LỜI MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập toàn diện với nền kinh tế khu vực và thế giới, nhất là khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức thương mại Thế giới –WTO. Quá trình này sẽ tạo nhiều cơ hội cho sự phát triển nhanh, mạnh nền kinh tế nước ta, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức rất lớn, nhất là đối với doanh nghiệp Việt Nam. Muốn đứng vững và phát triển trong điều kiện cạnh tranh khắc nghiệt của vòng xoáy toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam cần phải luôn luôn chú ý việc nghiên cứu phát triển các dự án đầu tư vào sản phẩm mới, có tính cạnh tranh cao, tạo sự khác biệt về chất lượng và giá trị so với các sản phẩm khác đang có sẵn trên thị trường Để hạn chế rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư đúng, bất kỳ dự án nào cũng cần phải được phân tích, đánh giá toàn diện trên các khía cạnh như: Phân tích thị trường; phân tích kỹ thuật; phân tích nguồn lực; phân tích đánh giá tác động môi trường; phân tích kinh tế xã hội; phân tích tài chính ... Trong đó phân tích tài chính dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp. Mục tiêu cao nhất của phân tích tài chính dự án là nhằm phát hiện các dự án tốt, ngăn chặn các dự án xấu. Do vậy chất lượng phân tích tài chính dự án luôn được các Doanh nghiệp đặc biệt quan tâm; Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh không phải là ngoại lệ Tuy nhiên, chất lượng phân tích tài chính dự án của công ty vẫn chưa đáp ứng yêu cầu một số dự án hoạt động kém hiệu quả. Để phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh, nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án là một đòi hỏi thiết yếu đối với công ty 1 Góp phần đáp ứng đòi hỏi đó của thực tiễn, đề tài: "Nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án tại Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh" được lựa chọn nghiên cứu 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Đã có nhiều đề tài, Luận văn, luận án, nghiên cứu về phân tích tài chính dự án của doanh nghiệp như: - Phùng Chu Cường (2006), “Nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả dự án đầu tư - Trường hợp khách sạn Đà Lạt”, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trong luận văn tác giả đã trình bày những nội dung cơ bản vềmặtlýluậncủakhoahọcphântíchđánhgiáhiệuquảtài chínhdựán đầutư; tác giả đã đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực gắn liền với thực tế trong công tác phân tích hiệu quả tài chính dự án. Cácgiải pháp tácgiảđưaracó thểgiúp cho chủ đầu tư áp dụng và có cơ sở đưa ra các quyết định đúng đắn nhất trong việc đầu tư cácdựán,nhằmnângcaonănglựccạnhtranhcủadoanhnghiệp - Nguyễn Thị Minh Phương (2009), “Phân tích tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới Nam An Khánh ”, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế quốc dân. Trong luận văn này tác giả đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về tài chính dự án đầu tư bất động sản; từ đó đánh giá hoạt động phân tích tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới Nam An Khánh. Sau đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới Nam An Khánh. - Nguyễn Thị Thúy Hằng (2013), “Hoàn thiện phân tích tài chính dự án tại công ty cổ phần Viwaseen6 ”, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế quốc dân - Phạm Bá Trung (2011), “Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại công ty cổ phần đầu tư Phú Hưng", luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế quốc dân Các luận văn, nói chung đã đưa ra cơ sở lý luận về phân tích tài chính 2 Thang Long University Libraty dự án trên giác độ doanh nghiệp. Đồng thời đánh giá thực trạng phân tích tài chính dự án tại các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Từ những kết luận về kết quả đạt được và hạn chế, đưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính dự án của doanh nghiệp Từ các phân tích này, có