Ebook Nghệ thuật lấy lòng khách hàng: Phần 2 - Michael J.Maher

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 11 | Lần xem: 100 | Page: 100 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
100 lần xem

Ebook Nghệ thuật lấy lòng khách hàng: Phần 2 - Michael J.Maher. bạn sẽ học cách giao tiếp để biến các mối quan hệ trở thành nguồn giới thiệu, với cuốn sách này bạn không nhìn nhận lĩnh vực bất động sản theo tư duy cũ. Những phương pháp trong cuốn sách này đã được kiểm chứng thành công để giúp bạn phát triển công việc kinh doanh mà không cần phải gọi điện chào mời khách hàng hay quảng cáo tốn kém. Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook trình bày nội dung các chương còn lại của quyển sách như những cuộc điện thoại, k61 hoạch giao tiếp, giao tiếp điện tử, sự biến đổi, Jay lại nói hay lại một bữa trau7 đáng nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo..

Nội dung