Giáo án Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2017 – 2018

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 22 | Page: 35 | FileSize: 0.00 M | File type: DOC
Giáo án Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2017 – 2018. Giáo án Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2017 – 2018 trình bày: Dự kiến khung chương trình giảng dạy dành cho trẻ mần non với các hoạt động và nội dung học tập,... Mời các bạn cùng tham khảo.
TRƯỜNG MM NON NGÔ QUYN
Giáo án lp 5 tui D
THC HIN CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC GIÁO DC TR
NĂM HC 2017 – 2018
­­­­­­­­­­­­­­­­
HOT ĐNG ĂN NG
I.Yêu cu:
­ Trbiết ra tay bng xà phòng trước khi ăn theo 7 bước.
­ Biết kê dn bàn ghế, chia bát thìa giúp cô.
­ Trong khi ăn không nói chuyn riêng, không làm rơi vãi thc ăn.
­ Trăn hết xut ăn ca mình.
­ Trbiết ct bát, thìa, đi vsinh đúng nơi quy đnh.
­ Trbiết tly ct đdùng cá nhân như chăn, gi đúng nơi quy đnh.
II. Chun b:
­ Nước, xà phòng cho trra tay.
­ Đa đim ăn, bàn ghế đcho tr: 4 cháu 1 bàn.
­ Khăn mt, cc ung nước, bát, thìa đcho mi tr.
­ Tâm thế thoi mái trước khi ăn.
­ Chăn, gi, gường cho mi tr.
­ Phòng ngthoi mái, thoáng mát vmùa h, m áp vmùa đông.
III. T chc hot đng
1. Hot đng ăn
* Trước khi ăn
­ Hướng dn trra tay bng xà phòng trước khi ăn.
­ Hướng dn trsp xếp bàn ghế, cho 4­ 6 trngi mt bàn, có li đi quanh bàn d
dàng.
­ Chun bkhăn mt, bát thìa, cc ung nước đcho mi tr.
­ Trước khi chia thc ăn cô cn ra tay sch, qun áo và đu tóc gn gàn. Cô
chia thc ăn và cơm ra tng bát, chn đu không đtrchlâu.
* Trong khi ăn
­ Cô giáo cn vui v, nói năng du dàng, to không khí thoi mái cho trtrong
khi ăn. Đng viên trăn hết xut, kết hp giáo dc dinh dưỡng, hành vi vsinh, văn
minh trong ăn ung:
Năm hc 2017­2018
Giáo viên: Nguyn Thanh Mai
TRƯỜNG MM NON NGÔ QUYN
Giáo án lp 5 tui D
+ Dy trmi cô và các bn trước khi ăn; ngi ăn ngay ngn, không co chân lên
ghế; cm thìa bng tay phi và txúc ăn mt cách gn gàng; tránh đvãi, ăn ttn,
nhai k, không nói chuyn và đùa nghch trong khi ăn…
­ Cô cn chăm sóc, quan tâm hơn vi nhng trmi đến lp, tryếu hoc mi
m dy. Nếu thy trăn kém, cô cn tìm hiu nguyên nhân đbáo cho nhà bếp
hoc nhân viên y tế hay gia đình biết đchđng chăm sóc tt hơn. Đi vi trxúc
chưa tho, ăn chm hoc biếng ăn, cô có thxúc và đng viên trăn khn trương
hơn. Có bin pháp phòng tránh hóc sc trong khi ăn.
* Sau khi ăn
­ Hướng dn trxếp bát thìa vào nơi quy đnh, ung nước, lau ming, lau tay
sau khi ăn, đi vsinh.
2. Hot đng ng
* Chun btrước khi cho trng
­ Nhc nhtrđi vsinh trước khi ng. Hướng dn trtly gi, chăn…
­ Btrí chngsch s, yên tĩnh thoáng mát vmùa hè, m áp vmùa đông.
­Phòngngnêngimánhsángbngcáchđóngbtmtscashocttbtđèn.
­ Khi đã n đnh chng, cô có thhát cho trnghe nhng bài hát ru, dân ca êm
du đtrdđi vào gic ng. Vi nhng cháu khó ng, cô gn gũi vvtr, giúp
tryên tâm, dnghơn.
* Theo dõi trng
­ Trong thi gian trng, cô phi thường xuyên có mt đtheo dõi, không đ
trúpmtvàogihocchùmchănkín,salitưthếđtrngthoimái(nếucn)
­ Khi trng:
+ Vmùa hè: Nếu dùng qut đin chú ý vn tc đva phi và đxa tphia
chân tr: Nếu dùng đu hoà nhit đkhông nên đquá lnh.
