Bài giảng Bài 5: Hướng dẫn sử dụng hệ thống e-learning NEU - EDUTOP

Đăng ngày 3/14/2019 11:40:34 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 46 | Page: 21 | FileSize: 1.09 M | File type: PDF
Bài giảng Bài 5: Hướng dẫn sử dụng hệ thống e-learning NEU - EDUTOP. Bài giảng với 4 nội dung chính như sau: Đăng nhập hệ thống, các bước trong quá trình học e-learning, lớp học trực tuyến onlines, hướng dẫn sử dụng các hệ thống hỗ trợ học tập. Và mục đích chính của bài giảng đó là giúp các bạn học viên biết cách đăng ký lớp học, hiểu rõ các bước trong quá trình học e-learning, sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của hệ thống e-learning NEU - EDUTOP để giải quyết các công việc của bạn trong lớp học e-Learning
Bài 5: Hướng dẫn sử dụng hệ thống e – Learning
NEU - EDUTOP
BÀI 5
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E LEARNING
NEU - EDUTOP
Hướng dẫn học
Để học tốt bài này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia
thảo luận trên diễn đàn.
Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email.
Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học.
Nội dung
Đăng nhập hệ thống.
Các bước trong quá trình học e-learning.
Lớp học trực tuyến OnlineS.
Hướng dẫn sử dụng các hệ thống hỗ trợ học tập.
Mục tiêu
Biết cách đăng ký lớp học.
Hiểu rõ các bước trong quá trình học e-learning.
Sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản của hệ thống e-learning NEU - EDUTOP để
giải quyết các công việc của bạn trong lớp học e-Learning.
NEU_ICT101_Bai5_v1.0014111205
181
Bài 5: Hướng dẫn sử dụng hệ thống e – Learning
NEU - EDUTOP
Tình huống dẫn nhập
Hệ thống e-learning NEU-EDUTOP
Trong bài 3 sinh viên đã hiểu được các hoạt động của lớp học E-Learning. Vậy bạn muốn tham
gia lớp học e-learning thì phải làm theo các bước nào? Thực hiện các hoạt động trong lớp học e-
learning này như thế nào? Các công cụ gì sẽ hỗ trợ bạn?
1.
Các bước trong quá trình học e-learning?
2.
Làm sao để có thể tham gia học lớp học trực tuyến OnlineS?
3.
Các công cụ hỗ trợ học tập trong hệ thống e-learning NEU-EDUTOP?
182
NEU_ICT101_Bai5_v1.0014111205