Ebook Nghệ thuật lấy lòng khách hàng: Phần 1 - Michael J.Maher

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 8 | Lần xem: 137 | Page: 105 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
Ebook Nghệ thuật lấy lòng khách hàng: Phần 1 - Michael J.Maher. Cuốn sách Nghệ thuật lấy lòng khách hàng của Michael Maher là cuốn sách mà những người làm kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp không nên bỏ qua. Cuốn sách sẽ giúp bạn đạt được sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản mà không cần bất cứ dịch vụ quảng cáo hay truyền thông nào, cách đơn giản mà bạn cần làm với cuốn sách này đó là giao tiếp, giới thiệu, gửi email…. Phần 1 của cuốn sách gửi đến bạn đọc nội dug chương 1 đến chương 5: bữa trưa nhớ đời, Jay Michael nói, giao tiếp với bản thân, bạn đang sống trong nền kinh doanh con người hay bạn thậm chí không đánh vần được từ giao tiếp nếu không có thời gian. Tất cả sẽ được khám phá qua từng trang sách của Michael Maher, mời các bạn cùng tham khảo.