KHOAN ĐỊNH HƯỚNG Bài giảng được soạn bởi Bộ môn Khoan – Khai thác Dầu khí Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí Đại học Bách Khoa TP. HCM Tel: (08) 8647256 ext. 5767 GEOPET NỘI DUNG 1. Các ứng dụng của khoan định hướng 2. Các dạng quỹ đạo giếng khoan định hướng 3. Kỹ thuật định hướng GEOPET Khoan định hướng  2 1. CÁC ỨNG DỤNG CỦA KHOAN ĐỊNH HƯỚNG GEOPET Khoan định hướng  3 GIỚI THIỆU  Khoan định hướng hiện nay đã trở thành một công nghệ rất quan trọng trong khai thác dầu khí.  Yếu tố quan trọng nhất của khoan định hướng là cho phép khai thác và phát triển mỏ ở những khu vực trước đây không thể khai thác được hoặc không khai thác có hiệu quả. Khoan định hướng là sự kết hợp giữa khoa học chính xác và “nghệ thuật” trong việc chỉnh hướng giếng khoan theo một quỹ đạo đã thiết lập trước đó nhằm đạt được mục tiêu đề ra. GEOPET Khoan định hướng  4 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN  Ở giai đoạn ban đầu của ngành công nghiệp dầu khí, hầu hết giếng khoan là giếng thẳng đứng.  1929, một số phương pháp đo góc nghiêng của giếng khoan được giới thiệu trong quá trình khoan phát triển mỏ Seminole, Oklahoma, USA.  1930, giếng khoan định hướng có kiểm soát đầu tiên được thực hiện ở Huntington Beach, California, USA, từ một giàn khoan trên đất liền tới một tầng chứa dưới đáy biển.  1934, giếng khoan định hướng được dùng để hủy một giếng đang phun ở Conroe, Texas, USA.  Từ đó đến nay, nhiều kỹ thuật và công nghệ mới ra đời giúp kiểm soát quỹ đạo giếng khoan định hướng. GEOPET Khoan định hướng  5.1. Introduction 5 CÁC ỨNG DỤNG CỦA KHOAN ĐỊNH HƯỚNG Giếng khoan định hướng có rất nhiều ứng dụng. Về cơ bản, các ứng dụng bao gồm:  Khoan ở những vùng không thể tiếp cận bằng giếng thẳng đứng, ví dụ: khu dân cư, khu bảo tồn,…  Sửa chữa hoặc hủy giếng khác,  Khoan cắt xiên,  Khoan phát triển mỏ,  Khoan ngang. GEOPET Khoan định hướng  5.2. Directional Drilling Applications 6 CÁC ỨNG DỤNG CỦA KHOAN ĐỊNH HƯỚNG Khu vực khoan không thể tiếp cận Khoan dưới vòm muối Khoan cắt xiên Khoan qua đứt gãy GEOPET Khoan định hướng  7 CÁC ỨNG DỤNG CỦA KHOAN ĐỊNH HƯỚNG Khoan đa nhánh Khoan phát triển mỏ ngoài khơi Khoan từ giàn trên đất liền Khoan qua nhiều tầng sản phẩm GEOPET Khoan định hướng  8 CÁC ỨNG DỤNG CỦA KHOAN ĐỊNH HƯỚNG