Giáo án Giải tích lớp 12 tiết 58

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 22 | Page: 5 | FileSize: 0.00 M | File type: DOCX
Giáo án Giải tích lớp 12 tiết 58. Giáo án bài Ôn tập chương 3 Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng sẽ giúp cho giáo viên trong việc truyền đạt kiến thức cho các em học sinh về các vấn đề liên quan tới nguyên hàm, tích phân...Mời các bạn cùng tham khảo!
Người son: NGUYN TH THU HIN
Ngày son: 27/02/2018
Bài son: Ôn tp chương III. Nguyên hàm Tích phân và ng dng
Lp: 12/6
GVHD: BÙI VĂN KHÁNH
Tiết 58: ÔN TP CHƯƠNG III.
NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN VÀ NG DNG
I.
MC TIÊU:
1.
V kiến thc:
­ Hthng kiến thc chương III và các vn đcơ bn trong chương gm nguyên hàm và
tích phân và các ng dng ca tích phân trong tính din tích và thtích.
2.
V kĩ năng:
­ Cng c, rèn luyn và nâng cao kĩ năng tính tích phân.
­ ng dng tích phân đtính din tích hình phng, thtích các vt thtròn xoay.
3.
V thái đ:
­ Biết đưa nhng kiến thc – knăng mi vkiến thc – knăng quen thuc vào làm bài
tp,
­ Biết nhn xét và đánh giá bài làm ca bn, cũng như tđánh giá kết quhc tp ca bn
thân.
­ Có tinh thn hp tác trong hc tp.
­ Rèn luyn tính kiên nhn, tp trung, sáng to trước nhng tình hung mi.
­ Giáo dc hc sinh tính cn thn, chính xác, cht chvà logic
II.
CHUN B CA GIÁO VIÊN VÀ HC SINH:
1.
Chun b ca giáo viên :
­ Giáo án, phn, bng, thước.
2.
Chun b ca hc sinh :
­ Đdùng hc tp, SGK, bút viết….
­
Kiến thc cũ đã được hc trong chương III. Nhng vn đthc mc cn trao đi.
III.
PHƯƠNG PHÁP:
­
Gi m, nêu vn đkết hp vi hot đng nhóm.
IV.
TIN TRÌNH BÀI HC:
1.
n đnh t chc: (2 phút)
­
Kim tra sĩ s, n đnh lp.
2.
Kim tra bài cũ: (10 phút)
­ Hc sinh 1: Phát biu đnh nghĩa nguyên hàm ca hàm sf(x) trên tng khong. Nêu
phương pháp tính nguyên hàm.
­ Hc sinh 2: Nêu đnh nghĩa và các tính cht ca tích phân. Phương pháp tính tích phân. Các
ng dng ca tích phân vào tính din tích hình phng và thtích ca khi tròn xoay.
Chú ý nêu câu hi trước khi gi tên hc sinh.
­ Yêu cu các hc sinh còn li nhn xét, góp ý cách gii vi bài làm (nếu sai) ca các bn
được kim tra.
3.
Bài mi:
­
Các kiến thc ca chương được tng hp thông qua kim tra bài cũ, giáo viên có th
chun b bng ph h thng kiến thc và bng nguyên hàm sau phn kim tra bài cũ.
­
Các hot đng sau nhm rèn luyn kĩ năng áp dng kiến thc đ làm các bài tp có liên
quan.
3.1.
Hot đng 1: Tìm nguyên hàm ca hàm s (Áp dng các công thc trong bng
các nguyên hàm)
Thi
gian
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
Ni dung ghi bng
­ Gv: ghi đbài tp trên
­
Hc sinh tiến hành tho
I/ Nguyên hàm:
bng và yêu cu hc
sinh làm theo nhóm.
­ Gi hc sinh lên bng
trình bày li gii
­
a)
lun và lên bng trình bày
f(x) = sin4x.
= sin4x + sin8x
F(x) = ­cos4x ­ cos8x + C
Bài 1: Tìm nguyên hàm
ca hàm s:
a) f(x) = sin 4x. cos22x
b) f(x) = ex (2 + )
5
­ Yêu cu hc sinh gii
b)
f(x) = 2 +
phút
thích vphương pháp
F(x) = 2 + tanx + C
làm ca mình.
