BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NGH THUẬT TRUNG ƯƠNG
NGUYN TH T NGA
ĐƯA HÁT CHÈO CẠN
VÀO HOẠT ĐỘNG NGOI KHÓA ÂM NHC
TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ CẢNH DƯƠNG,
QUNG TRCH, QUNG BÌNH
LUẬN VĂN THẠC
LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC
Khóa 5 (2015 - 2017)
Ni, 2017
BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NGH THUẬT TRUNG ƯƠNG
NGUYN TH T NGA
ĐƯA HÁT CHÈO CẠN
VÀO HOẠT ĐỘNG NGOI KHÓA ÂM NHC
TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ CẢNH DƯƠNG,
QUNG TRCH, QUNG BÌNH
LUẬN VĂN THẠC
Chuyên ngành: luận Phương pháp dạy học Âm nhạc
số: 60.14.01.11
Người hướng dẫn khoa học:
Ni, 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt
động ngoại khóa trường Trung học sở Cảnh Dương - Quảng Trạch -
Quảng Bình là kết quả nghiên cứu của chính bản thân tôi và chưa được
công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm về tính trung thực của số liệu và các nội dung khác trong luận
văn của mình.
Nội, ngày 05 tháng 8
năm 2017
Tác giả luận văn
Đã
Nguyễn Thị Tố Nga
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  

Luận văn thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc: Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở trường Trung học cơ sở Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 5 | Lần xem: 22 | Page: 114 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
22 lần xem

Luận văn thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc: Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở trường Trung học cơ sở Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình. Luận văn nhằm mục đích nghiên cứu, đưa ra các biện pháp truyền dạy Hát Chèo cạn trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình. Luận văn gồm 2 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình; Chương 2 - Biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ TỐ NGA ĐƯA HÁT CHÈO CẠN VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẢNH DƯƠNG, QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa 5 (2015 - 2017) Hà Nội, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ TỐ NGA ĐƯA HÁT CHÈO CẠN VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẢNH DƯƠNG, QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc Mã số: 60.14.01.11 Người hướng dẫn khoa học: Hà Nội, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa ở trường Trung học cơ sở Cảnh Dương - Quảng Trạch -Quảng Bình là kết quả nghiên cứu của chính bản thân tôi và chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu và các nội dung khác trong luận văn của mình. Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2017 Tác giả luận văn Đã ký Nguyễn Thị Tố Nga DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu CLB Câu lạc bộ GD&ĐT Giáo dục và đào tạo GS Giáo sư GV Giáo viên HĐNK Hoạt động ngoại khóa HS Học sinh NGND Nhà giáo nhân dân Nxb Nhà xuất bản NS Nhạc sĩ PGS Phó giáo sư PL Phụ lục PPDH Phương pháp dạy học SGK Sách giáo khoa THCS Trung học cơ sở TP Thành phố Tr Trang TS Tiến sĩ TSKH Tiến sĩ khoa học TTCN Tiểu thủ công nghiệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU.......................................................................................................1 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DẠY HỌC ÂM NHẠC TẠI TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG, QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH.............................................................................................................7 1.1. Khái quát về Hát Chèo cạn và giải thích các khái niệm........................7 1.1.1. Môi trường văn hóa Cảnh Dương - nôi sinh của Hát Chèo cạn .........7 1.1.2. Một số khái niệm...............................................................................17 1.2. Những đặc điểm của Hát Chèo cạn......................................................23 1.2.1. Yếu tố cấu thành................................................................................23 1.2.2. Gíá trị thẩm mỹ, ý nghĩa tâm