Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 37 | Page: 46 | FileSize: 0.00 M | File type: DOC
Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 2. Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 2 tập hợp những bài giáo án về các môn Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Khoa học,... của chương trình lớp 4 tuần 2. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết về những giáo án này.
Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2017
Tp đc
Tiết 3
D MÈN BÊNH VC K YU (tiếp theo)
I. Mc tiêu: Hc xong bài này, HS có khnăng:
­ Đc rành mch, trôi chy, ngt nghhơi đúng ch; Ging đc phù hp tính cách mnh mca
nhân vt Dế Mèn.
­ Hiu ni dung bài: Ca ngi Dế Mèn có tm lòng nghĩa hip, ghét áp bc, bt công, bênh vc ch
Nhà Trò yếu đui.
­ Chn được danh hiu phù hp vi tính cách ca Dế Mèn (trli được các câu hi trong SGK)
­ Thhin scm thông và tnhn thc vbn thân.
* HS HT: Chn đúng danh hiu hip sĩ và gii thích được lí do vì sao la chn
* KNS: Thhin sthông cm; Xác đnh giá tr; Tnhn thc vbn thân.
II. Đdùng dy hc: Tranh minh honi dung bài hc.
III. Các hot đng dy hc:
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
1. Khi đng:
Hát
2. Kim tra bài cũ: Mẹ ốm
­ Gi 2 HS lên bng đc thuc lòng ít nht 2 kh
­ 2HS đc thuc lòng và trli câu hi
thơ và TLCH.
­ GV nhn xét
3. Dy bài mi
Hot đng 1: Hướng dn luyn đc
­ GV chia đon: 3 đon
+ Đon 1: Bn dòng đu (Trn đa mai phc ca
bn nhn)
+ Đon 2: Sáu dòng tiếp theo (Dế Mèn ra oai vi
bn nhn)
­Đc ni tiếp tng đon.
­Đc thm phn chú gii.
­ HS đc theo cp
­ HS đc cbài
­ HS lng nghe
+ Đon 3: Phn còn li (Kết cc câu chuyn)
­ GV gi HS đc 3 lượt (kết hp luyn đc tkhó
và gii thích t)
­ GV cho HS luyn đc theo cp
­ GV gi 1 HS đc cbài
­ GV đc din cm toàn bài
Hot đng 2: Tìm hiu bài
Bn Nhn chăng tơ kín ngang đường, b
trí kcanh gác, tt cnhà Nhn núp kín
trong các hang đá vi dáng vhung d. Đ
bt được mt knhbé và yếu đui như
Nhà Trò thì sbtrí như thế là rt kiên c
và cn mt
* Đon 1 : 4 câu đu
­ Trn đa mai phc ca bn Nhn đáng snhư
thế nào?
­ Đu tiên Dế Mèn chđng hi vi
ging hng hách, thách thc ca mt k
mnh; chú ý các txưng hô : ai, bn
này,ta.
­ Thy Nhn cái xut hin Dế Mèn ra oai
bng mt hành đng trõ scmnh“quay
* Đon 2 : 6 dòng tiếp theo
pht lưng phóng càng đp phanh phách “
­ Dế Mèn đã làm cách nào đnhn phi s?
­ Dế Mèn phân tích món nca mNhà
Trò rt nh. Hơn na bn Nhn giàu co,
còn Nhà Trò thì bé bng, làm chưa đnuôi
thân. Cn phi thương Nhà Trò, xuý xoá
công n, phá các vòng vây, đt hết văn t
n.
­ HS
đc câu hi 4 . HS trao đi chn
danh hiu thích hp cho Dế Mèn
* Đon 3: Phn còn li
­ HS trli
­ Dế Mèn đã nói thế nào đbn nhn nhn ra l
­ HS lng nghe
phi?
