Xử lý nước thải nuôi trồng thuỷ sản bằng phương pháp sinh học

Đăng ngày 10/16/2019 1:40:05 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 15 | FileSize: 0.38 M | File type: PDF
Xử lý nước thải nuôi trồng thuỷ sản bằng phương pháp sinh học. Bài viết đánh giá chất lượng nước thải trại sản xuất giống hải sản. Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước thải từ sản xuất giống cua xanh trên bể kính. Thực nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất giống cua xanh.
Xử lý
nước
thải
nuôi
trồng
thuỷ
sản
bằng
phương
pháp
sinh
học
Hoàng Văn Phong
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hoá môi trường; Mã số: 60 44 41
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Bảng
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Đánh giá chất lượng nước thải trại sản xuất giống hải sản. Nghiên
cứu thử nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước thải từ sản xuất giống
cua xanh trên bể kính. Thực nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất
giống cua xanh.
Content
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phát triển sản xuất giống hải sản góp phần đảm bảo nhu cầu con giống cho sự gia tăng sản
lượng nuôi. Hàng năm các trại sản xuất giống nói chung và cua biển nói riêng đã thải ra ngoài một
lượng lớn nước không qua xử lý. Nước thải chứa thức ăn thừa, chất bài tiết, phân, vi khuẩn gây
bệnh, kháng sinh... có khả năng gây hại cho vực nhận nước. Hậu quả là dịch bệnh ngày càng xảy ra
thường xuyên với mức độ nghiêm trọng hơn.
Nghiên cứu xử lý nước thải bằng sinh học để có thể tái sử dụng nước, giảm bớt lượng nước
cần thay trong ngày, ổn định môi trường cho ấu trùng phát triển đã đem lại hiệu quả thiết thực cho
nhiều cơ sở sản xuất thủy sản nhất là những cơ sở có khó khăn về nguồn nước mặn.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, chúng tôi tiến hành đề tài “NGHIÊN CỨU XỬ
NƢỚC THẢI NUÔI
TRỒNG THUỶ SẢN
BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC. Trong
khuân khổ luận văn thạc sỹ tôi lựa chọn đối tượng là nước thải từ hoạt động sản xuất cua biển
(Scylla serata).
Mục tiêu đề tài
-
Nghiên cứu xử lý nước thải trong trại sản xuất giống hải sản bằng phương pháp sinh học
-
Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản
Nội dung nghiên cứu
1.
Đánh giá chất lượng nước thải trại sản xuất giống hải sản
2.
Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước thải từ sản xuất giống cua
xanh trên bể kính.
3.
Thực nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất giống cua xanh
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Hiện trạng nhu cầu thực tiễn
Nước thải từ hoạt động sản xuất giống hải sản ở nước ta chủ yếu được thải thẳng ra ngoài
môi trường, không qua xử lý. Nước thải chứa thức ăn thừa, chất bài tiết, phân, vi khuẩn gây bệnh,
kháng sinh...làm suy giảm chất lượng nước, gây tổn hại sinh cảnh, làm suy giảm đa dạng sinh học,
nhiễm mặn đất, lan truyền bệnh, biến đổi gien của vi sinh do kháng sinh và đôi khi gây hiện tượng
phú dưỡng cho vực nước nhận [Woolard, Irvine., 1995; Dahl và ctv., 1997; Furumai và ctv., 1998;
Dincer AR và ctv., 2001].
Vì lợi ích bảo vệ môi trường nói chung và ngành sản xuất nuôi trồng thủy sản phát triển bền
vững thì việc xử lý và tái sử dụng nước thải từ các trại nuôi giống là một trong những nhu cầu cần
thiết. Tái sử dụng nước nuôi thủy sản đã được phổ biến ở nhiều nước phát triển trên thế giới [Colt J.
2006; Timmons và ctv., 2002], trong khi đó phương thức sản xuất trên chưa được áp dụng rộng rãi
tại Việt Nam.
2.2. Những vấn đề về xử nƣớc thải từ hoạt động sản xuất giống cua biển (Scylla serrata)
Tình hình sản xuất giống cua thế giới
Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo cua biển được thực hiện từ những năm 1960 và dần
được hoàn thiện. Đến nay quy trình sản xuất giống nhân tạo thành công với tỷ lệ sống của ấu trùng
đạt từ 5- 10% từ giai đoạn Zoae đến cua bột.
Tình hình sản xuất giống cua Việt Nam.
