KỸ NĂNG GIAO VIỆC/UỶ QUYỀN 06/24/19 1 Các hình thức giao việc. Phân loại công việc giao theo nhân viên: theo mức chuyên môn, theo tính khí, cá tính, phẩm chất. Phân biệt giao việc và uỷ quyền. Quy trình giao việc. Giao việc cho ai, tại sao? Căn cứ là gì? Theo dõi giao việc. Đánh giá giao việc. 06/24/19 2 1. Phân biệt giao việc và uỷ quyền. Giao việc mang tính chất giao nhiệm vụ cho nhân viên. Uỷ quyền mang tính sự vụ, giao nhiệm vụ và trách nhiệm quyền hạn. 06/24/19 3 2. Lợi ích của giao việc Nhiều công việc được thực hiện trong cùng thời gian sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành mục tiêu. Trách nhiệm nhân viên được xác định và nâng lên, nhân viên trở nên quan tâm và có trách nhiệm. Sự phân công trách nhiệm quyền hạn rõ ràng sẽ giúp cho việc kiểm tra của nhà lãnh đạo bớt khó khăn hơn. Tân dụng hết nguồn nhân sự và năng suất làm việc tăng lên. Nếu không biết giao việc dẫn đến NV tự làm, hỏng nhiều và nhà quản lý phải xử lý sự vụ nhiều hơn. 06/24/19 4 2. Lợi ích của giao việc (tt) Nhân viên trưởng thành tiến bộ. Chất lượng làm việc của từng cá thể được đánh giá chính xác hơn. Những việc bổi dưỡng, khen thưởng liên quan trực tiếp tới mọi người. Nhân viên cảm thấy thoả mãn và dễ đồng tình hơn. Người lãnh đạo có thời gian để làm những công việc mà không thể giao cho người khác được. Người lảnh đạo có nhiều thời gian để lập kế hoạch, tỗ chức, thực hiện cà kiển tra. 06/24/19 5 3. Những biểu hiện của bệnh phân công tồi Công việc thường trễ hạn, và tổ chức hay gặp khó khăn do những quyết định đưa ra chận trễ. Không tìm được ngườI trong tổ chức để giao việc. Một số nhân viên quá bận rộn - Một số nhân viện ngồi không. Các nhân viên được giao những nhiện vụ không liên quan gì tới chuyên môn và nghiệp vụ của họ. Các nhân viên không tự tin vào quyền hạn của mình. Quyết định của nhnâ viên thường vựơt quá hạn của mình và dường như chẳng ai biết ai là người đảm trách dự án. 06/24/19 6 3. Những biểu hiện của bệnh phân công tồi Các nhân viên có liên quan không được thông báo những thong tin nằm trong kế hoạch và mục tiêu. Các nhân viên có năng lực đôi khi cảm thấy nhàn chán, tổ chứa có nhiều nhân viên xin thôi việc. NgườI lảnh đạo dôi khi can thiệp vào việc đã được giao mà không thông qua người đã phân qua việc đó. Người L. đạo thường quá bận rộn không có thời T. gian quan tâm tới nhân viên. 06/24/19 7 4. Những trở ngại từ nhà lãnh đạo trong giao việc Nhà lãnh đạo không biết điều hành, phân công. Nhà lãnh đạo cho rằng họ có thể làm việc này tốt hơn những ngườI khác trong tổ chức.” Tôi tự làm mọi việc thì nhanh hơn và dễ dàng hơn, bởI vì tôi hiểu chúng rõ hơn và biết cách làm”. Hay “Công tác quản lý đòi hỏI tôi phảI đảm trách những nhiệm vụ thật sự quan trọng theo một cách riêng”. Nhà lảnh đạo sợ các nâhn viên sẽ không thích, nếu họ trông đợi ở nhân viên của họ quá nhiều. Nhà lãnh đạo không chắc chắn vào ngườI nào để giao việc.”Tôi không tin tưởng khi giao việc cho nhân viên làm một mình”. 06/24/19 8 4. Những trở ngại từ nhà lãnh đạo trong giao việc: Nhân viên thiếu kinh nghiệm và nhiệt tình. Nhân viên sợ trách nhiệm. Nhân viên sợ phê bình và tránh việc mạo hiểm 06/24/19 9 5. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG GIAO VIỆC Nhà lảnh đạo thường chỉ giao cho nhân viên những việc lặt vặt vo nghĩa Các nhân viên luôn phàn nàn không biết cách giảI quyết công việc Các nhân viên họ nói rằng họ quá bận rộn Nhà lãnh đạo cho rằng, giao việc đó cho nhân viên sẽ mất thởI gian hơn là tự làm Công việc điều hành cao, cần phảI có chữ ký của nhà lãnh đạo và tảI liệu chính, như háo đơn vận chuyển và nhận hang. 06/24/19 10 5. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG GIAO VIỆC Nhà lãnh đạo nghĩ rằng:”Nếu giao việc cho nhân viên thì không còn việc gì làm”. Nhà lảnh đạo không đủ hiểu biết để kiểm tra và điều hành công việc. Các nhân viên được giao nhiệm vụ quay lạI hỏI nhà lảnh đạo cách thực hiện và xin giúp đỡ. Một vài nhân viên được giao quá nhiều việc và một số nhân viên khác lại không có việc làm.