thể thấy được phân tích tài chính dự án dù nhìn nhận từ góc độ nào, tính toán theo phương pháp nào thì cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của chúng đối với một dự án đầu tư. Tuy nhiên quá trình phân tích tài chính dự án còn nhiều nội dung cần được bổ sung và hoàn hiện sao cho phù hợp với từng thời điểm và tình hình thực tế của doanh nghiệp Thông qua đánh giá về chất lượng phân tích tài chính dự án của Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh, một doanh nghiệp đang trên đà phát triển, có mọi điều kiện để tiến hành xây dựng một công trình trọng điểm nhưng phải từ bỏ vì sự đi xuống của thị trường bất động sản. Đề tài nêu ra các chỉ tiêu đánh giá chất lượng phân tích tài chính dự án. Từ đó chỉ ra những thiếu sót và đưa ra những giải pháp cần thiết cho doanh nghiệp 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án tại Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh. Để đạt được mục đích, các nhiệm vụ nghiên cứu cần được thực hiện: - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về chất lượng phân tích tài chính dự án của doanh nghiệp - Đánh giá chất lượng phân tích tài chính dự án của Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh thông qua việc phân tích một dự án cụ thể là dự án: “Đầu tư mua sắm mới 5 xe ô tô tải tự đổ 24T, hiệu Huyndai – Hàn Quốc” - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng 3 phân tích tài chính dự án của Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng phân tích tài chính dự án của Doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: Chất lượng phân tích tài chính dự án của Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh, giai đoạn 2014 - 2015 - Thời gian nghiên cứu: từ năm 2014 đến 2015, đề tài được nghiên cứu trên giác độ doanh nghiệp 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong quá trình thực hiện luận văn, các phương pháp nghiên cứu được thực hiện: - Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập các thông tin liên quan đến phân tích tài chính dự án doanh nghiệp nói chung và của Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh nói riêng - Phương pháp thống kê, phân tích và xử lý số liệu: Dựa trên các thông tin, dữ liệu thu thập được ở trên, em đã tiến hành phân tích thực trạng chất lượng phân tích tài chính dự án của Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh - Phương pháp so sánh đối chiếu: Dựa trên kết quả phân tích, em so sánh với các chỉ tiêu phản ánh chất lượng phân tích tài chính dự án của doanh nghiệp để đánh giá thực trạng chất lượng phân tích tài chính dự án tại công ty CP đầu tư Cường Thịnh - Phương pháp trình bày: Từ những kết quả phân tích, so sánh ở trên, em sử dụng phương pháp trình bày để diễn giải, bình luận cho vấn đề đang quan tâm 6. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN Lý luận: Hệ thống hoá những vấn đề liên quan về chất lượng phân tích tài chính dự án doanh nghiệp 4 Thang Long University Libraty Thực tiễn: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án của Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh 7. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, phụ lục, nội dung luận văn được trình bày theo kết cấu 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng phân tích tài chính dự án của doanhnghiệp Chương 2: Thực trạng chất lượng phân tích tài chính dự án tại Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án tại Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh 5 CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái quát dự án của doanh nghiệp 1.1.1.1 Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi [1] Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Công ty cổ phần; công ty hợp danh Đầu tư là hoạt động chủ yếu quyết định sự phát triển và tăng trưởng của các cơ sở sản xuất kinh doanh Hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp giữ vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay. Hoạt