­ HS đc
­ GV gi HS đc câu hi 4
­ GV gi HS trli
­ HS đc li các đon trong bài
­ GV : Các danh hiu trên đu có thđt cho Dế
Mèn nhưng thích hp nht là danh hiu hip sĩ, bi
vì Dế Mèn đã hành đng mnh m, kiên quyết và
hào hip đchng li áp bc, bt công; che ch,
­ HS lng nghe
bênh vc, giúp đngười yếu.
­ Ni dung: Ca ngi Dế Mèn có tm lòng nghĩa
hip, ghét áp bc, bt công, bênh vc chNhà Trò
yếu đui, bt hnh.
­ HS luyn đc din cm đon văn theo
cp
­ Đc din cm .
Hot đng 3: Hướng dn HS đc din cm
­ GV mi 4 HS ni tiếp nhau đc 3 đon ca bài.
Tđó GV rút ra ging đc ca bài. Chuyn ging
linh hot cho phù hp vi tng cnh, tng chi tiết
(thi hp, căng thng ti hhê), phù hp vi li
nói và suy nghĩ ca nhân vt Dế Mèn (mt người
nghĩa hip, li lđanh thép, dt khoát).
­ GV đc din cm đon văn đlàm mu cho HS
"Ttrong hc đá,..... các vòng vây đi không?"
­ GV cho HS luyn đc din cm đon văn theo
cp
­ GV gi mt vài HS thi đc din cm trước lp
4. Cng c– dn dò:
­ Nhn xét tiết hc.
­ Chun b: Truyn cnước mình
­ HS lng nghe
Toán
Tiết 6
CÁC S CÓ SÁU CH S
I. Mc tiêu: Hc xong bài này, HS có khnăng:
­ Biết được mi
quan hgia các đơn vhàng lin k.
­ Biết viết và đc các scó ti sáu chs.
II. Đdùng dy hc: Bng phóng to tranh v(trang 8); Bng thoc bng cài, các tm cài có
ghi 100 000, 10 000, 1 000, 100, 10, 1
III.Các hot đng dy hc:
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
37 lần xem

Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 2. Giáo án lớp 4 năm 2017 - Tuần 2 tập hợp những bài giáo án về các môn Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Khoa học,... của chương trình lớp 4 tuần 2. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết về những giáo án này..

Nội dung

Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2017 Tập đọc Tiết 3 DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (tiếp theo) I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS có khả năng: ­ Đọc rành mạch, trôi chảy, ngắt nghỉ hơi đúng chổ; Giọng đọc phù hợp tính cách mạnh mẽ của nhân vật Dế Mèn. ­ Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất công, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối. ­ Chọn được danh hiệu phù hợp với tính cách của Dế Mèn (trả lời được các câu hỏi trong SGK) ­ Thể hiện sự cảm thông và tự nhận thức về bản thân. * HS HT: Chọn đúng danh hiệu hiệp sĩ và giải thích được lí do vì sao lựa chọn * KNS: Thể hiện sự thông cảm; Xác định giá trị; Tự nhận thức về bản thân. II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ nội dung bài học. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên 1. Khởi động: Hoạt động của học sinh Hát 2. Kiểm tra bài cũ: Mẹ ốm ­ Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng ít nhất 2 khổ thơ và TLCH. ­ GV nhận xét 3. Dạy bài mới Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc ­ GV chia đoạn: 3 đoạn + Đoạn 1: Bốn dòng đầu (Trận địa mai phục của bọn nhện) + Đoạn 2: Sáu dòng tiếp theo (Dế Mèn ra oai với bọn nhện) + Đoạn 3: Phần còn lại (Kết cục câu chuyện) ­ GV gọi HS đọc 3 lượt (kết hợp luyện đọc từ khó và giải