5.
K năng quan sát
Trong tp hun và sinh hot CLB, kỹ năng quan
sát
rất
được
chú
trọng.
Thông
thường
ging
viên/cán bộ điều hành cn quan sát gì? Sau khi
quan sát và phát hiện ra vấn đề sxlý ra sao?
Cán b điều hành cn quan sát gì?
Mức độ hứng thú ca mỗi người tham gia và
clp trong mi bài hc và trong cả chương
trình
Khả năng nhận thức, mức độ hiểu bài ca mi
người tham gia và clp nói chung
Mức độ tham gia ca mỗi người tham gia và
các hoạt động hc tp và các hoạt động khác
trong lp
Mi quan hệ, stin tưởng ca học viên đối vi
cán bộ điều hành
Những yếu tcn trkhiến hc viên không tp
trung hc tp (ồn, nóng, đông đúc, thiếu nước
ung, thời gian)
18
Nhng yếu t cn quan sát?
Mi hành vi của người tham gia đều thể hiện tâm tư
tình cm và stp trung ca họ đối vi bui sinh
hot. Cán bộ điều hành cn xem những biểu hiện
sau đây:
Người thiếu tập trung vào nội dung: nói chuyện
riêng liên tục, ngồi ngả lưng ra sau ghế và liếc
nhìn đồng hồ, ngồi vặn lưng và thay đổi tư thế
liên tục, nghe điện thoạitừ 2 lần trở lên,
Người không hiểu nội dung:ngồi im sau khi được
giao bài tập hoặc chia nhóm thực hành, không
nêu được thông điệp chính khi được yêu cầu
Người không vị trí ngồi thích hợp: nghẹo đầu
nghẹo cổ hoặc dướn
cổ liên tục để nhìn màn
hình, ngồi chen chúc, nghiêng tai đ ể lắng nghe.
Môi trường sinh hoạt CLB không thoải mái:ồn ào
bên ngoài, người đi qua lại, phòng nóng oi bức,
thiếu nước uống, bảng tranh treo hoặc màn hình
xa với vị trí quan sát của người tham gia, tiếng trẻ
em khóc ho ặc nghịch.
Mi cchhành vi của người tham gia đều có ý
nghĩa, khi cán bộ điều hành quan sát thy cchca
người tham gia, cn có những hành vi điều chnh
phù hp
19
Những điều chnh sau khi quan sát
Điều
chỉnh
tốc
độ
nói/làm
nhanh
hơn
hoặc
chậm lại cho phù hợp với tốc độ của người
tham
gia.
Hỏi
người
tham
gia
phía
cuối
phòng có ngheđược âm thanh từ loa và xem
được màn hình
Tạm thời ngừng ngắt băng đĩa để thảo luận
hoặc
chốt
thông
tin
hoặc
chuyển
sang
thực
hành
Điều
chỉnh
nội
dung:
xác
định
nhanh
điều
người tham gia muốn học và điều chỉnh phần
bài cần tập trung cho phù hợp
Khởi động không khí vui vẻ: đưa vào một trò
chơi để đổi chỗ
người tham gia hoặc kể một
câu chuyện vui có liên quan chặt chẽ đến nội
dung bài học (trong trường hợp cả lớp không
hứng thú/tập trung vào bài giảng)
Đặt cho lớp một vài câu hỏi và chỉ định người
tr
lời
(trong
trường
hợp
chỉ
một
vài
người
tham gia không tập trung)
Đóng cửa sổ, mượn thêm quạt, yêu cầu bố trí
nước uống
Nói chuyện với người tham gia thể hiện ít quan
tâm,
hứng
thú
hoặc
không
tập
trung
để
tìm
hiểu nguyên nhân (sau bài giảng)
20