Việc học tập trong thế kỷ 21 Đánh giá Dự án là nguồn tài nguyên được thiết kế cho những người tâm đắc với lớp học lấy học sinh làm trung tâm và dành cho những giáo viên muốn nâng cao việc dạy những kỹ năng của thế kỷ 21. Nguồn tài nguyên này cung cấp thông tin về những kỹ năng của thế kỉ 21 trong những bối cảnh khác nhau và những cách đánh giá khác nhau có thể được các thầy cô và học sinh áp dụng để đánh giá tư duy của mình và của các đồng nghiệp, các bạn học. Học sinh bước vào giai đoạn trưởng thành trong thế kỷ 21 đối mặt với những nhiệm vụ và thách thức mà những người thuộc các thế hệ trước không hình dung được. Đứng trước nguồn thiết bị kỹ thuật số vô tận và khối lượng thông tin tràn ngập,mỗi cá nhân trong xã hội ngày nay phải thành thạo nhiều kỹ năng và chiến lược khác nhau mà những kĩ năng và chiến lược đó không phải những điều then chốt đối với thành công của cha ông mình. Những kỹ năng của thế kỷ 21 bao gồm: • Khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm — Rèn luyện trách nhiệm cá nhân và tính linh động trong bản thân con người, ở nơi làm việc, và những bối cảnh của cộng đồng; đề ra và đáp ứng những tiêu chuẩn và mục đích cao cho chính bản thân và những người khác, chấp nhận những điều chưa rõ ràng. • Kỹ năng giao tiếp — Hiểu, quản lý, và tạo ra thông tin liên lạc đa phương tiện, nói, viết có hiệu quả dưới nhiều hình thức và ngữ cảnh khác nhau. • Tính sáng tạo và sự ham hiểu biết về tri thức — Phát triển, thực hiện và trao đổi các ý tưởng mới với những người khác, luôn cởi mở và thích ứng với viễn cảnh mới, đa dạng. • Tư duy độc lập và Tư duy hệ thống — Luyện tập cách lập luận có cơ sở để hiểu và đưa ra những lựa chọn phức tạp, hiểu sự liên kết giữa các hệ thống. • Kỹ năng sử dụng thông tin và phương tiện truyền thông — Phân tích, tiếp cận, quản lý, tích hợp, đánh giá và tạo ra thông tin dưới nhiều hình thức và phương tiện khác nhau. • Kỹ năng hợp tác — Thể hiện khả năng làm việc theo nhóm và khả năng lãnh đạo; thích ứng với những vai trò và trách nhiệm khác nhau; làm việc một cách hiệu quả với những người khác; rèn luyện sự đồng cảm; tôn trọng những viễn cảnh khác nhau. • Xác định, Trình bày và Giải quyết vấn đề — khả năng nhận biết, phân tích và giải quyết vấn đề. • Tự định hướng — Theo dõi mức độ nhận thức và nhu cầu học tập của riêng mình, xác định nguồn tài nguyên thích hợp, thay đổi việc học từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. • Trách nhiệm xã hội — Hành động có trách nhiệm với tinh thần quan tâm đến cộng đồng lớn hơn; thể hiện hành vi có đạo đức trong những hoàn cảnh cụ thể, ở nơi làm việc và trong bối cảnh của cộng đồng. Thật không may, trường học không mang lại hiệu quả như chúng có thể làm để giúp học sinh phát triển những kỹ năng này. Nhiều thầy cô giáo ngày nay chuẩn bị rất ít về những chiến lược rõ ràng cho việc dạy cách tư duy và những kỹ năng khác của thế kỷ 21, cho dù họ có thành thạo trong việc sử dụng những kỹ năng này, họ thường vẫn ít có nhận thức về quá trình tư duy và những quá trình khác. Đánh giá Dự án có thể giúp giáo viên định hướng việc giảng dạy và đánh giá tư duy của học sinh theo những cách giúp học sinh trở thành những người học và những nhà tư duy. Đánh giá Tư duy trong các Dự án học tập Tất cả các dự án lấy học sinh làm trung tâm có tiềm năng gắn kết đánh giá những kỹ năng của thế kỹ 21. Tuy nhiên, thông