3.2.
Hot đng 2: S dng phương pháp biến đi s vào bài toán tìm nguyên hàm.
Thi
gian
Hot đng ca giáo
viên
Hot đng ca hc sinh
Ni dung ghi bng
­
Yêu cu hc sinh
­
Hc sinh nêu ý
Bài 2: Tính:
5
phút
­
­
nhc li phương
pháp biến đi s.
Giáo viên gi hc
sinh đng ti ch
nêu ý tưởng li gii
và lên bng trình bày
li gii.
Đi vi biu thc
tưởng:
a) Ta có:
=
b) Đt t =
Hoc đt t =
a)
ĐS:
b)
=
=
c)
ĐS:
dưới du tích phân
có cha căn, thông
thường ta làm gì?
3.3.
Hot đng 3: S dng phương pháp nguyên hàm tng phn vào gii toán.
Th
i
gian
Hot đng ca giáo
viên
Hot đng ca hc sinh
Ni dung ghi bng
­
Yêu cu hc sinh
­
Bài 3: Tính:
nhc li công thc
Hàm logarit, hàm lũy tha,
nguyên hàm tng
hàm mũ, hàm lượng giác.
phn.
­
Đt
5
phút
­
+ Ta đt u theo tht
ưu tiên nào
Cho hc sinh lên
Ta có: ;
bng trình bày bài
gii.
3.4.
Hot đng 4: S dng phương pháp biến đi s vào tính tích phân.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
22 lần xem

Giáo án Giải tích lớp 12 tiết 58. Giáo án bài Ôn tập chương 3 Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng sẽ giúp cho giáo viên trong việc truyền đạt kiến thức cho các em học sinh về các vấn đề liên quan tới nguyên hàm, tích phân...Mời các bạn cùng tham khảo!.

Nội dung

Người soạn: NGUYỄN THỊ THU HIỀN Ngày soạn: 27/02/2018 Bài soạn: Ôn tập chương III. Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng Lớp: 12/6 GVHD: BÙI VĂN KHÁNH Tiết 58: ÔN TẬP CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: ­ Hệ thống kiến thức chương III và các vấn đề cơ bản trong chương gồm nguyên hàm và tích phân và các ứng dụng của tích phân trong tính diện tích và thể tích. 2. Về kĩ năng: ­ Củng cố, rèn luyện và nâng cao kĩ năng tính tích phân. ­ ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng, thể tích các vật thể tròn xoay. 3. Về thái độ: ­ Biết đưa những kiến thức – kỹ năng mới về kiến thức – kỹ năng quen thuộc vào làm bài tập, ­ Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn, cũng như tự đánh giá kết quả học tập của bản thân. ­ Có tinh thần hợp tác trong học tập. ­ Rèn luyện tính kiên nhận, tập trung, sáng tạo trước những tình huống mới. ­ Giáo dục học sinh tính cẩn thẩn, chính xác, chặt chẽ và logic II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Chuẩn bị của giáo viên : ­ Giáo án, phấn, bảng, thước. 2. Chuẩn bị của học sinh : ­ Đồ dùng học tập, SGK, bút viết…. ­ Kiến thức cũ đã được học trong chương III. Những vấn đề thắc mắc cần trao đổi. III. PHƯƠNG PHÁP: ­ Gợi mở, nêu vấn đề kết hợp với hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1. Ổn định tổ chức: (2 phút) ­ Kiểm tra sĩ số, ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (10 phút) ­ Học sinh 1: Phát biểu định nghĩa nguyên hàm của hàm số f(x) trên từng khoảng. Nêu phương pháp tính nguyên hàm. ­ Học sinh 2: Nêu định nghĩa và các tính chất của tích phân. Phương pháp tính tích phân. Các ứng dụng của tích phân vào tính diện tích hình phẳng và thể tích của khối tròn xoay. Chú ý nêu câu hỏi trước khi gọi tên học sinh. ­ Yêu cầu các học sinh còn lại nhận xét, góp ý cách giải với bài làm (nếu sai) của các bạn được kiểm tra. 3. Bài mới: ­ Các kiến thức của chương được tổng hợp thông qua kiểm tra bài cũ, giáo viên có thể chuẩn bị bảng phụ hệ thống kiến thức và bảng nguyên hàm sau phần kiểm tra bài cũ. ­ Các hoạt động sau nhằm rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức để làm các bài tập có liên quan. 3.1. Hoạt động 1: Tìm nguyên hàm của hàm số (Áp dụng các công thức trong bảng các nguyên hàm) Thời gian Hoạt động của giáo viên ­ Gv: ghi đề bài tập trên bảng và yêu cầu học sinh làm theo nhóm. ­ Gọi học sinh lên bảng trình bày lời giải Hoạt động của học sinh ­ Học sinh tiến hành thảo luận và lên bảng trình bày ­ a) f(x) = sin4x. = sin4x + sin8x F(x) = ­cos4x ­ cos8x + C Nội dung ghi bảng I/ Nguyên hàm: Bài 1: Tìm nguyên hàm của hàm số: a) f(x) = sin 4x. cos22x b) f(x) = ex (2 + ) 5 ­ Yêu cầu học sinh giải phút thích về phương pháp làm của mình. b) f(x) = 2 + F(x) = 2 + tanx + C 3.2. Hoạt động 2: Sử dụng phương pháp biến đổi số vào bài toán tìm nguyên hàm. Thời Hoạt động của giáo gian viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng ­ Yêu cầu học sinh nhắc lại phương pháp biến đổi số. ­ Giáo viên gọi học sinh đứng tại chỗ nêu ý tưởng lời giải 5 và lên bảng trình bày phút lời giải. ­ Đối với biểu thức dưới dấu tích phân có chứa căn, thông thường ta làm gì? ­ Học sinh nêu ý tưởng: a) Ta có: = b) Đặt t = Hoặc đặt t = Bài 2: Tính: a) ĐS: b) = = c) ĐS: 3.3. Hoạt động 3: Sử dụng phương pháp nguyên hàm từng phần vào giải toán. Thờ i gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng ­ 5 phút ­ Yêu cầu học sinh nhắc lại công thức nguyên hàm từng phần. + Ta đặt u theo thứ tự ưu tiên nào Cho học sinh lên bảng trình bày bài giải. ­ Bài 3: Tính: Hàm logarit, hàm lũy thừa, hàm mũ, hàm lượng giác. ­ Đặt Ta có: ; 3.4. Hoạt động 4: Sử dụng phương pháp biến đổi số vào tính tích phân. Thờ i gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng ­ ­ ­ 7 phút Yêu cầu học sinh ­ nhắc lại phương pháp biến đổi số. Yêu cầu học sinh làm ­ theo nhóm Bài 4: Cho học sinh lên bảng trình bày bài giải và cả lớp nhận xét. Học sinh nhắc lại phương pháp đổi biến. Học sinh làm việc tích cực theo nhóm và đại diện nhóm lên bảng trình bày lời giải của nhóm. a) Đặt Bài 4: Tính: a) ĐS: b) ĐS: c) ĐS: Ta có: Đổi cận: thì thì = 3.5. Hoạt động 5: Sử dụng phương pháp tích phân từng phần để tính tích phân. Thờ i gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng ­ Yêu cầu học sinh ­ nhắc lại phương pháp tích phân theo phương Học sinh nhắc lại công thức: Bài 5: Tính: a) b) pháp tích phân từng a) Đặt , ĐS: 5 ­ phút phần. Ta có: , Yêu cầu học sinh đứng tại chỗ nêu phương pháp đặt đối với câu a, b b) Khai triển sau đó tính từng tích phân một. 4. Củng cố: (5 phút) ­ Nhấn mạnh những kiến thức vừa ôn tập, hướng dẫn một số bài tập còn lại về nhà cho học sinh 5. Dặn dò: (1 phút) ­ Xem lại các kiến thức đã học và bài tập đã làm, làm các bài tập còn lại vào vở bài tập. ­ Chuẩn bị bài mới: “Số phức”: V. KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ VI. Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2018 Giáo sinh thực tập Duyệt giáo án của giáo viên hướng dẫn