Xác
định
Crom
trong
mu
sinh
hc
bằng
phương
pháp
ph
hp
th
nguyên
tkhông
ngn
la
Cao Thị Mai Hương
Trường Đại hc
Khoa hc Tnhiên, Khoa Hóa hc
Luận văn ThS Chuyên ngành: Hóa Phân tích; Mã s: 60.44.29
Người hướng dn: TS. Nguyn ThKim Dung
Năm bảo v: 2011
Abstract: Tng quan các vấn đề lý lun cn nghiên cu: Gii thiu chung v
nguyên tCrom (Cr); Tính cht ca Cr; Các phương pháp xác định Cr;
Phương pháp xlý mu phân tích. Tìm hiu về đối tượng, mc tiêu nghiên
cu; Gii thiu vkthut xlý mu trong lò vi sóng; Gii thiu vphương
pháp quang phhp thkhông ngn la (GF-AAS). Khái quát vtrang thiết
b, dng cvà hóa cht. Trình bày các kết qunghiên cu: Ti ưu hóa các
điều kiện xác định Cr bng phương pháp GF-AAS; Kho sát các yếu tố ảnh
hưởng đến phép đo; Khảo sát khong tuyến tính và xây dựng đường chun;
Tng kết các điều kiện xác định Cr bng phương pháp GF-AAS; Kho sát
điều kin xlý mu;Thc nghiệm đo phổ và tính toán kết qu
Content
PHN I: M ĐẦU
Tính cp thiết của đề tài
Xã hi ngày mt phát trin, nhu cu của con người ngày càng cao. Sự tăng trưởng mnh
ca nn kinh tế đã đưa nhu cầu của con người tmong muốn ―ăn no, mặc đủ‖ lên ―ăn
ngon, mặc đẹp‖. Vì thế nhu cu vthc phm sạch, đảm bo sc khỏe đã trở thành nhu
cu thiết yếu, cấp bách và được xã hội quan tâm hàng đầu. Ở nước ta, sbùng ndân s
cùng vi tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá nhanh chóng đã tạo ra mt sc ép ln ti môi
trường sng Vit Nam . Vấn đề vsinh an toàn thc phẩm đối vi nông sn nht là rau
xanh đang được cxã hi quan tâm.
Rau xanh là ngun thc phm cn thiết và quan trng không ththiếu được trong
mi bữa ăn hàng ngày, là nguồn cung cp vitamin, khoáng chất, vi lượng, chất xơ, cho cơ
thể con người không ththay thế được. Ngoài ra, rau còn được dùng như một loi thuc
cha các bnh thông thường: nước rau má giúp gii nhit, rau ngi cu giúp an thai, rau
diếp cá dùng để hst, rau mung giúp cm máu. Tuy nhiên, hin nay nhiu khu vc
trồng rau đang có nguy cơ bị ô nhim do cht thi ca các nhà máy, xí nghip cùng vi
vic sdng phân bón mt cách thiếu khoa hc dẫn đến mt sloi rau có thbnhim
các kim loi nng, có ảnh hưởng đến sc khoẻ con người. Các nguyên tthuc nhóm kim
loi nặng như Cr, Pb, Cd gây độc hại đối với cơ thể con người tuthuộc vào hàm lượng
ca chúng. Mt skhác như Cu, Fe, Zn là những nguyên tố vi lượng cn thiết cho cơ thể
con người. Tuy nhiên khi hàm lượng của chúng vượt quá ngưỡng cho phép chúng bắt đầu
gây độc.
Thi gian gần đây, vấn đề rau sạch đang là vấn đề nóng bỏng được nhiều cơ quan môi
trường và Xã hội quan tâm: Theo báo Lao Động s288 Ngày 12/12/2008 thì Trung bình
33km2 mới có 1 điểm bán rau an toàn. Theo Chi cc Bo vthc vt Hà Nội, đến thi
điểm này, sản lượng rau an toàn ca toàn thành phố hàng năm chỉ đáp ứng được gn 14%
nhu cu rau xanh của người dân thủ đô. Như thế, việc điều tra, đánh giá chất lượng rau
sch trnên vô cùng cp thiết. Mt trong các chỉ tiêu dùng để đánh giá độ an toàn ca
thc phm nói chung và rau sch nói riêng là chtiêu về hàm lượng các kim loi nng.
Nhm mục đích phc vsc khỏe con người và bo vệ môi trường, nhằm đóng góp cho
chương trình nhà nước vnghiên cứu và điều tra điều kiện dinh dưỡng của người Vit
nam, trong bn luận văn này chúng tôi nghiên cứu vic sdụng phương pháp phổ hp th
nguyên tkhông ngn la (GF-AAS) để phân tích (xác định) lượng vết crom trong mu
sinh hc.
Những điểm mi ca luận văn:
1. ng dụng quy trình phân tích định lượng hàm lượng các kim loi nng trong mu sinh
hc bằng phương pháp phổ hp thnguyên tkhông ngn la.
2. Áp dng các điều kin xlý và phân tích mẫu để xác định Cr trong mu chun( mu
ca IAEA-CRM 359) và các mu thc tế, đánh giá hiệu sut thu hi.
3.Sử dung phương pháp toán học thng kê, nhn sự sai khác không có ý nghĩa.
Bcc ca luận văn:
Luận văn gồm 69 trang, 33 bng biểu, 3 hình và 6 đồ thvà 62 tài liu tham kho. Bcc
ca luận văn như sau:
Phn I: Mở đầu
Phn II: Ni dung luận văn
Chương 1- Tng quan
Chương 2 - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Chương 3 - Kết quvà Tho lun
Phn III: Kết lun
Tài liu tham kho
PHN II: NI DUNG LUẬN VĂN
Chương 1- Tng quan
Chương 1 được trình bày trong 21 trang, trong đó giới thiu tính cht chung ca crom và
các phương pháp xác định crom, độc tính của crom đối với con người và động thc vt,
phương pháp xử lý mu phân tích.
Chương 2 - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng và mc tiêu nghiên cu
Rau xanh là ngun thc phm cn thiết và quan trng không ththiếu được trong mi ba
ăn hàng ngày, là nguồn cung cp vitamin, khoáng chất, vi lượng, chất xơ, ... không th
thay thế được cho cơ thể con người. Ngoài ra, rau còn được dùng như một loi thuc cha
các bệnh thông thường: nước rau má giúp gii nhit, rau ngi cu giúp an thai, rau diếp cá
dùng để hst, rau mung giúp cầm máu. Nhưng hiện nay do nhiu nguyên nhân khác
nhau mà chyếu là vic sdng phân bón hoá hc, thuc bo vthc vt, thuc trsâu,
dit cỏ, tưới rau bằng nước thi ca các nhà máy, khu công nghiệp đã dẫn đến sô nhim
nguồn đất, nguồn nước và bu khí quyển. Do đó rau xanh có thể bnhim mt skim loi
nặng như Cr, Sb, Pb, Hg, Mn, As... và các vi sinh vật gây bnh. Nếu con người sdng
phi sbngộ độc có thgây ra những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư sẽ dẫn đến t
vong.
Để đảm bo an toàn thc phm thì vic kiểm tra đánh giá và khng chế hàm lượng các
kim loi nng trong sn phm là rt cn thiết. Nhằm đóng góp vào việc đánh giá chất
lượng mt loi thc phm, bo vsc khỏe con người, trong nghiên cu này, chúng tôi