Ordered
Purchase Order
Stock Control
Product Details
Quantity
Unit Price
Total
Ngày: ....................
Terms/Conditions ...............................
Purchase Order .....................................
Ship Via ..........................................................
Requested By .......................................
Ship To ............................................................
Date Needed By ...................................
..........................................................................
Account Debited ..................................
..........................................................................
Total
Authorized Signature

Mẫu đơn đặt hàng bằng Tiếng Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 62 | Page: 2 | FileSize: M | File type: DOC
62 lần xem

Mẫu đơn đặt hàng bằng Tiếng Anh. Tham khảo tài liệu “Mẫu đơn đặt hàng bằng Tiếng Anh” là mẫu đơn do TaiLieu.VN sưu tầm để các bạn tham khảo. Cũng giống như mẫu đơn đặt hàng thông dụng, các thông tin về Tên mặt hàng, số lượng, đơn giá được bên mua ghi đầy đủ và chi tiết. Đơn đặt hàng bằng tiếng Anh dùng cho các nhà cung cấp nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


1162024