Giáo án Tự nhiên Xã hội lớp 2 - Bài 2: Bộ xương

Đăng ngày 10/16/2019 1:38:06 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 10 | FileSize: 0.43 M | File type: DOCX
Giáo án Tự nhiên Xã hội lớp 2 - Bài 2: Bộ xương. Giáo án với mục tiêu giúp học sinh nêu tên một số bộ xương của cơ thể; học sinh nhận ra đi đứng, ngồi đúng tư thế, không mang vác vật nặng để cột sống không bị cong vẹo. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên trong quá trình biên soạn giáo án. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung.
Th....ngày......tháng.....năm 2019
ĐO ĐC
BÀI 1: HC TP, SINH HOT ĐÚNG GI(Tiết 2)
I.
MC TIÊU :
1. Mc tiêu chung:
­
Hc sinh hiu các biu hin cthvà ích li ca vic hc tp sinh
hot đúng gi.
­
Hc sinh cùng cha mbiết lp thi gian biu hp lý cho bn thân và
thc hin đúng thi gian biu.
­
Hc sinh có thái đđng tình vi các bn biết hc tp sinh hat đúng
gi.
2. Mc tiêu riêng:
­ HS K – G: Lp được thi gian biu hng ngày phù hp vi bn thân.
­ HS TB – Y: Hiu được ni dung bài hc.
II. ĐDÙNG DY HC :
­
GV: Phiếu màu.
­
HS: Vbài tp.
III. CÁC HAT ĐNG DY HC CHYU:
1. n đnh (1’): Hát.
2. Kim tra bài cũ (3’):
­ Mun hc tp sinh hot đúng gichúng ta cn phi làm gì ?.
­ Nhn xét, đánh giá.
3. Bài mi :
a. Gii thiu bài (1’): “Hc tp, sinh hot đúng gi
b. Các hot đng dy hc (31’):
Ni dung
Hot đng ca GV
Hot đng ca HS
HĐ1 (9’):
Tho
MT: HS bày tý kiến, thái đca
lun lp
mình vích li ca vic hc tp
sinh hot đúng gi.
PP: Tho lun nhóm.
­ GV cho HS bày tý kiến bng các
­ HS bày t.
tm bìa: tán thành hay không tán
thành.
­ Nhn xét kết lun: Hc tp sinh
­ Lng nghe.
hat đúng gicó li cho sc khe và
vic hc tp ca bn thân.
HĐ2
(12’):
MT: Biết ích li hc tp sinh hot
Hành
đúng gi.
đng cn
làm
PP: Tho lun nhóm.
­ Yêu cu HS tho lun nhóm ghi vào
­ Các nhóm làm vic.
phiếu.
­ Yêu cu các nhóm trình bày trước
lp.
­ GV nhn xét kết lun: Cn hc tp,
­ Các nhóm đính phiếu lên
bng.
­ Lng nghe.
sinh hot đúng gigiúp ta thoi mái
Thưgiãn
hơn,...
­ Hát.
(1’)
HĐ3 (9’)
Tho
MT: HS sp xếp thi gian biu
lun
hp lý.
PP: Tho lun nhóm đôi.
­ Tho lun.
­ GV giao nhim v, HS tho lun
nhóm đôi.
­ Trình bày trước lp.
­ GV cho các nhóm trình bày.
­ Lng nghe.
­ GV kết lun : Thi gian biu phù
hp giúp các em hc tp, sinh hot
đúng gi.
­ Lng nghe.
*Kết lun chung : Cn hc tp sinh
hot đúng giđđm bo sc kho,
hc hành tiến b.
4.Cng c(4’):
­
Hc tp, sinh hot đúng gimang li li ích gì?
­
GV nhn xét.
5. Dn dò (1’):
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
2 lần xem

Giáo án Tự nhiên Xã hội lớp 2 - Bài 2: Bộ xương. Giáo án với mục tiêu giúp học sinh nêu tên một số bộ xương của cơ thể; học sinh nhận ra đi đứng, ngồi đúng tư thế, không mang vác vật nặng để cột sống không bị cong vẹo. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên trong quá trình biên soạn giáo án. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung..

