CÔNG TY TNHH TM DV SỐNG ĐẸP ----------- ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỊA ĐIỂM : 4A99 XÃ PHẠM VĂN HAI, Q. BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH TM DV SỐNG ĐẸP Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 4 năm 2012 CÔNG TY TNHH TM DV SỐNG ĐẸP ----------- ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH TM DV SỐNG ĐẸP GIÁM ĐỐC DIỆP HỮU TINH ĐA KHOA ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN MAI Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 8 năm 2012 MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN............................................................ 5 I.1. Thông tin chủ đầu tư ............................................................................................................. 5 I.2. Mô tả sơ bộ dự án.................................................................................................................. 5 I.3. Căn cứ pháp lý....................................................................................................................... 5 CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ........................................................................... 8 II.1.Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam....................................................................................... 8 II.1.2. Tình hình kinh tế............................................................................................................... 8 II.1.3. Tình hình xã hội................................................................................................................ 9 II.2. Hiện trạng ngành Y Việt Nam............................................................................................ 10 II.2.1. Tình hình chung.............................................................................................................. 10 II.2.2. Y tế tư nhân..................................................................................................................... 11 CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ..................................................................... 12 III.1. Mục tiêu của thuyết minh dự án....................................................................................... 12 III.2. Sự cần thiết phải đầu tư.................................................................................................... 12 CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN .......................................................................................... 14 IV.1. Vị trí địa lý dự án ............................................................................................................. 14 IV.2. Điều kiện tự nhiên chung của khu vực dự án................................................................... 15 IV.2.1. Địa hình......................................................................................................................... 15 IV.2.2. Khí hậu.......................................................................................................................... 15 IV.2.3. Địa chất công trình........................................................................................................ 15 IV.2.4. Thủy văn........................................................................................................................ 16 IV.3. Hiện trạng công trình và hạ tầng kỹ thuật........................................................................ 16 IV.3.1. Hiện trạng sử dụng đất .................................................................................................. 16 IV.3.2. Đường giao thông.......................................................................................................... 16 IV.3.3. Hiện trạng công trình hạ tầng và kiến trúc.................................................................... 16 IV.3.4. Hiện trạng cấp điện ....................................................................................................... 16 IV.3.5. Cấp –Thoát nước........................................................................................................... 16 IV.4. Nhận xét chung................................................................................................................. 16 CHƯƠNG V: MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỆNH VIỆN......................... 17 V.1. Mục tiêu............................................................................................................................. 17 V.2. Chức năng- nhiệm vụ......................................................................................................... 17 V.2.1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe................................................. 17 V.2.2. Đào tạo cán bộ................................................................................................................ 17 V.2.3. Nghiên cứu khoa học về y học ....................................................................................... 17 V.2.4. Phòng bệnh ..................................................................................................................... 18 V.2.5. Hợp tác quốc tế về y học ................................................................................................ 18 V.2.6. Quản lý kinh tế trong bệnh viện ..................................................................................... 18 CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG....................................................... 19 VI.1. Phương án quy hoạch tổng mặt bằng............................................................................... 19 VI.1.1. Nguyên tắc thiết kế........................................................................................................ 19 VI.1.2. Đánh giá mối liên hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực................... 19 VI.1.3. Thuyết minh giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng......................................................... 19 VI.1.4. Cơ cấu quy hoạch tổng mặt bằng.................................................................................. 21 VI.2. Phương án thiết kế khối nhà chính................................................................................... 