Tài liệu Y khoa - Dược

Download tài liệu Y khoa - Dược

Chuyên đề: Dự phòng chăm sóc loét tì đè cho bệnh nhân nằm lâu

Chuyên đề mô tả các yếu tố nguy cơ và bệnh sinh loét tì đè; mô tả quy trình điều dưỡng dự phòng chăm sóc loét tì đè ở những bệnh nhân nằm lâu. Mời các bạn cùng tham khảo chuyên đề để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

5/4/2020 5:18:53 PM +00:00

Đề tài Nghiên cứu tỷ lệ và tính kháng kháng sinh của một số vi khuẩn gây nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Ninh Thuận năm 2019

Nội dung bài viết trình bày việc xác định tỷ lệ và tính kháng kháng sinh của một số vi khuẩn gây nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Ninh Thuận năm 2019.

5/4/2020 5:16:40 PM +00:00

Tiểu luận tình huống: Xử lý vi phạm người cho mượn thẻ; người mượn thẻ Bảo hiểm Y tế trong khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Tiểu luận giải quyết các vi phạm đúng quy định pháp luật là bảo vệ được lợi ích chính đáng của mọi công dân, trong việc xử lý vi phạm người cho mượn thẻ; người mượn thẻ Bảo hiểm Y tế trong khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

3/30/2020 4:24:44 PM +00:00

Tiểu luận Sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei trong tháng 6 năm 2016

Nghiên cứu nhằm mô tả sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei trong tháng 6 năm 2016. Xác định một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của của người bệnh nội trú với Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei trong tháng 6 năm 2016.

3/29/2020 9:30:12 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Đánh giá thông tin về liều dùng và hiệu chỉnh liều trong các cơ sở dữ liệu thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam

Luận văn đánh giá khả năng bao quát thông tin và chất lượng thông tin về liều dùng trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin thuốc và tờ hƣớng dẫn sử dụng. So sánh sự chênh lệch về khuyến cáo hiệu chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận giữa các cơ sở dữ liệu và tờ hƣớng dẫn sử dụng.

3/29/2020 4:47:32 PM +00:00

Luận văn Chuyên khoa 1 Y tế công cộng: Văn hóa an toàn người bệnh tại bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2012

Mục tiêu của luận văn nhằm mô tả văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2012. Xác định tỷ lệ đáp ứng tích cực của nhân viên về 7 lĩnh vực an toàn người bệnh trong phạm vi khoa/ phòng tại BVĐK ĐT năm 2012. Tỷ lệ đáp ứng tích cực của nhân viên y tế về 4 lĩnh vực an toàn người bệnh ở phạm vi bệnh viện tại bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2012.

3/29/2020 4:43:02 PM +00:00

Báo cáo thực tập: Nghiên cứu cải tiến nâng cao năng suất làm việc tại khu phát thuốc BHYT ở bệnh viện A

Báo cáo nhằm xác định tình hình thực trạng tại khu phát thuốc bảo hiểm y tế của bệnh viện A. Phân tích các nguyên nhân cốt lõi vấn đề tại khu phát thuốc bảo hiểm y tế của bệnh viện A. Đề ra các phƣơng án cải tiến giúp nâng cao năng suất làm việc tại khu phát thuốc bảo hiểm y tế của bệnh viện A.

3/29/2020 4:36:58 PM +00:00

Luận văn Dược sĩ chuyên khoa cấp 1: Đánh giá hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc giai đoạn 2012-2016 và hiệu quả can thiệp của Dược sĩ tại bệnh viện Phổi Thanh Hóa

Luận văn khảo sát thực trạng báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa trong giai đoạn 2012-2016; phân tích hiệu quả hoạt động giám sát tích cực của Dược sĩ trong việc phát hiện các biến cố bất lợi của thuốc.

3/29/2020 4:24:52 PM +00:00

Luận văn Dược sĩ chuyên ngành Khoa cấp 1: Khảo sát hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc và kiến thức, thái độ của nhân viên y tế đối với hoạt động này tại bệnh viện Phổi Bắc Giang

Luận văn khảo sát hoạt động báo cáo ADR tại bệnh viện Phổi Bắc Giang thông qua báo cáo ADR lưu tại bệnh viện Phổi Bắc Giang giai đoạn 2011-2016; khảo sát kiến thức, thái độ của nhân viên y tế trong hoạt động báo cáo ADR tại các khoa lâm sàng và khoa dược bệnh viện Phổi Bắc Giang. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

3/29/2020 4:24:44 PM +00:00

Nghiên cứu khoa học: Đánh giá tình hình giám định mất khả năng lao động cho đối tượng nghỉ hưu trước tuổi

Nghiên cứu khoa học trình bày đánh giá thực trạng tỷ lệ phần trăm (%) mất khả năng lao động do bệnh tật, dị tật và chấn thương trong công tác giám định tại Hội đồng GĐYK Phú Yên trong 3 năm (2009-2011).

