phần III Việt Nam trêN đườNg hội Nhập Cầu Nhật Tân - Hà Nội Giàn khoan của Petro Việt Nam Dây chuyền sản xuất của Samsung tại việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh về đêm 84 phần iii: Việt nam trên đường hội nhập 85 KiNh tế Việt Nam VươN lêN sau 3 thập Kỉ đổi mới GDP bình quân đầu nGười tính bằnGuSD qua các năm (uSD/nGười) 2200 2028 2000 1800 1749 1600 1400 1200 1000 800 600 400 233 200 Cầu vượt tại Thành phố Hồ Chí Minh Tòa tháp Bitexco tại Thành phố Hồ Chí Minh 0 1985 86 118 1988 1990 402 289 1995 2000 1273 700 2005 2010 2012 2014 tăng trưởng kinh tế từ khi tiến hành đổi mới đến năm 2011 đạt bình quân khoảng 7%/năm. Sau khi tăng trưởng chậm lại trong các năm 2011-2012 do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế Việt nam đang phục hồi vững chắc, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế năm 2013 đạt 5,4% và năm 2014 đạt 5,98%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. năm 2014, tỷ trọng gDp của các ngành nông, lâm, ngư nghiệp là 18,12% (so với 24,5% năm 2000), tỷ trọng của công nghiệp chế biến và xây dựng là 38,5% (so với 36,7% năm 2000), tỷ trọng dịch vụ là 43,38% (năm 2000 là 38,8%). cơ cấu GDP theo nhóm nGành kinh tế qua một Số năm (%) 2005 2010 2014 Đường lưới điện 500 KV Vận chuyển gạo xuất khẩu tại bến cảng au 3 thập kỉ đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt nam đã trở thành một nền kinh tế năng động. từ một nước chậm phát triển khi bắt đầu đổi mới, nay Việt nam đã bước vào nhóm nước thu nhập trung bình với gDp bình quân đầu người năm 2014 là 2.028 USD. Với trên 90 triệu người tiêu dùng có thu nhập ngày càng tăng, Việt nam đang là một thị trường hấp dẫn đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 42,57% 19,3% 42,88% 38,13% Nông, lâm nghiệp, thủy sản Nguồn: Tổng cục Thống kê 18,89% 38,23% Công nghiệp, xây dựng 43,38% 18,12% 38,50% Dịch vụ 86 phần iii: Việt nam trên đường hội nhập 87 Với mục tiêu phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Việt nam đang đẩy mạnh cải cách đi đôi với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. để nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh ngày càng bình đẳng, minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng bền vững hơn, Việt nam đang đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế với 3 lĩnh vực trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, hệ thống ngân hàng và các doanh nghiệp nhà nước. Việt nam đang nỗ lực hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng. hoàn thành các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) đi đôi với phát triển kinh tế, Việt nam đặc biệt coi trọng phát triển các lĩnh vực xã hội, góp phần cải thiện đời sống mọi mặt của người dân Việt nam. Sự cam kết mạnh mẽ và quyết tâm của Việt nam thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (mDgs) được cụ thể hóa bằng việc lồng ghép các mục tiêu mDgs vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; cụ thể hóa các mục tiêu này bằng nhiều chương trình quốc gia về giáo dục, y tế, lao động, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. đến nay, Việt nam đã hoàn thành 5 trong 8 mục tiêu mDgs trước thời hạn 2015, đặc biệt là mục tiêu xóa đói nghèo, bình đẳng giới, giáo dục phổ thông và y tế. Cụ thể, Việt nam đã “về đích” sớm đối với mục tiêu xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói ngay từ năm 2002, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 58% trong đầu thập niên 90 của thế kỷ trước xuống còn 5,8-6% năm 2014; hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000; cơ bản hoàn thành mục tiêu về bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ; thành công trong việc kiểm soát sốt rét và một số dịch bệnh nguy hiểm; bước đầu ngăn chặn được sự lây lan hiV và đang ở trước ngưỡng có thể hoàn thành mục tiêu giảm tử vong ở trẻ em. theo Báo cáo phát triển con người (hDr) năm 2013 của UnDp, Việt nam nằm trong số 40 nước đang phát triển đạt tiến bộ vượt dự kiến về phát triển con người với chỉ số phát triển con người (hDi) tăng 41% trong hai thập kỷ qua. theo đó, Việt nam đứng thứ 121/187 quốc gia và vùng lãnh thổ về hDi, được đánh giá ở mức trung bình trên thế giới. Bà pratibha mehta, trưởng đại diện UnDp tại Việt nam đánh giá: “Việt nam là một trong những nước rất năng động và đạt được tiến bộ hDi rất nhanh”. trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Việt nam khẳng định phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt đến năm 2020, phát huy tối đa nhân tố con người, xác định con người là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triển. đây là những minh chứng rõ ràng cho sự nhất quán và quyết tâm cao của Việt nam trong việc gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội. hội nhập Quốc tế Việt nam đang chủ động, tích cực hội nhập quốc tế với phương châm là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt nam tích cực tham gia và đóng góp có trách nhiệm trong nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế quan trọng