21 VI.2.1. Nguyên tắc và định hướng thiết kế ............................................................................... 21 VI.2.2. Các giải pháp thiết kế.................................................................................................... 21 VI.2.3. Thuyết minh dây chuyền hoạt động trong khối nhà chính............................................ 24 VI.2.4. Thống kê các hạng mục trong khối nhà chính .............................................................. 27 VI.3. Hệ thống đường giao thông nội bộ................................................................................... 27 VI.3.1. Giao thông vành đai ...................................................................................................... 27 VI.3.2.Hệ thống cây xanh-cảnh quan........................................................................................ 27 VI.4. Hệ thống tường rào – cổng – nhà bảo vệ ......................................................................... 28 VI.4.1. Tường rào...................................................................................................................... 28 VI.4.2. Cổng .............................................................................................................................. 28 VI.4.3. Nhà bảo vệ..................................................................................................................... 28 VI.4.4. Đánh giá phương án ...................................................................................................... 28 CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG..................................................... 30 VII.1. Cơ sở pháp lý .................................................................................................................. 30 VII.2. Đánh giá tác động tích cực đến môi trường của dự án ................................................... 30 VII.3. Đánh giá tác động tiêu cực và biện pháp xử lý............................................................... 31 VII.4. Mục đích của báo cáo đánh giá tác động môi trường..................................................... 31 VII.5. Tác động môi trường của dự án...................................................................................... 31 VII.5.1. Tác động trong giai đoạn xây dựng ............................................................................. 31 VII.5.2. Các tác động chính trong giai đoạn vận hành.............................................................. 33 VII.6. Biện pháp giảm thiểu và các tác động đến môi trường................................................... 35 VII.6.1. Giảm thiểu các tác động trong giai đoạn thi công ....................................................... 35 VII.6.2. Giảm thiểu các tác động trong giai đoạn vận hành...................................................... 35 CHƯƠNG VIII: QUY MÔ BỆNH VIỆN, BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ 39 VIII.1. Quy mô bệnh viện.......................................................................................................... 39 VIII.2. Bộ máy quản lý bệnh viện............................................................................................. 39 VIII.2.1. Bộ phận quản lý.......................................................................................................... 39 VIII.2.2. Bộ phận chuyên môn.................................................................................................. 39 VIII.3. Tổ chức nhân sự, cán bộ................................................................................................ 41 CHƯƠNG IX: PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ.... 42 IX.1. Phạm vi hoạt động............................................................................................................ 42 IX.1.1. Khoa nội........................................................................................................................ 43 IX.1.2. Khoa ngoại .................................................................................................................... 44 IX.1.3. Khoa sản........................................................................................................................ 45 IX.1.4. Khoa nhi........................................................................................................................ 45 IX.1.5. Khoa hồi sức cấp cứu.................................................................................................... 46 IX.1.6. Khoa săn sóc đặc biệt.................................................................................................... 46 IX.1.7. Khoa khám bệnh............................................................................................................ 46 IX.1.8. Khoa điều dưỡng và phục hồi chức năng...................................................................... 47 IX.2. Trang thiết bị y tế............................................................................................................. 49 CHƯƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN........................................................................ 53 X.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư................................................................................................. 53 X.2. Nội dung tổng mức đầu tư................................................................................................. 53 X.2.1. Nội dung ......................................................................................................................... 53 X.