thích từ) ­ GV cho HS luyện đọc theo cặp ­ GV gọi 1 HS đọc cả bài ­ GV đọc diễn cảm toàn bài Hoạt động 2: Tìm hiểu bài * Đoạn 1 : 4 câu đầu ­ Trận địa mai phục của bọn Nhện đáng sợ như thế nào? * Đoạn 2 : 6 dòng tiếp theo ­ Dế Mèn đã làm cách nào để nhện phải sợ ? ­ 2HS đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi ­Đọc nối tiếp từng đoạn. ­Đọc thầm phần chú giải. ­ HS đọc theo cặp ­ HS đọc cả bài ­ HS lắng nghe Bọn Nhện chăng tơ kín ngang đường, bố trí kẻ canh gác, tất cả nhà Nhện núp kín trong các hang đá với dáng vẻ hung dữ. Để bắt được một kẻ nhỏ bé và yếu đuối như Nhà Trò thì sự bố trí như thế là rất kiên cố và cẩn mật ­ Đầu tiên Dế Mèn chủ động hỏi với giọng hống hách, thách thức của một kẻ mạnh; chú ý các từ xưng hô : ai, bọn này,ta. ­ Thấy Nhện cái xuất hiện Dế Mèn ra oai bằng một hành động tỏ rõ sứcmạnh“quay phắt lưng phóng càng đạp phanh phách “ ­ Dế Mèn phân tích món nợ của mẹ Nhà * Đoạn 3: Phần còn lại ­ Dế Mèn đã nói thế nào để bọn nhện nhận ra lẽ phải? ­ GV gọi HS đọc câu hỏi 4 ­ GV gọi HS trả lời ­ GV : Các danh hiệu trên đều có thể đặt cho Dế Mèn nhưng thích hợp nhất là danh hiệu hiệp sĩ, bởi vì Dế Mèn đã hành động mạnh mẽ, kiên quyết và hào hiệp để chống lại áp bức, bất công; che chở, bênh vực, giúp đỡ người yếu. ­ Nội dung: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất công, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối, bất hạnh. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm ­ GV mời 4 HS nối tiếp nhau đọc 3 đoạn của bài. Từ đó GV rút ra giọng đọc của bài. Chuyển giọng linh hoạt cho phù hợp với từng cảnh, từng chi tiết (từ hồi hộp, căng thẳng tới hả hê), phù hợp với lời nói và suy nghĩ của nhân vật Dế Mèn (một người nghĩa hiệp, lời lẽ đanh thép, dứt khoát). ­ GV đọc diễn cảm đoạn văn để làm mẫu cho HS "Từ trong hốc đá,..... các vòng vây đi không?" ­ GV cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn văn theo cặp ­ GV gọi một vài HS thi đọc diễn cảm trước lớp 4. Củng cố – dặn dò: ­ Nhận xét tiết học. ­ Chuẩn bị : Truyện cổ nước mình Trò rất nhỏ. Hơn nữa bọn Nhện giàu co, còn Nhà Trò thì bé bỏng, làm chưa đủ nuôi thân. Cần phải thương Nhà Trò, xuý xoá công nợ, phá các vòng vây, đốt hết văn tự nợ . ­ HS đọc câu hỏi 4 . HS trao đổi chọn danh hiệu thích hợp cho Dế Mèn ­ HS trả lời ­ HS lắng nghe ­ HS đọc ­ HS đọc lại các đoạn trong bài ­ HS lắng nghe ­ HS luyện đọc diễn cảm đoạn văn theo cặp ­ Đọc diễn cảm . ­ HS lắng nghe Toán Tiết 6 CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS có khả năng: ­ Biết được mối quan hệ giữa các đơn vị hàng liền kề. ­ Biết viết và đọc các số có tới sáu chữ số. II. Đồ dùng dạy học: Bảng phóng to tranh vẽ (trang 8); Bảng từ hoặc bảng cài, các tấm cài có ghi 100 000, 10 000, 1 000, 100, 10, 1 III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên 1. Kiểm tra bài cũ: Luyện tập 4/7 ­ GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà 2. Dạy bài mới: Hoạt động1: Số có sáu chữ số a. Ôn về các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn. Hoạt