Thứ hai ngày 25 tháng 09 năm 2017
Tp đc
Tiết 9
Nhng ht thóc ging
I. Mc tiêu: Hc xong bài này, HS có khnăng:
­ Đc rành mch, trôi chy, ngt nghhơi đúng ch; Biết đc vi ging kchm rãi, phân bit li
nhn vt vi li người kchuyn.
­ Hiu ni dung: Ca ngi chú bé Chôm
trung thc, dũng cm dám nói stht (trli được câu
hi SGK 1,2,3)
* KNS: Xác đnh giá tr; Tnhn thc vbn thân; Tư duy phê phán
* HS HT: Trli được câu hi 4 SGK
II. Đdùng dy hc: Bng phghi ni dung cn đc din cm
III. Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng
Hát
2. Kim tra bài cũ : Tre Vit Nam
­ Yêu cu HS đc thuc 1 đon thơ và nêu ni dung
ca bài thơ
­ Nhn xét, tuyên dương
Dy bài mi
Hot đng 1: Hướng dn luyn đc
­ GV chia đon: 4 đon
­ Bài thơ ca ngi nhng phm cht tt
đp ca con người Vit Nam: ngay
thng, trung thc, đoàn kết, giàu tình yêu
thương nhau.
­ HS nhn xét
­ HS lng nghe
+ Đon 1: Tđu đến sbtrng pht
+ Đon 2: T" Có chú bé mcôi ... ny mm
được"
+ Đon 3: T" Mi người đu sng s... thóc
­ HS đc tng đon
­ Đc phn chú gii.
ging ca ta "
+ Đon 4: Phn còn li
­ GV gi HS đc ni tiếp 4 đon văn trên
­ Kết hp sa li phát âm, cách đc.
­ Gii nghĩa tkhó: Bh, sng s, dõng dc, hin
minh
­ GV cho HS đc theo cp
­ HS luyn đc theo cp
­ HS đc
­ HS lng nghe
­ Gi 1 HS đc li cbài
­ GV đc din cm cbài
Hot đng 2 : Tìm hiu bài
­ Nhà vua chn người như thế nào đtruyn ngôi ?
* Đon 1: tng ngày trng pht"
­ Nhà vua làm cách nào đtìm được người trung
thc?
* HS đc thm toàn truyn.
­ Vua mun chn mt người trung thc
đtruyn ngôi.
­ Phát cho mi người dân mt thúng thóc
ging đã luc kĩ và hn : ai thu được
nhiu thóc sđưỡc truyn ngôi, ai không
có thóc np sbtrng pht.
­ Không
­ Thóc đã luc chín còn ny mm được không ?
* Đon 2: T " Có chú bé m côi ... ny mm được"
­ Theo lnh vua, chú bé Chôm đã làm gì ? Kết qura
sao ?
­ Đến kì phi np thóc cho vua, mi người làm gì ?
­ Chôm đã gieo trng, dc công chăm sóc
nhưng không thy ny mm.
­ Mi người nô nc chthóc vkinh
thành np nhà vua. Chôm khác mi
người, Chôm không có thóc, lo lng đến
trước nhà vua, quý tasu : Tâu Bh! Con
không làm sao làm cho thóc ca Người
ny mm được.
­ Chôm dám nói lên stht, không sb
trng pht.
­ Hành đng ca chú bé Chôm có gì khác mi
người ?
­ Mi người sng s, shãy thay cho
Chôm vì Chôm là người dám nói lên s
* Đon 3 : Đon 3: T " Mi người đu sng s ...
tht, không sbtrng pht.
thóc ging ca ta "
­ HS trli
­ Thái đca mi người như thế nào khi nghe li
+ Vì người trung thc bao gicũng nói
nói tht ca Chôm ?
tht, không vì li ích ca mình mà nói
* Đon 4: Phn còn li
di, làm hng vic chung.
­ Theo em, vì sao trung thc là mt phm cht đáng
+ Vì người trung thc thích nghe nói tht,
quý ?
nhđó làm được nhiu vic có li cho
dân cho nước
+ Vì người trung thc dám bo vs
tht, bo vngười tt.
­ HS lp li
Ni dung: Ca ngi chu bé Chôm
trung thc, dũng
­ HS đc
cm dám nói stht
­ HS lng nghe
Hot đng 3: Hướng dn HS đc din cm
­ GV gi HS đc li 4 đon trong bài. Tđó giúp HS
­ Nhóm tp đc din cm
­ Đi din thi đc din cm.
nhn ra ging đc ca bài tp đc. Đc din cm
toàn bài vi ging chm rãi. Li Chôm tâu vua ­ ngây
thơ, lo lng. Li nhà vua khi ôn tn (lúc gii thích
thóc ging đã được luc kĩ), khi dõng dc (lúc khen
ngi đc tính trung thc, dũng cm ca Chôm)
­ GV hướng dn clp luyn đc din cm đon
văn (GV đc mu) theo cách phân vai (người dn
truyn, chú bé Chôm, nhà vua) t" Chôm lo lng
đến thóc ging ca ta "
­ GV cho HS luyn đc din cm đon văn trên
­ GV gi mt vài nhóm thi đc din cm trước lp
­ Trung thc là đc tính quý nht ca con
người. Vì thế chúng ta cn phi sng
trung thc.
­ HS lng nghe
4. Cng c– dn dò
­ Câu chuyn này mun nói em điu gì ?
­ Nhn xét tiết hc.
­ Chun b: Gà trng và Cáo
1
Toán
Tiết 21
Luyn tp
I. Mc tiêu: Hc xong bài này, HS có khnăng:
­ Biết
sngày ca tng tháng trong năm ca năm nhun và năm không nhun.
­ Chuyn đi được đơn vđo gia ngày, gi, phút, giây.
­ Xác đnh được mt năm cho trước thuc thế knào.
* HS HT: Làm được bài tp 2,3
II. Đdùng dy hc: Bng ph
III. Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng:
Hát
2. Kim tra bài cũ: Giây – thế k
­ GV yêu cu HS sa bài làm nhà
­ GV nhn xét
­ HS sa bài
­ HS nhn xét
3. Dy bài mi:
Hot đng : Luyn tp
Bài tp 1: Tlàm bài ( nhóm đôi)
­ GV gii thiu cho HS biết năm
thường (tháng 2 có 28 ngày),
năm nhun (tháng 2 có 29 ngày)
­ HS đc đbài
a) Nêu sngày tng tháng
b) Năm nhun có 366 ngày;
nhun có 365 ngày
năm
không
Bài tp 2: Hướng dn cách tính
VD: 3 ngày = … githì ly 24 gi
3 = 72 gi
­ HS làm bài tính và đin kết quvào ch
chm
2 phút = ….. giây thì ly 60 giây : 2 = 30 giây
Bài tp 3: Hướng dn HS xác đnh năm sinh ca
Nguyn Trãi
­ HS làm bài
a) thế kXVIII
b) 1980 – 600 = 1380 ( thuc thế kXIV)
4. Cng c ­ dn dò:
­ Cng cvsngày trong tháng và các ngày trong
tun l.
­ Chun bbài: Tìm strung bình cng
­ Nhn xét tiết hoc

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 5

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 56 | FileSize: M | File type: DOC
1 lần xem

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 5. Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 5 tập hợp những bài giáo án về các môn Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Khoa học,... của chương trình lớp 4 tuần 5. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết về những giáo án này.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1157725