Bài giảng Phân tích tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân

Đăng ngày 3/15/2019 6:41:41 AM | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 46 | Page: 22 | FileSize: 1.19 M | File type: PDF
Bài giảng Phân tích tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân. Bài giảng được thiết kế với mục tiêu giúp học viên nhận biết, nhắc lại các nội dung phân tích, phương pháp phân tích về các vấn đề tài chính cụ thể của doanh nghiệp, tổng hợp các tài liệu, thông tin được cung cấp để xác định vấn đề tồn tại của doanh nghiệp, phân tích, đánh giá dữ liệu thứ cấp và sơ cấp nhằm đưa ra khuyến nghị, giải pháp cụ thể cho vấn đề tồn tại của doanh nghiệp xây dựng và thiết kế các tình huống hoặc đưa thêm vào các giả định để cải thiện tình hình tài chính, kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
46 lần xem

Bài giảng Phân tích tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân. Bài giảng được thiết kế với mục tiêu giúp học viên nhận biết, nhắc lại các nội dung phân tích, phương pháp phân tích về các vấn đề tài chính cụ thể của doanh nghiệp, tổng hợp các tài liệu, thông tin được cung cấp để xác định vấn đề tồn tại của doanh nghiệp, phân tích, đánh giá dữ liệu thứ cấp và sơ cấp nhằm đưa ra khuyến nghị, giải pháp cụ thể cho vấn đề tồn tại của doanh nghiệp xây dựng và thiết kế các tình huống hoặc đưa thêm vào các giả định để cải thiện tình hình tài chính, kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp..

Nội dung

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Bộ môn: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Viện: NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH Trường: ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN v1.0015106223 1 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN I. Mục tiêu học phần • Nhận biết, nhắc lại các nội dung phân tích, phương pháp phân tích về các vấn đề tài chính cụ thể của doanh nghiệp. • Tổnghợpcáctàiliệu,thôngtinđượccungcấpđểxácđịnhvấnđềtồntạicủadoanhnghiệp. • Phân tích, đánh giá dữ liệu thứ cấp và sơ cấp nhằm đưa ra khuyến nghị, giải pháp cụ thể cho vấn đề tồn tại của doanh nghiệp Xây dựng và thiết kế các tình huống hoặc đưa thêm vào các giả định để cải thiện tình hình tài chính, kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp. v1.0015106223 2 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN (tiếp theo) II. Nội dung nghiên cứu • Bài 1: Tổng quan về phân tích tài chính • Bài 2: Hệ thống báo cáo tài chính • Bài 3: Phân tích hoạt động kinh doanh • Bài 4: Phân tích hoạt động đầu tư • Bài 5: Phân tích hoạt động tài chính • Bài 6: Phân tích dòng tiền và khả năng thanh toán • Bài 7: Phân tích khả năng sinh lời • Bài 8: Dự báo báo cáo tài chính và ứng dụng phân tích tài chính v1.0015106223 3 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN (tiếp theo) III. Tài liệu tham khảo • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Chủ biên: PGS.TS Lưu Thị Hương, 2012. • Fundamentals of Corporate Finance, Ross, Seventh Edition, Mc Graw Hill, 2007; John J. Wild, K.R. Surammamyam, Robert F. Halsey (2005), Financial statement Analysis_Ninth Edition, Mc Graw Hill. • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, TS Bùi Văn Vần và TS Vũ Văn Ninh đồng chủ biên, Nxb Tài chính, 2013. • Quản trị Tài chính doanh nghiêp, Nguyễn Hải Sản, Nxb Thống kê, 2010. • PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang, Phân tích Báo cáo tài chính, Nhà xuất bản tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2011. • TS. Nguyễn Minh Kiều, Tài chính công ty, Nhà xuất bản thống kê, Năm 2006. • TS. Lê Thị Xuân, Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp, Học viện Ngân hàng, năm 2011. v1.0015106223 4 BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Giảng viên: ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã Trường: Đại học Kinh tế Quốc dân v1.0015106223 5 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Vinamilk – Doanh nghiệp dẫn dắt thị trường sữa Việt Nam Trên thị trường tiêu dùng Sữa Việt Nam, cũng như thị trường chứng khoán, không ai không biết tới CTCP Sữa Việt Nam. Như vậy, có thể nói Vinamilk đã khẳng định được vị thế của mình. Vậy, đâu là lý do để các nhà đầu tư lựa chọn công ty này? 1. Điều kiện nào để ra quyết định đầu tư? 2. Các đối tượng khác nhau có quan tâm tới tình hình tài chính của công ty như nhau không? v1.0015106223 6 MỤC TIÊU Sau khi học xong bài học này, sinh viên có thể thực hiện được các việc sau: • Mô tả mục tiêu của những đối tượng quan tâm tới tình hình tài chính của doanh nghiệp. • Phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính. • Quy trình phân tích tài chính. • Thu thập thông tin sử dụng trong phân tích tài chính. • Nội dung phân tích. • Nghiên cứu tình huống làm ví dụ minh họa. v1.0015106223 7 NỘI DUNG Khái niệm phân tích tài chính Mục đích phân tích tài chính Phương pháp phân tích tài chính Quy trình phân tích tài chính Nội dung phân tích v1.0015106223 8 1. KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Phân tích tài chính là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và công cụ để thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp, nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra được các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp. v1.0015106223 9 2. MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH • Đối với từng đối tượng khác nhau thì mục đích phân tích khác nhau:  Đối với nhà quản trị tài chính doanh nghiệp.  Đối với nhà đầu tư.  Đối với nhà cho vay.  Đối với cơ quan của Nhà nước (thuế). • Ý nghĩa   

Tài liệu liên quan