TINH THN THC

 

Kính thưa: Quý vđi biu có mt trong hi tho ngày hôm nay cùng toàn  thđng chí đoàn viên thanh niên thân mến!

Người xưa đã nhc nhcon cháu rng: “Nếu còn trmà chng chu  hc hành thì khôn ln sẽ  chng làm được vic gì có ích” hoc “Bt hc bt  tri lí”. Vy thì chúng ta cn hc thế nào cho đúng, cho kết qu? qua

kinh  nghim bao  đi được đúc  kết,  người ta  đã  nhn ra rng t hc 

phương pháp mang li hiu qucao đng thi cũng rèn luyn cho chúng ta đc tính kiên trì.

Sut lch s phát trin my nghìn năm, nhân loi  đã tích lũy được mt kho

tàng tri thc khng l. Vì thế, mun tiếp thu nhng tinh hoa y, con người

chcó mt cách duy nht là phi hc sut đi. Bác Hđã tng dy: “Hc

trường,  hc  trong  sách  v,  hc  ln  nhau  và  hnhân  dân”,  Lê-nin đã

khuyên: “Hc, hc na, hc mãi”. Vì thế, thc là xác đnh được ý thc, hc có mc đích và hc mt cách tgiác.

Lúc nh, đến trường, thy ging sao, ta hc vy. Hc  vi thy thì có  vhơi “sướng” vì thy đã chun bsn cho ta mi th, ta chcn ngi vào bàn và “ăn”. Nhưng lm khi các “món dn” ra không hp khu v, “ăn” mãi mt món, chán lm nhưng vn cphi “ăn” vì ta không có quyn chn la nào khác.

Còn thc vi sách, ta phi tchun b“thc đơn”, đi chvà tnu ăn. Nếu ta biết cách lên thc đơn, khéo đi chvà nu nướng thì ta scó mt ba ăn ngon ming, va tiết kim va bdưỡng. Ngược li, có khi ta tn cđng tin, mt thi gian nhưng ri chính ta cung không thnào nut ni. Tương tnhư vy, khi hc vi sách, ta có toàn quyn la chn và hc nhng gì mình thc scn, bng cách ca mình, thi gian và đa đim mình thích,… Nhưng kiến thc tsách là mênh mông, nếu ta không biết la chn, không biết xlý thông tin đbiến kiến thc y thành tri thc ca riêng mình thì ta svn c“dt” mc dù đã đc, đã hc rt nhiu.

 


Hin nay, có rt nhiu phương pháp hc tp khác nhau, bng các phương tin khác nhau. Nhưng kĩ năng quan trng nht là thc. Khnăng đc lp trong hc tp, tư duy sgiúp bn tiến bnhanh. Dù cho là phương pháp nào đi chăng na thì cũng có mt syếu tmà bn nên quan tâm.

 

+ Người xưa có câu :” Vic hôm nay chđngày mai” ,điu đó có nghĩa là luôn hoàn thành bài hôm nay và chun btt bài vngày mai. Thi gian qua đi không thly li được. Thduy nht mà bn có thlàm chvà thay đi là hin ti. Ngn ngAnh có mt câu rt hay “ Hôm qua là quá kh. Ngày mai  là điu bí mt.Và hôm nay là mt món quà.”  Đó là lí do ti sao người ta gi  thì hin ti là present, tc là món quà. Vì thế, hãy làm mi th mà bn đã đt

 


ra ngay


thì  hin  ti ch


không phi thì tương lai. “vic hôm nay chđ

 


ngày mai” Điu này sto ra mt thói quen tt, giúp ích cho chúng ta mi mt ca đi sng chkhông riêng hc tp.

 

+ Sp xếp thi gian hp lý, chia nhcông vic đddàng thc hin.

Đng ngi khó  khăn và  tht bi.  Đng  bao  gibcuc vì  đích  đến  đã

trước mt chúng ta ri. Vì cuc đi không tri toàn hoa hng, và bn chcó thla chn đi chân trn hay mang cho mình nhng đôi giày vng chãi. Hành trang cho tương lai phthuc quyết đnh hin ti ca các bn.