động đầu tư là quá trình trong đó người có tiền (nhà đầu tư) bỏ tiền ra nhằm mục đích chung là thu được lợi ích nào đó trong tương lai về mặt tài chính, cơ sở vật chất, nâng cao trình độ … mà những lợi ích này lớn hơn những chi phí bỏ ra Đầu tư là hoạt động sử dụng các nguồn lực ở thời điểm hiện tại, để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm đạt được các kết quả lợi nhuận và lợi ích kinh tế trong tương lai. Các hoạt động đầu tư có các đặc điểm chính sau: - Phải sử dụng một lượng tài nguyên, một lượng vốn. Có thể là tiền mặt hoặc tài sản như: máy móc thiết bị, phương tiện, nhà xưởng, mặt bằng 6 Thang Long University Libraty - Hoạt động đầu tư kể từ khi bắt đầu đến khi dự án mang lại hiệu quả thường diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối dài - Thành quả do hoạt động đầu tư mang lại sẽ được khai thác trong nhiều năm nhằm bù đắp chi phí bỏ ra và gia tăng lợi nhuận - Doanh nghiệp có các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp khác nhau tùy vào quy mô và lĩnh vực kinh doanh. Trong đó đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiểu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các tổ chức hành chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Ngày nay, các hoạt động đầu tư đều được thực hiện theo dự án 1.1.1.2 Dự án của doanh nghiệp [10] Xét về mặt hình thức, dự án là một tập hợp hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống một dự kiến đầu tư trong tương lai Ở góc độ nội dung, dự án được hiểu là một ý đồ tiến hành một công việc cụ thể nào đó nhằm đạt được mục tiêu xác định trong khuôn khổ nguồn lực nhất định và khoảng thời gian nhất định Trên góc độ quản lý, dự án là công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế - xã hội trong một thời gian dài. Còn đứng ở góc độ kế hoạch, dự án được hiểu là một kế hoạch chi tiết về đầu tư phát triển, là đơn vị kế hoạch độc lập nhỏ nhất trong hệ thống kế hoạch hoá, làm cơ sở cho việc ra quyết định về đầu tư phát triển Các đặc trưng cơ bản của dự án: - Thời gian thực hiện thường dài: Do dự án thường được thực hiện trong thời gian khá dài do đó sẽ có rất nhiều rủi ro (ảnh hưởng của lạm phát, trượt giá; ảnh hưởng của tự nhiên như thiên tai, lũ lụt;…). Vì vậy, trong phân 7 tích tài chính dự án, cần phải xem xét, đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đó, từ đó có các phương án hành động để dự án vẫn đạt được hiệu quả tài chính cao; và đặc biệt khi phân tích, chủ đầu tư cần phải xem xét đến giá trị thời gian của các dòng tiền - Các nguồn lực cần thiết cho dự án: Con người, vật liệu, các tài nguyên thiên nhiên, tài chính … Đây là yếu tố rất quan trọng vì các hoạt động của dự án sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu các nguồn lực. Giá trị các nguồn lực này là vốn đầu tư cần thiết cho dự án, vì vậy phải chỉ rõ các nguồn lực cần thiết cho dự án - Các kết quả của dự án: bao gồm những sản phẩm được tạo ra nhằm đạt được các mục tiêu của dự án - Các mục tiêu của dự án: Dự án sẽ mang lại những lợi ích tài chính và kinh tế xã hội gì cho chủ đầu tư và đất nước như tạo việc làm cho người lao động, nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, lợi nhuận … Vì thế tuỳ theo góc độ nghiên cứu các mục tiêu sẽ khác nhau Nội dung của dự án đầu tư được thể hiện trong các hồ sơ, tài liệu trình bày một cách chi tiết và hệ thống một kế hoạch và do các chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập. Nó là văn bản phản ánh chính xác, đầy đủ kết quả nghiên cứu về thị trường, tình hình tài chính … Trên thực tế các dự án đầu tư rất đa dạng về cấp độ, loại hình, quy mô, thời gian và được phân loại theo các tiêu thức khác nhau như: theo người khởi xướng, theo lĩnh vực dự án (dự án kinh tế, dự án kỹ thuật …), theo loại hình dự án (dự án giáo dục đào tạo, dự án nghiên cứu và phát triển), theo thời hạn (dự án ngắn hạn, dự án trung hạn, dự án dài hạn), theo cấp độ (dự án lớn, dự án