Giáo án môn: Vật lý 7 cả năm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 38 | Page: 83 | FileSize: 0.95 M | File type: DOC
Giáo án môn: Vật lý 7 cả năm. Giáo án môn Vật lý 7 cả năm cung cấp cho các bạn những kiến thức về nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng, sự truyền ánh sáng, ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng,... Tham khảo nội dung giáo án để nắm bắt nội dung chi tiết.

 

Ngày son: / / 2015 Ngày ging: 7A:

7B:

 


 

Tiết: 1

 

 

 

I. Mc tiêu:


Bài 1: NHN BIT ÁNH SÁNG ­ NGUN SÁNG VÀ VT SÁNG

 


 

*Kiến thc: Bng thí nghim ta khng đnh được  rng ta nhn biết  ánh sáng khi có ánh sáng truyn vào mt ta và ta nhìn thy các vt khi có ánh sáng vt đó truyn vào mt ta.

*Kĩ năng: Phân bit được ngun sáng và vt sáng.

 


 

*Thái đ:

nghim.

II. Chun b:


Rèn  thái đ


trung thc, tinh thn hp tác trong nhóm khi làm thí

 


 

*GV chun bcho mi nhóm HS :

­Hp kín trong có gn chiếc đèn pin.

­Pin, dây ni và công tc.

III.  Phương pháp

Vn dng, vn đáp, gi m, hot đng nhóm

IV.       T chc hot đng dy hc:

1)  n đnh lp:

2)  Kim tra:

3)  Bài mi:

 

 

Hot đng ca GV và HS

Ni dung

Hot đng 1: Tchc tình hung hc tp:

­GV da vào mc mbài SGK tchc tình hung  hc tp

Hot đng 2: Nhn biết ánh sáng,khi nào ta nhn biết ánh sáng

GV cho HS đc céng hßa phn “nhn biết  ánh sáng” đthu thp thông tin.

GV đt vn đ:Vy khi nào ta nhn biết được ánh sáng?

­Trong nhng trường hp mt ta nhn biết ánh sáng,có điu kin nào ging nhau?

­Yêu cu HS làm vic cá nhân đđin vào câu kết lun.

­HS đc phn nhn biết ánh sáng SGK

­HS trli câu C1

­HS đin vào câu kết lun.

 

 

I/ Nhn biết ánh sáng:

 

+ C1: Có ánh sáng truyn vào mt ta

Kết lun :  Ánh sáng

 

 

 

 

 

 

 

II/  Khi  nào  ta  nhìn  thy mt

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Cng c­ Hướng dn hc nhà:

­Do đâu ta nhìn thy được các vt?

­Em hãy phân bit nguon sáng và vt sáng?

­Em gii các bài tp SGK và đc phn “có them chưa biết”

Ngày tháng năm 20

Ký duyt ca TCM

 

 

 

 

Nguyn Hu Hng

 

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
38 lần xem

Giáo án môn: Vật lý 7 cả năm. Giáo án môn Vật lý 7 cả năm cung cấp cho các bạn những kiến thức về nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng, sự truyền ánh sáng, ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng,... Tham khảo nội dung giáo án để nắm bắt nội dung chi tiết..