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ................................................................................................ 55 CHƯƠNG XI:NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ-THỰC HIỆN DỰ ÁN.............................................. 57 XI.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án ............................................................................................ 57 XI.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư................................................................... 57 XI.1.2. Tiến độ thực hiện dự án và sử dụng vốn....................................................................... 57 XI.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án........................................................................................... 57 XI.1.4. Phương án vay vốn và trả nợ vay.................................................................................. 58 XI.2 Tính toán chi phí của dự án............................................................................................... 60 XI.2.1. Chi phí nhân công.......................................................................................................... 60 XI.2.2. Chi phí hoạt động.......................................................................................................... 60 CHƯƠNG XII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH............................................................... 62 XII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán........................................................................... 62 XII.2. Doanh thu từ dự án.......................................................................................................... 62 XII.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án......................................................................................... 63 XII.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội.................................................................................. 65 CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................................ 66 Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang ------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1. Thông tin chủ đầu tư Tên công ty : Công ty TNHH TM DV Sống Đẹp Giấy phép ĐKKD số : Trụ sở công ty : 94 Đường 28, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân I.2. Mô tả sơ bộ dự án Tên dự án Địa điểm xây dựng Hình thức đầu tư : Bệnh viện Đa khoa : 4A99 Xã Phạm Văn Hai, Q. Bình Chánh. Hồ Chí Minh : Đầu tư xây dựng mới I.3. Căn cứ pháp lý  Văn bản pháp lý Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật khám bệnh chữa bệnh số 40/2009/QH12 năm 2009 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành 23/11/2009 Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; --------------------------------------------------------------------------- 5 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính Phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám, chữa bệnh ban hành 27/09/2011 Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành ngày 14/11/2011. Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Thông tư 47/2011/TT-BTNMT quy chuẩn quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 28/12/2011. Thông tư 39/2011/TT-BTNMT ngày 16/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, bao gồm QCVN 26:2011/BTNMT, 27:2011/BTNMT, 28:2011/BTNMT và QCVN 29:20011/BTNMT; Thông tư 25/2009/BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc ban hành 08 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, bao gồm QCVN 07/2009/BTNMT; QCVN 19/2009/BTNMT; QCVN 20/2009/BTNMT; QCVN 21/2009/BTNMT; QCVN 22/2009/BTNMT; QCVN 23/2009/BTNMT; QCVN 24/2009/BTNMT và QCVN 25/2009/BTNMT; Thông tư 16/2009/BTNMT và 07/10/2009 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, bao gồm QCVN 05:2009/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT; Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng; Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.  Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; Quyết định 3733-2002/QĐ-BYT: quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; TCVS 1329/QĐ- BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với nước cấp và sinh hoạt của Bộ Y tế; QCVN 02:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế; QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; --------------------------------------------------------------------------- 6 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang ------------------------------------------------------------------------------------------------- QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; QCVN 07: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại; QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; QCVN 25: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn. QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (ban hành kèm theo Thông Tư 39/2010/TT-BTNMT) Tuân thủ các quy định về quản lý chất thải nguy hại: bao gồm hoạt động kiểm soát chất thải trong suốt quá trình từ khi chất thải phát sinh đến xử lý ban đầu, thu gom, vận chuyển, tiêu hủy và lưu giữ chất thải nguy hại. --------------------------------------------------------------------------- 7 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang ------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG II.1.Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam II.1.2. Tình hình kinh tế Tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm nay đạt mức thấp do nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhưng kết quả tăng thấp. Tuy nhiên, từ quý II nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với khu vực công nghiệp và xây dựng. Theo báo cáo của tổng Cục thống kê giá trị tăng thêm của khu vực này quý I năm nay chỉ tăng 2,94% so với cùng kỳ năm trước, sang quý II đã tăng lên 4,52%, trong đó công nghiệp tăng từ 4,03% lên 5,40%. Trong 5,89% tăng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4%, đóng góp 0,66 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,53%, đóng góp 2,32 điểm phần trăm và khu vực dịch vụ tăng 6,99%, đóng góp 2,91 điểm phần trăm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) sáu tháng đầu năm 2012 ước tính tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó quý I tăng 4,00%; quý II tăng 4,66%. