Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cho cáp quang treo dọc đường dây điện lực (cáp quang tự treo ADSS)

Đăng ngày 3/14/2019 11:44:27 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 66 | Page: 50 | FileSize: 0.62 M | File type: PDF
Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cho cáp quang treo dọc đường dây điện lực (cáp quang tự treo ADSS). Báo cáo đề tài khoa học và công nghệ với nội dung nhằm nghiên cứu, phân tích tình hình sử dụng cáp quang, cáp quang tự treo ADSS hiện nay, nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến cáp quang tự treo ADSS, nghiên cứu về nhu cầu tiêu chuẩn và lựa chọn tài liệu phục vụ xây dựng tiêu chuẩn về cáp quang treo dọc đường dây điện lực - các đặc điểm cho cáp quang tự treo ADSS, biên soạn tiêu chuẩn về cáp quang tự treo ADSS.
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN
--------------
BÁO CÁO
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHO
CÁP QUANG TREO DỌC ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC
(CÁP QUANG TỰ TREO ADSS)
số: 15-15-KHKT-TC
(Tài liệu sau Nghiệm thu cấp Bộ)
Chủ trì đề tài :
ThS. Vũ Hồng Sơn
Cộng tác viên:
Ks. Nguyễn Thị Phương Nam
ThS. Trần Tố Nga
Ks. Hoàng Minh Ánh
ThS. Đặng Quang Dũng
Ks. Đào Đức Dương
1
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN
--------------
BÁO CÁO
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHO
CÁP QUANG TREO DỌC ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC
(CÁP QUANG TỰ TREO ADSS)
số: 15-15-KHKT-TC
Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài
Chủ trì đề tài
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHKT BƯU ĐIỆN
ThS. Vũ Hồng Sơn
2
MỤC LỤC
I. Nghiên cứu chung..............................................................................................6
1. Tên gọi, mã số đề tài .........................................................................................6
2. Phân tích tình hình sử dụng cáp quang, cáp quang tự treo ADSS hiện nay..7
3. Nghiên cứu các Tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc
gia liên quan đến cáp quang tự treo ADSS........................................................10
3.1 Tiêu chuẩn Việt nam........................................................................................................10
3.2 Tiêu chuẩn Quốc tế..........................................................................................................12
3.2.1 ITU-T........................................................................................................................12
3.2.2 IEC............................................................................................................................13
3.2.3 IEEE 1222 “IEEE standard for All-Dielectric Self-Supporting Fible Optic Cable„ ....15
3.2.4 Các tiêu chuẩn quốc gia trên thế giới.........................................................................16
4. Nghiên cứu nhu cầu xây dựng tiêu chuẩn và lựa chọn tài liệu phục vụ xây
dựng tiêu chuẩn về cáp quang treo dọc đường dây điện lực – Các đặc điểm cho
cáp quang treo ADSS..........................................................................................20
4.1 Nhu cầu xây dựng tiêu chuẩn ...........................................................................................20
4.2 Nghiên cứu lựa chọn tài liệu phục vụ xây dựng tiêu chuẩn...............................................21
5. Phương pháp xây dựng dự thảo tiêu chuẩn...................................................22
6. Nội dung dự thảo tiêu chuẩn..........................................................................22
6.1. Nội dung dự thảo tiêu chuẩn............................................................................................22
6.2. Cấu trúc dự thảo tiêu chuẩn.............................................................................................22
6.3. Đối chiếu dự thảo tiêu chuẩn với tiêu chuẩn tham khảo...................................................23
7. Kết luận...........................................................................................................24
7.1. Kết quả đạt được.............................................................................................................24
7.2. Kiến nghị........................................................................................................................25
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
66 lần xem

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cho cáp quang treo dọc đường dây điện lực (cáp quang tự treo ADSS). Báo cáo đề tài khoa học và công nghệ với nội dung nhằm nghiên cứu, phân tích tình hình sử dụng cáp quang, cáp quang tự treo ADSS hiện nay, nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến cáp quang tự treo ADSS, nghiên cứu về nhu cầu tiêu chuẩn và lựa chọn tài liệu phục vụ xây dựng tiêu chuẩn về cáp quang treo dọc đường dây điện lực - các đặc điểm cho cáp quang tự treo ADSS, biên soạn tiêu chuẩn về cáp quang tự treo ADSS..