động của học sinh ­ HS sửa bài ­ HS nhận xét ­ GV treo tranh phóng to trang 8 ­ Yêu cầu HS nêu quan hệ liền kề giữa đơn vị các hàng liền kề b. Giới thiệu hàng trăm nghìn ­ HS nêu ­ HS nhận xét ­ GV giới thiệu: 10 chục nghìn = 1 trăm nghìn 1 trăm nghìn viết là 100 000 (có 1 số 1 & sau đó là 5 số 0) c. Viết & đọc các số có 6 chữ số ­ HS nhắc lại ­ GV treo bảng có viết các hàng từ đơn vị đến trăm nghìn ­ Sau đó gắn các tấm 100 000, 1000, …. 1 lên các cột tương ứng trên bảng, yêu cầu HS đếm: có bao nhiêu trăm nghìn, bao nhiêu chục nghìn,…. Bao nhiêu đơn vị? ­ GV gắn kết quả đếm xuống các cột ở cuối bảng, hình thành số 432516 ­ Số này gồm có mấy chữ số? ­ GV yêu cầu HS xác định lại số này gồm bao nhiêu trăm nghìn, bao nhiêu chục nghìn, bao nhiêu đơn vị… ­ HS xác định ­ Sáu chữ số ­ HS xác định ­ GV hướng dẫn HS viết số & đọc số. Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1, 2: Viết theo mẫu Bài tập 3: Thảo luận nhóm. Đọc các số Bài tập 4: HD về nhà làm viết các số 3. Củng cố – dặn dò: ­ HS viết và đọc số bài b ­ HS làm bài ­ HS làm bài ­ Chia nhóm (Đọc các số) ­ GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi đọc số ­ Chuẩn bị bài: Luyện tập ­ HS tham gia trò chơi Đạo đức Tiết 2 TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (Tiết 2) I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS có khả năng: ­ Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập . ­ Biết được:Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến. ­ Ý nghĩa của trung thực trong học tập ­ Tự nhận thức về sự trung thực và kĩ năng làm chủ bản thân trong học tập. ­ Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. * KNS: Tự nhận thức về sự trung thực trong học tập; Bình luận, phê phán những hành vi không trung thực trong học tập; Làm chủ trong học tập. * TT HCM: Khiêm tốn học hỏi * HS HT: Nêu được ý nghĩa của trung thực trong học tập II. Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị thẻ xanh, đỏ. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên 1. Khởi động : 2. Kiểm tra bài cũ: Trung thực trong học tập ­ Thế nào là trung thực trong học tập ? ­ Vì sao cần trung thực trong học tập ? ­ GV nhận xét 3. Dạy bài mới : Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm (bài tập 3, SGK) ­ Chia nhóm và giao việc ­> Kết luận về cách ứng xử trong mỗi tình huống : a) Chịu nhận khuyết điểm rồi quyết tâm học để gỡ lại. b) Báo lại cho cô biết để chữa lại điểm cho đúng. c) Nói bạn thông cảm vì làm như vậy là không trung thực. Hoạt động 2: Trình bày tư liệu đã sưu tầm được ( bài tập 4, SGK ) ­ Yêu cầu một vài HS trình bày, giới thiệu ­ Yêu cầu HS thảo luận : Em nghĩ gì về những mẩu chuyện, tấm gương đó ? ­ Gọi đại diện các nhóm trình bày ­ GV gọi các nhóm còn lại nhận xét. => Kết luận : Xung quanh chúng ta có nhiều tấm gương về trung thực trong học tập . Chúng ta cần học tập các bạn đó . Hoạt động 3: Trình bày tiểu phẩm (bài tập 5, SGK) ­ Gọi 2 nhóm trình bày tiểu phẩm đã được chuẩn bị ­ Cho HS thảo