Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 3

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 29 | Page: 53 | FileSize: 0.00 M | File type: DOC
Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 3. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 3 để nắm được hệ thống chương trình học cũng như cách thiết kế giáo án phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của thầy cô cũng như các bạn học sinh lớp 4 đạt hiệu quả.
Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2017
Tp đc
Tiết 5
THƯTHĂM BN
I. Mc tiêu: Hc xong bài này, HS có khnăng:
­ Đc rành mch, trôi chy, ngt nghhơi đúng ch; Bước đu biết đc din cm mt đon thư th
hin scm thông, chia svi ni đau ca bn.
­ Hiu tình cm ca người viết thư: thương bn mun chia sni đau bun cùng bn (trli được
câu hi trong SGK; nm được tác dng ca phn mđu, phn kết thúc bc thư).
­ ng xlch strong giao tiếp, thhin scm thông.
* KNS: Giao tiếp ng xlch strong giao tiếp; Thhin sthông cm; Xác đnh giá tr; Tư duy sáng
to
* GD BVMT: Tìm nhng câu cho thy bn Lương rt thông cm vi ban Hng? Bn Lương biết cách
an i bn Hng? Liên hvý thc BVMT: Lũ lt gây ra nhiu thit hi ln cho cuc sng con người.
Đhn chế lũ lt, con người cn tích cc trng cây gây rng, tránh phá hoi môi trường thiên nhiên.
* HS HT: Đc din cm bài tp đc
II. Đ dùng dy hc: Tranh minh honi dung bài hc.
III. Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng:
Hát
2. Kim tra bài cũ: Truyn cnước mình
­ Đc thuc lòng nhng câu thơ yêu thích trong bài.
­ Hài dòng thơ cui bài có nghĩa như thế nào ?
­ HS đc thuc lòng bài thơ
­ Trli câu hi
Dy bài mi
Hot đng 1: Hướng dn luyn đc
­ GV chia đon: 2 đon
+ Đon 1: “ Tđu … chia bun vi bn “
+ Đon 2: " Hng ơi! .... bn mi như bn"
­ Đc ni tiếp tng đon
+ Đon 3: Phn còn li
­ Kết hp sa li phát âm, cách đc.
­ Gii nghĩa tkhó: Xthân, quyên góp, khc phc
­Đc phn chú gii.
­ GV cho HS đc theo cp
­ Gi HS đc cbc thư
­ Luyn đc theo cp.
­ GV đc din cm toàn bài vi ging trm bun,
chân thành
­ Đc cbc thư.
Hot đng 2 : Tìm hiu bài
Đon 1 : "T đu chia bun vi bn"
­ HS lng nghe
­ Bn Lương có biết bn Hng không ?
­ Không, chbiết khi đc báo Thiếu Niên
­ Bn Lương viết thư cho bn Hng đlàm gì ?
Tin Phong.
­ Cnh ngđáng thương ca Hng khiến
Đon còn li
­ Tìm nhng câu cho thy bn Lương rt thông cm
vi bn Hng ?
Lương xúc đng mun viết thư đthăm
hi và chia bun vi Hng.
­“ Hôm nay, đc báo…trn lũ lt va ri ­
Cũng như Hòng …thit thòi như thế nào.”
­> Lương bài tscm thông bng cách
đt mình vào hoàn cnh ca Hng : được
bmthương yêu, chăm sóc nên khi mt
bm, Lương hiu Hng rt đau đn và
thit thòi.
­ Tìm nhng câu cho thy bn Lương rt biết cách an
­ Lương biết khơi gi trong lòng Hng
i bn Hng ?
nim thào vngười cha dũng, xthân
cu người gia dòng nước lũ : chc là
Hng thào … nước lũ.
Khuyến khích Hng dũng cm noi
gương cha vượt qua khó khăn này : Mình
tin rng theo … ni đau này.
Làm cho Hng yên tâm, tin rng bên
Hng luôn có cô, bác, bn bè xa gn quan
yâm giúp đ: Bên cnh Hng … đng t
chi nhé!
­ Nhng dòng mđu nêu rõ thi gian, đa
đim viết thư, li chào hi người nhn
­ Nhng dòng mđu và kết thúc bc thư có tác dng
thư.
gì ?
­ Nhng dòng cui ghi li chúc ( hoc li
nhn nh, cám ơn, ha hn ), sau đó
ngươi viết thư kí tên ghi htên.
Ni dung: Hiu được tình cm ca người viết thư:
­ HS lp li
thương bn, mun chia sđau bun cùng bn.
