Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2017
Tp đc
Tiết 5
THƯTHĂM BN
I. Mc tiêu: Hc xong bài này, HS có khnăng:
­ Đc rành mch, trôi chy, ngt nghhơi đúng ch; Bước đu biết đc din cm mt đon thư th
hin scm thông, chia svi ni đau ca bn.
­ Hiu tình cm ca người viết thư: thương bn mun chia sni đau bun cùng bn (trli được
câu hi trong SGK; nm được tác dng ca phn mđu, phn kết thúc bc thư).
­ ng xlch strong giao tiếp, thhin scm thông.
* KNS: Giao tiếp ng xlch strong giao tiếp; Thhin sthông cm; Xác đnh giá tr; Tư duy sáng
to
* GD BVMT: Tìm nhng câu cho thy bn Lương rt thông cm vi ban Hng? Bn Lương biết cách
an i bn Hng? Liên hvý thc BVMT: Lũ lt gây ra nhiu thit hi ln cho cuc sng con người.
Đhn chế lũ lt, con người cn tích cc trng cây gây rng, tránh phá hoi môi trường thiên nhiên.
* HS HT: Đc din cm bài tp đc
II. Đ dùng dy hc: Tranh minh honi dung bài hc.
III. Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng:
Hát
2. Kim tra bài cũ: Truyn cnước mình
­ Đc thuc lòng nhng câu thơ yêu thích trong bài.
­ Hài dòng thơ cui bài có nghĩa như thế nào ?
­ HS đc thuc lòng bài thơ
­ Trli câu hi
Dy bài mi
Hot đng 1: Hướng dn luyn đc
­ GV chia đon: 2 đon
+ Đon 1: “ Tđu … chia bun vi bn “
+ Đon 2: " Hng ơi! .... bn mi như bn"
­ Đc ni tiếp tng đon
+ Đon 3: Phn còn li
­ Kết hp sa li phát âm, cách đc.
­ Gii nghĩa tkhó: Xthân, quyên góp, khc phc
­Đc phn chú gii.
­ GV cho HS đc theo cp
­ Gi HS đc cbc thư
­ Luyn đc theo cp.
­ GV đc din cm toàn bài vi ging trm bun,
chân thành
­ Đc cbc thư.
Hot đng 2 : Tìm hiu bài
Đon 1 : "T đu chia bun vi bn"
­ HS lng nghe
­ Bn Lương có biết bn Hng không ?
­ Không, chbiết khi đc báo Thiếu Niên
­ Bn Lương viết thư cho bn Hng đlàm gì ?
Tin Phong.
­ Cnh ngđáng thương ca Hng khiến
Đon còn li
­ Tìm nhng câu cho thy bn Lương rt thông cm
vi bn Hng ?
Lương xúc đng mun viết thư đthăm
hi và chia bun vi Hng.
­“ Hôm nay, đc báo…trn lũ lt va ri ­
Cũng như Hòng …thit thòi như thế nào.”
­> Lương bài tscm thông bng cách
đt mình vào hoàn cnh ca Hng : được
bmthương yêu, chăm sóc nên khi mt
bm, Lương hiu Hng rt đau đn và
thit thòi.
­ Tìm nhng câu cho thy bn Lương rt biết cách an
­ Lương biết khơi gi trong lòng Hng
i bn Hng ?
nim thào vngười cha dũng, xthân
cu người gia dòng nước lũ : chc là
Hng thào … nước lũ.
Khuyến khích Hng dũng cm noi
gương cha vượt qua khó khăn này : Mình
tin rng theo … ni đau này.
Làm cho Hng yên tâm, tin rng bên
Hng luôn có cô, bác, bn bè xa gn quan
yâm giúp đ: Bên cnh Hng … đng t
chi nhé!
­ Nhng dòng mđu nêu rõ thi gian, đa
đim viết thư, li chào hi người nhn
­ Nhng dòng mđu và kết thúc bc thư có tác dng
thư.
gì ?
­ Nhng dòng cui ghi li chúc ( hoc li
nhn nh, cám ơn, ha hn ), sau đó
ngươi viết thư kí tên ghi htên.
Ni dung: Hiu được tình cm ca người viết thư:
­ HS lp li
thương bn, mun chia sđau bun cùng bn.
Hot đng 3: Hướng dn HS đc din cm
­ Gi 3 HS đc ni tiếp 3 đon ca bc thư. GV
hướng dn HS tìm và thhin bng ging đc phù
hp vi ni dung tng đon. Đc ging tình cm,
nhnhàng, chân thành. Trm ging khi đc nhng
câu nói vsmt mát; ging khokhon khi đc
nhng câu văn đng viên.
­ GV đc mu đon cn đc din cm "đon 1"
­ GV cho HS luyn đc din cm đon 1 theo cp
­ GV gi mt vài HS thi đc din cm trước lp
­ HS ni tiếp nhau đc.
­ HS lng nghe
­ Luyn đc din cm
­ Thi đc
­ Lương rt giàu tình c. Em đc báo, biết
hoàn cnh ca Hng, đã chđng viết thư
thăm hi, giúp bn stin 1 00 000 đng
em dành dm được đbài tsthông
cm vi bn trong lúc hon nn, khó khăn.
4. Cng c– dn dò
­ Bc thư cho em biết gì vtình cm ca bn Lương
vi bn Hng ?
­ Em đã bao gilàm gì đgiúp đnhng người có
hoàn cnh khó khăn chưa ?
­ HS trli
­ HS lng nghe
­ GV liên hthc tế: Các em cn phi yêu thương,
chia svà giúp đnhng người có hoàn cnh khó
khăn.
­ Nhn xét tiết hc.
­ Chun b: Người ăn xin
Toán
Tiết 11
TRIU VÀ LP TRIU (tiếp theo)
I. Mc tiêu: Hc xong bài này, HS có khnăng:
­ Đc, viết được mt ssđến lp triu.
­ HS được cng cvhàng và lp
* HS HT: Thc hin được BT1,2,3
II. Đ dùng dy hc: Bng ph(hoc giy to) có ksn các hàng, các lp như ở phn đu ca bài
hc.
III.Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Kim tra bài cũ: Triu và lp triu
­ HS đc
­ GV gi HS đc s: 356 890 266
­ HS nhn xét
876 543 210
­ GV nhn xét
2. Dy bài mi:
­ HS thc hin theo yêu cu ca GV
Hot đng1: Hướng dn đc, viết s
­
GV
đưa
bng ph, yêu cu
HS
lên
bng
viết
li
s
đã
cho trong bng ra phn bng
chính, nhng HS còn li viết
ra bng con:
342 157 413
­
GV cho HS tdo đc snày
­
GV hướng dn thêm (nếu có
HS lúng túng trong cách đc):
+
Ta
tách
s
thành
tng
lp,
lp
đơn
v,
lp
nghìn, lp triu (va nói GV va dùng phn vch
dưới chân các chs342 157 413, chú ý bt đu
đt phn tchân s3 hàng đơn vvch sang trái
đến chân s4 đđánh du lp đơn v, tương t
đánh du các chsthuc lp nghìn ri lp
triu, sau này HS slàm thao tác này bng mt).
+ Bt đu đc sttrái sang phi, ti mi lp ta
da vào cách đc scó ba chsđhc đc ri
thêm tên lp đó. GV đc chm đHS nhn ra
cách đc, sau đó GV đc lin mch
­ HS nêu
+ Trước hết tách sthành tng lp (tphi
sang trái)
+ Ti mi lp da vào cách đc scó ba ch
sri thêm tên lp đó.
­ HS đc đbài

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 3

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 53 | FileSize: M | File type: DOC
0 lần xem

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 3. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 3 để nắm được hệ thống chương trình học cũng như cách thiết kế giáo án phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của thầy cô cũng như các bạn học sinh lớp 4 đạt hiệu quả.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1157723