luận lớp : + Em có suy nghĩ gì về tiểu phâm vừa xem + Đã bao giờ em thiếu trung thực trong học tập chưa? Nếu có bây giờ em nghĩ lại em thấy như thế nào? Em sẽ làm gì nếu gặp nhưng tình huống tương tự như vậy ­> GV nhận xét chung 4. Củng cố – dặn dò ­ Yêu cầu HS thực hiện mục thực hành trong SGK ­ Chuẩn bị : Vượt khó trong học tập. Khoa học Hoạt động của học sinh ­ Hát ­ HS trả lời ­ HS lắng nghe ­ Các nhóm thảo luận. ­ Đại diện các nhóm trình bày, lớp trao đổi chất vấn, nhận xét, bổ sung. ­ HS thảo luận ­ Đại diện các nhóm trình bày ­ Cả lớp trao đổi, bổ sung ­ HS lắng nghe ­ Nhóm trình bày tiểu phẩm đã chuẩn bị về chủ đề bài học. ­ HS thảo luận ­ HS lắng nghe Tiết 3 TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( Tiếp theo) I.Mục tiêu :Sau bài học hs có khả năng: ­ Kể tên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và những cơ quan thực hiện quá trình đó. ­ Nêu được vai trị của cơ quan tuần hoàn trong quá trình trao đổi chất xảy ra ở bên trong cơ thể. ­ Trình bày được sự phối hợp hoạt động của cơ quan tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong việc thực hiện việc trao đổi chất ở bên trong cơ thể và giữa cơ thể với môi trường. II.Đồ dùng dạy học : Hình trang 8 ; 9 sgk. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên 1.Kiểm tra bi cũ: ­ Nêu quá trình trao đổi chất ở người? ­ GV nhận xét tuyên dương. 2.Bài mới: a/Giới thiệu bài ,ghi tựa bài. b/Hướng dẫn tìm hiểu bài. ­HĐ1: Xác định những cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người * GV treo tranh. ­ Yêu cầu HS quan sát, nói tên những cơ quan được vẽ trong tranh. * GV giao nhiệm vụ thảo luận. ­ Nêu chức năng của từng cơ quan? ­ Nêu những cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất với bên ngoài? ­ Gv giảng về vai trị của cơ quan tuần hoàn. * Gv nêu kết luận ­ HĐ2:Tìm hiểu mối quan hệ giữa các cơ quan trong việc thực hiện quá trình trao đổi chất ở người. *Cách tiến hành: B1: Làm việc cá nhân. ­ Yêu cầu HS quan sát sơ đồ trang 9 tìm ra những từ còn thiếu cần bổ sung. B2: Chữa bài tập. B3:Thảo luận cả lớp: ­ Nêu vai trò của từng cơ quan trong quá trình trao đổi chất? ­ Nêu mối quan hệ giữa các cơ quan? 3.Củng cố dặn dò : Cho học sinh nhắc lại nội dung bài, liên hệ thực tế. ­ Nhận xét tiết học Hoạt động của học sinh ­ 2 HS nêu. ­ HS quan sát tranh, nói tên các cơ quan có trong tranh: ­Cơ quan tiêu hoá.Cơ quan hô hấp.Cơ quan tuần hoàn.Cơ quan bài tiết. ­ HS thảo luận nhóm 2. + Cơ quan hô hấp trao đổi khí + Cơ quan tiêu hoá trao đổi thức ăn + Cơ quan tuần hoàn đem các chất dinh dưỡng trong máu đi nuôi cơ thể và đem các chất thải độc đến cơ quan bài tiết để thải ra ngoài. ­ Tiêu hóa, hô hấp, bài tiết. ­ HS theo dõi. ­ HS quan sát sơ đồ và nêu: ­ HS nêu các từ còn thiếu. ­ Nhóm 2 HS đổi kết quả chữa bài. ­ Bài tiết thải chất độc ra ngoài Tiêu hoá trao đổi thức ăn… ­ Các cơ quan hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Cơ quan nào cũng có nhiệm vụ quan trọng như nhau. ­ HS nhắc lại nội dung chớnh của bi học