 

+ Hc nhóm là mt hình thc hc hp tác nâng cao cht lượng ca hc viên – các hc viên giao lưu vi nhau và có được nhng kết quhc tp tiến bvnhiu mt. Theo cách này, người hc được to cơ hi tđt câu hi, tho lun, trình bày quan đim, và thc hin hc hp tác, chia skinh nghim cùng nhau.

 

Mi người đu có mt phương pháp t hc riêng cho mình vì vy mi

 


người hãy la chn phương pháp hc ti nht.


ưu nht đđt được kết qutt

 


Kĩ năng tt nht cho vic hc và thc đó là tính kiên trì, kiên nhn. Chcó người chăm chmi có được skiên nhn! Kiên nhn là biết thi gian

 


tính. Bt cđiu gì trên đi cũng cn thi gian. Nếu nu cơm cn 20 phút đ cơm chín, thì ta không thtăng la cao gp 5 ln và 4 phút sau thì xong mt ni cơm… cháy. Kiên  nhn là biết thi gian đòi hi cho mt vn đ. Vic  hc cũng vy, phi kiên trì trước nhng bài tp khó, nên tìm mi cách  đ hoàn thành nó, và nếu không tmình gii được thì phi nhsgiúp đca bn bè, thy cô trong thi gian sm nht có th. Rt nhiu người trong chúng ta mi khi gp mt bài khó thì thường chán nn, smình không làm được, s mt nhiu thi gian nên đành bqua, không làm na. Điu đó vô hình chung đã biến chúng ta thành mt con người không có ý chí phn đu. Kiên trì đây, ngoài yếu t“đi hoài cũng ti đích”, nó còn hàm ý nghlc chiến thng 3 loi tiêu cc trên đường đi ca vic thc – đó là tiêu cc tchính mình, tiêu cc t hoàn cnh tiêu cc t người khác.

          Tinh thn sáng to trong vic thc cũng là mt yếu tvô cùng quan trng. Thc ct là đtìm sâu hơn, hiu cn khơn nhng vn đmà đã được thy cô giáo đã dy trên lp. Thay vì hc vt, hc theo kiu đi phó, thì vic thc phi đi vi vic hiu được bn cht ca vn đ, ca bài toán. Ngoài nhng kiến thc sách giáo khoa, chúng ta cũng cn phi hc hi thêm kiến thc tài liu tham kho, trên tivi, Internet, cũng như kiến thc thc tế đmmang thêm, cũng như tìm hiu sâu hơn vn đ.

Là sinh viên ngành Tin hc ng dng, mt chuyên ngành đòi hi stìm tòi, mit mài tìm hiu ca nhng con người theo hc, đi vi chúng tôi thì vic thc là mt vic hết sc cn thiết. Bi vì như chúng ta đã biết, kiến thc vtin hc thì vô cùng bao la, hôm nay như thế này, ngày mai li khác, có nhng phn mm đang sdng rng rãi bây gi, nhưng li trthành lc hu vsau. Trái ngược vi điu đó thì sách vkhông thnào thay đi kp thi so vi nhng thay đi mt cách chóng mt ca nhng sn phm khoa hc công ngh. Tin hc là mt trong nhng ngành khó hc, khó tiếp thu, hng kiến   thc trước đó thì vsau skhông thlàm gì được, nhưng mt khi đã hiu ra vn đca bài toán thì ta li thc hin chúng rt nhanh, không nhng thế mà còn làm cho chúng ta hng thú hơn trong vic hc. Cho nên, vic tìm tòi,

 


tìm hiu nhng kiến thc, nhng cái mi t


thc  tế,  cũng như


trên mng

 


Internet là vic hc chyếu ca Sinh viên ngành tin hc. Ngoài nhng kĩ năng và phương pháp trên đây, tôi cũng xin được chia smt skinh nghim và phương pháp ca mình trong vic hc và thc nhng môn chuyên ngành tin hc.

Trước hết, nhà trường không thđào to ra sinh viên có thđáp ng

được nhiu nhu cu khác nhau ca tng doanh nghip. Vic ca nhà trường  là chday sinh viên theo yêu cu chung nht ca xã hi, đó là tri thc, kĩ năng và thái đlàm vic, cũng như kiến thc cơ bn nht ca chương trình hc.  Vì thế, tt cchúng ta cn phi tbsung thêm kiến thc phù hp đsau  khi ra trường có ththích ng vi đòi hi ca doanh nghip.

