9 K


NĂNG “MM” Đ


THÀNH CÔNG


 

 

Bn nghĩ rng người ta srt n tượng vi hàng lot các bng cp ca bn, mt slượng ln các kinh nghim có giá trvà nhng mi quan hệ ở vtrí cao. Nhưng chnhng điu đó thôi có thkhông đđgiúp bn thăng tiến trong công vic. Bi bên cnh đó, bn còn cn phi có cnhng kĩ năng  “mm”.


 

Thế nào là nhng knăng “mm”?

 

K năng “mm” ch yếu nhng k năng thuc v tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thsnm, không phi là knăng cá tính đc bit, chúng quyết đnh kh năng bn th tr thành nhà lãnh đo, thính gi, nhà thương thuyết hay người hòa gii xung đt. Nhng k năng “cng” nghĩa trái ngược thường xut hin trên bn lý lch-khnăng hc vn ca bn, kinh nghim và sthành tho vchuyên môn.

 

Bn có phi là mt người dchu? Tn tâm? Bn giao tiếp có n tượng không? Gii quyết các vn đcó hiu qukhông? Đây chính là các dng câu hi ưa dùng đxác đnh được mc đknăng “mm” ca bn.

 

Ti sao người sdng lao đng li quan tâm ti các kỹ  năng này?


Nhng người sdng lao đng coi trng các knăng “mm”, bi vì các nghiên cu cho thy chúng là mt nhân tđánh giá rt hiu qubên cnh nhng knăng công vic truyn thng hay còn gi là knăng “cng”. Mt cuc nghiên cu mi đây cho thy nhng tiêu chun đđánh giá con người như stn tâm, tính dchu cũng là nhng nhân tdbáo quan trng đi vi sthành công trong nghnghip ging như khnăng vnhn thc và kinh nghim làm vic.

 

Các knăng “mm”

 

Vì vy, làm thế nào đbn khám phá ra các knăng này và tn dng chúng mt cách ti đa? Sau đây là danh sách nhng tính cách “mm” đc trưng nht và cách thc đhoàn thin chúng.

 

1.  mt quan đim lc quan

 

Tt cchúng ta đã tng nghe li khuyên hãy nhìn cc nước còn đy mt na tt hơn là nhìn nó đã vơi đi mt na. nơi làm vic, cách nghĩ lc quan này có thgiúp bn phát trin trên mt chng đường dài. Tt cmi cái nhìn lc quan đu dn đến mt thái đlc quan và có thlà mt vn quý trong môi trường làm vic, đánh bi thái đyếm thế và bi quan.

 

Chìa khóa đcó mt thái đlc quan là bn gii quyết mt strngi hay thách thc như thế nào khi gp phi. Ví d, thay vì than phin vkhi lượng công vic gây stress, hãy nghĩ vnó như mt cơ hi đthhin khnăng làm vic tích cc và hiu quca bn.

 

2.  Hòa đng vi tp th

 

Các nhà tuyn dng rt thích nhng nhân viên thhin được khnăng làm vic tt trong tp th. Hòa đng vi tp thko chcó nghĩa là có tính cng tác mà còn thhin được khnăng lãnh đo tt khi có thi đim thích hp.

 

Có thti mt lúc nào đó, sxung đt xut hin trong tp thca bn, hãy tra chđng dàn xếp. Khi bn thy tp thca mình đang bsa ly trong mt dán, hãy cgng xoay chuyn tình thế, đưa cách gii quyết theo mt hướng khác. Và bn làm gì nếu bình thường bn không làm vic trong mt nhóm? Hãy cgng tra sn sàng hp tác trong công vic và thiết lp nên các mi quan hcông vic vi mi đng nghip nếu có th. Hc cách nói nhng điu bn nghĩ như thế nào và thhin bng ngôn ngcchra sao.

 

3.  Giao tiếp hiu qu

 

Knăng giao tiếp tt là mt thế mnh đi vi bt cai trong công vic. Giao tiếp là phương tin cho phép bn xây dng cu ni vi đng nghip, thuyết phc người khác chp nhn ý kiến ca bn và bày tđược nhu cu ca bn.


Nhiu điu nhnht bn đã tng thc hin hàng ngày - có thcó nhng điu bn không tng nghĩ đến li có mt sự ảnh hưởng rt ln ti knăng giao tiếp ca bn. Sau đây là nhng điu bn nên lưu ý khi giao tiếp vi nhng người khác:

 

-  Nhìn thng vào mt người đi din

-  Đng tra bn chn

-  Tránh nhng chuyn đng cơ thkhiến bn btách ra khi h

-  Đng nói chuyn chđnói, hãy tp trung vào mt vn đ

-  Phát âm mt cách chính xác

-  Sdng ngpháp chun thông thường

 

Nói chung, bn nên đý ti cách sdng tngca mình đto n tượng vi người đi thoi. Cũng đng quên

rng mt trong nhng knăng giao tiếp là biết lng  nghe.

