Module MN 13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp

  • 30/08/2018 04:47:36
  • 6502 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Module Mầm non 13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp trang bị cho giáo viên mầm non một số kiến thức và kĩ năng tư vấn về giáo dục mầm non cho đồng nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lí giáo dục; phát triển năng lực của giáo viên trong lĩnh vực hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghệp tại cơ quan.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.58 M, số trang : 99

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