+ Vmùa đông: Chú ý đp chăn m cho tr, không nên đtrmc quá nhiu
qun áo. Cho phép trđi vsinh nếu trcó nhu cu.
­ Quansát, pháthinkpthivàxlýcác tìnhhungcóthxyratrongkhing.
* Chăm sóc trsau khi trthc dy
Năm hc 2017­2018
Giáo viên: Nguyn Thanh Mai
TRƯỜNG MM NON NGÔ QUYN
Giáo án lp 5 tui D
­ Không đánh thc trdy đng lot, trnào thc trước cô cho dy trước,
không đánh thc trcùng lot làm nh hưởng đến trkhác và sinh hot ca lp.
­
Không nên đánh thc trdy sm vì dlàm cho trcáu knh và mt mi.
­ Sau khi trdy hết, cô hướng dn trtlàm các công vic va sc vi tr
như ct gi, chiếu.
­ Có thchuyn ttrng thái ngsang hot đng khác bng cách cho trhát
mt bài hoc âu yếm nói chuyn vi tr, hi
chúng mơ thy gì.
­ Cô bt đèn, mca stt. Cô nhc nhtrđi vsinh, sau khi trtnh táo
cho trăn quà chiu.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
TUN 1
RÈN N NP ĐU NĂM
(1 tun: T 05/9 đến 08/9/2017)
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Th ba, ngày 05 tháng 9 năm 2017
NI DUNG HOT ĐNG
1.D l khai ging năm hc
­ Cô ti lp mca phòng hc thông thoáng
­ Quét dn vsinh lp
­ Đón trvào lp
­ Sau khi n đnh sĩ slp, cô giáo đưa trxung sân trường dlkhai ging
­ Tp trung qun tr, bo đm an toàn cho tr
2.Rèn thói quen chào b m, cô giáo, người ln
­ Khi trti lp, cô giáo nhc nhtrchào cô giáo, chào các bn lp và chào b
m
­ Ti gitrtr, cô rèn cho trbiết chào cô giáo và các bn trước khi ra v
­ Ra đường gp người ln phi lphép chào hi
3.Rèn đi hình, đi ngũ, rèn đi hình th dc sáng.
­ Cô giáo phân chia t(Tùy s lượng tr đ phân t)
­ Phân công ttrưởng, gii thiu ttrưởng cho các bn trong tbiết, hi li
tên ttrưởng và tca mình là tmy?
Năm hc 2017­2018
Giáo viên: Nguyn Thanh Mai
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
22 lần xem

Giáo án Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2017 – 2018. Giáo án Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2017 – 2018 trình bày: Dự kiến khung chương trình giảng dạy dành cho trẻ mần non với các hoạt động và nội dung học tập,... Mời các bạn cùng tham khảo..

Nội dung

TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN Giáo án lớp 5 tuổi D THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ NĂM HỌC 2017 – 2018 ­­­­­­­­­­­­­­­­ HOẠT ĐỘNG ĂN NGỦ I.Yêu cầu: ­ Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn theo 7 bước. ­ Biết kê dọn bàn ghế, chia bát thìa giúp cô. ­ Trong khi ăn không nói chuyện riêng, không làm rơi vãi thức ăn. ­ Trẻ ăn hết xuất ăn của mình. ­ Trẻ biết cất bát, thìa, đi vệ sinh đúng nơi quy định. ­ Trẻ biết tự lấy cất đồ dùng cá nhân như chăn, gối đúng nơi quy định. II. Chuẩn bị: ­ Nước, xà phòng cho trẻ rửa tay. ­ Địa điểm ăn, bàn ghế đủ cho trẻ: 4 cháu 1 bàn. ­ Khăn mặt, cốc uống nước, bát, thìa đủ cho mỗi trẻ. ­ Tâm thế thoải mái trước khi ăn. ­ Chăn, gối, gường cho mỗi trẻ. ­ Phòng ngủ thoải mái, thoáng mát về mùa hề, ấm áp về mùa đông. III. Tổ chức hoạt động 1. Hoạt động ăn * Trước khi ăn ­ Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. ­ Hướng dẫn trẻ sắp xếp bàn ghế, cho 4­ 6 trẻ ngồi một bàn, có lối đi quanh bàn dễ dàng. ­ Chuẩn bị khăn mặt, bát thìa, cốc uống nước đủ cho mỗi trẻ. ­ Trước khi chia thức ăn cô cần rửa tay sạch, quần áo và đầu tóc gọn gàn. Cô chia thức ăn và cơm ra từng bát, chộn đều không để trẻ chờ lâu. * Trong khi ăn ­ Cô giáo cần vui vẻ, nói năng dịu