nhỏ)… Để hiểu rõ hơn về dự án đầu tư cần xem xét chu kỳ của dự án đầu tư. Chu kỳ của dự án đầu tư là các bước hoặc các giai đoạn mà mỗi dự án phải 8 Thang Long University Libraty trải qua bắt đầu từ khi dự án mới chỉ là ý đồ đến khi dự án được hoàn thành, chấm dứt hoạt động Quá trình hình thành và thực hiện một dự án đầu tư trải qua 3 giai đoạn: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và vận hành các kết quả của giai đoạn thực hiện đầu tư nhằm đạt được mục tiêu của dự án Các bước công việc của giai đoạn hình thành và thực hiện một dự án đầu tư có thể tóm tắt trong bảng sau: Bảng 1.1: Các giai đoạn của một dự án Chuẩn bị đầu tư => Thực hiện đầu tư => Vận hành kết quả đầu tư Nghiên Nghiên Nghiên Đánh Đàm Thiết Thi Chạy Sử Sử Công cứu phát cứu cứu khả giá và phán kế và công thử và dụng dụng suất hiện các tiền khả thi lập quyết và lập xây nghiệm chưa công giảm cơ hội thi sơ dự án định ký dự lắp thu sử hết suất ở dần và đầu tư bộ lựa (Luận (thẩm kết toán công dụng công mức thanh chọn chứng định các thi trình suất cao lý dự án kinh tế dự kỹ án) hợp công nhất đồng xây thuật) lắp công trình Nguồn: Phòng kế hoạch Công ty CP đầu tư Cường Thịnh Quá trình lập dự án nằm trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Công tác soạn thảo được tiến hành qua các mức độ nghiên cứu: [14]  Giai đoạn nghiên cứu cơ hội đầu tư Đây là giai đoạn hình thành dự án và là bước nghiên cứu sơ bộ nhằm xác định triển vọng đem lại hiệu quả và sự phù hợp với thứ tự ưu tiên trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Có hai cấp độ nghiên cứu cơ hội đầu tư là cơ hội đầu tư chung và cơ hội đầu tư cụ thể. Cơ hội đầu tư chung là cơ hội đầu tư được xem xét ở cấp 9 độ ngành, vùng hoặc cả nước nhằm phát hiện những lĩnh vực cần và có thể được xem xét ở cấp độ từng đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường … Việc nghiên cứu và phát hiện các cơ hội đầu tư ở mọi cấp độ phải được tiến hành thường xuyên để cung cấp các dự án sơ bộ cho nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, từ đó xác định được danh mục các dự án đầu tư cần thực hiện trong từng thời kỳ kế hoạch  Giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi Đây là bước tiếp theo của các cơ hội đầu tư có nhiều triển vọng đã được lựa chọn, có quy mô đầu tư lớn, phức tạp về mặt kỹ thuật, thời gian thu hồi vốn lâu, có nhiều yếu tố bất định tác động. Đối với các cơ hội đầu tư quy mô nhỏ, không phức tạp về mặt kỹ thuật và đem lại hiệu quả rõ ràng thì có thể bỏ qua giai đoạn nghiện cứu tiền khả thi Trong giai đoạn này, các nhà đầu tư phải ước tính các khoản mục chủ yếu như thu nhập, chi phí. Việc ước tính được tiến hành căn cứ vào nhu cầu về sản phẩm của dự án, công suất, dung lượng và các yếu tố khác. Đồng thời phải xác định được nguồn vốn, quy mô đầu tư và chi phí cơ hội của nó Đặc điểm nghiên cứu các vấn đề ở giai đoạn này là chưa chi tiết, xem xét ở trạng thái tĩnh, ở mức trung bình mọi đầu ra, đầu vào, mọi khía cạnh kỹ thuật, tài chính kinh tế của cơ hội đầu tư. Vì vậy, tính chính xác ở giai đoạn này không cao  Giai đoạn nghiên cứu khả thi Đây là bước sàng lọc cuối cùng để lựa chọn được dự án tối ưu. Ở giai đoạn này phải khẳng định cơ hội đầu tư có khả thi không, có vững chắc không, có hiệu quả hay không? Ở giai đoạn này, mọi khía cạnh nghiên cứu đều được xem xét ở trạng thái động, tức là có tính đến các yếu tố bất định có thể xảy ra theo từng nội dung nghiên cứu. Kết quả đánh giá, phân tích dự án 10 Thang Long University Libraty đầu tư, tổng mức kinh phí đầu tư (nội, ngoại tệ), các khối lượng thiết bị, vật liệu chủ yếu, nguồn vốn, các phương pháp phân tích dự án đầu tư …  Giai đoạn đánh giá và quyết định (thẩm định dự án) Trong giai đoạn này dự án được đưa lên các cơ quan chức năng, các cơ quan có thẩm quyền hoặc ban giám đốc của Công ty để xem xét, đánh giá và quyết định đầu tư Tiếp theo là giai đoạn thực hiện đầu tư, ở giai đoạn này các nhà đầu tư