LOGO THIẾT BỊ KHOAN www.themegallery.com TỔNG QUANG Phân loại Thiết bị khoan Các hệ thống chính của giàn khoan THIẾT BI KHOAN Phần I: Phân loại Giàn khoan đất liền: Giàn tự hành Giàn bán tự hành Giàn cố định Giàn khoan biển: Giàn khoan biển di động Giàn khoan biển cố định Giàn khoan đất liền Giàn khoan tự hành Giàn khoan đất liền Giàn bán tự hành Giàn khoan đất liền Giàn khoan cố định Giàn khoan biển Xà lan khoan Giàn tự nâng Giàn bán Tàu khoaan tiềm thũy Giàn khoan biển Giàn khoan biển cố định Phần II:Các hệ thống chính của giàn khoan 1. Tháp khoan và cấu trúc dưới tháp 2. Hệ thống cung cấp năng lượng 7 hệ 3. Hệ thống nâng thả thống 4. Hệ thống xoay chính 5. Hệ thống tuần hoàn dung dịch 6. Hệ thống đo 7. Hệ thống kiểm soát giếng 1.Tháp khoan và cấu trúc dưới tháp 1. Giá xếp cần – Pipe Racks 2. Dốc tiếp khoan – Ramp 3. Tháp khoan – Derrick 4. Chuồng khỉ – Monkey board 5. Ròng rọc đỉnh – Crown block 6. Cáp khoan – Drill line 7. Khối ròng rọc động & móc treo – Block & hook 8. Quang treo /đầu nâng – Links & elevator 9. Cần chủ đạo – Kelly 10. Cấu trúc dưới – Substructure 11. Cụm đối áp – BOPs 1.Tháp khoan và cấu trúc dưới tháp Tháp khoan Cấu trúc dưới tháp Bằng thép Dằm bằng thép Chịu tải trọng bộ khoan cụ, cột chống Chịu tải trọng của tháp khoan Có 2 loại chính: + Tháp tiêu chuẩn +Tháp chữA Có thể độc lâp với tháp 2.Hệ thống cung cấp năng lượng Động cơ diezel Máy phát điện diezel Năng lượng yêu cầu cho giàn khoan là tổng công suất các thiết bị chính sau: 1. Tời khoan (Drawworks), 2. Các máy bơm dung dịch (Mud pumps), 3. Hệ thống rôto (Rotary system), 4. Năng lượng cho thắp sáng,… (Auxiliary power requirements for lighting etc), 5. Sử dụng cho sinh hoạt (Life support system). 3.Hệ thống nâng thả Tời khoan Các thành phần của hệ thống nâng thả Hệ thống rồng rọc Cáp khoan Thiết bị khác 4. Hệ thống xoay Bao gồm: • Đầu xoay thủy lực (xa-nhích), • Cần chu đạo, • Bàn rôto. 4. Hệ thống xoay