Hot đng 3: Hướng dn HS đc din cm
­ Gi 3 HS đc ni tiếp 3 đon ca bc thư. GV
hướng dn HS tìm và thhin bng ging đc phù
hp vi ni dung tng đon. Đc ging tình cm,
nhnhàng, chân thành. Trm ging khi đc nhng
câu nói vsmt mát; ging khokhon khi đc
nhng câu văn đng viên.
­ GV đc mu đon cn đc din cm "đon 1"
­ GV cho HS luyn đc din cm đon 1 theo cp
­ GV gi mt vài HS thi đc din cm trước lp
­ HS ni tiếp nhau đc.
­ HS lng nghe
­ Luyn đc din cm
­ Thi đc
­ Lương rt giàu tình c. Em đc báo, biết
hoàn cnh ca Hng, đã chđng viết thư
thăm hi, giúp bn stin 1 00 000 đng
em dành dm được đbài tsthông
cm vi bn trong lúc hon nn, khó khăn.
4. Cng c– dn dò
­ Bc thư cho em biết gì vtình cm ca bn Lương
vi bn Hng ?
­ Em đã bao gilàm gì đgiúp đnhng người có
hoàn cnh khó khăn chưa ?
­ HS trli
­ HS lng nghe
­ GV liên hthc tế: Các em cn phi yêu thương,
chia svà giúp đnhng người có hoàn cnh khó
khăn.
­ Nhn xét tiết hc.
­ Chun b: Người ăn xin
Toán
Tiết 11
TRIU VÀ LP TRIU (tiếp theo)
I. Mc tiêu: Hc xong bài này, HS có khnăng:
­ Đc, viết được mt ssđến lp triu.
­ HS được cng cvhàng và lp
* HS HT: Thc hin được BT1,2,3
II. Đ dùng dy hc: Bng ph(hoc giy to) có ksn các hàng, các lp như ở phn đu ca bài
hc.
III.Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Kim tra bài cũ: Triu và lp triu
­ HS đc
­ GV gi HS đc s: 356 890 266
­ HS nhn xét
876 543 210
­ GV nhn xét
2. Dy bài mi:
­ HS thc hin theo yêu cu ca GV
Hot đng1: Hướng dn đc, viết s
­
GV
đưa
bng ph, yêu cu
HS
lên
bng
viết
li
s
đã
cho trong bng ra phn bng
chính, nhng HS còn li viết
ra bng con:
342 157 413
­
GV cho HS tdo đc snày
­
GV hướng dn thêm (nếu có
HS lúng túng trong cách đc):
+
Ta
tách
s
thành
tng
lp,
lp
đơn
v,
lp
nghìn, lp triu (va nói GV va dùng phn vch
dưới chân các chs342 157 413, chú ý bt đu
đt phn tchân s3 hàng đơn vvch sang trái
đến chân s4 đđánh du lp đơn v, tương t
đánh du các chsthuc lp nghìn ri lp
triu, sau này HS slàm thao tác này bng mt).
+ Bt đu đc sttrái sang phi, ti mi lp ta
da vào cách đc scó ba chsđhc đc ri
thêm tên lp đó. GV đc chm đHS nhn ra
cách đc, sau đó GV đc lin mch
­ HS nêu
+ Trước hết tách sthành tng lp (tphi
sang trái)
+ Ti mi lp da vào cách đc scó ba ch
sri thêm tên lp đó.
­ HS đc đbài
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
29 lần xem

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 3. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 3 để nắm được hệ thống chương trình học cũng như cách thiết kế giáo án phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của thầy cô cũng như các bạn học sinh lớp 4 đạt hiệu quả..