 

4.  Tthái đt tin

 

Trong hu hết các trường hp, khi bn mun gây n tượng vi mt ai đó, sttin là mt thái đrt hiu qu. Trong khi skhiêm nhường khi bn nhn được li tán dương là rt quan trng thì stha nhn thế mnh ca mình cũng quan trng không kém. Hãy tin chc rng bn có snhn biết và knăng đcó thbày tđược sttin ca mình.

 

5.  Luyn k năng sáng to

 

Tính sáng to và li suy nghĩ thông minh được đánh giá cao bt ccông vic nào. Thm chí công vic mang tính kthut nht cũng đòi hi khnăng suy nghĩ thoát ra khi khuôn kh. Vì vy đng bao giđánh giá thp sc mnh ca vic gii quyết vn đtheo cách sáng to.

 

Bn có thđang phi làm mt công vic chán ngt, bun t, hãy cgng khc phc nó theo cách hiu quhơn. Khi mt vn đkhiến người ta phi min cưỡng bt tay vào làm, hãy nghĩ ra mt gii pháp sáng to hơn. Nếu không được, ít ra bn đã tng thnó.

 

6.  Tha nhn và hc hi tnhng li phê bình

 

Đây là mt trong nhng knăng mang tính ththách nht, và cũng chính là knăng gây n tượng nht đi vi người tuyn dng. Khnăng ng xtrước li phê bình phn ánh rt nhiu vthái đsn sàng ci thin ca bn. Đng thi có khnăng   đánh giá, nhn xét mang tính xây dng đi vi công vic ca nhng người khác cũng mang ý nghĩa quan trng không kém. Hãy nhn thc xem bn ththế như thế nào khi phn ng trước nhng li nhn xét tiêu cc. Đng bao giném đá vào nhng li phê bình mang tính xây dng mà không nhn thy rng ít nht nó cũng có ích mt phn. Khi bn đưa ra li nhn xét vi người khác, hãy thhin sao cho tht khéo léo và chân thành. Cgng dđoán trước phn ng ca người nghe da vào tính cách ca h đ


có cách nói phù hp nht.

 

7.  Thúc đy chính mình và dn dt người khác

 

Mt điu rt quan trng đi vi nhà tuyn dng là làm sao đbiết được bn có là người năng đng và hay đra các sáng kiến hay không? Điu này có nghĩa là bn liên tc tìm ra nhng gii pháp mi cho công vic ca mình khiến cho nó hp dn hơn thm chí đi vi cnhng công vic mang tính lp đi lp li.

 

Ssáng to có vai trò rt ln trong vic thúc đy, nó khiến bn đdũng cm đtheo đui mt ý tưởng vn bmc kt trong suy nghĩ và cui cùng là bn vượt qua được nó. Dn dt nhng người khác theo cùng mt hướng đđt mt mc đích chung, và người lãnh đo gii là người có thlãnh đo được người khác bng chính tm gương ca mình.

 

8.  Đa năng ưu tiên nhng vic cn làm trong danh sách ca bn

 

công sngày nay, mt nhân viên tt là mt nhân viên có khnăng kiêm nhim thêm mt scông vic khác, hay nhiu dán cùng mt lúc. Liu bn có ththeo dõi được tiến trình ca các dán khác nhau hay không? Bn có biết la chn để ưu tiên nhng vic quan trng nht không? Nếu có th, bn được gi là người đa năng.

 

Đng than phin rng bn phi làm thêm các công vic khác. Hãy thhin khnăng đa knăng ca bn. Chc chn cái bn nhn li slà rt ln như kinh nghim hay các mi quan hmi.

 

9.  Có cái nhìn tng quan

 

Có cái nhìn tng quan vcông vic có nghĩa là có khnăng xác đnh được các yếu tdn ti thành công. Điu này cũng có nghĩa là nhn ra các nguy cơ tim n và thi đim nó xy ra. Ví dnhư bn làm vic trong lĩnh vc qung cáo và phi xây dng mt chiến dch đqung cáo cho mt nhãn hiu xà bông. Nếu nhìn mt cách tng th, bn có thnhn thy rng mc đích không chlà bán được hàng, mà còn làm tha mãn và thuyết phc khách hàng vcht lượng sn phm. Thêm vào đó, bn còn phi to thêm giá trcho công ty ca bn bng cách chng minh rng tính sáng to đc nht chbn mi có thto ra.

 

Tn dng tt ccác knăng ca bn

 

Trong khi khám phá và xây dng nhng knăng “mm”, bn không nên bqua nhng knăng “cng”. Chìa khóa dn đến thành công thc slà bn phi biết kết hp chai knăng này.

Theo Bwportal