Các môn trong ngành tin hc luôn được ging dy theo trình tlogic, cái dtrước, cái khó sau, và cái sau luôn phi vn dng cái trước. Vì vy, nếu chưa hiu bài ngày hôm qua thì làm sao bn th hiu được ngày hôm

 


nay  thy  ging v


cái gì? Đng  s


mt thi gian, bi vì cái tháp nào cũng

 


phi được xây tmt đt mà lên, ngôi nhà mun vng chc thì nn móng

phi vng chc. Vì thế, hãy bt đu hc tngày hôm qua.

Đi vi các môn tin hc, nếu ngi đem nhng gì chưa hiu đhi bn bè, thy cô là sai lm chết người ddn đến mt căn bn nht đi vi người hc/ Mc dù đã cgng nhưng ta không thmt mình hiu hết tt cnhng gì tthy cô và tgiáo trình. Cn phi có đng đi trong hc tp. Đi vi ngành tin hc mà nói thì không có ai thgi là hc gii hay hc dt c, chcó thnói là biết trước hay biết sau, biết nhiu hay biết ít. Không có ai thành công mà không nhđến sgiúp đca người khác. Vic hc nhóm là mt vic cũng hết sc là có ích đi vi người hc nhng môn tin hc.

Không chcác sinh viên hc ngành tin hc mà đi vi các sinh viên

ngành  khác mà  hc nhng môn  tin  hng  dng  cũng vy,  cn phi thc

hành nhiu, làm nhiu bài tp, làm nhiu thành quen. Nhng kiến thc ca Word, Excel, hay là Access, Visual Foxpro… nếu không thc hành nhiu, thì bn cũng squên đi nó trong nay mai. Chưa k đến nhng môn lp trình như

 


C, Java, hay là ASP,PHP... thì li càng phi làm nhiu bài tp hơn na, thc hành nhiu hơn na mi có thnm vng được cu trúc ca ngôn ngcũng như câu lnh…

Mt đim quan trng na là đthc được các môn tin hc, thì bn cn phi chun bcho mình mt kiến thc nht đnh vTiếng Anh, vì tt ccác môn tin hc đu dùng ngôn ngtiếng Anh đmô t, và din đt. Tđó giúp ta dhình dung và hiu được ý nghĩa ca các cm t, khái nim mô ttrong tài liu cũng như trong phn mm hc.

+ Mt sđ xut:

-          Xây dng thư vin, phòng máy tt, có kết ni mng Internet đgiúp   các sinh viên chuyên ngành nói riêng cũng như sinh viên ngành khác có thddàng tìm tài liu và phc vcho vic thc hành. Bi vì hin nay, nhu cu tìm kiếm thông tin trên mng là rt thiết thc cho các Sinh viên chuyên ngành tin hc cũng như sinh viên ca các ngành khác

-          Đi mi phương pháp dy hc cũng như đi mi môn hc và ni dung ca môn hc. Theo tình hình hin nay, mt smôn hc không còn phù hp vi nhu cu đòi hi ca xã hi, trong khi đó có mt smôn hc quan trng thì sinh viên li không được hc,

-          Tính tư hc ca sv đt hiu qu cao không còn ph thuc vào cách

 


truyn đt ca ging viên, cn s


thu  hút  khi  din  đt v


môn ca

 


mình và nhng ng dng thc tế sau khi hc xong slàm được gì, làm

đâu và làm như thế nào.

-          Có thxây dng mt Website cung cp các tài liu, bài ging cn thiết cho các môn hc, to môi trường tương tác gia Giáo Viên và Sinh Viên , mt din đàn đSV trong trường có điu kin giao lưu, hc hi ln nhau, tăng tính t hc.

-          Dy hc theo khnăng thc ca sv qua dy hc theo phương pháp nghiên cu khoa hc.

-          To điu kin cho sv đi thc tế đbiết thêm vchuyên ngành mà mình đang hc tđó nâng cao khnăng tư duy và hc tp được tt hơn.