Nội dung

Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2017 Tập đọc Tiết 5 THƯTHĂM BẠN I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS có khả năng: ­ Đọc rành mạch, trôi chảy, ngắt nghỉ hơi đúng chổ; Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thư thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với nỗi đau của bạn. ­ Hiểu tình cảm của người viết thư: thương bạn muốn chia sẻ nổi đau buồn cùng bạn (trả lời được câu hỏi trong SGK; nắm được tác dụng của phần mở đầu, phần kết thúc bức thư). ­ Ứng xử lịch sự trong giao tiếp, thể hiện sự cảm thông. * KNS: Giao tiếp ứng xử lịch sự trong giao tiếp; Thể hiện sự thông cảm; Xác định giá trị; Tư duy sáng tạo * GD BVMT: Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với ban Hồng? Bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng? Liên hệ về ý thức BVMT: Lũ lụt gây ra nhiều thiệt hại lớn cho cuộc sống con người. Để hạn chế lũ lụt, con người cần tích cực trồng cây gây rừng, tránh phá hoại môi trường thiên nhiên. * HS HT: Đọc diễn cảm bài tập đọc II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ nội dung bài học. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên 1. Khởi động: Hoạt động của học sinh Hát 2. Kiểm tra bài cũ: Truyện cổ nước mình ­ Đọc thuộc lòng những câu thơ yêu thích trong bài. ­ Hài dòng thơ cuối bài có nghĩa như thế nào ? 3­ Dạy bài mới Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc ­ GV chia đoạn: 2 đoạn + Đoạn 1: “ Từ đầu … chia buồn với bạn “ + Đoạn 2: " Hồng ơi! .... bạn mới như bạn" + Đoạn 3: Phần còn lại ­ Kết hợp sửa lỗi phát âm, cách đọc. ­ Giải nghĩa từ khó: Xả thân, quyên góp, khắc phục ­ GV cho HS đọc theo cặp ­ Gọi HS đọc cả bức thư ­ GV đọc diễn cảm toàn bài với giọng trầm buồn, chân thành Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài Đoạn 1 : "Từ đầu … chia buồn với bạn" ­ Bạn Lương có biết bạn Hồng không ? ­ Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì ? Đoạn còn lại ­ Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng ? ­ HS đọc thuộc lòng bài thơ ­ Trả lời câu hỏi ­ Đọc nối tiếp từng đoạn ­Đọc phần chú giải. ­ Luyện đọc theo cặp. ­ Đọc cả bức thư. ­ HS lắng nghe ­ Không, chỉ biết khi đọc báo Thiếu Niên Tiền Phong. ­ Cảnh ngộ đáng thương của Hồng khiến Lương xúc động muốn viết thư để thăm hỏi và chia buồn với Hồng. ­“ Hôm nay, đọc báo…trận lũ lụt vừa rồi ­ Cũng như Hòng …thiệt thòi như thế nào.” ­> Lương bài tỏ sự cảm thông bằng cách đặt mình vào hoàn cảnh của Hồng : được bố mẹ thương yêu, chăm sóc nên khi mất bố mẹ, Lương hiểu Hồng rất đau đớn và thiệt thòi. ­ Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất biết cách an ủi bạn Hồng ? ­ Những dòng mở đầu và kết thúc bức thư có tác dụng gì ? Nội dung: Hiểu được tình cảm của người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm ­ Gọi 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn của bức thư. GV hướng dẫn HS tìm và thể hiện bằng giọng đọc phù hợp với nội dung từng đoạn. Đọc giọng tình cảm, nhẹ nhàng, chân thành. Trầm giọng khi đọc những câu nói về sự mất mát; giọng khoẻ khoắn khi đọc những câu văn động viên. ­ GV đọc mẫu đoạn cần đọc diễn cảm "đoạn 1" ­ GV cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn 1 theo cặp ­ GV gọi một vài HS thi đọc diễn cảm trước lớp 4. Củng cố – dặn dò ­ Bức thư cho em biết gì về tình cảm của bạn Lương với bạn Hồng ? ­ Em đã bao giờ làm gì để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn chưa ? ­ GV liên hệ thực tế: Các em cần phải yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. ­ Lương biết khơi gợi trong lòng Hồng niềm tự hào về người cha dũng, xả thân cứu người giữa dòng nước lũ : chắc là Hồng tự hào … nước lũ. Khuyến khích Hồng dũng cảm