Nội dung

Trường PTDTBT TH&THCS Số 2 Trọng Hóa Vật Lí 7 Ngày soạn: / / 2015 Ngày giảng: 7A: 7B: Tiết: 1 Bài 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ­ NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG I.Mục tiêu: *Kiến thức: Bằng thí nghiệm ta khẳng định được rằng ta nhận biết ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta và ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng vật đó truyền vào mắt ta. *Kĩ năng: Phân biệt được nguồn sáng và vật sáng. *Thái độ: Rèn thái độ trung thực, tinh thần hợp tác trong nhóm khi làm thí nghiệm. II.Chuẩn bị: *GV chuẩn bị cho mỗi nhóm HS : ­Hộp kín trong có gắn chiếc đèn pin. ­Pin, dây nối và công tắc. III. Phương pháp Vận dụng, vấn đáp, gợi mở, hoạt động nhóm IV.Tổ chức hoạt động dạy và học: 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra: 3) Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: ­GV dựa vào mục mở bài SGK tổ chức tình huống học tập Hoạt động 2: Nhận biết ánh sáng,khi nào ta nhận biết ánh sáng GV cho HS đọc céng hßa phần “nhận biết ánh sáng” để thu thập thông tin. GV đặt vấn đề:Vậy khi nào ta nhận biết được ánh sáng? ­Trong những trường hợp mắt ta nhận biết ánh sáng,có điều kiện nào giống nhau? ­Yêu cầu HS làm việc cá nhân để điền vào câu kết luận. ­HS đọc phần nhận biết ánh sáng ở SGK I/ Nhận biết ánh sáng: + C1: Có ánh sáng truyền vào mắt ta Kết luận : Ánh sáng ­HS trả lời câu C1 ­HS điền vào câu kết luận. II/ Khi nào ta nhìn thấy một GV: Trương Phi Hùng Trường PTDTBT TH&THCS Số 2 Trọng Hóa Vật Lí 7 Hoạt động 3: Khi nào ta nhìn thấy một vật: Lý do nào mắt ta nhìn thấy được một vật? GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm: đọc mục II –Nhìn thấy một vật ,làm thí nghiệm và thảo luận để trả lời câu C2. Vậy khi nào ta nhìn thấy một vật? ­HS đọc SGK và thảo luận để trả lời khi nào ta nhìn thấy vật trong buồng kín? ­HS thảo luận nhóm để rút ra kết luận Hoạt động 4: Phân biệt nguồn sáng và vật sáng: GV yêu cầu HS đọc câu C3 ,thảo luận nhóm vật: + C2: Trường hợp a ta nhìn thấy mảnh giấy trắng vì mảnh giấy trắng phát ra ánh sáng truyền vào mắt ta III.Nguồn sáng và vật sáng: ­Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng.Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. và trả lời câu nầy. Dây tóc bóng đèn và tờ giấy trắng vật nào + C3: ­ Dây tóc là nguồn sáng ­ Mảnh giấy trắng là vật phát ra ánh sáng, vật nào hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu đến ? ­Học sinh đọc và thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi C3 ­HS thảo luận nhóm để rút ra kết luận Hoạt động 5: Vận dụng: ­GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để trả lời câu C4 ­GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời câu C4: Lý do nào ta thấy được khói của nắm hương bay lên trước đèn pin? ­HS trả lời câu C4 ­HS thảo luận nhóm trả lời câu C5. hắt lại ánh sáng Kết luận: Phát ra ……… Hắt lại IV.Vận dụng : + C4 : Thanh đúng vì không có ánh sáng truyền vào mắt ta nên ta không thể nhìn thấy + C5: Khói gồm các hạt nhỏ li ti . Các hạt khói được đèn chiếu sáng trở thành các vật sáng ,các vật sáng nhỏ li ti đó xếp lại gần nhau tạo thành vật sáng mà ta nhìn thấy được 4) Củng cố ­ Hướng dẫn học ở nhà: ­Do đâu ta nhìn thấy được các vật? ­Em hãy phân biệt nguon sáng và vật sáng? ­Em giải các bài tập ở SGK và đọc phần “có thể em chưa biết” Ngày tháng năm 20 Ký duyệt của TCM Nguyễn Hữu Hằng *************************************************************** Ngày soạn: / / 2015 GV: Trương Phi Hùng Trường PTDTBT TH&THCS Số 2 Trọng Hóa Vật Lí 7 Ngày giảng: 7A: 7B: Tiết: 2 Bài 2: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG I. Mục tiêu: *Kiến thức: ­HS biết thực hiện một thí nghiệm đơn giản để xác định đường truyền của ánh sáng. ­Phát biểu được định luật về sự truyền thẳng của ánh sáng. *Kĩ năng: ­Kĩ năng vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng để ngắm các vật thẳng hàng. ­Nhận biết được ba