thường thì việc lựa chọn những kĩ năng cụ thể để tập trung hơn trong một dự án có thể là rất khó. Hơn nữa, việc mô tả một kỹ năng cụ thể trong một bối cảnh cụ thể có thể là một thách thức. Đánh giá Dự án được thiết kế để trợ giúp cho quá trình này. Tại đây, giáo viên có thể tìm thấy các phiếu tự đánh giá, hướng dẫn cho điểm, và những bản kiểm nhằm tập trung vào những kỹ năng của thế kỹ 21 và định nghĩa các kĩ năng này trong bối cảnh của dự án. Ví dụ như, trong phiếu tự đánh giá cho dự án Cuộc thi trồng cây đậu khổng lồ, một hồ sơ bài dạy mẫu trong Thiết kế Dự án có hiệu quả, bản phân tích điều tra khoa học được chia thành những chủ đề phụ chính xác hơn, dễ quan sát và dễ chứng minh hơn: • Rút ra nhiều kết luận thành công dựa trên bằng chứng • Xem xét các yếu tố phụ khi so sánh kết quả tìm được với các kết quả khác để xác định những điều kiện tốt nhất cho sự tăng trưởng của cây. • So sánh kiến thức ban đầu về cây đậu với kết quả của thí nghiệm và mô tả chi tiết kiến thức mới học được. Những bài giới thiệu chính xác, cụ thể kỹ năng tư duy, chẳng hạn như chính những hướng dẫn này , cũng cung cấp cho giáo viên thông tin hữu ích về các kiểu tư duy đặc biệt mà trong đó học sinh cần được hỗ trợ nhiều hơn. Thư viện Đánh giá trong Đánh giá Dự án gồm các bài đánh giá cho rất nhiều dự án đa dạng khác nhau, từ các ấn phẩm của học sinh đến các bài trình bày miệng. Tất cả các bài đánh giá này có thể dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp nhu cầu của giáo viên. Đánh giá kỹ năng tư duy và các tiến trình Khi lập kế hoạch và đánh giá việc học của học sinh, giáo viên thường sử dụng những thuật ngữ chung như là “tư duy phê phán” hay “giải quyết vấn đề” để viết mục tiêu dạy học. Đánh giá các thuật ngữ như thế rất khó bởi vì chúng bao gồm quá nhiều kỹ năng phụ. Sự mô tả chung chung sẽ không cung cấp được thông tin cần thiết cho việc thu thập dữ liệu chính xác về khả năng tư duy của học sinh. Đánh giá Dự án có thể cung cấp thông tin hữu ích về những kỹ năng phụ khác nhau liên quan đến tư duy. Ví dụ như, thay vì đánh giá học sinh bằng một thuật ngữ chung như là “tính sáng tạo”, giáo viên có thể đánh giá sự thành thạo của học sinh về tính sáng tạo dựa vào danh sách các kĩ năng dưới đây và có thể thấy được những kĩ năng này trong các tình huống đa dạng khác nhau: • Nghĩ ra được nhiều ý kiến khác • Nhìn nhận sự việc bằng những quan điểm khác nhau. • Tạo ra nhiều cách giải quyết có thể có cho một vấn đề • Nghĩ ra nhiều cách để đạt được mục đích Một môi trường lớp học có tư duy Học sinh không thể hình thành và phát triển được các kỹ năng của thế kỷ 21 chỉ trong một bài học hoặc trong một đơn vị bài học. Những kỹ năng này cần phải được nhấn mạnh trong suốt cả quá trình học tập của học sinh.. Để tạo ra một môi trường lớp học có tư duy, giáo viên và học sinh cần phải phát triển ngôn ngữ tư duy, sự tự định hướng,và sự cộng tác mà tất cả học sinh và giáo viên cùng tham gia một cách thích hợp. Những bài đánh giá và những thông tin cơ sở trong Đánh giá Dự án cung cấp những thuật ngữ mà giáo viên cần sử dụng khi bàn đến công việc dự án. Khi học sinh trở nên quen thuộc với ngôn ngữ tư duy, chúng sẽ nhận thức hơn được về quá trình tư duy của mình theo kiểu nhận thức bậc cao đồng thời phát triển việc điều khiển tư duy của mình, giúp học sinh trở thành những nhà tư duy chín chắn và có chiến lược.