dàng, tạo không khí thoải mái cho trẻ trong khi ăn. Động viên trẻ ăn hết xuất, kết hợp giáo dục dinh dưỡng, hành vi vệ sinh, văn minh trong ăn uống: Năm học 2017­2018 Giáo viên: Nguyễn Thanh Mai TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN Giáo án lớp 5 tuổi D + Dạy trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn; ngồi ăn ngay ngắn, không co chân lên ghế; cầm thìa bằng tay phải và tự xúc ăn một cách gọn gàng; tránh đổ vãi, ăn từ tốn, nhai kỹ, không nói chuyện và đùa nghịch trong khi ăn… ­ Cô cần chăm sóc, quan tâm hơn với những trẻ mới đến lớp, trẻ yếu hoặc mới ốm dậy. Nếu thấy trẻ ăn kém, cô cần tìm hiểu nguyên nhân để báo cho nhà bếp hoặc nhân viên y tế hay gia đình biết để chủ động chăm sóc tốt hơn. Đối với trẻ xúc chưa thạo, ăn chậm hoặc biếng ăn, cô có thể xúc và động viên trẻ ăn khẩn trương hơn. Có biện pháp phòng tránh hóc sặc trong khi ăn. * Sau khi ăn ­ Hướng dẫn trẻ xếp bát thìa vào nơi quy định, uống nước, lau miệng, lau tay sau khi ăn, đi vệ sinh. 2. Hoạt động ngủ * Chuẩn bị trước khi cho trẻ ngủ ­ Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ. Hướng dẫn trẻ tự lấy gối, chăn… ­ Bố trí chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. ­Phòngngủnêngiảmánhsángbằngcáchđóngbớtmộtsốcửasổhoặctắtbớtđèn. ­ Khi đã ổn định chỗ ngủ, cô có thể hát cho trẻ nghe những bài hát ru, dân ca êm dịu để trẻ dễ đi vào giấc ngủ. Với những cháu khó ngủ, cô gần gũi vỗ về trẻ, giúp trẻ yên tâm, dễ ngủ hơn. * Theo dõi trẻ ngủ ­ Trong thời gian trẻ ngủ, cô phải thường xuyên có mặt để theo dõi, không để trẻúpmặtvàogốihoặcchùmchănkín,sửalạitưthếđểtrẻngủthoảimái(nếucần) ­ Khi trẻ ngủ: + Về mùa hè: Nếu dùng quạt điện chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phia chân trẻ: Nếu dùng đều hoà nhiệt độ không nên để quá lạnh. + Về mùa đông: Chú ý đắp chăn ấm cho trẻ, không nên để trẻ mặc quá nhiều quần áo. Cho phép trẻ đi vệ sinh nếu trẻ có nhu cầu. ­ Quansát, pháthiệnkịpthờivàxử lýcác tìnhhuốngcóthể xảyratrongkhingủ. * Chăm sóc trẻ sau khi trẻ thức dậy Năm học 2017­2018 Giáo viên: Nguyễn Thanh Mai TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN Giáo án lớp 5 tuổi D ­ Không đánh thức trẻ dậy đồng loạt, trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, không đánh thức trẻ cùng loạt làm ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. ­ Không nên đánh thức trẻ dậy sớm vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh và mệt mỏi. ­ Sau khi trẻ dậy hết, cô hướng dẫn trẻ tự làm các công việc vừa sức với trẻ như cất gối, chiếu. ­ Có thể chuyển từ trạng thái ngủ sang hoạt động khác bằng cách cho trẻ hát một bài hoặc âu yếm nói chuyện với trẻ, hỏi chúng mơ thấy gì. ­ Cô bật đèn, mở cửa sổ từ từ. Cô nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn quà chiều. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ TUẦN 1 RÈN NỀ NẾP ĐẦU NĂM (1 tuần: Từ 05/9 đến 08/9/2017) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Thứ ba, ngày 05 tháng 9 năm 2017 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1.Dự lễ khai giảng năm học ­ Cô tới lớp mở cửa phòng học thông thoáng ­ Quét dọn vệ sinh lớp ­ Đón trẻ vào lớp ­ Sau khi ổn định sĩ số lớp, cô giáo đưa trẻ xuống sân trường dự lễ khai giảng ­ Tập trung quản trẻ, bảo đảm an toàn cho trẻ 2.Rèn thói quen chào bố mẹ, cô