Thứ hai ngày 18 tháng 09 năm 2017
Tp đc
Tiết 7
MT NGƯỜI CHÍNH TRC
I. Mc tiêu: Hc xong bài này, HS có khnăng:
­ Biết
đc phân bit li các nhân vt, bước đu đc din cm được mt đon trong bài.
­ Hiu ni dung: Ca ngi schính trc, thanh liêm, tm lòng vì dân vì nước ca Tô Hiến Thành ­
vquan cương trc thi xưa (trli được câu hi SGK)
­ Xác đnh giá tr, tnhn thc vbn thân.
* HS HT: Đc din cm bài tp đc
II. Đdùng dy hc: Tranh minh honi dung bài hc.
III. Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Kim tra bài cũ: Người ăn xin
­ Yêu cu HS đc và trli câu hi trong SGK
2. Dy bài mi
Hot đng 1: Hướng dn luyn đc
­ Luyn đc các tsau: di chiếu, tham tri chính s,
gián nghđi phu
­ GV đc vi ging kthong th, rõ ràng phn
­ Mt HS HT đc. Tng cá nhân đc t
khó. 3 HS ni tiếp nhau đc 3 đon ca
bài (đc cphn chú gii)
đu; đc vi ging đim đm nhưng dt khoát th
hin thài đkiên đnh phn sau.
Hot đng 2 : Tìm hiu bài
* Đon 1 : "Tô Hiến Thành ... là vua Lý Cao Tông"
­ Đon này kchuyn gì ?
­ Trong vic lp ngôi vua, schính trc ca Tô
Hiến Thành được thhin như thế nào ?
* Đon 2 : "Phò tá Cao Tông ... Tô Hiến Thành
được"
­ Khi Tô Hiến Thành m nng, ai thường xuyên
săn sóc ông ?
­ Tô Hiến Thanh tiến cai sthay thế ông đng
đu triu đình ?
­ Vì sao Thái hu ngc nhiên khi ông tiến cTrn
Trung Tá ?
­ Trong vic tìm người giúp nước, schính trc
ca ông Tô Hiến Thành thhin như thế nào ?
­ Vì sao nhân dân ca ngi nhng ngươi chính trc
như ông Tô Hiến Thành ?
Ni dung: : Ca ngi schính trc, thanh liêm,
tm lòng vì dân vì nước ca Tô Hiến Thành ­ v
quan cương trc thi xưa
Hot đng 3: Hướng dn HS đc din cm
­ Gi HS đc ni tiếp
­ GV hướng dn clp luyn đc din cm đon
văn "Mt hôm ... cTrn Trung Tá". Chú ý li Tô
­ Chuyn lp ngôi vua.
­ Tô Hiến Thành không nhn vàng bc đút
lót đlàm sai di chiếu ca vua Lí Anh
Tông. Ông ctheo di chiếu mà lp Thái t
Long Cán lên làm vua.
­ Quan Vũ Tán Đường ngày đêm hu h
bên giường bnh ông.
­ Quan Trn Trung Tá.
­ Vì Vũ Tán Đường lúc nào cũng bên
giường bnh ca ông, tn tình chăm sóc,
còn Trn Trunh Tá bn nhiu công vic
nên ít khi ti thăm ông.
­ Schính trc ca ông Tô Hiến Thành
được thhin qua vic tiến cquan Trn
Trung Tá, qua câu nói : “ Nếu Thái hu hi
… tôi xin tiến cTrn Trung Tá “.
­ Vì nhng người chính trc rt ngay
thng, dám nói stht, không vì li riêng,
bao gicũng đt li ích ca đt nước lên
trên. Hlàm được nhiu điu tt cho dân,
cho nước.
­ HS lp li
Hiến Thành cương trc, thng thn. Li Thái hu
ngc nhiên.
­
GV cho HS luyn đc din cm đon văn trên
­ GV gi mt vài HS thi đc din cm trước lp
3. Cng c– dn dò
­ Sưu tm thêm nhng câu chuyn vnhng người
ngay thng chính trc.
­ Nhn xét tiết hc.
­ HS ni tiếp nhau đc. Đc theo cp, thi
đc.
­ Chun b: Tre Vit Nam.