loại chùm sáng (song song, hội tụ, phân kỳ) *Thái độ: Rèn đức tính cẩn thận chính xác qua các thí nghiệm, thực hành. II. Chuẩn bị: Chuẩn bị đối với mỗi nhóm HS: ­1 đèn pin; 1ống trụ thẳng Ø=3mm,ống trụ có thể bẻ cong không trong suốt. ­3 màn chắn có đục lỗ; 3 cái đinh ghim. III. Phương pháp Vận dụng, vấn đáp, gợi mở, hoạt động nhóm IV. Tổ chức hoạt động dạy và học: 1)Ổn định lớp 2)Kiểm tra: ­Em cho 2 ví dụ về vật sáng ,2 ví dụ về nguồn sáng mà em được biết? ­Trong đêm tối ta không nhìn thấy được các vật nào sau đây:Tờ giấy trắng ,tờ giấy đen, một lá cây màu xanh? 3)Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung GV: Trương Phi Hùng Trường PTDTBT TH&THCS Số 2 Trọng Hóa Vật Lí 7 Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: ­GV dựa vào mục mở bài SGK tổ chức tình huống học tập Hoạt động 2: Tìm qui luật đường đi của tia sáng: ­Em hãy quan sát thí nghiệm hình 2.1 và tiến hành thí nghiệm để tìm ra qui luật đường đi của tia sáng? ­Trả lời câu C1:ánh sáng đến mắt ta bằng ống thẳng hay ống cong? ­HS làm việc cá nhân đưa ra dự đóan và phương án thí nghiệm của mình ­Tiến hành thí nghiệm hình 2.1 và trả lời câu hỏi C1. ­Khi không dùng ống thì ánh sáng có truyền đi theo đường thẳng không? ­Yêu cầu học sinh quan sát thí nghiệm hình 2.2 và tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán. ­HS thảo luận và đưa ra dự doán. I. Đường truyền của ánh sáng. 1. Thí nghiệm: (SGK) 2. Kết luận: Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng. ­Làm thí nghiệm để xác định dự đoán là đúng( hay sai) ­HS điền và đọc kết luận ở SGK ­HS làm việc cá nhân để điền vào câu kết luận ở SGK. Hoạt động 3: Khái quát để phát biểu định luật: ­GV đặt vấn đề :trong môi trường nước ,dầu hỏa, rượu… thì ánh sáng truyền đi như thế nào? ­Yêu cầu HS đọc định luật truyền thẳng ánh sáng. ­HS đọc SGK về định luật truyền thẳng ánh sáng. Hoạt động 4: Làm quen khái niệm chùm sáng, tia sáng: ­Hướng dẫn HS đọc SGK để thu thập thông tin về tia sáng ­Tia sáng là 1 khái niệm lý tưởng ,thực tế chỉ có chùm sáng hẹp. ­Người ta phân 3 loại chùm sáng như hình 2.5 .Em hãy quan sát và trả lời câu hỏi C3? ­HS đọc SGK về tia sáng. ­HS đọc SGK và tìm từ thích hợp trong khung để điền vào câu C3. 3.Định luật truyền thẳng AS : ­Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng II. Khái niệm tia sáng, chùm sáng +Biểu diễn đường truyền của ánh sáng : +Biểu diễn đường truyền của ánh sáng bằng một mũi tên gọi là tia sáng GV: Trương Phi Hùng Trường PTDTBT TH&THCS Số 2 Trọng Hóa Vật Lí 7 Hoạt động 5: Vận dụng ­C4:Hãy giải đáp thắc mắc của Hải nêu ra ở phần mở bài. ­C5:Hãy cắm 3 chiếc đinh thật thẳng hàng trên một tờ giấy và giải thích cách làm nầy? ­HS trả lời C4 + Có 3 chùm sáng : Chùm sáng song song Ch ùm sáng hội tụ Chùm sáng phân kì III. Vận dụng + C4. Ánh sáng từ đèn phát ra truyền đến mắt ta theo đường thẳng ­HS thảo luận nhóm để hoàn thành câu C5. + C5: Đặt mắt sao cho chỉ thấy một cây kim gần nhất mà không thấy 2 kim kia . Giải thích: Vì ánh sàng truyền theo đường thẳng nên ánh sáng từ kim 2 và 3 bị chắn không tới mắt. 4)Củng cố­Hướng dẫn học ở nhà: Ánh sáng được truyền đi như thế nào? ­Trả lời lại các bài tập ở SGK ­Xem trước bài: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG. Ngày tháng năm 201 Ký duyệt của TCM Nguyễn Hữu Hằng **************************************** Ngày soạn: / / 2015 Ngày giảng: 7A: 7B: Tiết: 3 Bài 3: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT I. Mục tiêu: *Kiến thức: TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG ­ Nhận biết được bóng tối,bóng nửa tối và giải thích. ­ Giải thích vì sao lại có nhật thực,nguyệt thực. *Kĩ năng: Rèn kĩ năng vận dụng định luật để giải thích các hiện tượng có liên quan *Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận ,chính xác khi làm thí nghiệm vật lý. II. Chuẩn bị: Đối với mỗi nhóm HS: ­1 đèn pin; 1 bóng đèn điện lớn 220V­40W GV: Trương Phi Hùng ... - tailieumienphi.vn