CTY CP MAY PHƯƠNG ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên công ty: Công ty CP May Phương Đông Năm báo cáo: 2009 I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 1. Những sự kiện quan trọng: - Tiền thân của Công ty CP may Phương Đông là xí nghiệp được tách ra từ phân xưởng may tại Gò vấp thuộc Xí nghiêp may Bình minh theo quyết định số 505/CNn-TCLĐ ngày 31 tháng 12 năm 1988 lấy tên Xí nghiệp may Phương đông. - Ngày 29 tháng 4 năm 1993 Bộ trưởng Bộ công nghiệp nhẹ đổi tên thành Công ty May Phương Đông theo quyết định số 421/CNN-TCLĐ ngày 29 tháng 4 năm 1993 trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ và là thành viên của Tổng Công ty Dệt may Việt Nam. - Kể từ ngày 29 tháng 4 năm 1993 Công ty May Phương Đông trở thành đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Dệt may Việt Nam với chức năng chính là Sản xuất kinh doanh và Xuất nhập khẩu trực tiếp trong lĩnh vực may mặc. Công ty không ngừng mở rộng thị trường và khẳng định thương hiệu, sản phẩm áo T-shirt, Poloshirt, quần áo thời trang nữ chiếm ưu thế của doanh nghiệp trên thị trường trong nước với nhãn hiệu f.house và Wrap-U. Các thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Châu Âu, Châu Á... - Bắt đầu từ năm 1999 Công ty không ngừng đầu tư mới về chiều rộng và chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất. năm 2003&2004 được bầu là doanh nghiệp tiêu biểu của Ngành Dệt may Việt Nam, có năng lực cạnh tranh cao. - Được chuyển thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 135/2004/QĐ-BCN ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 2.Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán hàng may mặc, nguyên phụ liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, thuốc nhuộm và các sản phẩm ngành dệt may. Mua bán hàng công nghệ thực phẩm, nông lâm hải sản, thủ công mỹ nghệ, phương tiện vận tải, ô tô, xe máy, trang thiết bị văn phòng, thiết bị tạo mẫu thời trang, vật liệu điện, điện tử, cao su và các sản phẩm bằng cao su, giấy, bìa giấy và sản phẩm làm bằng bột giấy, thủy tinh , sắt thép và các sản phẩm làm bằng sắt thép, kim loại màu, máy móc thiết bị cơ khí, dụng cụ quang học-đo lường, y tế, đại lý kinh doanh xăng dầu. Đại lý ký gởi vật tư, hàng hóa. Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp và hạ tầng dân dụng. 3. Định hướng phát triển: - Các mục tiêu chính năm 2010: + Doanh thu: 405 tỷ + Lợi nhuận trước thuế: 9.5 tỷ + Đầu tư mở rộng SX: Triển khai dự án đầu tư mở rộng sản xuất nhằm tăng năng lực SX thêm 661.400 sp/năm. - Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Trung hạn: + Chuyên môn hóa các nhà máy, xây dựng mặt hàng chủ lực + Nâng cao thị phần kinh doanh nội địa + Kinh doanh ngành nghề khác Dài hạn: + Trở thành tập đoàn kinh tế kinh doanh đa ngành nghề + Giữ tỷ trọng ngành nghề truyền thống cao + Di chuyển nhà máy đến khu vực có lao động ổn định II. Báo cáo của Hội đồng quản trị: 1. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:  Doanh thu thuần: 298.994.138.718đ bằng 98,68% so với kế hoạch  Lợi nhuận sau thuế: 8.343.168.593 đ đạt 123.55% so với kế họach 2. Những thay đổi chủ yếu trong năm: Công ty đã cho đánh giá lại bộ máy sản xuất, bố trí lại máy móc, cơ cấu lại mặt hàng, khách hàng, xây dựng chiến lươc mặt hàng và thị trường xuất khẩu phù hợp, tiếp tục xây dựng và phát triển thị trường nội địa. Năm 2009 doanh thu nội địa tăng 30% so với năm 2008. 3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai: Chiến lược phát triển ngành nghề của công ty sau cổ phần hoá là trở thành tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề. Bên cạnh việc duy trì phát triển ngành nghề truyền thống sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh sang các lĩnh vực khác có tỷ suất sinh lợi cao như bất động sản, xây dựng…, liên doanh liên kết với các công ty nước ngoài, các tập đoàn trong nước. Đồng thời tăng năng lực sản xuất theo hướng đầu tư mở rộng sản xuất ra các tỉnh ngoài TP.HCM. III. Báo cáo của Ban giám đốc: 1. Báo cáo tình hình tài chính: - Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán trang 2/10 STT Chỉ tiêu 1 Cơ cấu tài sản Đơn vị Kỳ Kỳ báo tính trước cáo % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 2 Cơ cấu nguồn vốn % - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 3 Khả năng thanh toán Lần - Khả năng thanh toán nhanh - Khả năng thanh toán hiện hành 4 Tỷ suất lợi nhuận % - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 36.96 39.92 63.04 60.08 80.81 70.32 18.92 28.96 0.53 0.51 1.24 1.42 2.63 4.72 1.53 2.79 13.89 16.31 - Các chỉ tiêu khác: Chỉ tiêu Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2009 (đồng) Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009 (đồng) Tổng số cổ phiếu phổ thông Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 2.