Tài liệu Năng lượng

Download tài liệu Năng lượng

Iran's nuclear program timeline and history

Iran's interest in nuclear technology dates to the 1950s, when the Shah of Iran received technical assistance under the U.S. Atoms for Peace program. While this assistance ended with the 1979 Iranian Revolution, Iran remained interested in nuclear technology and developed an extensive nuclear fuel cycle, including sophisticated enrichment capabilities, which became the subject of intense international negotiations and sanctions between 2002 and 2015. Negotiations between the P5+1 and Iran yielded the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in July 2015, a comprehensive 25-year nuclear agreement limiting Iran's nuclear capacity in exchange for sanctions relief.

5/5/2020 12:47:56 AM +00:00

Chế tạo hạt nano Pt/C, Pt-Ru/C và ảnh hưởng của quá trình ép nhiệt trên hiệu suất của pin nhiên liệu dùng methanol trực tiếp

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm khảo sát vai trò của nhiệt độ trong quá trình chế tạo màng phủ xúc tác (CCM) bằng phương pháp decal và tổng hợp xúc tác hạt nano tại cathode và anode là Pt/C, PtRu/C. Từ kết quả FESEM cho thấy sự phân bố hạt trên bề mặt lớp xúc tác tại các nhiệt độ 175 oC, 185 oC, 195 oC và tính đường kính trung bình độ xốp. Qua đó, khi ở nhiệt độ 185 oC sự phân bố đồng đều nhất và đường kính trung bình độ xốp là 0,85m . Màng CCM tại nhiệt độ 185 oC cải thiện được sự tiếp xúc giữa lớp xúc tác và màng, hiệu suất đầu ra của pin là cao nhất thông qua đường đặc trưng I-V và xác định mối quan hệ I-P, đạt giá trị điện thế, mật độ dòng điện và mật độ công suất lớn nhất là 0,625V, 162 mA.cm-2 , 22,4 mW.cm-2 . Khi nhiệt độ tăng đến 195 oC điện thế, mật độ dòng điện và mật độ công suất giảm đáng kể là 0,58 V, 122 mA.cm-2 , 15,2 mW.cm-2 .

5/4/2020 5:10:05 PM +00:00

Đầu tư hệ thống năng lượng điện mặt trời tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Sự phát triển kinh tế-xã hội ngày càng yêu cầu sử dụng nhiều năng lượng. Phương pháp truyền thống sản xuất các nguồn năng lượng, nhìn chung, đều gây ô nhiễm môi trường, do thải ra khí CO2 (các-bon dioxit) hoặc những chất thải độc hại khác.

5/4/2020 3:46:06 PM +00:00

Sản xuất điện từ chất thải rắn - tiềm năng ở Việt Nam

Bài viết này trình bày một số phương pháp sản xuất điện từ chất thải rắn và đề xuất một số tiêu chí lựa chọn công nghệ, tiềm năng tại Việt Nam.

5/4/2020 1:47:12 PM +00:00

Phương pháp tối ưu ma trận chuyển mạch trong chiến lược tái cấu trúc kết nối các tấm pin quang điện

Trong bài viết này, một phương pháp mới được đề xuất để tối thiểu số lượng khóa trong ma trận chuyển mạch trong chiến lược tái cấu trúc kết nối các tấm pin quang điện. Trong điều kiện bức xạ không đồng nhất, các tấm pin quang điện (TPQĐ) nhận được bức xạ mặt trời khác nhau, dẫn đến sự sụt giảm hiệu suất của toàn bộ hệ thống.

5/4/2020 1:47:06 PM +00:00

Cải thiện hiệu quả mạng neuron hỗ trợ chẩn đoán bệnh rối loạn nhịp tim bằng phương pháp gán trọng số tương ứng mức cấu trúc cơ thể

Bài viết trình bày việc sử dụng phương pháp gán trọng số tương ứng mức cấu trúc cơ thể cho các tham số đầu vào của mạng. Kết quả nhận được cho thấy việc gán trọng số cho các thuộc tính đầu vào tương ứng với mức cấu trúc của cơ thể là có ý nghĩa đáng kể.

