Mẫu đơn cớ mất

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 152 | Page: 2 | FileSize: 0.00 M | File type: DOC
Mẫu đơn cớ mất. Xin gửi đến các bạn tài liệu “Mẫu đơn cớ mất” là mẫu đơn được sử dụng khi bạn bị mất giấy tờ, khi đó bạn phải làm đơn cớ mất nộp tại công an xã, phường nơi bạn bị mất giấy tờ để làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ đã mất. Mời các bạn cùng tham khảo!
Y BAN NHÂN DÂN
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Qun (huyn): ...................
Đc lp – Tdo – Hnh phúc
Phường (xã)
: ....................
ĐƠN C MT
Kính gi: ........................................................................................
Trích yếu: ......................................................................................
Tôi tên: ................................................................................................................
Sinh ngày.............tháng...............năm.............................
Ti: .....................................................................................................................
Nghnghip: .....................................................................................................
Chng minh nhân dân: ...........................ngàycp:............Ti:........................
Thường trú ti s:...........đường:.......................................................................
Phường (xã, TT):..................................... Qun (huyn):..................................
Kính trình vi quí cơ quan rng, vào ngày ............ tháng...........năm ......
Tôi có mt: .........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Ti:......................................................................................................................
Lý do: ..................................................................................................................
.............................................................................................................................
…………, ngày …. tháng …. năm …...
Người viết đơn
Người chng thnht
XÁC NHN
Người chng thhai
ca cơ quan có thm quyn
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
152 lần xem

Mẫu đơn cớ mất. Xin gửi đến các bạn tài liệu “Mẫu đơn cớ mất” là mẫu đơn được sử dụng khi bạn bị mất giấy tờ, khi đó bạn phải làm đơn cớ mất nộp tại công an xã, phường nơi bạn bị mất giấy tờ để làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ đã mất. Mời các bạn cùng tham khảo!.

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN Quận (huyện): ................... Phường (xã) : .................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN CỚ MẤT Kính gởi: ........................................................................................ Trích yếu: ...................................................................................... Tôi tên: ................................................................................................................ Sinh ngày.............tháng...............năm............................. Tại: ..................................................................................................................... Nghề nghiệp: ..................................................................................................... Chứng minh nhân dân: ...........................ngàycấp:............Tại:........................ Thường trú tại số:...........đường:....................................................................... Phường (xã, TT):..................................... Quận (huyện):.................................. Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày ............ tháng...........năm ...... Tôi có mất: ......................................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Tại:...................................................................................................................... Lý do: .................................................................................................................. ............................................................................................................................. …………, ngày …. tháng …. năm …... Người viết đơn Người chứng thứ nhất XÁC NHẬN Người chứng thứ hai của cơ quan có thẩm quyền