noi gương cha vượt qua khó khăn này : Mình tin rằng theo … nỗi đau này. Làm cho Hồng yên tâm, tin rằng bên Hồng luôn có cô, bác, bạn bè xa gần quan yâm giúp đỡ : Bên cạnh Hồng … đừng từ chối nhé! ­ Những dòng mở đầu nêu rõ thời gian, địa điểm viết thư, lời chào hỏi người nhận thư. ­ Những dòng cuối ghi lời chúc ( hoặc lời nhắn nhủ, cám ơn, hứa hẹn ), sau đó ngươi viết thư kí tên ghi họ tên. ­ HS lặp lại ­ HS nối tiếp nhau đọc. ­ HS lắng nghe ­ Luyện đọc diễn cảm ­ Thi đọc ­ Lương rất giàu tình cả. Em đọc báo, biết hoàn cảnh của Hồng, đã chủ động viết thư thăm hỏi, giúp bạn số tiền 1 00 000 đồng em dành dụm được để bài tỏ sự thông cảm với bạn trong lúc hoạn nạn, khó khăn. ­ HS trả lời ­ HS lắng nghe ­ Nhận xét tiết học. ­ Chuẩn bị : Người ăn xin Toán Tiết 11 TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (tiếp theo) I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS có khả năng: ­ Đọc, viết được một số số đến lớp triệu. ­ HS được củng cố về hàng và lớp * HS HT: Thực hiện được BT1,2,3 II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ (hoặc giấy to) có kẻ sẵn các hàng, các lớp như ở phần đầu của bài học. III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên 1. Kiểm tra bài cũ: Triệu và lớp triệu ­ GV gọi HS đọc số : 356 890 266 876 543 210 ­ GV nhận xét 2. Dạy bài mới: Hoạt động1: Hướng dẫn đọc, viết số Hoạt động của học sinh ­ HS đọc ­ HS nhận xét ­ HS thực hiện theo yêu cầu của GV ­ 342 157 413 ­ ­ GV đưa bảng phụ, yêu cầu HS lên bảng viết lại số đã cho trong bảng ra phần bảng chính, những HS còn lại viết ra bảng con: GV cho HS tự do đọc số này GV hướng dẫn thêm (nếu có HS lúng túng trong cách đọc): + Ta tách số thành từng lớp, lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu (vừa nói GV vừa dùng phấn vạch dưới chân các chữ số 342 157 413, chú ý bắt đầu đặt phấn từ chân số 3 hàng đơn vị vạch sang trái đến chân số 4 để đánh dấu lớp đơn vị, tương tự đánh dấu các chữ số thuộc lớp nghìn rồi lớp triệu, sau này HS sẽ làm thao tác này bằng mắt). + Bắt đầu đọc số từ trái sang phải, tại mỗi lớp ta dựa vào cách đọc số có ba chữ số để học đọc rồi thêm tên lớp đó. GV đọc chậm để HS nhận ra cách đọc, sau đó GV đọc liền mạch ­ HS nêu + Trước hết tách số thành từng lớp (từ phải sang trái) + Tại mỗi lớp dựa vào cách đọc số có ba chữ số rồi thêm tên lớp đó. ­ HS đọc đề bài ­ GV yêu cầu HS nêu lại cách đọc số ­ HS viết số tương ứng vào vở a. 10250214; b. 253564888; Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1: Cho HS viết số tương ứng vào vở Bài tập 2: Y/C HS đọc số ( chia nhóm ) Bài tập 3: GV đọc đề HS viết số và KT chéo nhau. c. 400036105; d. 700000231 ­ HS đọc số ­ Nhắc lại qui tắc. ­ HS thi đua viết và đọc số ­ Yêu cầu HS đọc số rồi viết lời đọc đó vào chỗ chấm. 3. Củng cố – dặn dò: ­ Nêu qui tắc đọc số? ­ Thi đua: mỗi tổ chọn 1 em lên bảng viết và đọc số theo các thăm mà GV đưa. ­ Chuẩn bị bài: Luyện tập Đạo đức Tiết 3 VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP (Tiết 1) I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS có khả năng: ­ Nêu được ví dụ về sự vựơt khó trong học tập ­ Biết được vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ. ­ Có ý thức vựơt khó khăn vươn lên trong học tập . ­ Yêu mến, noi theo những tấm gương HS nghèo vượt khó ­ Tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ. * KNS: Lập kế hoạch vượt khó trong học tập; Tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè khi gặp khó khăn trong học tập * HS HT: Biết thế nào là vượt khó trong học tập và vì sao phải vượt khó trong học tập II. Đồ dùng dạy học: Các mẫu chuyện ,tấm gương vượt khó trong học tập. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên 1. Khởi động: 2. Kiểm tra bài cũ: Trung thực trong học tập ­Thế nào là trung thực trong học tập ? ­ Vì sao cần trung thực trong học tập ? ­ Kể những câu chuyện trung thực trong học tập? 3. Dạy bài mới: Hoạt động 1 : Kể chuyện ­ Trong cuộc sống ai cũng thể có thể gặp những khó khăn, rủi ro. Điều quan trọng là chúng ta phải biết vượt qua. Chúng ta hãy cùng nhau xem bạn Thảo gặp những khó khăn gì và đã vượt qua như thế nào? ­ GV kể chuyện. ­ Yêu cầu HS tóm tắt lại câu chuyện. Hoạt động của học sinh ­ Hát ­ 2 HS lần lượt lên trả lời. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (câu hỏi 1 và 2 trang 6, SGK) ­ GV chia lớp thành các nhóm ­ Các nhóm thảo luận câu hỏi 1 và 2 trong SGK ­ GV gọi đại diện các nhóm trình bày ý kiến ­ Ghi tóm tắt các ý trên bảng . ­> Kết luận : Bạn Thảo đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và trong cuộc sống, song Thảo đã biết cách khắc phục, vượt qua, vươn lên học giỏi. Chúng ta cần học tập tấm gương của bạn. Hoạt động 3 : Thảo luận theo nhóm đôi ( câu hỏi 3 trang 6, SGK)­ HS thảo luận theo nhóm đôi ­ GV gọi đại diện từng nhóm trình bày cách giải quyết. GV ghi tóm tắt lên bảng . ­ Kết luận về cách giải quyết tốt nhất . Hoạt động 4 : Làm việc cá nhân ( bài tập1, SGK) ­ Yêu cầu HS nêu cách sẽ chọn và nêu lí do. => Kết luận : ( a ) , ( b ) , ( d ) là những cách giải quyết tích cực . ­ Qua bài học hôm nay chúng ta sẽ rút ra được điều gì ? 4. Củng cố – dặn dò ­ Ở lớp ta, trường ta có bạn nào là HS vượt khó hay không ? ­ Chuẩn bị bài tập 3, 4 trong SGK ­ Thực hiện các hoạt động ở mục Thực hành trong SGK. ­ HS lắng nghe ­ HS tóm tắt câu chuyện ­ Các nhóm thảo luận câu hỏi 1 và 2 trong SGK. ­ Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của nhóm mình. ­ Cả lớp chất vấn, trao đổi, bổ sung. ­ 2 HS ngồi cạnh nhau cùng trao đổi ­ Đại diện nhóm trình bày cách giải quyết . ­ HS cả lớp trao đổi, đánh giá các cách giải quyết . ­ Làm bài tập 1 ­ HS nêu ­ HS đọc ghi nhớ . Tiết 5 I. Mục tiêu: Giúp HS: Khoa học Vai trò của chất đạm và chất béo ­ Kể được tên có chứa nhiều chất đạm và chất béo. ­ Nêu được vai trò của các thức ăn có chứa nhiều chất đạm và chất béo. ­ Xác định được nguồn gốc của nhóm thức ăn chứa chất đạm và chất béo. II. Đồ dùng dạy­ học: Các hình minh hoạ ở trang 12, 13 / SGK ; Các chữ viết trong hình tròn: Thịt bò, Trứng, Đậu Hà Lan, Đậu phụ, Thịt lợn, Pho­mát, Thịt gà, Cá, Đậu tương, Tôm, Dầu thực vật, Bơ, Mỡ lợn, Lạc, Vừng, Dừa; 4 tờ giấy A3 trong mỗi tờ có 2 hình tròn ở giữa ghi: Chất đạm, Chất béo. III. Hoạt động dạy­ học: Hoạt động của giáo viên 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: ­Gọi 2 HS lên kiểm tra bài cũ. 1) Người ta thường có mấy cách để phân loại thức ăn ? Đó là những cách nào ? Hoạt động của học sinh ­ Hát ­ HS trả lời. 2) Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường có vai trò gì ? ­ GV nhận xét 3.Dạy bài mới: * Giới thiệu bài: Vai trò của chất đạm và chất béo. ­Yêu cầu HS hãy kể tên các thức ăn hằng ngày các em ăn. * Hoạt động 1: Những thức ăn nào có chứa nhiều chất đạm và chất béo ? Mục tiêu: Phân loại thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo có nguồn gốc từ động vật và thực vật. Cách tiến hành: Bước 1: GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi. ­ Yêu cầu 2 HS ngồi cùng bàn quan sát các hình minh hoạ trang 12, 13 / SGK thảo luận và trả lời câu hỏi: Những thức ăn nào chứa nhiều chất đạm, những thức ăn nào chứa nhiều chất béo ? ­ Gọi HS trả lời câu hỏi: GV nhận xét, bổ sung nếu HS nói sai hoặc thiếu và ghi câu trả lời lên bảng. Bước 2: GV tiến hành hoạt động cả lớp. ­ Em hãy kể tên những thức ăn chứa nhiều chất đạm mà các em ăn hằng ngày ? ­ Những thức ăn nào có chứa nhiều chất béo mà em thường ăn hằng ngày.