tiến hành ký kết và thực hiện các hợp đồng mua sắm thiết bị, xây lắp công trình và vận hành chạy thử Cuối cùng là đánh giá sau khi thực hiện dự án: giai đoạn này rất cần thiết để xác định mức độ đóng góp của dự án vào lợi ích của đất nước cũng như lợi ích của đơn vị kinh doanh sau những năm vận hành công trình Để một dự án đầu tư có sức thuyết phục, khách quan, có tính khả thi cao đòi hỏi phải đảm bảo các yếu tố cơ bản sau: + Tính pháp lý: Dự án đảm bảo tính pháp lý là dự án không vi phạm an ninh, quốc phòng, môi trường, thuần phong mỹ tục cũng như luật pháp của quốc gia. Đồng thời các dự án phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của vùng dự án + Tính khoa học: Các dự án phải đảm bảo tính khoa học có nghĩa là các dự án phải hoàn toàn khách quan Về số liệu thông tin phải đảm bảo tính trung thực, khách quan. Những số liệu điều tra phải có phương pháp điều tra đúng, số mẫu điều tra phải đủ lớn … Phương pháp tính toán phải đảm bảo tính chính xác, đảm bảo tính chất có thể so sánh được giữa những chỉ tiêu cần so sánh. Việc sử dụng đồ thị, bản vẽ kỹ thuật phải đảm bảo chính xác kính thước và tỷ lệ 11 Phương pháp lý giải phải hợp lý, logic, chặt chẽ giữa các nội dung riêng lẻ của dự án Đây là yêu cầu quan trọng hàng đầu của các dự án đầu tư vì đó sẽ là cơ sở cho việc triển khai và hoàn thành dự án + Tính khả thi: Là dự án phải phù hợp với điều kiện thực tế. Nghĩa là dự án đầu tư phải có khả năng ứng dụng và khai triển trong thực tế, vì vậy muốn đảm bảo yêu cầu tính khả thi thì dự án phải phản ánh đúng môi trường đầu tư, phải được xác định đúng trong những hoàn cảnh và điều kiện cụ thể về môi trường, mặt bằng, vốn … + Tính hiệu quả: Được phản ánh thông qua các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế, các chỉ tiêu thể hiện tính khả thi về mặt tài chính và các chỉ tiêu nói lên tính hiệu quả kinh tế xã hội mà dự án đem lại Thông thường các dự án đảm bảo tính khoa học và khả thi thì sẽ đảm bảo cả tính hiệu quả kinh tế + Tính thống nhất: Lập và thực hiện dự án đầu tư là một công việc không đơn giản. Đó không chỉ là công việc của riêng chủ đầu tư mà còn có sự liên quan đến nhiều bên như các cơ quan quản lý nhà nước, nhà tài trợ … Vì vậy dự án phải biểu hiện sự thống nhất về lợi ích của các bên liên quan. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho các bên chấp thuận dự án 1.1.2 Phân tích tài chính dự án của doanh nghiệp 1.1.2.1 Khái niệm và sự cần thiết của phân tích tài chính dự án  Phân tích tài chính dự án là một khâu trong quá trình phân tích và lập dự án. Phân tích tài chính dự án là quá trình tính toán, phân tích các khía cạnh tài chính của một dự án nhằm giúp cho các nhà đầu tư lựa chọn và đưa ra các quyết định phù hợp và hiệu quả nhất [11]  Phân tích tài chính dự án có vai trò quan trọng đối với chủ đầu tư, tổ chức tài trợ vốn cho dự án, các cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu 12 Thang Long University Libraty tư của nhà nước: - Đối với chủ đầu tư : phân tích tài chính cung cấp những thông tin chính để chủ đầu tư đưa ra quyết định có nên đầu tư dự án trong thời điểm hiện tại dựa trên đầu vào phân tích là tình hình thực tế nguồn vốn của công ty, thông tin thị trường và các chỉ số của dự án. Mục tiêu chính của chủ đầu tư là lợi nhuận - lợi nhuận kinh tế và danh tiếng thu lại từ dự án, nên phân tích tài chính là một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình lập dự án đầu tư - Đối với các tổ chức tài trợ vốn cho dự án: kết quả phân tích tài chính dự án chính là cơ sở để cho các cơ quan ra quyết định có nên đầu tư cấp vốn cho dự án hay không. Một dự án chỉ được cấp vốn khi được cho là mang lại hiệu quả tài chính và có độ an toàn cao - Đối với các cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư của nhà nước: phân tích tài chính là một trong những căn cứ quan trọng để xem xét có nên cấp phép đầu tư, đặc biệt đối với các dự án sử dụng nguồn vốn của nhà nước