Ngày25tháng 4năm2014
Đểlàmviệc hăng say- CẩmNang NghềNghiệp
Để làm việc hăng say
Đ
ể giữ được tinh thần hăng say trong công việc là một điều rất cần thiết nhưng
không phải dễ dàng. Dưới đây là một số bí quyết bạn có thể thamkhảo.
1.Hãy lưu ý với những "kẻ phá bĩnh" như email và điện thoại. Email và điện thoại
một mặt giúp bạn rất nhiều trong công việc nhưng mặt khác lại có thể khiến bạn
sao nhãng công việc
vì những chuyện cá nhân. Bạn nên ưu tiên thời gian cho
công việc, và cố gắng để chuyện cá nhân về nhà giải quyết.
2. Viết thời gian biểu hàng ngày. Trong thời gian biểu đó ngoài những công việc
cần hoàn thành bạn cũng cần phải bố trí thời gian nghỉ ngơi sao cho thích hợp. Làmviệc và nghỉ ngơi
điều độ mới cho kết quả tốt được.
3. Ghi lại những việc bạn cần hoàn thành vào một tờ giấy và sắp xếp các công việc đó theo thứ tự
dựa trên mức độ quan trọng hoặc thời hạn cần hoàn thành. Đây là hình thức nhắc việc và quản lý
thời gian rất tốt. Danh sách này sẽ giúp bạn xác định được việc gì cần hoàn thành trước, việc gì cần
hoàn thành sau và tránh được tình trạng không biết phải bắt đầu từ đâu.
4. Hãy tự thưởng cho mình mỗi khi bạn hoàn thành tốt một công việc nào đó. Làm như vậy sẽ khiến
cho bạn có thêmđộng lực để hăng say làmviệc.
Theo Sức trẻ Việt Nam
http://motsach.info/web/motsach/story.php?story=de_lam_viec_hang_say__suu_tam
1/1