giáo, người lớn ­ Khi trẻ tới lớp, cô giáo nhắc nhở trẻ chào cô giáo, chào các bạn ở lớp và chào bố mẹ ­ Tới giờ trả trẻ, cô rèn cho trẻ biết chào cô giáo và các bạn trước khi ra về ­ Ra đường gặp người lớn phải lễ phép chào hỏi 3.Rèn đội hình, đội ngũ, rèn đội hình thể dục sáng. ­ Cô giáo phân chia tổ (Tùy số lượng trẻ để phân tổ) ­ Phân công tổ trưởng, giới thiệu tổ trưởng cho các bạn trong tổ biết, hỏi lại tên tổ trưởng và tổ của mình là tổ mấy? Năm học 2017­2018 Giáo viên: Nguyễn Thanh Mai TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN Giáo án lớp 5 tuổi D ­ Rèn cách xếp hàng, hô khẩu hiệu, xếp hàng ngay ngắn, thẳng hàng. Bạn nào bé đứng trước, lớn đứng sau. ­ Rèn và dạy trẻ cách dàn hàng, dồn hàng theo hiệu lệnh của cô. Quay phải, quay trái, trước, sau. ­ Cho trẻ làm quen với bài tập thể dục của tháng 9 4.Hướng dẫn trẻ cách đi vệ sinh đúng nơi quy định. ­ Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định ­ Khi đi không xô đẩy nhau, đi lần lượt, và có thói quen rửa tay sau khi đi vệ sinh 5.Rèn nề nếp theo chế độ sinh hoạt của trẻ ­ Cho trẻ làm quen với chế độ sinh hoạt của lớp: Giờ ăn, giờ học, giờ chơi ­ Nắm rõ quy định của trường, của lớp ­ Dạy trẻ nhận ra ký hiệu đồ dùng cá nhân của bản thân 6.Cho trẻ ôn lại một số bài hát "Em đi mẫu giáo", "Vui đến trường", "Trường chúng cháu là trường mầm non" 7.Trang trí lớp theo chủ đề " Trường mầm non" ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Thứ tư, ngày 06 tháng 9 năm 2017 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1.Rèn thói quen chào bố mẹ, cô giáo, người lớn ­ Khi trẻ tới lớp, cô giáo nhắc nhở trẻ chào cô giáo, chào các bạn ở lớp và chào bố mẹ ­ Tới giờ trả trẻ, cô rèn cho trẻ biết chào cô giáo và các bạn trước khi ra về ­ Ra đường gặp người lớn phải lễ phép chào hỏi 2.Rèn đội hình, đội ngũ, rèn kỹ năng thể dục sáng ­ Cô giáo phân chia tổ (Tùy số lượng trẻ để phân tổ) ­ Phân công tổ trưởng, giới thiệu tổ trưởng cho các bạn trong tổ biết, hỏi lại tên tổ trưởng và tổ của mình là tổ mấy? ­ Rèn cách xếp hàng, hô khẩu hiệu, xếp hàng ngay ngắn, thẳng hàng. Bạn nào bé đứng trước, lớn đứng sau. Năm học 2017­2018 Giáo viên: Nguyễn Thanh Mai TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN Giáo án lớp 5 tuổi D ­ Rèn và dạy trẻ cách dàn hàng, dồn hàng theo hiệu lệnh của cô. Quay phải, quay trái, trước, sau. ­ Cho trẻ làm quen với bài tập thể dục của tháng 9 3.Ôn 1 số bài thơ "Bé tới trường", "Bạn mới đến trường" 4.Dạy trẻ biết nhận ra ký hiệu đồ dùng cá nhân. ­ Giới thiệu ký hiệu đồ dùng cá nhân cho các bạn ở lớp ­ Cho trẻ tự tìm đồ dùng của mình theo ký hiệu đó 5.Rèn kĩ năng chơi ở các góc chơi: Góc phân vai, góc xây dựng ­ Cô giáo giới thiệu tên các góc chơi ­ Cho trẻ tự chọn góc chơi theo nhu cầu và khả năng của trẻ 6.Kể chuyện "Mèo con và quyển sách" 7.Dạy trẻ kĩ năng rửa tay, rửa mặt ­ Dạy trẻ kỹ năng rửa tay, rửa mặt: + Rửa mặt lau lần lượt 2 mắt (tay phải lau mắt phải, tay trái lau mắt trái, tiếp đến mũi, miệng, trán, má phải, má trái, cằm, cổ …). Sau mỗi lần phải gấp khăn + Rửa tay: Để tay dưới vòi nước, xoa 2 lòng bàn tay vào nhau, rửa các ngón tay,kẽ tay,sauđóchụmngóntayxoaylongbàntay từngbên,rửa cổ taybằng7bước. 8. Trang trí lớp theo chủ đề " Trường mầm non" ­ Tập trung trang trí lớp theo chủ đề, trang trí