Nét đẹp văn hóa trong lễ hội Sel Đolta của người dân tộc Khmer Nam Bộ - Tăng Văn Thòn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Nét đẹp văn hóa trong lễ hội Sel Đolta của người dân tộc Khmer Nam Bộ - Tăng Văn Thòn. Lễ hội Sel Đolta của người dân tộc Khmer Nam Bộ để tưởng nhớ công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của ông bà, cha mẹ. Đây là 1 trong 3 lễ lớn trong năm của tộc người Khmer. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://slideshare.vn/lichsuvanhoa/net-dep-van-hoa-trong-le-hoi-sel-dolta-cua-nguoi-dan-toc-khmer-nam-bo-tang-van-t-689buq.html

Nội dung


1144408

Tài liệu liên quan