5/4/2020 1:46:47 PM +00:00

Ước lượng trạng thái sạc của pin trong hệ thống quản lý năng lượng cho xe điện

Ước lượng trạng thái sạc pin là một trong những chức năng quan trọng nhất trong hệ thống quản lý năng lượng của xe điện. Bài viết này tập trung xem xét các cách thức ước lượng SOC, những vấn đề và thách thức của nó bằng cách tìm hiểu các phương pháp ước lượng khác nhau.

5/4/2020 1:46:41 PM +00:00

Phân tích xác suất dừng hệ thống chuyển tiếp hai chiều sử dụng công nghệ thu thập năng lượng từ nguồn phát

Bài viết này nghiên cứu mạng chuyển tiếp hai chiều sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng từ nguồn phát năng lượng. Các nút mạng không có năng lượng lưu trữ mà sử dụng năng lượng thu thập từ nguồn phát năng lượng để cung cấp cho các hoạt động truyền phát.

5/4/2020 1:43:02 PM +00:00

Nghiên cứu và phát triển mô hình vật lý của pin mặt trời

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu phát triển mô hình vật lý của pin mặt trời bằng cách kết hợp một cách hợp lý các phần tử nguồn điện áp phụ thuộc, điôt và các điện trở. Mô hình tổng quát của pin mặt trời được mô phỏng trên phần mềm Proteus để đánh giá sơ bộ về đặc tính của một pin mặt trời công nghiệp.

5/4/2020 10:40:02 AM +00:00

Chế tạo và khảo sát độ bền nhiệt của pin mặt trời chất màu nhạy quang

Pin mặt trời chất màu nhạy quang (DSSC) được chế tạo theo quy trình lắp ráp riêng phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm ở Việt Nam. Pin đạt hiệu suất chuyển đổi năng lượng 8%, dòng ngắn mạch 17,5 mA/cm2 , thế mạch hở 0,752 V và hệ số lấp đầy 0,62, tương đương với các nghiên cứu trên thế giới. Độ bền của pin được khảo sát trong điều kiện thử nghiệm gia tốc ở 85o C trong 1.000 giờ, cho thấy tính năng của pin suy giảm đáng kể, hiệu suất giảm còn 0,83%, dòng ngắn mạch 2,5 mA/cm2 , thế mạch hở 0,621 V và hệ số lấp đầy 0,535. Phương pháp phổ tổng trở điện hóa (EIS) được áp dụng để xác định nguyên nhân suy giảm tính năng của pin trong quá trình phơi nhiệt trên cơ sở phân tích các mô hình mạch tương ứng với dữ liệu tổng trở. Kết quả cho thấy điện cực quang anod bị suy giảm tính năng thể hiện qua sự tăng tổng trở trên giao diện TiO2 /dung dịch điện ly sau 120 giờ phơi nhiệt. Sau 240 giờ phơi nhiệt sự giảm cấp của chất điện ly bắt đầu xảy ra, thể hiện qua sự tăng điện trở khuếch tán. Sự giảm cấp của dung dịch điện ly còn được chứng minh qua sự phục hồi tính năng của pin khi thay mới dung dịch điện ly vào pin sau 1.000 giờ phơi nhiệt.

5/4/2020 10:12:53 AM +00:00

Evaluation of resource spatial-temporal variation, dataset validity, infrastructures and zones for Vietnam offshore wind energy

The shortage of reliable datasets and resource assessments, resource variations, and lack of marine planning are the technical challenges facing offshore wind energy development in Vietnam. This pioneering paper comprehensively addresses these challenges by first screening available datasets to select crosscalibrated multi-platform (CCMP) data and validating them with measurements. The resource is divided into four zones of 100 NM-width from the coastline. The wind energy density (WED) and capacity factor (CF) are calculated using an 8 MW reference turbine. The assessment of the zoned resource and infrastructures is based on the location of synchronous power sources and ports, along with the variation of WED and CF. Zone 3, comprising of the Binh Thuan and Ninh Thuan seas, the southern part of Zone 2 (Phu Yen and Khanh Hoa), and the northern part of Zone 4 (Ba Ria and Vung Tau) are found to have the highest wind energy potential, where the annual accumulated WED is 80 GWh/km2 .

