Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2017
Tp đc
Tiết 11
Ni dn vt ca An­Đrây­Ca
I. Mc tiêu:
­ Đc rành mch, trôi chy, ngt nghhơi đúng ch; biết đc vi ging kchm rãi, tình cm,
bước đu biết phân bit li nhân vt vi li người kchuyn.
­ Hiu ni dung: Ni dn vt ca An ­ đrây ­ ca thhin trong tình yêu thương, ý thc trách nhim
vi người thân, lòng trung thc và nghiêm khc vi li lm ca bn thân.(trli được các câu hi
trong Sgk)
* KNS: ng xlch strong giao tiếp; Thhin scm thông; Xác đnh giá tr
* HS HTT: Đc din cm bài tp đc
II. Đ dùng dy hc: Viết sn đon luyn đc:"Bước vào phòng ... khi nhà" và ni dung chính.
III. Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng:
Hát
2. Kim tra bài cũ: “Gà Trng và Cáo”
­ Gi 2 HS đc thuc lòng.
+ Hãy nêu tính cách ca Cáo ?
­ HS đc thuc lòng bài thơ và trli
câu hi .
+ Hãy nêu tính cách ca Gà Trng?
­ GV nhn xét
3. Bài mi
a. Gii thiu bài:
­ Cho HS quan sát tranh SGK/ 55 và cho biết bc tranh
vcnh gì ?
GV : Ti sao cu bé trong tranh li bun như thế? Đ
trli cho câu hi này chúng ta cùng nhau đi tìm hiu
ni dung bài srõ.
b. Hướng dn HS luyn đc:
­ Bài chia làm 2 đon.
­ HS quan sát và trli : Bc tranh v
có 3 cu bé đang đá bóng và mt cu bé
đang ngi bun dưới góc cây.
­ HS đc ni tiếp đon.
­ HS đc chú gii.
­ Luyn đc theo cp.
­ HS đc cbài.
­ GV đc mu.
c. Hướng dn HS tìm hiu bài:
* Đon 1 : “T đu mang v nhà
+ Khi câu chuyn xy ra An­đrây­ca my tui, hoàn
cnh gia đình em lúc đó như thế nào ?
+ Mbo An­đrây­ca đi mua thuc cho ông, thái đca
cu bé như thế nào ?
­ Đc thm và trli
+ An­đrây­ca mi lên 9 tui, em sng
cùng mvà ông. Ông đang đau rt
nng.
+ An­đrây­ca nhanh nhn đi ngay.
+ An­đrây­ca đã làm gì trên đường đi mua thuc cho
ông?
+ An­đrây­ca được các bn rđá bóng.
Mãi chơi nên quên li mdn , mãi sau
* Đon 2: Phn còn li
+ Chuyn gì đã xy ra khi An­đrây­ca mang thuc v
nhà?
+ An­đrây­ca tdn vt mình như thế nào?
mi nh.
+ An­đrây­ca hong ht thy mđang
khóc nc lên. Ông đã mt.
+ Cu cho rng ông mt là li do cu
mãi mê chơi mà quên li mbo. Cu
k
cho
m
nghe,
m
an
i
bo
cu
không
có
li
nhưng
mãi
khi
ln
cu
vn tdn dt mình .
+ Câu chuyn cho thy cu bé An­đrây­ca là người như
+ An­đrây­ca rt yêu thương ông và mãi
thế nào?
vsau cu vn không tha thcho mình.
+ Hãy rút ra ni dung bài hc ?
 Ni dn vt ca An ­ đrây ­ ca th
hin trong tình yêu thương, ý thc trách
d. Hướng dn HS đc din cm:
­ Cho HS luyn đc theo cách phân vai.
­ Nhn xét.
nhim vi người thân, lòng trung thc
và nghiêm khc vi li lm ca bn
thân.
­ HS luyn đc phân vai.
4. Cng c, dn dò:
­ Vài nhóm ln lượt đc.
­ Yêu cu HS đt tên mi cho truyn và cho HS nói li
an i vi An­đrây­ca.
+ Chú bé trung thc
­ Chun bbài : “Ch em tôi”.
+ Chú bé giàu tình cm
­ Nhn xét tiết hc.
+ Ttrách mình.
+ Bn đng trách mình na. Ông bn
chc rt hiu tm lòng ca bn và tha
th cho bn.
********************
Toán
Tiết 26
Luyn tp
I. Mc tiêu:
­ Đc được mt sthông tin trên biu đ.
* HS HTT: Làm được BT2
II. Đdùng dy hc: Viết sn các câu hi bài tp 1 Sgk/ 33.
III. Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng:
Hát
2. Bài mi
* Gii thiu bài
* Hot đng thc hành
