khoa học công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, T.P Hồ Chí minh, 2004. Ngày nhận bài: Ngày phản biện: Ngày chỉnh sửa: Ngày duyệt đăng: 25/7/2016 11/8/2016 22/8/2016 24/8/2016

Tài liệu liên quan