See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/325659094
Presentation · June 2018
DOI: 10.13140/RG.2.2.13547.85283
CITATIONS
READS
0
1,981
1 author:
Phenikaa University
194 PUBLICATIONS 614 CITATIONS
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
Socio-cultural studies View project
Vietnamese entrepreneurship survey View project
All content following this page was uploaded by Quan-Hoang Vuong on 09 June 2018.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
Kỹ năng tổ chức triển khai nghiên cứu tiếp cận chuẩn mực công
bố quốc tế
Vương Quân Hoàng
https://sc.sshpa.com
Trường ĐH Thành Tây, Trung tâm ISR; hoang.vuong@wu.edu.vn, và
Université Libre de Bruxelles, Centre Emile Bernheim; qvuong@ulb.ac.be
Bài ging trong khuôn kh
Chương trình h tr nghiên cu ca VBFA ti Đại hc
Ngoi thương Ni
Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2018
(Bản cuối v.7; ngày 9 tháng 6 năm 2018)
Well begun is half done
–– Aristotle
Chúng ta bắt đầu câu chuyện dài của hành trình từ ý tưởng tới xuất bản quốc tế thành
công với một cái kết có hậu.
Trong hình trình bày dưới đây các bạn đang nhìn thấy điều mà một nhà nghiên cứu sau
khi nộp bản thảo – thường là nhiều tháng, và đôi khi còn tính bằng năm – mong muốn nhìn thấy:
quyết định biên tập “ACCEPT”.
1
Tốt hơn nữa, nếu quyết định đó đến từ một tạp chí của một nhà xuất bản mạnh, ví dụ
trong hình là Routledge / Taylor & Francis. Lại còn tốt hơn nữa, nếu tạp chí đó đã được chỉ mục
hóa trong Scopus (Scopus), ISI Web of Science (Clarivate Analytics) trong danh mục tốt cỡ như
SSCI (Social Science Citation Index). Niềm vui sẽ nhân lên nữa, nếu tạp chí đó lại có trị số của
hệ số tác động (HSTĐ) của ISI cao (hệ số này có tên gọi chính thức là Journal Impact Factor),
cũng như của Scopus (có tên gọi chính thức là CiteScore). Thường hệ số cao hạng nhất, thì tạp
chí ta xuất bản trên đó nằm trong nhóm 25% ảnh hưởng lớn nhất, xét từ quan điểm bibliometrics,
hay gọi là Q1. Còn hơn thế nữa, thì một số nhỏ nào đó trong Q1 này được giới chuyên gia trong
ngành xếp riêng, tấm tắc với nhau, “nhóm của các thầy chiếu trên”.
Hình ảnh dưới đây là của một bài báo khi vừa được chấp thuận, và thuộc nhóm thỏa mãn
tất cả các chuẩn mơ ước, tức là “giấc mơ hạng A*”. Câu hỏi đặt ra là: Vậy chúng ta có cơ hội
bao nhiêu % để hoàn thành giấc mơ đó? Làm thế nào để có thể đi từ những ý tưởng thô nhám
nhất, tới công đoạn hoàn thành giấc mơ đó?
*Câu trả lời khá đơn giản: Không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ có cơ hội 100%! Tuy
vậy, chúng ta bắt buộc phải viết ra “cái gì đó”, cho dù ban đầu ở trạng thái thô sơ nhất. Và từ từ
biến nó thành cái mà ta gọi là “tác phẩm”.
Mọi rắc rối sinh ra từ câu trả lời đơn giản này. Vì thực hiện là một kỷ luật lao động thực
sự, đôi khi rất khắc nghiệt. Và tương lai số phận sản phẩm không do ta quyết định, mà do đồng
nghiệp đánh giá.
2