linh của Hát Chèo cạn trong đời sống cư dân Cảnh Dương ngày nay.....................................................................29 1.2.3. Đặc điểm âm nhạc trong Hát Chèo cạn ở Quảng Bình nói chung, Cảnh Dương nói riêng.................................................................................32 1.3. Thực trạng dạy học âm nhạc tại Trường THCS Cảnh Dương.............38 1.3.1. Sơ lược về Trường THCS Cảnh Dương ...........................................38 1.3.2. Môn âm nhạc tại Trưởng THCS Cảnh Dương..................................39 1.3.3. Thời lượng, nội dung chương trình, giáo trình môn âm nhạc...........40 Tiểu kết........................................................................................................41 Chương 2 BIỆN PHÁP ĐƯA CHÈO CẠN VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC .....................................................................................43 2.1. Vai trò, vị trí của hoạt động ngoại khóa âm nhạc................................43 2.1.1. Phương pháp dạy học........................................................................43 2.1.2. Đặc điểm của hoạt động ngoại khóa âm nhạc...................................45 2.1.3. Phương pháp tổ chức các hoạt động ngoại khóa...............................46 2.2. Biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào HĐNK âm nhạc..............................49 2.2.1. Các tiêu chí lựa chọn và ứng dụng....................................................49 2.2.2. Dã ngoại tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của Hát Chèo cạn............55 2.2.3. Thành lập câu lạc bộ ngoại khóa âm nhạc (gồm những học sinh yêu thích nghệ thuật Hát Chèo cạn và dân ca)...................................................56 2.2.4. Nâng cao nhận thức, giáo dục tuyên truyền cho học sinh về giá trị thẩm mỹ của Hát Chèo cạn .........................................................................63 2.3. Thực nghiệm sư phạm..........................................................................64 2.3.1. Mục đích thực nghiệm ......................................................................64 2.3.2. Nội dung thực nghiệm.......................................................................64 2.3.3. Đối tượng thực nghiệm.....................................................................64 2.3.4. Thời gian thực nghiệm......................................................................64 2.3.5. Tiến hành thực nghiệm......................................................................65 2.3.6. Kết quả thực nghiệm.........................................................................66 Tiểu kết........................................................................................................66 KẾT LUẬN.................................................................................................68 TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................72 PHỤ LỤC....................................................................................................76 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghệ thuật Hát Chèo cạn là hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc của người dân vùng biển Cảnh Dương tỉnh Quảng Bình, nhằm cầu cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vận dụng nhiều lối ca hát dân gian kèm theo các động tác mang tính cách điệu mô phỏng lại các cảnh sinh hoạt gần gũi cuộc sống đời thường như kéo lưới, bắt cá… Cũng có thể nói, Hát Chèo cạn chính là hình thức diễn xướng dân gian, bởi nó không chỉ có hát, mà còn kèm theo động tác mô phỏng đơn giản đời sống, sinh hoạt của cư dân miền biển. Vì vậy, từ bao đời nay, nó đã trở thành một phần rất quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân Cảnh Dương nói riêng và Quảng Bình nói chung. Mặc dù các làn điệu dân ca và phương thức trình diễn của Hát Chèo cạn ở Cảnh Dương vẫn được dân làng ưa thích, gìn giữ và phát huy. Song thế hệ trẻ ngày nay ít người có hứng thú với Hát Chèo cạn, hay chính xác hơn là họ không thuộc các làn điệu Hát Chèo cạn, không hào hứng với nghệ thuật dân gian đã gắn bó với quê hương như các hình thức nghệ thuật biểu diễn khác, đặc biệt là ca múa nhạc nhẹ. Nếu chỉ xuất hiện thoảng hoặc trong các lễ hội, thì Hát Chèo cạn có nguy cơ bị mai một và thất truyền. Là giáo viện dạy môn âm nhạc trongmột ngôi trường THCS trên địa bàn xã Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình, chúng tôi nhận thấy vai trò và trách nhiệm của mình trong công việc gìn giữ, phát huy và truyền dạy các làn điệu Hát Chèo cạn đến thế hệ học sinh ngay từ tầm bé, để các em được tiếp cận, học tập, tự hào và yêu trọng vốn di sản văn hóa truyền thống của cha ông đã trao truyền. Đưa Hát Chèo cạn vào chương trình âm nhạc chính khóa là điều khó thực hiện, song đưa vào chương trình hoạt 2 động âm nhạc ngoại khóa thì sẽ khả thi hơn, không ảnh hưởng đến thời lượng học tập chính khóa đã được Sở, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành. Với những lý do trên, chúng tôi thực hiện đề tài: Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở trường THCS Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình, cũng chính là nguyện vọng của người dân nơi đây với hy vọng góp phần vào việc gìn giữ một loại hình nghệ thuật truyền thống của cha ông. 2. Lịch sử nghiên cứu đề tài Với tình hình ngày càng nóng lên của vấn đề bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể, các vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian không phải là một đề tài mới, nhưng nghiên cứu chuyên biệt về Hát Chèo cạn để đưa vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc trong trường THCS vùng Cảnh Dương - Quảng Bình, có thể nói cho đến thời điểm hiện tại, chưa có đề tài nào nghiên cứu. Về các giáo trình âm nhạc, văn hóa nghệ thuật, có thể khẳng định chưa có một tài liệu nào đi sâu phân tích Hát Chèo cạn nói chung và Hát Chèo cạn ở Cảnh Dương nói riêng. Trong một số tài liệu, Hát Chèo cạn chỉ được nhắc thoáng qua khi nói đến các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian [13, tr.15]. Tuy chưa được nghiên cứu sâu, song Hát Chèo cạn vẫn hiện hữu trong đời sống văn hóa bao đời nay của những người con Quảng Bình. Trên các tạp chí, các chuyên mục trên báo chí liên quan đến văn hóa nghệ thuật, có không ít những bài viết liên quan đến Hát Chèo cạn, có thể kể đến như: Bài viết Hát Chèo cạn Cảnh Dương của tác giả Trần Hoàng đăng trên tạp chí văn hóa dân gian số 3 (2003); Làng biển Cảnh Dương - từ đặc trưng nghề nghiệp đến tục ngữ, ca dao, hò vè, một bài viết khác của tác giả Trần Hoàng đăng trên Tạp chí Khoa học (2001). 3 Tác giả Trần Biên với bài Có một miền dân ca đăng ở tạp chí văn hoá Quảng Trị đã đề cập đến tục Hát Chèo cạn ở làng Cửa Tùng xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị. Bài viết chỉ rõ nguyên nhân ra đời cũng như người có công sáng lập ra đội Hát Chèo cạn, một hình thức hò hát khi đưa tang những người quá cố. Theo đó, tác giả chỉ ra rằng, ở làng Tùng, Hát Chèo cạn ra đời do cụ Nguyễn Hữu Bá làm nghề bán thuốc rong yêu thích tuồng đã lập nên gánh hát đi biểu diễn các nơi. Đây là việc làm “nhất cử lưỡng tiện” bởi toàn bộ dàn nhạc và diễn viên của gánh hát được “cát xê” qua đội Hát Chèo cạn và họ chính là xương sống của đội. Đội Hát Chèo cạn làng Tùng được thành lập vào khoảng từ năm 1880-1887. Trong bài viết Hát Chèo cạn làng Mai, tác giả Hồ Nguyên đã giới thiệu một địa phương khác của tỉnh Quảng Trị cũng có phong tục Hát Chèo cạn mà cho đến tận bây giờ vẫn còn phát triển mạnh mẽ, đó là làng Mai Thị, xã Gio Mai huyện Gio Linh. Bài viết đề cập đến xuất xứ của Hát Chèo cạn làng Mai, từ đó đi vào nghiên cứu phần nội dung và hình thức của tục đưa linh Hát Chèo cạn, một loại hình nghệ thuật mang đậm tính quần chúng dân gian đã có từ lâu và tồn tại đến bây giờ. Tuy nhiên, tất cả những bài viết trên chỉ mang tính chất sơ lược, không có sự khảo sát phân tích cụ thể, đầy đủ về những khía cạnh của nghệ thuật Hát Chèo cạn. Trong bài Hát Chèo cạn Bảo Ninh, nét văn hóa đặc sắc trong lễ hội

Tài liệu liên quan