các góc phù hợp với chủ đề ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Thứ năm, ngày 07 tháng 9 năm 2017 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1.Tiếp tục rèn thói quen chào bố mẹ, cô giáo, người lớn ­ Khi trẻ tới lớp, cô giáo nhắc nhở trẻ chào cô giáo, chào các bạn ở lớp và chào bố mẹ ­ Tới giờ trả trẻ, cô rèn cho trẻ biết chào cô giáo và các bạn trước khi ra về ­ Ra đường gặp người lớn phải lễ phép chào hỏi Năm học 2017­2018 Giáo viên: Nguyễn Thanh Mai TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN Giáo án lớp 5 tuổi D 2.Tiếp tục rèn đội hình, đội ngũ, rèn kỹ năng thể dục sáng ­ Cô giáo phân chia tổ (Tùy số lượng trẻ để phân tổ) ­ Phân công tổ trưởng, giới thiệu tổ trưởng cho các bạn trong tổ biết, hỏi lại tên tổ trưởng và tổ của mình là tổ mấy? ­ Rèn cách xếp hàng, hô khẩu hiệu, xếp hàng ngay ngắn, thẳng hàng. Bạn nào bé đứng trước, lớn đứng sau. ­ Rèn và dạy trẻ cách dàn hàng, dồn hàng theo hiệu lệnh của cô. Quay phải, quay trái, trước, sau. ­ Cho trẻ làm quen với bài tập thể dục của tháng 9 3.Tiếp tục rèn kĩ năng chơi ở các góc chơi: Góc phân vai, góc xây dựng, góc nghệ thuật tạo hình ­ Cô giới thiệu các góc chơi cho trẻ, giới thiệu cho trẻ xem góc đó có cái gì? Chơi như thế nào? (rèn trẻ đoàn kết với bạn khi chơi) ­ Hướng dẫn trẻ chơi tại các góc chơi ­ Khi chơi xong cô hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định 4.Tiếp tục rèn trẻ biết nhận ra ký hiệu đồ dùng cá nhân. ­ Giới thiệu ký hiệu đồ dùng cá nhân cho các bạn ở lớp ­ Cho trẻ tự tìm đồ dùng của mình theo ký hiệu đó 5.Tiếp tục rèn trẻ kĩ năng rửa tay, rửa mặt ­ Dạy trẻ kỹ năng rửa tay, rửa mặt: + Rửa mặt lau lần lượt 2 mắt (tay phải lau mắt phải, tay trái lau mắt trái, tiếp đến mũi, miệng, trán, má phải, má trái, cằm, cổ …). Sau mỗi lần phải gấp khăn + Rửa tay: Để tay dưới vòi nước, xoa 2 lòng bàn tay vào nhau, rửa các ngón tay,kẽtay,sauđóchụmngóntayxoaylongbàntaytừngbên,rửacổtaybằng7 bước. 6.Hướng dẫn trẻ vệ sinh trước, trong và sau khi ăn. ­ Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định ­ Hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh Năm học 2017­2018 Giáo viên: Nguyễn Thanh Mai TRƯỜNG MẦM NON NGÔ QUYỀN Giáo án lớp 5 tuổi D 7.Ôn lại các bài hát ở chủ đề “ Trường mầm non” trong chương trình 4 tuổi ­ Cho trẻ ôn lại một số bài hát ở chủ điểm “trường mầm non” mà trẻ đã học 8.Trang trí lớp theo chủ đề " Trường mầm non" ­ Tập trung trang trí lớp theo chủ đề, trang trí các góc phù hợp với chủ đề ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Thứ sáu, ngày 08 tháng 9 năm 2017 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1.Tiếp tục rèn thói quen cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định ­ Cô giới thiệu các góc chơi cho trẻ, giới thiệu cho trẻ xem góc đó có cái gì? Chơi như thế nào? (rèn trẻ đoàn kết với bạn khi chơi) ­ Hướng dẫn trẻ chơi tại các góc chơi ­ Khi chơi xong cô hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định 2.Tiếp tục rèn đội hình, đội ngũ, rèn kỹ năng thể dục sáng ­ Cô giáo phân chia tổ (Tùy số lượng trẻ để phân tổ) ­ Phân công tổ trưởng, giới thiệu tổ trưởng cho các bạn trong tổ biết, hỏi lại tên tổ trưởng và tổ của mình là tổ mấy? ­ Rèn cách xếp hàng, hô khẩu hiệu, xếp hàng ngay ngắn, thẳng hàng. Bạn nào

Tài liệu liên quan