3/29/2020 3:36:37 PM +00:00

Nghiên cứu khoa học: Tình hình chi phí y tế khám giám định của các đối tượng tại Hội đồng Giám định Y khoa Phú Yên trong hai năm 2012-2013

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là trình bày tỷ lệ các loại chi phí khám giám định của các đối tượng tại Hội đồng Giám định Y khoa Phú Yên trong hai năm (2012-2013). Mô tả một số đặc điểm liên quan đến chi phí khám giám định tại Hội đồng Giám định Y khoa Phú Yên.

3/29/2020 3:36:31 PM +00:00

Nghiên cứu khoa học: Đánh giá việc thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện Tuy An trong 3 năm 2009-2011

Nội dung chính của khóa luận là mô tả thực trạng hoạt động thu, chi tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An từ năm 2009 đến năm 2011. Đề xuất một số giải pháp tài chính phù hợp nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An.

3/29/2020 3:36:25 PM +00:00

Nghiên cứu khoa học: Đánh giá việc thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện Tuy An

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là trình bày mô tả thực trạng hoạt động thu, chi tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An từ năm 2009 đến năm 2011. Đề xuất một số giải pháp tài chính phù hợp nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An.

3/29/2020 3:36:19 PM +00:00

Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện Tuy An trong 9 tháng đầu năm 2012

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là trình bày phân tích hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa đa khoa huyện Tuy An trong 9 tháng đầu năm 2012 ,thông qua một số chỉ tiêu. Đề xuất một số ý kiến để góp phần nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện.

3/29/2020 3:36:13 PM +00:00

Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu thống kê khảo sát một số bệnh lý cột sống thắt lưng thường gặp bằng hình ảnh Xquang tại BVĐK Tuy An trong 6 tháng đầu năm 2012

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là phân tích hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa đa khoa huyện Tuy An trong 9 tháng đầu năm 2012, thông qua một số chỉ tiêu. Đề xuất một số ý kiến để góp phần nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện.

3/29/2020 3:36:06 PM +00:00

Nghiên cứu khoa học: Điều trị tăng huyết áp tại khoa nội bệnh viện đa khoa Tuy An - Một vài nhận xét và bàn luận

Nội dung chính của nghiên cứu khoa học là nhận xét và bàn luận về phương thức điều trị bệnh THA tại khoa nội bệnh viện đa khoa Tuy An. Mời các bạn tham khảo!

3/29/2020 3:36:00 PM +00:00

Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu thống kê khảo sát một số bệnh lý cột sống thắt lưng thường gặp bằng hình ảnh Xquang tại BVĐK Tuy An tromg 6 tháng đầu năm 2012

Mục tiêu cần được đề cập nghiên cứu là: Khảo sát tỷ lệ BN được chỉ định Xquang có mắc và không mắc phải các bệnh cột sống thắt lưng. -Tỷ lệ BN theo độ tuổi từ dưới 30 tuổi, từ 30- 60 tuổi, trên 60 tuổi có mắc phải các bệnh CSTL. -Tỷ lệ bệnh nhân là nam, nữ mắc phải các bệnh CSTL.

3/29/2020 3:35:54 PM +00:00

Nghiên cứu khoa học: Khảo sát tình hình bệnh nhân bệnh đái tháo đường đến khám và điều trị tại Khoa khám Bệnh viện Đa khoa Tuy An năm 2012

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và sử dụng thuốc ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại Khoa khám Bệnh viện Đa khoa Tuy An. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến bệnh đái tháo đường. Mời các bạn tham khảo!

3/29/2020 3:35:48 PM +00:00

Nghiên cứu khoa học: Thực trạng ngộ độc thực phẩm từ năm 2010 đến năm 2012 tại tỉnh Phú Yên

Đề tài nghiên cứu là “Thực trạng ngộ độc thực phẩm từ năm 2010 đến năm 2012 tại tỉnh Phú Yên” nhằm mục đích xác định một số yếu tố dịch tễ học của các vụ ngộ độc thực phẩm và đề xuất giải pháp phòng chống cho cộng đồng.