Bài tp 1:
­ Biu đnói vgì?
­ Mi cun tương ng bao nhiêu m?
­ Cho HS đc câu hi trong SGK/ 33 và tho lun
nhóm thng nht ý kiến và đin kết quĐúng hoc
Sai vào ô trng
+ Tun 1 ca hàng bán đựơc 2m vi hoa và 1m vi
trng.
+ Tun 3 ca hàng bán được 400m vi.
+ Tun 3 ca háng bán được nhiu vi hoa nht.
+ Smét vi hoa mà tun 2 ca háng bán được nhiu
hơn tun 1 là 100m.
­ Svi hoa và vi trng đã bán trong
tháng 9.
­ 100 m
­ HS làm bài theo nhóm (ghi kết qu
vào SGK/ 33)
­ Đi din nhóm nêu ý kiến.
­ Nhn xét.
+ Sai
+ Đúng
+ Sai
+ Đúng
+ Sai
+ Smét vi hoa mà tun 4 ca háng bán được nhiu
ít hơn tun 2 là 100m.
­ Nhn xét.
Bài tp 2:
­
HS
tho
lun
nhóm
đôi
tr
li
câu
­ Cho HS quan sát biu đtrong SGK trang 34 và tr
li câu hi :
hi.
+ Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?
+ Tháng 8 mưa nhiu hơn tháng 9 bao nhiêu ngày ?
+ Vy trung bình mi tháng có bao nhiêu ngày mưa?
GV đt câu hi thêm :
+ Tháng 8 có sngày mưa như thế nào so vi tháng
7 ?
+ Tháng 7 có sngày mưa nhiu hơn tháng 9 là bao
+ Có 18 ngày mưa.
+ Nhiu hơn 12 ngày.
+ Trung bình mi tháng
mưa.
+ Ít hơn tháng 7 ( 3 ngày).
+ Nhiu hơn 15 ngày.
có
12
ngày
nhiêu ngày ?
+ Trong 3 tháng, tháng nào có sngày mưa ít nht,
tháng nào có sngày mưa nhiu nht ?
­ Nhn xét, tuyên dương.
+ Ít nht là tháng 9 và nhiu nht là
tháng 7.
­ HS nhn xét
3. Cng c, dn dò:
­ GV cht li ưu và khuyết đim ca hai loi biu đ
đã hc :
+ Biu đtranh: dnhìn, khó thc hin (do phi v
hình), chlàm vi slượng ni dung ít…
­ HS trli
­ Clp lng nghe
+ Biu đct: dthc hin, chính xác, có thlàm
vi slượng ni dung nhiu…
­ Chun bbài : “Luyn tp chung”
­ Nhn xét tiết hc.
********************
Đo đc
Tiết 6
Biết bày t ý kiến (tiết 2)
I. Mc tiêu:
­ Biết được : Trem cn phi được bày tý kiến vnhng vn đcó liên quan đến trem.
­ Bước đu biết bày tý kiến ca bn thân và lng nghe, tôn trng ý kiến ca người khác.
* KNS: ­ Trình bày ý kiến gia đình và lp hc
­ Lng nghe người khác trình bày
­ Kim chế cm xúc
­ Biết tôn trng và thhin sttin
* GD BVMT: HS biết bày tý kiến vi cha m, thy cô giáo, chính quyn đa phương vmôi
trường sng ca em trong gia đình; vmôi trường lp hc, trường hc; vmôi trường cng đng
đa phương...
* HS HTT: Mnh dn bày tý kiến ca bn thân, biết lng nghe, tôn trng ý kiến ca người khác.
II. Đdùng dy hc: Mt chiếc micro không dây; Mt sđdùng đhoá trang tiu phm.
III. Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng:
Hát
2. Bài cũ: Biết bày tý kiến
­ Vì sao trem cn được bày tý kiến vcác vn đ
có liên quan đến trem?
­ HS trli.
­ HS nhn xét

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 6

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 62 | FileSize: M | File type: DOC
1 lần xem

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 6. Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 6 dưới đây được biên soạn theo chuẩn kiến thức và kỹ năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mời các bạn tham khảo giáo án để nắm bắt nội dung chi tiết từ đó vận dụng trong việc soạn thảo giáo án của mình được tốt hơn.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1157726