Đã có nhiều công trình nghiên cu vsinh hc và sn xut ging nhân to cua bin tnhng
năm 80 của thế kỷ trước nhưng đến những năm đầu của thập kỷ 90, các tác giả như Hoàng Đức Đạt,
Đoàn Văn Đẩu, Nguyễn Cơ Thạch đã tiến hành nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh sản và sản
xuất giống nhân tạo cua xanh nhưng kết quả còn hạn chế. Đến nay quy trình sinh sản nhân tạo cua
biển đã bước đầu hình thành và được áp dụng rộng rãi trên cả nước.
Những nghiên cứu về ảnh hƣởng của các yếu tố môi trƣờng đến sinh trƣởng tỷ lệ sống của
ấu trùng cua.
Ấu trùng cua đòi hỏi chất lượng nước sạch, không có tác nhân gây bệnh (vi khuẩn, ký sinh
trùng...). Do đó xử lý nước có vai trò rất quan trọng đảm bảo cho sự phát triển ổn định của ấu trùng.
Các phương pháp đang áp dụng phổ biến hiện nay đều khẳng định nước biển khi đưa vào bể ương
1
phải được lọc xử lý tiệt trùng bằng hoá chất (Mann et al 1999b; Parado-Estepa và Quinitio năm
1998; Quinitio et al, 2001; Williams et al, 1998;. Williams et al , 1999b;). Một số nghiên cứu cho
biết cần thiết tái sử dụng nước tuần hoàn thông qua lọc sinh học, có cấy vi khuẩn nitrat (Baylon và
Failaman năm 1999; Williams et al, 2002), duy trì sự ổn định chất lượng nước, hạn chế sốc môi
trường sẽ gia tăng tỷ lệ sống và sinh trưởng của ấu trùng cua (Mann et al, 1999b và Parado-Estepa
Quinitio, 1998).
Để duy trì chất lượng nước sạch và đảm bảo ổn định tránh biến động lớn, phương pháp sử
dụng nước tuần hoàn tái sử dụng nước thải đã và đang mang lại hiệu quả cao trong sản xuất giống
hải sản. Chế phẩm sinh học có hiệu quả cao trong việc xử lý chất thải hữu cơ, duy trì sự ổn định của
môi trường nuôi. Hiện có xu hướng dùng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản để khống chế dịch
bệnh, cải thiện chất lượng nước đã được áp dụng phổ biến trên thế giới mang lại kết quả khả quan.
Sử dụng chế phẩm sinh học là việc áp dụng công nghệ sinh học giúp nâng cao và đảm bảo
sản lượng như phương thức phòng bệnh tốt hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn so với việc sử dụng các
kháng sinh. Các sản phẩm sinh học hoạt động như một phần trong tổng thể quản lý hoạt động sản
xuất giống và nuôi thương phẩm bền vững nhằm chống lại nguồn gây bệnh trong qui trình nuôi.
PHẦN III. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tƣợng, phạm vi, thời gian địa điểm nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu.
- Nước thải từ trại sản xuất giống nhân tạo cua biển (Scylla serata).
- Chế phẩm sinh học: chế phẩm Lymnozym
Phạm vi nghiên cứu
Các nghiên cứu được triển khai tại Trạm nghiên cứu thuỷ sản nước lợ - Trung tâm Quốc gia
giống Hải sản miền Bắc trong hệ thống sản xuất giống nhân tạo cua xanh.
Địa điểm nghiên cứu:
Trạm nghiên cứu Thủy sản Nước lợ Hải Thành – Dương Kinh – Hải Phòng.
Thời gian nghiên cứu : Tháng 5/2011 đến 10/2011.
3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu.
Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm
Đánh giá chất lƣợng nƣớc thải từ các trại sản xuất giống hải sản:
Thông qua thu mẫu nước thải từ các trại sản xuất giống hải sản khu vực Hải Phòng, tiến
hành phân tích các thông số môi trường để đánh giá chất lượng nước thải.
2
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
2 lần xem

Xử lý nước thải nuôi trồng thuỷ sản bằng phương pháp sinh học. Bài viết đánh giá chất lượng nước thải trại sản xuất giống hải sản. Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước thải từ sản xuất giống cua xanh trên bể kính. Thực nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất giống cua xanh..

