Cách chào đoàn khi va lên xe?

Khi mi lên xe trước tiên bn n đnh vtrí ngi cho khách sau đó xin phép khách đôi phút trt tđmình phbiến chương trình tham quan du lch ngày hôm nay như sau :

-  Ln đu tiên cho phép tôi xin đi din cho công ty du lch.....gi ti quý khách...( tên đoàn ) li chúc sc khovà li chào trân trng nht.( the hin khuân mt luôn phi nncười tươi ).

-Hôm nay thi tiết rt thun li cho chuyến tham quan du lch ca đoàn chúng ta ngày hôm nay,tôi cm thy mình rt làm vinh dđược đưa đoàn ta đi thăm quan du lch ti....( đa đim đến ).

-  Sau đây tôi xin được phép gii thiu có sgóp mt ca trưởng đoàn.. ( tên trưởng đoàn ).xin phép cđoàn cho 1 tràng pháo tay....và cùng toàn thquý khách bên cơ quan....( 1 tràng pháo tay ).

-  đưa ra nhng li khen ngi bên phía đoàn khách vlĩnh vc hlàm vic và hot đng....

-gii thiu vcông ty du lch ca mình vi đi ngũ nhân viên dày dn kinh nghim và nhiu năm làm tour du lch trong và ngoài nước

-tiếp theo là nhng người không ththiếu được trong chuyến tham quan du lch ca chúng ta ngày hôm này là anh Tun và anh Hip là cán bđường li là người soi đường chli cho đoàn chúng ta ngày hôm nay ( lái xe va phxe ) vi nhng năm kinh nghim lái xe đưa khách du lch đi thăm quan mi min ca tquc( 1 tràng pháo tay tht ln ).

-  gii thiu vmình ( HDV)......

-sau đó thông báo cho quý khách biết vchương trình du lch.....

-Thay mt cho công ty du lch....chúc quý khách có chuyến đi thăm quan du lch vui vvà đy ý nghĩa.

-  Tnãy ti gichc quý khách nghe tôi nói hi nhiu rui...sau đây đthay đi không khí mt chút tôi xin gi ti quý khách 1 ca khúc....đđng viên tinh thn và ging hát ca tôi xin cđoàn cho 1 tràng pháo tay đng viên an i...

* Đy là sơ qua li chào hi đoàn khi mi lên xe,cái quan trng là tuỳ vào hoàn cnh,đi tượng khách mà mi người có nhng li chào hi khác nhau sao cho phù hp.Chúc các bn mnh khovà thành công trong cuc sng!