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2009 14.208đ/cổ phiếu 176.626.773.489 3.600.000 3.600.000 Số TT Thực Chỉ tiêu ĐVT hiện 2008 Năm 2009 Kế Thực họach hiện Tỷ lệ so sánh KH Cùng (%) kỳ 1 Doanh thu Tỷ đồng 414 2 Lợi nhuận trước Tỷ đồng 7.04 3 thuế 4 Lợi nhuận sau Tỷ đồng 6.33 thuế Cổ tức % 12 303 299 7.50 9.52 6.75 8.34 12 14 98.68 72.22 126.94 135.20 123.55 131.76 116.6 Doanh thu năm 2009 đạt 98.68% so với kế họach và đạt 72.22% so với cùng kỳ do: – Căn cứ tình hình thực tế HĐQT đã điều chỉnh KH theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất hàng may mặc XK hình thức gia công, giảm tỷ trọng hình thức FOB (mua đứt bán đọan). Mặt khác Công ty đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa tại thị trường nội địa. Doanh thu nội địa năm 2009 tăng 30% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 126% so với kế hoạch tăng 35% so với năm 2008. trang 3/10 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được: a. Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý, cải tiến nâng cao năng xuất chất lượng:  Các Xí nghiệp đã sắp xếp, bố trí lại mặt bằng, quy trình sản xuất.  Áp dụng chương trình nâng cao năng suất chất lượng bằng công cụ 5S, triệt để cải tiến tăng năng suất lao động.  Kịp thời có các chính sách thi đua khen thưởng, phúc lợi nhằm khuyến khích sự sáng tạo, duy trì cải tiến việc cải tiến để nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho người lao động.  Kiểm soát và nâng cao tính hiệu quả của “chất lượng hệ thống”.  Xác định việc duy trì thực hiện ISO là một trong những biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm bền vững. b. Các biện pháp kiểm soát:  Quản lý tốt nguồn vốn, tránh để bị chiếm dụng, ngăn ngừa những rủi ro trong kinh doanh.  Thực hiện chính sách tiết kiệm xuyên suốt từ các phòng nghiệp vụ tới các xí nghiệp sản xuất. Kiểm soát và siết chặt các chi phí, giá cả vật tư để hạ giá thành sản phẩm. 4. Kế hoạch phát triển trong năm 2010: - Doanh thu: 405 tỷ - Lợi nhuận trước thuế: 9,5 tỷ - Dự kiến mức chia cổ tức: 14% - Đầu tư mở rộng sản xuất: Triển khai dự án đầu tư mở rộng sản xuất với qui mô tăng năng lực sản xuất thêm 661.400sp/năm. - Để đạt được các chỉ tiêu kế họach trên, Công ty tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể: + Giữ vững và phát triển doanh thu xuất khẩu, trên cơ sở cơ cấu mặt hàng phù hợp. + Tiếp tục duy trì, phát triển mạnh thị trường nội địa. + Tiếp tục áp dụng cải tiến triệt để, tăng cường công tác kiểm soát hệ thống. IV. Báo cáo tài chính: Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. (Xin xem phụ lục đính kèm) V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 1.Kiểm toán độc lập trang 4/10 - Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế tóan và kiểm tóan phía nam (AASC). - Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP May Phương Đông tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2009, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 2.Kiểm toán nội bộ: Không có VI. Tổ chức và nhân sự 1-Cơ cấu tổ chức: Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần được qui định trong luật doanh nghiệp. - Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. - Hội đồng Quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định các mọi vấn đề liên quan đến mục tiêu, chính sách và quyền lợi của công ty phù hợp với pháp luật và điều lệ công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Tổng giám đốc: là người điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp việc cho Tổng giám đốc có các phó Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng giám đốc. - Ban kiểm soát: thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty. 2. Tóm tắt lý lịch cá nhân trong ban điều hành: Bà Hoàng Thu Hà : Tổng giám đốc – Ủy viên HĐQT - Họ và Tên - Giới tính - Sinh ngày - Nơi Sinh - Quốc Tịch - Dân Tộc - Quê quán : HOÀNG THU HÀ : Nữ : 18 tháng 07 năm 1962 : Hà nội : Việt Nam : Kinh : Quảng Nam - Địa chỉ thường trú : 20/9 Đồng Xoài, Phường13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh - Số điện thoại liên lạc - Trình độ văn hóa - Trình độ chuyên môn : 08-9876617 : 12/12 : Cử nhân Kinh tế -Ngành Tài Chính Kế Toán trang 5/10 ... - tailieumienphi.vn