như hiệp hội các quốc gia đông nam Á (aSEan) (1995), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (aSEm) (1996), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - thái Bình Dương (apEC) (1998), tổ chức thương mại thế giới (WtO) (2007)… Việt nam đã được cộng đồng quốc tế tín nhiệm bầu vào hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc khóa 2014-2016; đang tích cực ứng cử vào hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. năm 2014, Việt nam đã chính thức tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nhằm chia sẻ trách nhiệm và đóng góp tích cực vào củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trên thế giới. Việt nam hiện có quan hệ thương mại - đầu tư với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký trên 90 hiệp định thương mại song phương, gần 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 54 hiệp định chống đánh thuế hai lần với các nước và các tổ chức quốc tế. Việt nam đang tiến hành đàm phán Fta với các nền kinh tế hàng đầu thế giới, hiệp định đối tác xuyên thái Bình Dương (tpp), hiệp định đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (rCEp), Fta với EU, Fta với Khối thương mại tự do Châu Âu (EFta) bao gồm 4 nước iceland, Liechtenstein, na Uy và thụy Sĩ. tháng 5/2015, Việt nam đã ký hiệp định thương mại tự do với hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á Âu bao gồm 5 nước nga, armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Với triển vọng hoàn tất 14 Fta từ nay đến năm 2020, Việt nam được kì vọng trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên kết kinh tế rộng lớn với 55 nền kinh tế, trong đó có 15 nước thành viên g20. Thương mại Xuất nhập khẩu của Việt nam tăng nhanh với tốc độ bình quân 15-20%/năm trong gần 30 năm qua. năm 2014, kim ngạch xuất khẩu đạt 150 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2013. từ một nước nông nghiệp phải nhập khẩu lương thực khi bắt đầu thực hiện đổi mới, nhờ những cải cách sâu rộng trong nông nghiệp, nay Việt nam trở thành một nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về nông sản như gạo, cà phê, hạt tiêu, thủy sản... Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa năm 2014 đạt 148 tỷ USD, tăng 12,1% so với năm 2013, với các thị trường ngày càng đa dạng từ các nước châu Á, châu Âu, châu mỹ và nhiều khu vực khác, trong đó mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị và nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất. 88 phần iii: Việt nam trên đường hội nhập 89 Việt nam - điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư quốc tế thu hút đầu tư nước ngoài (FDi) là chủ trương nhất quán của Việt nam kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới. Chính phủ Việt nam cam kết tạo môi trường kinh doanh đầu tư thông thoáng, thuận lợi và bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam năm 1987 được sửa đổi, bổ sung cùng với nhiều luật khác như Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư công… đã tạo nên một hệ thống pháp luật đầu tư, kinh doanh ngày càng ổn định và minh bạch. Kể từ năm 1988 đến ngày 15/12/2014, Việt nam đã thu hút được 254,3 tỷ FDi vốn đăng ký, trong đó 121 tỷ USD đã được giải ngân. FDi là nguồn vốn đầu tư quan trọng của nền kinh tế, chiếm khoảng 25% vốn đầu tư xã hội. Khu vực doanh nghiệp FDi hiện tạo ra 19% gDp của Việt nam, chiếm khoảng 45% giá trị sản xuất công nghiệp và 65% kim ngạch xuất khẩu, tạo nhiều việc làm cho xã hội. FDi đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp và góp phần đưa Việt nam tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. theo Báo cáo về đầu tư thế giới 2014 của tổ chức thương mại và phát triển Liên hợp quốc (UnCtaD), Việt nam là 1 trong 10 điểm đến đầu tư triển vọng đối với các công ty xuyên quốc gia trong giai đoạn 2014-2016. điều tra của tổ chức xúc tiến ngoại thương nhật Bản (JEtrO) quý i/2014 cho thấy Việt nam là một trong những nước hấp dẫn nhất trong aSEan đối với các doanh nghiệp nhật Bản khi đầu tư ra nước ngoài. Khoảng 70% doanh nghiệp nhật Bản đang đầu tư vào Việt nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh trong thời gian tới. Việt nam hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài nhờ có những lợi thế: (i) lực lượng lao động trẻ dồi dào với gần 70% người dân trong độ tuổi lao động, một nửa lực lượng lao động ở độ tuổi dưới 34; (ii) nằm ở vị trí kết nối quan trọng trong khu vực châu Á- thái Bình Dương, Việt nam là một cửa ngõ và giao điểm của nhiều nền kinh tế phát triển năng động trong khu vực. hệ thống giao thông, cảng biển đang được nâng cấp và từng bước hiện đại tạo thuận lợi cho kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch với các nước trong khu vực và trên thế giới; (iii) việc Việt nam đang tích cực thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế và tích cực tham gia nhiều liên kết kinh tế quan trọng, đặc biệt là tpp, rCEp..., đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; (iv) chính phủ Việt nam nhất quán cam kết và nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường đầu tư. giai đoạn 2014-2015, Việt nam tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm chi phí hành chính, phấn đấu đến hết năm 2015 đạt mức trung bình về số giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế của nhóm aSEan-6. Việt nam ưu tiên thu hút vốn FDi gắn với chuyển giao công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh và thúc đẩy nền kinh tế tham gia hiệu quả vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Việt nam đang tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng sau đây: Về nông nghiệp, Việt nam là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu nông sản có khả năng cạnh tranh. nhằm mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại đi đôi với tăng trưởng xanh, Việt nam đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi cho phát triển nông nghiệp, trong đó tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sử dụng công nghệ cao, chế biến và nâng cao giá trị nông sản. Các lĩnh vực công nghệ cao như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới… là các lĩnh vực Việt nam có nhiều tiềm năng, trong đó riêng ngành công nghệ thông tin có doanh thu khoảng 37 tỷ USD trong năm 2013, tăng 45% so với năm 2012. Chỉ số phát triển công nghệ thông tin của Việt nam năm 2012 được xếp vị trí thứ 4 khu vực đông nam Á và đứng thứ 12/27 nước châu Á - thái Bình Dương. nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung, nokia, Canon, intel, Foxconn và gemtek technology… đã và đang lựa chọn Việt nam là một cứ điểm sản xuất quan trọng. hiện đại hóa cơ sở hạ tầng là một trong ba trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội Việt nam đến năm 2020. Chính phủ Việt nam đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó mô hình quan hệ đối tác công tư (ppp) ngày càng được coi trọng. Việc thực hiện các cam kết mở cửa thị trường theo các cam kết quốc tế như WtO, aSEan… đang tạo nên những sức hút mới đối với các nhà đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ có nhiều tiềm năng như du lịch, vận tải, hậu cần, tài chính, viễn thông... Với thị trường du lịch phát triển nhanh, đạt tốc độ trung bình 12%/năm trong hai thập kỷ qua và đóng góp gần 5% gDp, Việt nam đã và đang là một điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều cơ hội mới cho đầu tư du lịch. 90 phần iii: Việt nam trên đường hội nhập 91 NôNg - lâm thủy sảN Sơ chế hạt Điều Chế biến thủy sản Thu hoạch cá tại Quy Nhơn Thu hoạch mủ cao su Niềm vui được mùa lúa Chăn nuôi bò sữa Cảnh phơi và làm sạch thóc Thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên rong 3 thập kỉ đổi mới vừa qua, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của Việt nam đã đạt được nhiều thành tựu phát triển khả quan. Sản lượng các loại nông sản đều tăng, nổi bật nhất là sản lượng lương thực tăng với tốc độ cao từ năm 1989 cho đến nay. năm 1989 là năm đầu tiên sản lượng lương thực của Việt nam vượt qua con số 20 triệu tấn, xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 310 triệu USD. đến năm 2013 sản lượng lương thực đã đạt tới 49,3 triệu tấn và đã xuất khẩu được 6,6 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 2,95 tỷ USD, là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. gDp trong lĩnh vực nông nghiệp bình quân hàng năm tăng 3,4% giai đoạn 2006-2011 và 2,7% trong các năm 2012 và 2013; thu nhập và đời sống nhân dân ngày càng cải thiện hơn, tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn giảm bình quân 1,5% năm; bộ mặt nông thôn thay đổi theo hướng văn minh; trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật của nhiều nông dân được nâng cao hơn trước. nông nghiệp ngày càng có nhiều đóng góp tích cực hơn vào tiến trình phát triển, hội nhập của kinh tế cả nước và nền kinh tế toàn cầu. năm 1986, kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản mới đạt 400 triệu USD, đến năm 2014 đã đạt tới 30,8 tỷ USD. nhờ có những thành tựu đó, nông nghiệp không chỉ đã góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị - xã hội nông thôn và nâng cao đời sống của người nông dân Việt nam, mà còn ngày càng tạo ra nhiều hơn nữa những tiền đề vật chất cần thiết, góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong những năm qua. nhà nước Việt nam chủ trương luôn đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược quan trọng, coi đó là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế-xã hội bền vững, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Chính vì vậy mà Việt nam đặt mục tiêu tới năm 2020 tốc độ tăng trưởng của ngành nông-lâm-thủy sản đạt mức từ 3,5-4%/năm, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài; kết hợp nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn, giải quyết cơ bản việc làm, nâng cao hơn nữa thu nhập của cư dân nông thôn. Lao động nông nghiệp còn khoảng 30% trong tổng lực lượng lao động, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 50%. 92 phần iii: Việt nam trên đường hội nhập 93 ... - tailieumienphi.vn