Nội dung

Thứ....ngày......tháng.....năm 2019 ĐẠO ĐỨC BÀI 1: HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ(Tiết 2) I. MỤC TIÊU : 1. Mục tiêu chung: ­ Học sinh hiểu các biểu hiện cụthểvà ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. ­ Học sinh cùng cha mẹbiết lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. ­ Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ. 2. Mục tiêu riêng: ­ HS K – G: Lập được thời gian biểu hằng ngày phù hợp với bản thân. ­ HS TB – Y: Hiểu được nội dung bài học. II. ĐỒDÙNG DẠY HỌC : ­ GV: Phiếu màu. ­ HS: Vởbài tập. III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦYẾU: 1. Ổn định (1’): Hát. 2. Kiểm tra bài cũ (3’): ­ Muốn học tập sinh hoạt đúng giờ chúng ta cần phải làm gì ?. ­ Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : a. Giới thiệu bài (1’): “Học tập, sinh hoạt đúng giờ” b. Các hoạt động dạy học (31’): Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1 (9’): Thảo luận lớp HĐ2 (12’): Hành động cần làm Thưgiãn (1’) HĐ3 (9’) Thảo luận MT: HS bày tỏý kiến, thái độcủa mình vềích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. PP: Thảo luận nhóm. ­ GV cho HS bày tỏý kiến bằng các tấm bìa: tán thành hay không tán thành. ­ Nhận xét kết luận: Học tập sinh họat đúng giờcó lợi cho sức khỏe và việc học tập của bản thân. MT: Biết ích lợi học tập sinh hoạt đúng giờ. PP: Thảo luận nhóm. ­ Yêu cầu HS thảo luận nhóm ghi vào phiếu. ­ Yêu cầu các nhóm trình bày trước lớp. ­ GV nhận xét kết luận: Cần học tập, sinh hoạt đúng giờgiúp ta thoải mái hơn,... MT: HS sắp xếp thời gian biểu hợp lý. PP: Thảo luận nhóm đôi. ­ GV giao nhiệm vụ, HS thảo luận nhóm đôi. ­ GV cho các nhóm trình bày. ­ GV kết luận : Thời gian biểu phù hợp giúp các em học tập, sinh hoạt đúng giờ. *Kết luận chung : Cần học tập sinh hoạt đúng giờ đểđảm bảo sức khoẻ, học hành tiến bộ. ­ HS bày tỏ. ­ Lắng nghe. ­ Các nhóm làm việc. ­ Các nhóm đính phiếu lên bảng. ­ Lắng nghe. ­ Hát. ­ Thảo luận. ­ Trình bày trước lớp. ­ Lắng nghe. ­ Lắng nghe. 4.Củng cố(4’): ­ Học tập, sinh hoạt đúng giờ mang lại lợi ích gì? ­ GV nhận xét. 5. Dặn dò (1’): ­ GV nhận xét tiết học. ­ GV dặn HS vềnhà làm VBT, chuẩn bịbài sau. Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Thứ....ngày......tháng.....năm 2019 TỰNHIÊN XÃ HỘI BÀI 2: BỘXƯƠNG I. Mục tiêu: 1. Mục tiêu chung: ­ HS nêu tên một sốbộxương của cơthể. ­ HS nhận ra đi đứng, ngồi đúng tưthế, không mang vác vật nặng đểcột sống không bịcong vẹo. 2. Mục tiêu riêng: ­ HS K – G: Biết tên các khớp xương của cơthể. ­ HS TB – Y: Biết được nếu bịgãy xương sẽrất đau và đi lại khó khăn. II. Đồdùng dạy học: ­ GV: Tranh ảnh, giáo án điện tử. ­ HS: Vởbài tập, SGK. III. Các hoạt động dạy học chủyếu: 1. Khởi động (2’): Hát. 2. Bài cũ (2’): ­ GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS. ­ Nhận xét. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài mới (1’): Bộxương. b. Các hoạt đông dạy học (31’): Nội dung HĐ1(10’): Giới thiệu xương, khớp xương của cơthể HĐ3 (10’): Hoạt động của GV MT: HS nhận biết vịtrí và tên gọi một sốxương và khớp xương. PP: Thực hành, hỏi đáp. ­ GV yêu cầu HS quan sát hình vẽbộ xương chỉvịtrí, nói tên một sốxương. ­ GV nói tên một sốxương: Xương đầu, xương sống. ­ GV chỉmột sốxương trên mô hình. ­ Yêu cầu HS quan sát, nhận xét vịtrí nào xương có thểgập, duỗi hoặc quay được. ­ GV nhận xét. MT: HS biết được đặc điểm Hoạt động của GV ­ Quan sát và chỉ. ­ Lắng nghe. ­ Quan sát. ­ Quan sát và nhận xét. ­ Lắng nghe. Đặc điểm và vai trò của bộ xương Thưgiãn (1’) HĐ3 (): Giữgìn, bảo vệbộ xương và vai trò của bộxương. PP: Thảo luận. ­ GV cho HS thảo luận nhóm. ­ GV đưa ra các câu hỏi: + Hình dạng và kích thước các xương có giống nhau không? + Hộp sọ có hình dạng và kích thước nhưthếnào? + Nếu thiếu xương tay ta sẽ gặp khó khăn gì? + Xương chân giúp ta làm gì? ­ GV cho các nhóm trình bày. ­ GV cho các nhóm nhận xét. ­ GV nhận xét và chốt ý. MT: HS biết cách và có ý thức bảo vệbộxương. PP: Luyện tập. ­ GV cho HS làm vở bài tập. ­ GV cho HS đọc bài làm. ­ GV nhận xét và chốt ý: Các em đang ởtuổi lớn nếu ngồi học không ngay ngắn, mang vác nặng sẽbịcong vẹo cột sống. ­ Thảo luận. ­ Trảlời. ­ Trình bày. ­ Nhận xét. ­ Nghe. ­ Hát. ­ HS làm bài. ­ Đọc bài làm. ­ Lắng nghe. 4. Củng cố (3’): ­ GV cho HS nêu lại nội dung bài học. ­ Nhận xét. 5. Dặn dò (1’): ­ Dặn HS xem trước bài sau. Thứ....ngày......tháng.....năm 2019 THỦCÔNG BÀI 1: GẤP TÊN LỬA (Tiết 1) I. Mục tiêu: 1. Mục tiêu chung: ­ HS biết cách gấp tên lửa. ­ HS hứng thú và yêu thích gấp hình. 2. Mục tiêu riêng: ­ HS K – G: Các nếp gấp tương đối đều, phẳng. ­ HS TB – Y: Gấp được tên lửa. II. Đồdùng dạy học: ­ GV: Tranh ảnh, giáo án điện tử. ­ HS: Giấy màu. III. Các hoạt động dạy học chủyếu: 1. Khởi động (2’): Hát. 2. Bài cũ (2’): ­ GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS. ­ Nhận xét. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài mới (1’): Nêu tựa bài. b. Các hoạt đông dạy học (31’): Nội dung HĐ1 (15’): Quan sát, Hoạt động của GV Hoạt động của HS MT: HS quan sát tên lửa. PP: Quan sát. nhận xét. Thưgiãn (1’) HĐ 2(15’): Hướng dẫn quy - Hoạt động chung cả lớp - Giới thiệu mẫu gấp tên lửa – Đặt câu hỏi: + Hình dáng của tên lửa? + Màu sắc của mẫu tên lửa? + Tên lửa có mấy phần? - Chốt: Tên lửa có 2 phần đó là: phần mũi và phần thân.

Tài liệu liên quan