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước 6 tháng đầu năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 Tốc độ tăng so với 6 tháng đầu năm trước (%) 6 tháng Đóng góp của các khu vực vào tăng trưởng 6 tháng đầu năm 6 tháng đầu đầu năm 2012 Tổng số Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ năm 2011 2012 5,63 4,38 3,89 2,81 5,78 3,81 6,21 5,57 (Điểm phần trăm) 4,38 0,48 1,55 2,35 Nhìn chung cả ba khu vực đều có đóng góp cho nền kinh tế, trong đó ngành có điểm phần trăm đóng góp cao nhất là ngành dịch vụ (2,35 điểm), tiếp theo là công nghiệp (1,55 điểm) và nông, lâm nghiệp và thủy sản (0,48 điểm). Qua đó cho thấy kinh tế nước ta đang có sự phát triển mạnh và ưu tiên cho ngành dịch vụ. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Sáu ước tính đạt 9,9 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung sáu tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 53,8 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2011 (Mức tăng thấp nhất kể từ sau năm 2009 là năm suy giảm kinh tế). --------------------------------------------------------------------------- 8 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang ------------------------------------------------------------------------------------------------- Chỉ số giá tiêu dùng sáu tháng đầu năm biến động theo hướng tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2012 đã giảm 0,26% so với tháng trước và ba tháng liên tiếp trước đó chỉ tăng thấp ở mức dưới 0,2% theo hướng mức tăng giảm dần. Đây là tháng đầu tiên CPI giảm sau 38 tháng tăng liên tục II.1.3. Tình hình xã hội Nhìn chung đời sống xã hội của người dân Việt Nam trong những năm qua đã được cải thiện nhanh chóng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê thì xã hội Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2012 còn tồn tại một số vấn đề xã hội sau: - Thiếu đói trong nông dân: Nhờ sự quan tâm của Chính phủ cùng với việc thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương nên nhìn chung đời sống đại bộ phận dân cư tương đối ổn định. Theo báo cáo của các địa phương, tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo trong sáu tháng đầu năm 2012 là 2,7 nghìn tỷ đồng, bao gồm: 636 tỷ đồng quà thăm hỏi và hỗ trợ các đối tượng chính sách; 352 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo và 1717 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác. Ở khu vực nông thôn, tình trạng thiếu đói giáp hạt từ đầu năm được cải thiện rõ rệt. Trong sáu tháng, cả nước có 359,5 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 30,9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 1506,4 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 30,2%. Từ đầu năm các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 20,8 nghìn tấn lương thực và 24,4 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên nghèo tiếp tục được triển khai tại các địa phương nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho nhiều hộ gia đình. Theo Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, mức cho vay tối đa 1 triệu đồng/tháng đối với mỗi học sinh, sinh viên với lãi suất cho vay ưu đãi 0,65%/tháng và số tiền vay một năm tối đa 10 triệu đồng. Tính đến tháng Sáu, tổng số vốn Ngân hàng Chính sách xã hội dành cho vay ưu đãi đối với các đối tượng nói trên ước tính khoảng 43 nghìn tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2012 sẽ có khoảng 1 triệu học sinh, sinh viên nghèo được hưởng lợi ích từ chính sách này. Đối với người làm công ăn lương, mức lương tối thiểu tăng từ 830 nghìn đồng/tháng lên 1,05 triệu đồng/tháng từ 01/5/2012 áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước cũng phần nào cải thiện đời sống cho người lao động. - Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm: Trong sáu tháng đầu năm, cả nước có 23,2 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 11 trường hợp tử vong; 238 trường hợp mắc bệnh viêm não vi rút, có 2 trường hợp tử vong; 57,9 nghìn trường hợp mắc bệnh chân tay miệng, trong đó 29 trường hợp tử vong; hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tính từ 19/4/2011 đến 13/6/2012 có 216 trường hợp mắc, 12 trường hợp tử vong tại 5 xã của huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Trong tháng Sáu đã phát hiện thêm 1,2 nghìn trường hợp nhiễm HIV, nâng tổng số người nhiễm HIV trong cả nước tính đến giữa tháng 6/2012 lên 256,4 nghìn người, trong đó 104,6 nghìn người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 53,3 nghìn người tử vong do AIDS. So với tháng --------------------------------------------------------------------------- 9 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5/2012, số bệnh nhân AIDS giảm 8,5% (49 trường hợp); số trường hợp tử vong do AIDS giảm 29,6% (58 trường hợp). Riêng trong tháng Sáu trên địa bàn cả nước đã xảy ra 17 vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng làm 423 người bị ngộ độc, 310 người phải nhập viện và 3 trường hợp tử vong. Tính từ đầu năm, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 58 vụ ngộ độc thực phẩm với 1901 người mắc, trong đó 14 trường hợp tử vong. - Tai nạn giao thông: Trong sáu tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 4740 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4732 người và làm bị thương 4017 người. So với cùng kỳ năm 2011, số vụ tai nạn giao thông giảm 20,5%; số người chết giảm 19,3% và số người bị thương giảm 22,6%. Bình quân 1 ngày trong sáu tháng đầu năm nay, cả nước có 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người và làm bị thương 22 người.