Sa.
31/12/2015
SởKhoahọc vàCông nghệ
Đăng ngày: 18/08/2015; 292lần đọc
Quảng Ngãi được biết đến là vùng đất có nhiều di sản văn hóa và danh thắng
nổi tiếng như Núi Ấn Sông Trà, Cổ Lũy Cô Thôn, An Hải Sa Bàn, Thạch Ky Điếu
Tẩu, Long Đầu Hý Thủy,… thắng cảnh biển Mỹ Khê, Đức Minh, Sa Huỳnh, khu du
lịch sinh thái núi Cà Đam, Thác Trắng, suối Chí, Thạch Nham, đảo Lý Sơn, khu
nghỉ dưỡng Vạn Tường. Quảng Ngãi còn có di chỉ văn hóa Sa Huỳnh, địa điểm
khai quật tàu cổ đắm Bình Châu. Nền văn hóa Chămpa với nhiều đền, tháp,
Thuyền lễ và tế phẩm trong thành quách, làng mạc cư trú như thành Châu Sa, tháp Khánh Vân…
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Tiếp đến là văn hóa Việt gắn với hàng trăm công trình tín ngưỡng đình, chùa, đền, miếu,
lăng thờ thần Nam Hải, lăng thờ nữ thần, cùng với hàng trăm lễ hội được diễn ra như lễ
khao lề thế lính Hoàng Sa, lễ hội Điện Trường Bà, lễ tế đình, lễ vía thần Nam Hải, hát bả trạo, hát sắc bùa, hát bài
chòi... Và nhiều di tích lịch sử cách mạng đã được người dân trong và ngoài nước biết đến như vụ thảm sát Sơn Mỹ,
Bình Hòa; khởi nghĩa Ba Tơ; chiến thắng Vạn Tường… Nơi đây còn là vùng đất địa linh nhân kiệt, sinh ra nhiều người
nổi tiếng như Trương Đăng Quế, Trương Định, Phạm Văn Đồng…
Ở các huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Tây Trà có các dân tộc H’rê, Cor, Cadong sinh
sống vẫn còn giữ được các lễ tết như Lễ hiến sinh trâu, Tết Ngã rạ, Lễ mừng lúa mới, múa chiêng, múa cà đáu, hát ka
lêu, ka choi, ra nghế, xà ru, a giới… rất đặc trưng của vùng Trường Sơn - Tây Nguyên.
Thời gian qua, tỉnh ta đã đầu tư nghiên cứu, kiểm kê di sản văn hóa vật thể, mang lại những kết quả khả quan. Tính
đến năm 2014, trên toàn tỉnh Quảng Ngãi đã công nhận xếp hạng 29 di tích cấp Quốc gia, 59 di tích cấp tỉnh, 121 di
tích có quyết định công nhận bảo vệ, 7 di tích có quyết định đăng ký xếp hạng và một di sản văn hóa cấp Quốc gia (Lễ
Khao lề thế lính Hoàng Sa). Hiện nay, Quảng Ngãi vẫn tiếp tục điều tra, nghiên cứu, lập danh mục kiểm kê di tích trên
toàn tỉnh làm cơ sở chuẩn bị lập hồ sơ xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hóa và thực hiện lập đề án bảo tồn,
tôn tạo, phát huy giá trị di tích. Về di sản văn hóa phi vật thể, bao gồm các loại hình lễ hội truyền thống, nghề thủ
công truyền thống, tập quán xã hội gồm luật tục, hương ước, chuẩn mực đạo đức, nghi lễ và nghệ thuật trình diễn dân
gian như âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức trình diễn dân gian, các sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh cộng
đồng
khác được quan tâm nghiên cứu, đề xuất lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật
thể như lễ hội Điện Trường Bà, hát sắc bùa, hát bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
data:text/html;charset=utf-8,%3Cdiv%20class%3D%22titlehotnews%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20border%3A…
1/4