TRƯỜNG MM NON NGÔ QUYN
Giáo án lp 5 tui D
THC HIN CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC GIÁO DC TR
NĂM HC 2017 – 2018
­­­­­­­­­­­­­­­­
HOT ĐNG ĂN NG
I.Yêu cu:
­ Trbiết ra tay bng xà phòng trước khi ăn theo 7 bước.
­ Biết kê dn bàn ghế, chia bát thìa giúp cô.
­ Trong khi ăn không nói chuyn riêng, không làm rơi vãi thc ăn.
­ Trăn hết xut ăn ca mình.
­ Trbiết ct bát, thìa, đi vsinh đúng nơi quy đnh.
­ Trbiết tly ct đdùng cá nhân như chăn, gi đúng nơi quy đnh.
II. Chun b:
­ Nước, xà phòng cho trra tay.
­ Đa đim ăn, bàn ghế đcho tr: 4 cháu 1 bàn.
­ Khăn mt, cc ung nước, bát, thìa đcho mi tr.
­ Tâm thế thoi mái trước khi ăn.
­ Chăn, gi, gường cho mi tr.
­ Phòng ngthoi mái, thoáng mát vmùa h, m áp vmùa đông.
III. T chc hot đng
1. Hot đng ăn
* Trước khi ăn
­ Hướng dn trra tay bng xà phòng trước khi ăn.
­ Hướng dn trsp xếp bàn ghế, cho 4­ 6 trngi mt bàn, có li đi quanh bàn d
dàng.
­ Chun bkhăn mt, bát thìa, cc ung nước đcho mi tr.
­ Trước khi chia thc ăn cô cn ra tay sch, qun áo và đu tóc gn gàn. Cô
chia thc ăn và cơm ra tng bát, chn đu không đtrchlâu.
* Trong khi ăn
­ Cô giáo cn vui v, nói năng du dàng, to không khí thoi mái cho trtrong
khi ăn. Đng viên trăn hết xut, kết hp giáo dc dinh dưỡng, hành vi vsinh, văn
minh trong ăn ung:
Năm hc 2017­2018
Giáo viên: Nguyn Thanh Mai
TRƯỜNG MM NON NGÔ QUYN
Giáo án lp 5 tui D
+ Dy trmi cô và các bn trước khi ăn; ngi ăn ngay ngn, không co chân lên
ghế; cm thìa bng tay phi và txúc ăn mt cách gn gàng; tránh đvãi, ăn ttn,
nhai k, không nói chuyn và đùa nghch trong khi ăn…
­ Cô cn chăm sóc, quan tâm hơn vi nhng trmi đến lp, tryếu hoc mi
m dy. Nếu thy trăn kém, cô cn tìm hiu nguyên nhân đbáo cho nhà bếp
hoc nhân viên y tế hay gia đình biết đchđng chăm sóc tt hơn. Đi vi trxúc
chưa tho, ăn chm hoc biếng ăn, cô có thxúc và đng viên trăn khn trương
hơn. Có bin pháp phòng tránh hóc sc trong khi ăn.
* Sau khi ăn
­ Hướng dn trxếp bát thìa vào nơi quy đnh, ung nước, lau ming, lau tay
sau khi ăn, đi vsinh.
2. Hot đng ng
* Chun btrước khi cho trng
­ Nhc nhtrđi vsinh trước khi ng. Hướng dn trtly gi, chăn…
­ Btrí chngsch s, yên tĩnh thoáng mát vmùa hè, m áp vmùa đông.
­Phòngngnêngimánhsángbngcáchđóngbtmtscashocttbtđèn.
­ Khi đã n đnh chng, cô có thhát cho trnghe nhng bài hát ru, dân ca êm
du đtrdđi vào gic ng. Vi nhng cháu khó ng, cô gn gũi vvtr, giúp
tryên tâm, dnghơn.
* Theo dõi trng
­ Trong thi gian trng, cô phi thường xuyên có mt đtheo dõi, không đ
trúpmtvàogihocchùmchănkín,salitưthếđtrngthoimái(nếucn)
­ Khi trng:
+ Vmùa hè: Nếu dùng qut đin chú ý vn tc đva phi và đxa tphia
chân tr: Nếu dùng đu hoà nhit đkhông nên đquá lnh.
+ Vmùa đông: Chú ý đp chăn m cho tr, không nên đtrmc quá nhiu
qun áo. Cho phép trđi vsinh nếu trcó nhu cu.
­ Quansát, pháthinkpthivàxlýcác tìnhhungcóthxyratrongkhing.
* Chăm sóc trsau khi trthc dy
Năm hc 2017­2018
Giáo viên: Nguyn Thanh Mai
TRƯỜNG MM NON NGÔ QUYN
Giáo án lp 5 tui D
­ Không đánh thc trdy đng lot, trnào thc trước cô cho dy trước,
không đánh thc trcùng lot làm nh hưởng đến trkhác và sinh hot ca lp.
­
Không nên đánh thc trdy sm vì dlàm cho trcáu knh và mt mi.
­ Sau khi trdy hết, cô hướng dn trtlàm các công vic va sc vi tr
như ct gi, chiếu.
­ Có thchuyn ttrng thái ngsang hot đng khác bng cách cho trhát
mt bài hoc âu yếm nói chuyn vi tr, hi
chúng mơ thy gì.
­ Cô bt đèn, mca stt. Cô nhc nhtrđi vsinh, sau khi trtnh táo
cho trăn quà chiu.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
TUN 1
RÈN N NP ĐU NĂM
(1 tun: T 05/9 đến 08/9/2017)
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Th ba, ngày 05 tháng 9 năm 2017
NI DUNG HOT ĐNG
1.D l khai ging năm hc
­ Cô ti lp mca phòng hc thông thoáng
­ Quét dn vsinh lp
­ Đón trvào lp
­ Sau khi n đnh sĩ slp, cô giáo đưa trxung sân trường dlkhai ging
­ Tp trung qun tr, bo đm an toàn cho tr
2.Rèn thói quen chào b m, cô giáo, người ln
­ Khi trti lp, cô giáo nhc nhtrchào cô giáo, chào các bn lp và chào b
m
­ Ti gitrtr, cô rèn cho trbiết chào cô giáo và các bn trước khi ra v
­ Ra đường gp người ln phi lphép chào hi
3.Rèn đi hình, đi ngũ, rèn đi hình th dc sáng.
­ Cô giáo phân chia t(Tùy s lượng tr đ phân t)
­ Phân công ttrưởng, gii thiu ttrưởng cho các bn trong tbiết, hi li
tên ttrưởng và tca mình là tmy?
Năm hc 2017­2018
Giáo viên: Nguyn Thanh Mai

Giáo án Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2017 – 2018

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 2 | Page: 35 | FileSize: M | File type: DOC
2 lần xem

Giáo án Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2017 – 2018. Giáo án Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2017 – 2018 trình bày: Dự kiến khung chương trình giảng dạy dành cho trẻ mần non với các hoạt động và nội dung học tập,... Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1139962

Tài liệu liên quan