3/29/2020 3:35:42 PM +00:00

Nghiên cứu khoa học: Tìm hiểu đặc điểm bệnh viêm cầu thận cấp ở trẻ em điều trị tại bệnh viện Sản – Nhi Tỉnh Phú Yên

Nghiên cứu khóa học trình bày đặc điểm bệnh viêm cầu thận cấp ở trẻ em điều trị tại bệnh viện Sản – Nhi Tỉnh Phú Yên. Tìm hiểu điều kiện thuận lợi và yếu tố nguy cơ gây viêm cầu thận cấp ở trẻ em điều trị tại bệnh viện Sản – Nhi Tỉnh Phú Yên. Mời các bạn tham khảo!

3/29/2020 3:35:36 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Đánh giá tình hình sử dụng thuốc tân dược của người dân xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận trình bày khảo sát tình hình sử dụng thuốc của người dân tại các hộ gia đình. Tìm hiểu mối liên quan giữa kiến thức và hành vi thực hành của người dân khi bị bệnh. Mời các bạn tham khảo!

3/29/2020 3:35:23 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Khảo sát sự tuân thủ điều trị thuốc kháng Retrovirut của người nhiễm HIVAIDS tại Phú Yên năm 2007 - 2012

Nội dung chính của khóa luận là trình bày sự tuân thủ điều trị thuốc kháng retrovirus của người nhiễm HIV/AIDS tại Phú Yên từ năm 2007-2012” với các mục tiêu sau: Mô tả một phần thực trạng việc tuân thủ điều trị ARV của bệnh nhân AIDS tỉnh Phú Yên từ 01/ 2007 đến tháng 9/ 2012; Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng cũng như số lượng điều trị.

3/29/2020 3:35:17 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Khảo sát nhu cầu tư vấn của bệnh nhân và thực trạng tư vấn sử dụng thuốc tại phòng cấp phát thuốc Bảo hiểm y tế bệnh viện Bạch Mai

Nội dung khóa luận trình bày khảo sát được nhận thức và nhu cầu được tư vấn của bệnh nhân BHYT ngoại trú tại bệnh viện Bạch Mai. Khảo sát được mức độ hài lòng của bệnh nhân sau khi được tư vấn ở phòng tư vấn thuốc. Mời các bạn tham khảo!

3/29/2020 3:35:10 PM +00:00

Đề tài khoa học và công nghệ cấp đại học Huế: Xây dựng và đánh giá hiệu quả các công cụ hỗ trợ tư vấn sử dụng thuốc tại nhà thuốc

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là khảo sát tình hình tư vấn sử dụng thuốc tại một số nhà thuốc trên địa bàn Thành phố Huế. Đánh giá hiệu quả của can thiệp nhằm nâng cao chất lượng tư vấn sử dụng thuốc không kê đơn tại một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Huế. Mời các bạn tham khảo!

3/29/2020 3:35:01 PM +00:00

Luận văn Dược sĩ chuyên khoa cấp 1: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa Nà Trì, tỉnh Hà Giang

Nội dung chính của khóa luận trình bày việc khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa Nà Trì, tỉnh Hà Giang. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung khóa luận.

3/29/2020 3:34:53 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Ghi nhận một số vấn đề liên quan đến thuốc thông qua thử nghiệm hoạt động điều soát (Medication Reconciliation)

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là phát hiện những sự khác biệt giữa chế độ thuốc thực dùng của bệnh nhân và đơn cũ gần nhất của bác sĩ thông qua hoạt động điều soát thuốc. Mô tả những thuận lợi và khó khăn của hoạt động thu thập thông tin từ các nguồn thông tin trong nghiên cứu khi tiến hành thử nghiệm hoạt động điều soát thuốc.

3/29/2020 3:34:46 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ đại học: Tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng xảy ra trong đơn thuốc điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là xác định các tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng xảy ra trong đơn thuốc điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Xây dựng hướng dẫn quản lý các tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Mời các bạn tham khảo!

3/29/2020 3:34:39 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ đại học: Khảo sát mức độ hài lòng nghề nghiệp của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Trường đại học Y Dược Thái Nguyên

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả mức độ hài lòng của đội ngũ điều dưỡng viên đối với công việc tại Bệnh viện Trường đại học Y Dược Thái Nguyên và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của họ. Thiết kế nghiên cứu mô tả tương quan đã được sử dụng để khảo sát tất cả 45 điều dưỡng viên đang làm việc tại Bệnh viện Trường đại học Y dược Thái Nguyên.

3/29/2020 3:34:33 PM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng chương trình hát karaoke online trên điện thoại android

Nội cung chính của đồ án trình bày phương pháp xây dựng chương trình hát karaoke online trên điện thoại android. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung khóa luận.

3/29/2020 2:04:27 PM +00:00