10 quy tc giúp đc nhanh

-  Quy tc 1: Đc không lùi li. bài vkhoa hc kthut khó đến đâu cũng chđc mt ln. Không được chuyn đng mt trli. Chkhi đã đc xong suy nghĩ vnhng điu đã đc, mi có thđc li bài nếu như tht cn thiết.

 

-   Quy tc 2: Đc hiu thông tin theo khi thut toán tích hp. Phi thường


xuyên nh


ni dung  ca tng khi.  Trong  quá  trình  đc,  hãy tìm cách  tr


li


nhng câu hi tiêu chun đra cho mi khi ca thut toán.

 

-  Quy tc 3: Đc không phát thành tiếng. Đc phát âm là kthù ca vic đc nhanh. Hãy thc hin các bài tp và gõ nhp đnhn phát âm. Khi thy tc đđc bgim cn phi luyn li.

 

-   Quy tc 4: Chuyn đng mt theo chiu thng đng khi đc. Khi đc, mt di chuyn theo chiu thng đng ttrên xung dưới, theo dòng tưởng tượng đi tgia trang giy. Hãy tp phát trin thói quen nhìn ngoi vi. Hãy đc báo có ct hp, ri đc sách, sơ b vch đường gia trang bng bút chì. Phn đu đc


mt trang ch


trong  10 –  15 giây,  c


hiu được  ni dung  chung.  Tuỳ  mc đ


thành thc trong vic di chuyn mt mà chuyn sang đc hiu ctrang sách chtrong 30 giây.

 

-   Quy tc 5: Tp trung tư tưởng tht cao đkhi đc. Tp trung là cht xúc tác ca quá trình đc. Đc nhanh li càng đòi hi tp trung trí não vi cường đcao hơn đtư duy và nm bt vn đnhanh hơn.

 

-  Quy tc 6: Hiu nhng điu đã đc trong quá trình đc. Khi đc cn làm rõ các tkhoá, các đim ta suy lý, tc là các đim ta đhiu bài và nhn thc vn đ. Nh rng khi đc quá trình tìm kiếm x ý tưởng ý nghĩa.

 

-   Quy tc 7: Áp dng các cách nhchyếu trong khi đc. Mđích ca vic  đc đnh. Nhcái gì tuỳ theo mc đích đc cn thiết ca mình chnên nhnhng hiu được. Không cn nh tng câu, tng ch nhưng phi nh ý tưởng và ý đca tác gicun sách.

 

-  Quy tc 8: Đc vi tc đbiến đi. Biết đc vi các tc đkhác nhau cũng rt quan trng. chchcn đc lướt qua, song trang thì nên đc chm li đhiu được thc cht vn đ. Hãy biết chn cách đc cn thiết, đúng lúc và đúng ch.

 

-  Quy tc 9: Phi thường xuyên luyn tp, cng ckhông ngng thói quen đc.


-   Quy tc 10: Đt tiêu chun đc mi ngày 2 tbáo, 1 ttp chí và khong 50 đến 70 trang sách.