********************
Toán
Tiết 16
SO SÁNH VÀ XP TH T CÁC S T NHIÊN
I. Mc tiêu: Hc xong bài này, HS có khnăng:
Giúp HS bước đu hthng hoá mt shiu biết ban đu vso sánh hai stnhiên, xếp th
tcác stnhiên
* HS HT: Thc hin được BT1,2,3a
II. Đdùng dy hc: Bng ph, bng con.
III. Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Kim tra bài cũ: Viết stnhiên trong hthp
­ HS sa bài
phân
­ HS nhn xét
­ GV yêu cu HS sa bài làm nhà
­ GV nhn xét
2. Dy bài mi:
Hot đng 1: Hướng dn HS nhn biết đc đim
vsso sánh được ca hai stnhiên
a.Đc đim vsso sánh được ca hai stnhiên:
­
GV đưa tng cp hai st
nhiên: 100 và 120, 395 và 412, 95
­ HS nêu
và 95...
­
Yêu cu HS nêu nhn xét snào
ln hơn, snào bé hơn, snào
bng nhau (trong tng cp s
­ Vài HS nhc li: bao gicũng so sánh
được hai stnhiên.
đó)?
­
GV nêu: Khi có hai stnhiên,
luôn xác đnh được snày ln
hơn, bé hơn hoc bng skia.
Ta có thnhn xét: bao gi cũng
so sánh được hai s t nhiên.
b.Nhn biết cách so sánh hai stnhiên:
­ Trường hp hai sđó có sch
skhác nhau: (100 và 99, 77 và
­ Có 3 chs
­ Có 2 chs
­ Trong hai stnhiên, snào có nhiu
chshơn thì sđó ln hơn.
115...)
+ S100 có my chs?
+ S99 có my chs?
+ Em có nhn xét gì khi so sánh hai stnhiên có s
chskhông bng nhau?
Trường hp hai s có s ch s bng nhau:
+ GV nêu ví d: 145 –245
­ HS nêu
+ Yêu cu HS nêu schstrong hai sđó?
­ Xác đnh schsca mi sri so
+ Em có nhn xét gì khi so sánh hai stnhiên có s
sánh tng cp chsố ở cùng mt hàng
chsbng nhau?
kttrái sang phi.
­
Trường hp cho hai stnhiên
bt kì:
+ GV yêu cu HS cho hai stnhiên bt kì
­ Sđng trước bé hơn sđng sau.
+ Mun so sánh hai stnhiên bt kì, ta phi làm
­ Sđng sau ln hơn sđng trước.
như thế nào? (kiến thc này đã được hc bài so
­ Sđng trước bé hơn sđng sau &
sánh scó nhiu chs)
ngược li.
Trường hp s t nhiên đã được sp xếp trong
dãy s t nhiên:
+ Sđng trước so vi sđng sau như thế nào?
+ Sđng sau so vi sđng trước như thế nào?
+ Da vào vtrí ca các stnhiên trong dãy st
nhiên em có nhn xét gì?
+ GV vtia slên bng, yêu cu HS quan sát
+ Số ở đim gc là smy?
+ Số ở gn gc 0 so vi số ở xa gc 0 hơn thì như
thế nào? (ví d: 1 so vi 5)
+ Nhìn vào tia s, ta thy snào là stnhiên bé
nht?
Hot đng 2: Hướng dn HS nhn biết vkh
năng sp xếp các stnhiên theo thtxác đnh
­ GV đưa bng phcó viết nhóm
các stnhiên như trong SGK
­ Yêu cu HS sp xếp theo tht
tbé đến ln và theo thtt
ln đến bé vào bng con.
­ Tìm sln nht, sbé nht ca
nhóm các sđó?
­ Vì sao ta xếp được thtcác s
tnhiên?
­ HS đin du và gii thích
­ Chia nhóm tho lun
a/ 8136; 8316; 8361
b/ 63841; 64813; 64831;
­ Thi xếp được thtcác stnhiên
­ HS đc
­ 3HS tlàm và gii thích.
1 234 > 999
8 754 < 87 540
39 680 = 39 000 + 680
­
GV cht ý.
­ Nhn xét
Hot đng 3: Thc hành
Bài tp 1:So sánh s và đin du (ct 1)
­ HS đc yêu cu
­ Yêu cu HS gii thích lí do đin du
Bài tp 2: Chia nhóm tho lun (a, c)
­ HS đc
­ Tho lun nhóm.
a/ Bé đến ln: 8136; 8316; 8361.
c/Bé đến ln: 63841; 64813; 64831.
­ Nhn xét
­ HS đc

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 65 | FileSize: M | File type: DOC
0 lần xem

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 4. Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 4 giới thiệu tới các bạn về những bài giáo án điện tử bao gồm: Tập đọc - Một người chính trực; Đạo đức - Vượt khó trong học tập; Khoa học - Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn; Toán - Luyện tập,... Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1157724