Nội dung

Xử lý nước thải nuôi trồng thuỷ sản bằng phương pháp sinh học Hoàng Văn Phong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Luận văn ThS Chuyên ngành: Hoá môi trường; Mã số: 60 44 41 Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Bảng Năm bảo vệ: 2011 Abstract: Đánh giá chất lượng nước thải trại sản xuất giống hải sản. Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước thải từ sản xuất giống cua xanh trên bể kính. Thực nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất giống cua xanh. Keywords: Hóa môi trường; Xử lý chất thải; Thủy sản; Phương pháp sinh học Content PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Phát triển sản xuất giống hải sản góp phần đảm bảo nhu cầu con giống cho sự gia tăng sản lượng nuôi. Hàng năm các trại sản xuất giống nói chung và cua biển nói riêng đã thải ra ngoài một lượng lớn nước không qua xử lý. Nước thải chứa thức ăn thừa, chất bài tiết, phân, vi khuẩn gây bệnh, kháng sinh... có khả năng gây hại cho vực nhận nước. Hậu quả là dịch bệnh ngày càng xảy ra thường xuyên với mức độ nghiêm trọng hơn. Nghiên cứu xử lý nước thải bằng sinh học để có thể tái sử dụng nước, giảm bớt lượng nước cần thay trong ngày, ổn định môi trường cho ấu trùng phát triển đã đem lại hiệu quả thiết thực cho nhiều cơ sở sản xuất thủy sản nhất là những cơ sở có khó khăn về nguồn nước mặn. Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, chúng tôi tiến hành đề tài “NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƢỚC THẢI NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC”. Trong khuân khổ luận văn thạc sỹ tôi lựa chọn đối tượng là nước thải từ hoạt động sản xuất cua biển (Scylla serata). Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu xử lý nước thải trong trại sản xuất giống hải sản bằng phương pháp sinh học - Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản Nội dung nghiên cứu 1. Đánh giá chất lượng nước thải trại sản xuất giống hải sản 2. Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước thải từ sản xuất giống cua xanh trên bể kính. 3. Thực nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất giống cua xanh PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Hiện trạng và nhu cầu thực tiễn Nước thải từ hoạt động sản xuất giống hải sản ở nước ta chủ yếu được thải thẳng ra ngoài môi trường, không qua xử lý. Nước thải chứa thức ăn thừa, chất bài tiết, phân, vi khuẩn gây bệnh, kháng sinh...làm suy giảm chất lượng nước, gây tổn hại sinh cảnh, làm suy giảm đa dạng sinh học, nhiễm mặn đất, lan truyền bệnh, biến đổi gien của vi sinh do kháng sinh và đôi khi gây hiện tượng phú dưỡng cho vực nước nhận [Woolard, Irvine., 1995; Dahl và ctv., 1997; Furumai và ctv., 1998; Dincer AR và ctv., 2001]. Vì lợi ích bảo vệ môi trường nói chung và ngành sản xuất nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững thì việc xử lý và tái sử dụng nước thải từ các trại nuôi giống là một trong những nhu cầu cần thiết. Tái sử dụng nước nuôi thủy sản đã được phổ biến ở nhiều nước phát triển trên thế giới [Colt J. 2006; Timmons và ctv., 2002], trong khi đó phương thức sản xuất trên chưa được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. 2.2. Những vấn đề về xử lý nƣớc thải từ hoạt động sản xuất giống cua biển (Scylla serrata) Tình hình sản xuất giống cua thế giới Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo cua biển được thực hiện từ những năm 1960 và dần được hoàn thiện. Đến nay quy trình sản xuất giống nhân tạo thành công với tỷ lệ sống của ấu trùng đạt từ 5- 10% từ giai đoạn Zoae đến cua bột. Tình hình sản xuất giống cua ở Việt Nam. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về sinh học và sản xuất giống nhân tạo cua biển từ những năm 80 của thế kỷ trước nhưng đến những năm đầu của thập kỷ 90, các tác giả như Hoàng Đức Đạt, Đoàn Văn Đẩu, Nguyễn Cơ Thạch đã tiến hành nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh sản và sản xuất giống nhân tạo cua xanh nhưng kết quả còn hạn chế. Đến nay quy trình sinh sản nhân tạo cua biển đã bước đầu hình thành và được áp dụng rộng rãi trên cả nước. Những nghiên cứu về ảnh hƣởng của các yếu tố môi trƣờng đến sinh trƣởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cua. Ấu trùng cua đòi hỏi chất lượng nước sạch, không có tác nhân gây bệnh (vi khuẩn, ký sinh trùng...). Do đó xử lý nước có vai trò rất quan trọng đảm bảo cho sự phát triển ổn định của ấu trùng. Các phương pháp đang áp dụng phổ biến hiện nay đều khẳng định nước biển khi đưa vào bể ương 1 phải được lọc xử lý tiệt trùng bằng hoá chất (Mann et al 1999b; Parado-Estepa và Quinitio năm 1998; Quinitio et al, 2001; Williams et al, 1998;. Williams et al , 1999b;). Một số nghiên cứu cho biết cần thiết tái sử dụng nước tuần hoàn thông qua lọc sinh học, có cấy vi khuẩn nitrat (Baylon và Failaman năm 1999; Williams et al, 2002), duy trì sự ổn định chất lượng nước, hạn chế sốc môi trường sẽ gia tăng tỷ lệ sống và sinh trưởng của ấu trùng cua (Mann et al, 1999b và Parado-Estepa Quinitio, 1998). Để duy trì chất lượng nước sạch và đảm bảo ổn định tránh biến động lớn, phương pháp sử dụng nước tuần hoàn tái sử dụng nước thải đã và đang mang lại hiệu quả cao trong sản xuất giống hải sản. Chế phẩm sinh học có hiệu quả cao trong việc xử lý chất thải hữu cơ, duy trì sự ổn định của môi trường nuôi. Hiện có xu hướng dùng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản để khống chế dịch bệnh, cải thiện chất lượng nước đã được áp dụng phổ biến trên thế giới mang lại kết quả khả quan. Sử dụng chế phẩm sinh học là việc áp dụng công nghệ sinh học giúp nâng cao và đảm bảo sản lượng như phương thức phòng bệnh tốt hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn so với việc sử dụng các kháng sinh. Các sản phẩm sinh học hoạt động như một phần trong tổng thể quản lý hoạt động sản xuất giống và nuôi thương phẩm bền vững nhằm chống lại nguồn gây bệnh trong qui trình nuôi. PHẦN III. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tƣợng, phạm vi, thời gian và địa điểm nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu. - Nước thải từ trại sản xuất giống nhân tạo cua biển (Scylla serata). - Chế phẩm sinh học: chế phẩm Lymnozym Phạm vi nghiên cứu Các nghiên cứu được triển khai tại Trạm nghiên cứu thuỷ sản nước lợ - Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Bắc trong hệ thống sản xuất giống nhân tạo cua xanh. Địa điểm nghiên cứu: Trạm nghiên cứu Thủy sản Nước lợ Hải Thành – Dương Kinh – Hải Phòng. Thời gian nghiên cứu : Tháng 5/2011 đến 10/2011. 3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu. Phƣơng pháp bố trí thí nghiệm Đánh giá chất lƣợng nƣớc thải từ các trại sản xuất giống hải sản: Thông qua thu mẫu nước thải từ các trại sản xuất giống hải sản khu vực Hải Phòng, tiến hành phân tích các thông số môi trường để đánh giá chất lượng nước thải. 2 Thử nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý nƣớc thải trại sản xuất giống cua xanh trên bể kính. Trên cơ sở phân tích tác dụng của các loại chế phẩm sinh học sử dụng trong trại sản xuất giống thuỷ sản, lựa chọn loại chế phẩm vi sinh phù hợp để thực nghiệm trong bể kính. Đánh giá hiệu quả xử lý môi trường của chế phẩm, kết quả thu được là cơ sở để áp dụng vào sản xuất