Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 125 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: DOC
Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo. Tham khảo tài liệu “Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo” là mẫu phiếu được ủy ban nhân dân lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên có thẩm quyền để chuyển đơn tố cáo lên cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Mẫu phiếu nêu rõ cơ quan được chuyển đơn tố cáo tới, nội dung của đơn tố cáo. Mời các bạn cùng tham khảo!
Y BAN NHÂN DÂN QUN .................
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Y BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG (XÃ) .............
Đc lp ­ T do ­ Hnh phúc
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Số: …./….
.............., ngày....tháng....năm.....
PHIU CHUYN ĐƠN T CÁO
Kính gi: ......................................................................
Ủy ban nhân dân phường: UBND phường: .......................... quận ......................................................
Xin chuyển đến: .................................................................................................................................
Đơn tố cáo của: ..................................................................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................................
Về việc: ..............................................................................................................................................
Đề nghị: ..................................................... giải quyết trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được
đơn tố cáo theo đúng Điều 36 Pháp lệnh khiếu nại tố cáo của công dân của Hội đồng Nhà nước.
Nơi nhn:
TM. Y BAN NHÂN
- ............................
CH TCH
- .............................
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
125 lần xem

Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo. Tham khảo tài liệu “Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo” là mẫu phiếu được ủy ban nhân dân lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên có thẩm quyền để chuyển đơn tố cáo lên cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Mẫu phiếu nêu rõ cơ quan được chuyển đơn tố cáo tới, nội dung của đơn tố cáo. Mời các bạn cùng tham khảo!.

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ................. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG (XÃ) ............. Số: …./…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ .............., ngày....tháng....năm..... PHIẾU CHUYỂN ĐƠN TỐ CÁO Kính gửi: ...................................................................... Ủy ban nhân dân phường: UBND phường: .......................... quận ...................................................... Xin chuyển đến: ................................................................................................................................. Đơn tố cáo của: .................................................................................................................................. Địa chỉ: ............................................................................................................................................... Về việc: .............................................................................................................................................. Đề nghị: ..................................................... giải quyết trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn tố cáo theo đúng Điều 36 Pháp lệnh khiếu nại tố cáo của công dân của Hội đồng Nhà nước. Nơi nhận: - ............................ - ............................. TM. ỦY BAN NHÂN CHỦ TỊCH