Người son: NGUYN TH THU HIN
Ngày son: 27/02/2018
Bài son: Ôn tp chương III. Nguyên hàm Tích phân và ng dng
Lp: 12/6
GVHD: BÙI VĂN KHÁNH
Tiết 58: ÔN TP CHƯƠNG III.
NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN VÀ NG DNG
I.
MC TIÊU:
1.
V kiến thc:
­ Hthng kiến thc chương III và các vn đcơ bn trong chương gm nguyên hàm và
tích phân và các ng dng ca tích phân trong tính din tích và thtích.
2.
V kĩ năng:
­ Cng c, rèn luyn và nâng cao kĩ năng tính tích phân.
­ ng dng tích phân đtính din tích hình phng, thtích các vt thtròn xoay.
3.
V thái đ:
­ Biết đưa nhng kiến thc – knăng mi vkiến thc – knăng quen thuc vào làm bài
tp,
­ Biết nhn xét và đánh giá bài làm ca bn, cũng như tđánh giá kết quhc tp ca bn
thân.
­ Có tinh thn hp tác trong hc tp.
­ Rèn luyn tính kiên nhn, tp trung, sáng to trước nhng tình hung mi.
­ Giáo dc hc sinh tính cn thn, chính xác, cht chvà logic
II.
CHUN B CA GIÁO VIÊN VÀ HC SINH:
1.
Chun b ca giáo viên :
­ Giáo án, phn, bng, thước.
2.
Chun b ca hc sinh :
­ Đdùng hc tp, SGK, bút viết….
­
Kiến thc cũ đã được hc trong chương III. Nhng vn đthc mc cn trao đi.
III.
PHƯƠNG PHÁP:
­
Gi m, nêu vn đkết hp vi hot đng nhóm.
IV.
TIN TRÌNH BÀI HC:
1.
n đnh t chc: (2 phút)
­
Kim tra sĩ s, n đnh lp.
2.
Kim tra bài cũ: (10 phút)
­ Hc sinh 1: Phát biu đnh nghĩa nguyên hàm ca hàm sf(x) trên tng khong. Nêu
phương pháp tính nguyên hàm.
­ Hc sinh 2: Nêu đnh nghĩa và các tính cht ca tích phân. Phương pháp tính tích phân. Các
ng dng ca tích phân vào tính din tích hình phng và thtích ca khi tròn xoay.
Chú ý nêu câu hi trước khi gi tên hc sinh.
­ Yêu cu các hc sinh còn li nhn xét, góp ý cách gii vi bài làm (nếu sai) ca các bn
được kim tra.
3.
Bài mi:
­
Các kiến thc ca chương được tng hp thông qua kim tra bài cũ, giáo viên có th
chun b bng ph h thng kiến thc và bng nguyên hàm sau phn kim tra bài cũ.
­
Các hot đng sau nhm rèn luyn kĩ năng áp dng kiến thc đ làm các bài tp có liên
quan.
3.1.
Hot đng 1: Tìm nguyên hàm ca hàm s (Áp dng các công thc trong bng
các nguyên hàm)
Thi
gian
Hot đng ca giáo viên
Hot đng ca hc sinh
Ni dung ghi bng
­ Gv: ghi đbài tp trên
­
Hc sinh tiến hành tho
I/ Nguyên hàm:
bng và yêu cu hc
sinh làm theo nhóm.
­ Gi hc sinh lên bng
trình bày li gii
­
a)
lun và lên bng trình bày
f(x) = sin4x.
= sin4x + sin8x
F(x) = ­cos4x ­ cos8x + C
Bài 1: Tìm nguyên hàm
ca hàm s:
a) f(x) = sin 4x. cos22x
b) f(x) = ex (2 + )
5
­ Yêu cu hc sinh gii
b)
f(x) = 2 +
phút
thích vphương pháp
F(x) = 2 + tanx + C
làm ca mình.
3.2.
Hot đng 2: S dng phương pháp biến đi s vào bài toán tìm nguyên hàm.
Thi
gian
Hot đng ca giáo
viên
Hot đng ca hc sinh
Ni dung ghi bng
­
Yêu cu hc sinh
­
Hc sinh nêu ý
Bài 2: Tính:
5
phút
­
­
nhc li phương
pháp biến đi s.
Giáo viên gi hc
sinh đng ti ch
nêu ý tưởng li gii
và lên bng trình bày
li gii.
Đi vi biu thc
tưởng:
a) Ta có:
=
b) Đt t =
Hoc đt t =
a)
ĐS:
b)
=
=
c)
ĐS:
dưới du tích phân
có cha căn, thông
thường ta làm gì?
3.3.
Hot đng 3: S dng phương pháp nguyên hàm tng phn vào gii toán.
Th
i
gian
Hot đng ca giáo
viên
Hot đng ca hc sinh
Ni dung ghi bng
­
Yêu cu hc sinh
­
Bài 3: Tính:
nhc li công thc
Hàm logarit, hàm lũy tha,
nguyên hàm tng
hàm mũ, hàm lượng giác.
phn.
­
Đt
5
phút
­
+ Ta đt u theo tht
ưu tiên nào
Cho hc sinh lên
Ta có: ;
bng trình bày bài
gii.
3.4.
Hot đng 4: S dng phương pháp biến đi s vào tính tích phân.

Giáo án Giải tích lớp 12 tiết 58

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 5 | FileSize: M | File type: DOCX
3 lần xem

Giáo án Giải tích lớp 12 tiết 58. Giáo án bài Ôn tập chương 3 Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng sẽ giúp cho giáo viên trong việc truyền đạt kiến thức cho các em học sinh về các vấn đề liên quan tới nguyên hàm, tích phân...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1128955