Các chỉ tiêu phân tích: pH, S‰, T0, NH4+- N, NO2-, NO3-, BOD5, COD, Nts, Pts. Thực nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý nƣớc trại sản xuất giống cua xanh Thí nghiệm được thực nghiệm tại Trạm Nghiên cứu Thuỷ sản Nước lợ - Dương Kinh – hải Phòng. Thử nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh (Lymnozyme) xử lý nước thải tái sử dụng trong sản xuất giống cua xanh. Theo dõi diễn biến chất lượng nước, tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng của ấu trùng và cua giống để đánh giá tác dụng và hiệu quả của phương pháp xử lý sinh học. Đánh giá chất lượng nước thải sau khi xử lý, so sánh với tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn quốc gia về nước thải nuôi trồng thuỷ sản đồng thời so sánh với các phương pháp khác. 3.3. Sơ đồ các nội dung nghiên cứu. Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất cua giống Tổng quan tài liệu Thu mẫu, đánh giá chất lƣợng nƣớc thải trại sản xuất cua Lựa chọn phƣơng pháp xử lý sinh học Thử nghiệm trên quy mô bể kính Đánh giá hiệu quả xử lý nƣớc thải Thực nghiệm trên quy mô sản xuất Theo dõi tỷ lệ sống, tốc độ sinh trƣởng ấu trùng Đánh giá chất lƣợng môi trƣờng nƣớc bể ƣơng 3 Kết luận và đề xuất Hình 3.4: Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1. Đánh giá chất lƣợng nƣớc thải từ các trại sản xuất giống cua xanh tại Hải Phòng Bảng 4.1: Thông số chất lượng nước thải Mẫu nƣớc NH3-N NO2 ĐS1 1,25 0,89 ±0,91 ±0,01 ĐS 2 1,32 0,95 ±0,91 ±0,01 ĐS3 1,27 0,85 ±0,91 ±0,02 BOD COD pH S‰ 10,12 14,1 7,8 29‰ ±0,07 ±1,12 ±0,11 10,56 13,7 7,8 ±0,14 ±1,16 ±0,11 10,86 12,2 7,8 ±0,12 ±0,81 ±0,11 4 4.2. Kết quả xử lý nƣớc thải bằng chế phẩm vi sinh 4.2.1. Biến động các yếu tố thuỷ lý Bảng 4.2: Biến động một số yếu tố môi trường trong bể thí nghiệm T (0C) pH DO (mg/l) S‰ Công thức Giá trị Sáng Min 26,5 Max 28,1 TB 27,5 CT1 ±se ±0,91 Min 26,5 Max 29,1 27,4 CT2 TB ±0,91 Min 26 Max 29,1 27,4 CT3 TB ±0,91 Chiều Sáng 26,2 7,8 29,5 8,1 28,2 7,9 ±0,84 ±0,11 26,5 7,8 29,3 8,1 27,8 7,9 ±0,84 ±0,11 26,1 7,8 29,3 8 27,8 7,9 ±0,84 ±0,11 Chiều Sáng Chiều 7,8 6,1 6,1 8,1 6,3 6,4 8 6,2 6,2 ±0,11 ±0,07 ±0,12 7,8 6 6,1 8,1 6,4 6,5 25‰ 8 6,2 6,3 ±0,11 ±0,14 ±0,16 7,8 6 6,2 8,1 6,3 6,4 7,9 6,1 6,3 ±0,11 ±0,12 ±0,11 4.2.2. Kết quả xử lý chất hữu cơ trong nƣớc thải bằng chế phẩm vi sinh Lần thu NH4+ (mg/l) NO2- (mg/l) NO3- (mg/l) N tổng số (mg/l) BOD 5 (mgO2/l) COD (mg/l) mẫu TN1 TN2 ĐC TN1 TN2 Bắt đầu 0,953 0,953 0,953 0,857 0,857 03 ngày 0,413 0,372 0,913 0,153 0,138 06 ngày 0,405 0,368 0,887 0,142 0,127 09 ngày 0,743 0,735 1,372 0,158 0,176 12 ngày 0,708 0,712 1,366 0,132 0,147 ĐC TN1 TN2 ĐC TN1 0,857 5,623 5,623 5,623 8.919 0,835 0,819 0,744 5,575 1.528 0,862 0,932 0,851 5,413 1.774 0,982 2,017 1,723 4,194 4.238 1,073 2,009 1,705 4,201 4.106 TN2 ĐC TN1 TN2 ĐC 8.919 8.919 9,00 9 9 1.473 8.514 6,50 6,20 8,70 1.615 7.873 5,20 5,00 7,60 4.073 7.032 4,40 4,2 7,4 4.003 7.026 3,40 3 7,2 TN1 TN2 ĐC 11,2 11,2 11,2 8,70 8,40 10,70 7,16 7,20 9,60 6,8 6,7 8,9 5,9 5,8 8,3 5 Sau thời gian sử dụng chế phẩm vi sinh Lymnozyme, chất lượng nước được cải thiện rõ rệt. Sự có mặt của các chủng vi sinh vật trong chê phẩm đã thúc đẩy quá trình phân huỷ các hợp chất hữu cơ nhanh hơn so với quá trình tự làm sạch tự nhiên. Nước thải đã được làm sạch, với các thông số môi trường sau khi xử lý có thể tái sử dụng trong sản xuất ương nuôi ấu trùng. 4.3. Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh trong trại sản xuất giống cua xanh (Scylla serata) Lần thu mẫu NH4+ (mg/l) TN1 ĐC NO2- (mg/l) TN ĐC N tổng số (mg/l) TN ĐC NO3- (mg/l) TN ĐC BOD5 (mgO2/l)

Tài liệu liên quan