Nội dung

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN -------------- BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHO CÁP QUANG TREO DỌC ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC (CÁP QUANG TỰ TREO ADSS) Mã số: 15-15-KHKT-TC (Tài liệu sau Nghiệm thu cấp Bộ) Chủ trì đề tài : Cộng tác viên: ThS. Vũ Hồng Sơn Ks. Nguyễn Thị Phương Nam ThS. Trần Tố Nga Ks. Hoàng Minh Ánh ThS. Đặng Quang Dũng Ks. Đào Đức Dương 1 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN -------------- BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHO CÁP QUANG TREO DỌC ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC (CÁP QUANG TỰ TREO ADSS) Mã số: 15-15-KHKT-TC Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài Chủ trì đề tài VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHKT BƯU ĐIỆN ThS. Vũ Hồng Sơn 2 MỤC LỤC I. Nghiên cứu chung..............................................................................................6 1. Tên gọi, mã số đề tài .........................................................................................6 2. Phân tích tình hình sử dụng cáp quang, cáp quang tự treo ADSS hiện nay..7 3. Nghiên cứu các Tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến cáp quang tự treo ADSS........................................................10 3.1 Tiêu chuẩn Việt nam........................................................................................................10 3.2 Tiêu chuẩn Quốc tế..........................................................................................................12 3.2.1 ITU-T........................................................................................................................12 3.2.2 IEC............................................................................................................................13 3.2.3 IEEE 1222 “IEEE standard for All-Dielectric Self-Supporting Fible Optic Cable„ ....15 3.2.4 Các tiêu chuẩn quốc gia trên thế giới.........................................................................16 4. Nghiên cứu nhu cầu xây dựng tiêu chuẩn và lựa chọn tài liệu phục vụ xây dựng tiêu chuẩn về cáp quang treo dọc đường dây điện lực – Các đặc điểm cho cáp quang treo ADSS..........................................................................................20 4.1 Nhu cầu xây dựng tiêu chuẩn ...........................................................................................20 4.2 Nghiên cứu lựa chọn tài liệu phục vụ xây dựng tiêu chuẩn...............................................21 5. Phương pháp xây dựng dự thảo tiêu chuẩn...................................................22 6. Nội dung dự thảo tiêu chuẩn..........................................................................22 6.1. Nội dung dự thảo tiêu chuẩn............................................................................................22 6.2. Cấu trúc dự thảo tiêu chuẩn.............................................................................................22 6.3. Đối chiếu dự thảo tiêu chuẩn với tiêu chuẩn tham khảo...................................................23 7. Kết luận...........................................................................................................24 7.1. Kết quả đạt được.............................................................................................................24 7.2. Kiến nghị........................................................................................................................25 3 II Nội dung cụ thể của dự thảo tiêu chuẩn........................................................25 1. Phạm vi áp dụng .............................................................................................25 2. Tài liệu viện dẫn..............................................................................................26 3. Thuật ngữ và Định nghĩa................................................................................27 4 Sợi quang.........................................................................................................29 4.1 Khái quát.........................................................................................................................29 4.2 Yêu cầu về suy hao ..........................................................................................................29 4.2.1 Hệ số suy hao............................................................................................................29 4.2.2 Gián đoạn suy hao.....................................................................................................30 4.3 Yêu cầu về bước sóng cắt của cáp sợi quang....................................................................30 4.4 Yêu cầu về nhuộm màu sợi quang....................................................................................30 4.4 Tán sắc phân cực mode (PMD) ........................................................................................30 5 Yêu cầu về thành phần cáp..............................................................................30 6 Cấu trúc cáp sợi quang....................................................................................31 6.1 Khái quát.........................................................................................................................31 6.2 Khối quang ......................................................................................................................31 6.3 Thành phần bảo vệ cáp.....................................................................................................31 7. Các yêu cầu chính đối với điều kiện lắp đặt và vận hành.............................32 8. Vấn đề cần quan tâm thiết kế cáp..................................................................33 9. Đo cáp..............................................................................................................34 9.1 Khái quát.........................................................................................................................34 9.2 Phân loại đo thử...............................................................................................................34 9.2.1 Loại đo thử................................................................................................................34 9.2.2 Phép đo thử chấp nhận của nhà sản xuất....................................................................35 9.2.3 Phép thử thông thường ..............................................................................................35 9.3 Tính năng căng.................................................................................................................35 4 9.3.1 Khái quát...................................................................................................................35 9.3.2 Lực căng tối đa cho phép (MAT)...............................................................................36 9.4 Khả năng lắp đặt..............................................................................................................36 9.4.1 Khái quát...................................................................................................................36 9.4.2 Phép thử ròng rọc......................................................................................................36 9.4.3 Uốn lặp lại.................................................................................................................37 9.4.4 Va đập.......................................................................................................................38 9.4.5 Nén ...........................................................................................................................38 9.4.6 Thắt nút.....................................................................................................................39 9.4.7 Xoắn .........................................................................................................................39 9.5 Đo kiểm rung...................................................................................................................40 9.5.1 Đo kiểm rung Aeolian...............................................................................................40 9.5.2 Đo kiểm rung tần số thấp (Đo thử nhanh)..................................................................40 9.6 Chu kỳ nhiệt độ................................................................................................................41 9.7 Thâm nhập nước ..............................................................................................................42 9.8 Chống chịu thời tiết..........................................................................................................42 9.9 Đo thử chống ăn mòn và phóng điện. ...............................................................................43 9.10 Độ dão ...........................................................................................................................44 9.11 Tương thích phụ kiện.....................................................................................................44 10 Đo thử tại nhà máy ........................................................................................45 11 Đo kiểm thông thường...................................................................................45 12 Đảm bảo chất lượng.......................................................................................46 Phụ lục A (Tham khảo) Đóng gói và đánh dầu..................................................47 Phụ lục B (Tham khảo) Các vấn đề quan tâm khi lắp đặt ADSS.....................48 Thư mục tài liệu tham khảo...............................................................................50 5 I. Nghiên cứu chung 1. Tên gọi, mã số đề tài 1.1 Tên gọi: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật Cáp quang tự treo dọc đường dây điện lực (ADSS) 1.2 Mã số: 15-15-KHKT-TC 1.3 Mục tiêu, nội dung, kết quả đề tài a. Mục tiêu: - Xây dựng tiêu chuẩn cáp quang treo dọc đường dây điện lực sử dụng trên mạng Viễn thông Việt Nam. - Nâng cao chất lượng mạng cáp quang, đảm bảo an toàn cho cáp khi treo dọc đường dây điện lực. - Phục vụ công tác chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. b. Nội dung: - Nghiên cứu, phân tích tình hình sử dụng cáp quang, cáp quang tự treo ADSS hiện nay. - Nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến cáp quang tự treo ADSS.

Tài liệu liên quan