CHƯƠNG 5 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN Giảng viên: Dương Thị Hoài Nhung (MBA) Khoa Quản trị Kinh Doanh Đại học Ngoại Thương Email: nhungdth@ftu.edu.vn Mobile: 0985 867 488 CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTLNNL VÀ LTCT Các hoạt động QTNNL Kết quả định Các KQ định Lợi thế Hoạch định NNL hướng cá nhânhướng TCcạnh tranh Phân tích công việc Tuyển mộ Tuyển chọn -Năng lực-Sản lượng -Động lực-Giữ người-Chi phí thấp -Thái độ liên -Tuân thủ PL- Khác biệt hóa - Đào tạo và phát triển quan đến CV-HÌnh ảnh Cty - Đánh giá thành tích - Hệ thống đãi ngộ - Các ch/trình cải thiện TT -Công bằng nơi làm việc -Công đoàn -An toàn lao động I. Các vấn đề cơ bản về ĐT-PT 1. Khái niệm  Đào tạo: là quá trình học tập làm cho người LĐ nắm vững hơn về công việc của mình, nâng cao trình độ, kỹ năng của người LĐ để thực hiên nhiệm vụ hiệu quả hơn.  Phát triển: là các hoạt động học tập vượt qua khỏi phạm vi công việc trước mắt của người LĐ, nhằm mở ra cho họ những công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức. Sự khác nhau giữa đào tạo và phát triển Đào tạo Phát triển Trọng tâm Công việc hiện tại Công việc tương lai Phạm vi Cá nhân Cá nhân, nhóm và tổ chức Thời gian Ngắn hạn Dài hạn Mục đích Khắc phục những Chuẩn bị cho vấn đề hiên tại tương lai HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO- PHÁT TRIỂN VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH Sự thay đổi bền vững của NV mới Đào tạo nhân viên Năng lực của nhân viên Lợi thế cạnh tranh được cải thiện Sự thay đổi bền vững của NV hiện tại Thảo luận - Đào tạo đem lại lợi ích gì cho Doanh nghiệp? - Khi nào thì Doanh nghiệp cần tiến hành đào tạo? 2. NHỮNG LỢI ÍCH CỦA ĐÀO TẠO Cải tiến năng suất và chất lượng Giảm bớt các công việc nhàm chán Khả năng thích ứng tốt hơn Giảm sự cần thiết phải giám sát chặt chẽ Giảm thiểu tai nạn Tăng sự thỏa mãn công việc và giảm tỷ lệ bỏ việc 3. NHỮNG LÝ DO CẦN PHẢI ĐÀO TẠO - Lắp đặt các thiết bị và kỹ thuật mới - Thay đổi về phương pháp làm việc - Thay đổi về sản phẩm- cung ứng, marketing và bán hàng - Thành tích thấp - Thiếu hụt nhân lực - Nâng cao chất lượng - Giảm tỷ lệ tai nạn - Thúc đẩy sự luân chuyển công việc 4. QUAN ĐIỂM HỆ THỐNG VỀ ĐÀO TẠO MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 1. Định rõ nhu cầu ĐT & PT 2. Xác định các mục tiêu cụ thể 3. Lựa chọn các phương pháp thích hợp 4. Lựa chọn các phương tiện thích hợp 5. Thực hiện chương trình ĐT-PT 6. Đánh giá chương trình ĐT-PT II. XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO Hành vi công việc phù hợp hay không Kiến thức và kỹ năng Các vấn đề có thể giải quyết qua đào tạo