Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2017
Tp đc
Tiết 3
D MÈN BÊNH VC K YU (tiếp theo)
I. Mc tiêu: Hc xong bài này, HS có khnăng:
­ Đc rành mch, trôi chy, ngt nghhơi đúng ch; Ging đc phù hp tính cách mnh mca
nhân vt Dế Mèn.
­ Hiu ni dung bài: Ca ngi Dế Mèn có tm lòng nghĩa hip, ghét áp bc, bt công, bênh vc ch
Nhà Trò yếu đui.
­ Chn được danh hiu phù hp vi tính cách ca Dế Mèn (trli được các câu hi trong SGK)
­ Thhin scm thông và tnhn thc vbn thân.
* HS HT: Chn đúng danh hiu hip sĩ và gii thích được lí do vì sao la chn
* KNS: Thhin sthông cm; Xác đnh giá tr; Tnhn thc vbn thân.
II. Đdùng dy hc: Tranh minh honi dung bài hc.
III. Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng:
Hát
2. Kim tra bài cũ: Mẹ ốm
­ Gi 2 HS lên bng đc thuc lòng ít nht 2 kh
­ 2HS đc thuc lòng và trli câu hi
thơ và TLCH.
­ GV nhn xét
3. Dy bài mi
Hot đng 1: Hướng dn luyn đc
­ GV chia đon: 3 đon
+ Đon 1: Bn dòng đu (Trn đa mai phc ca
bn nhn)
+ Đon 2: Sáu dòng tiếp theo (Dế Mèn ra oai vi
bn nhn)
­Đc ni tiếp tng đon.
­Đc thm phn chú gii.
­ HS đc theo cp
­ HS đc cbài
­ HS lng nghe
+ Đon 3: Phn còn li (Kết cc câu chuyn)
­ GV gi HS đc 3 lượt (kết hp luyn đc tkhó
và gii thích t)
­ GV cho HS luyn đc theo cp
­ GV gi 1 HS đc cbài
­ GV đc din cm toàn bài
Hot đng 2: Tìm hiu bài
Bn Nhn chăng tơ kín ngang đường, b
trí kcanh gác, tt cnhà Nhn núp kín
trong các hang đá vi dáng vhung d. Đ
bt được mt knhbé và yếu đui như
Nhà Trò thì sbtrí như thế là rt kiên c
và cn mt
* Đon 1 : 4 câu đu
­ Trn đa mai phc ca bn Nhn đáng snhư
thế nào?
­ Đu tiên Dế Mèn chđng hi vi
ging hng hách, thách thc ca mt k
mnh; chú ý các txưng hô : ai, bn
này,ta.
­ Thy Nhn cái xut hin Dế Mèn ra oai
bng mt hành đng trõ scmnh“quay
* Đon 2 : 6 dòng tiếp theo
pht lưng phóng càng đp phanh phách “
­ Dế Mèn đã làm cách nào đnhn phi s?
­ Dế Mèn phân tích món nca mNhà
Trò rt nh. Hơn na bn Nhn giàu co,
còn Nhà Trò thì bé bng, làm chưa đnuôi
thân. Cn phi thương Nhà Trò, xuý xoá
công n, phá các vòng vây, đt hết văn t
n.
­ HS
đc câu hi 4 . HS trao đi chn
danh hiu thích hp cho Dế Mèn
* Đon 3: Phn còn li
­ HS trli
­ Dế Mèn đã nói thế nào đbn nhn nhn ra l
­ HS lng nghe
phi?
­ HS đc
­ GV gi HS đc câu hi 4
­ GV gi HS trli
­ HS đc li các đon trong bài
­ GV : Các danh hiu trên đu có thđt cho Dế
Mèn nhưng thích hp nht là danh hiu hip sĩ, bi
vì Dế Mèn đã hành đng mnh m, kiên quyết và
hào hip đchng li áp bc, bt công; che ch,
­ HS lng nghe
bênh vc, giúp đngười yếu.
­ Ni dung: Ca ngi Dế Mèn có tm lòng nghĩa
hip, ghét áp bc, bt công, bênh vc chNhà Trò
yếu đui, bt hnh.
­ HS luyn đc din cm đon văn theo
cp
­ Đc din cm .
Hot đng 3: Hướng dn HS đc din cm
­ GV mi 4 HS ni tiếp nhau đc 3 đon ca bài.
Tđó GV rút ra ging đc ca bài. Chuyn ging
linh hot cho phù hp vi tng cnh, tng chi tiết
(thi hp, căng thng ti hhê), phù hp vi li
nói và suy nghĩ ca nhân vt Dế Mèn (mt người
nghĩa hip, li lđanh thép, dt khoát).
­ GV đc din cm đon văn đlàm mu cho HS
"Ttrong hc đá,..... các vòng vây đi không?"
­ GV cho HS luyn đc din cm đon văn theo
cp
­ GV gi mt vài HS thi đc din cm trước lp
4. Cng c– dn dò:
­ Nhn xét tiết hc.
­ Chun b: Truyn cnước mình
­ HS lng nghe
Toán
Tiết 6
CÁC S CÓ SÁU CH S
I. Mc tiêu: Hc xong bài này, HS có khnăng:
­ Biết được mi
quan hgia các đơn vhàng lin k.
­ Biết viết và đc các scó ti sáu chs.
II. Đdùng dy hc: Bng phóng to tranh v(trang 8); Bng thoc bng cài, các tm cài có
ghi 100 000, 10 000, 1 000, 100, 10, 1
III.Các hot đng dy hc:

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 46 | FileSize: M | File type: DOC
1 lần xem

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 2. Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 2 tập hợp những bài giáo án về các môn Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Khoa học,... của chương trình lớp 4 tuần 2. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết về những giáo án này.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1157722