BÀI 6 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NNL Tại sao ngành tư vấn đào tạo ngày càng phát triển? Tại sao các công ty lớn đã và đang sẵn sàng dành một khoản ngân sách đáng kể để đầu tư vào việc đào tạo nhân viên? Bạn lý giải điều này như thế nào? Làm sao để khỏi “Ném tiền qua cửa sổ?” NỘI DUNG 1. Quan điểm về đào tạo 2. Xác định nhu cầu đào tạo 3. Lập kế hoạch và chuẩn bị 4. Các phương thức đào tạo 5. Đánh giá hiệu quả đào tạo I. QUAN ĐIỂM VỀ ĐÀO TẠO 1. Khái niệm 2. Đào tạo hiệu quả 3. Tác dụng của đào tạo 4. Hình thức thay thế 5. Quy trình đào tạo 1. KHÁI NIỆM ĐÀO TẠO Hãy khoanh tròn những hoạt động theo bạn là đào tạo a. Một tổ trưởng chỉ dẫn cho các tổ viên cách thao tác máy b. Một nhân viên bán hàng mới quan sát nhân viên có kinh nghiệm hơn sử dụng máy tính tiền c. Một giám đốc sản xuất tham gia khóa học về Quản lý chất lượng kéo dài 1 tuần d. Một chuyên gia nhân sự hướng dẫn các trưởng bộ phận về cách đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên a. Một giám đốc bộ phận quan sát và chỉ dẫn nhân viên của mình xử trí với một khách hàng khó tính trên điện thoại b. Nhân viên đội cứu hoả diễn tập sử dụng các thiết bị chữa cháy c. Một học viên tham dự một lớp học chăm sóc người già* d. Một nhóm sinh viên tham dự khóa học giao tiếp* •Khi tham gia một khóa đào tạo tại nơi làm việc, bạn mong muốn gặt hái được những gì? Kiến thức, kỹ năng, thông tin, công cụ, kỹ xảo? Cách thức để làm công việc tốt hơn? Cách thức để tăng khả năng kiếm tiền? Cách thức để phát triển tiềm năng