5/4/2020 10:11:11 AM +00:00

Nghiên cứu chế tạo module tổng hợp 18F-NaF và điều chế dược chất phóng xạ 18F-NaF tại trung tâm chiếu xạ Hà Nội

Mục đích của nghiên cứu này là chế tạo module tổng hợp 18F-NaF và điều chế dược chất phóng xạ 18F-NaF tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội. Dung dịch nước chứa đồng vị phóng xạ Fluorine -18 từ máy gia tốc KOTRON13 được cho đi qua cột trao đổi cation CM để loại bỏ tạp chất.

3/30/2020 9:37:03 AM +00:00

Áp dụng phần mềm DIRHB để tính toán tính chất của một số hạt nhân

Trong bài viết này, phương pháp Hartree-Bogoliubov tương đối tính đã được tìm hiểu và sử dụng để tính toán các tính chất của hạt nhân như năng lượng liên kết riêng, bán kính điện tích và các mức năng lượng đơn hạt của cả proton và neutron cho một vài hạt nhân như O16, Ca40, Sn132, và Pb208.

3/30/2020 9:18:46 AM +00:00

Chính sách năng lượng tái tạo của Cộng hòa Liên bang Đức và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu các chính sách mà Đức đang áp dụng: Trợ giá điện từ nguồn tái tạo, khuyến khích thị trường cho nhiệt lượng tái tạo, và miễn thuế cho các nhiên liệu sinh học… cùng với sự kết hợp các chính sách linh hoạt dẫn đến một thị trường rất năng động cho các nguồn năng lượng tái tạo phát triển.

3/30/2020 5:42:55 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 38/2019

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 38/2019 trình bày các nội dung chính sau: Báo cáo EOR19: Phát triển tối đa năng lượng tái tạo giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, EVN huy động nguồn vốn cho các dự án điện mặt trời, EVN kiến nghị bổ sung quy hoạch công trình điện giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo, tìm cách giải quyết nguy cơ thiếu điện

3/30/2020 5:03:10 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 37/2019

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 37/2019 trình bày các nội dung chính sau: Phát triển năng lượng thông minh: Ưu tiên chiến lược trong chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam cần có quy hoạch không gian cho phát triển năng lượng tái tạo biển, tìm cách giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận, mang điện mặt trời ra đảo Thổ Chu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

3/30/2020 5:02:46 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 36/2019

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 36/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hanwha Energy – Hàn Quốc mong muốn được đầu tư năng lượng tại Việt Nam, chuyển dịch năng lượng tái tạo tại Việt Nam, thời cơ cho điện gió Việt Nam, Việt Nam – UAE hoàn thiện khung pháp lý hợp tác năng lượng, đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo từ kinh nghiệm quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

3/30/2020 5:02:23 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 35/2019

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 35/2019 trình bày các nội dung chính sau: Thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam, xem xét loạt dự án điện mặt trời lắp đặt trên mặt hồ, thủy sản ĐBSCL “đau đầu” tìm nguồn năng lượng cho phát triển, ứng dụng năng lượng mặt trời trong nuôi tôm còn nhiều vướng mắc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

3/30/2020 5:02:13 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 39/2019

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 39/2019 trình bày các nội dung chính sau: Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, hiện đại và toàn diện, tháo gỡ “điểm nghẽn” cho năng lượng tái tạo, tìm giải pháp phát triển Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, lưới điện thông minh - giải pháp hỗ trợ việc tích hợp năng lượng tái tạo trong hệ thống điện quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

3/30/2020 5:01:48 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 34/2019

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 34/2019 trình bày các nội dung chính sau: Việt Nam trở thành cường quốc Đông Nam Á về năng lượng sạch, hướng đến mục tiêu năm 2025, cả nước có 100.000 hệ thống ĐMTMN, bùng nổ điện mặt trời, lưới điện quá tải, thúc đẩy tư nhân tham gia vào năng lượng sạch,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

3/30/2020 5:01:23 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 33/2019

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 33/2019 trình bày các nội dung chính sau: Cuộc “chạy đua” điện mặt trời giá cao sắp cán đích, 57 dự án nhà máy điện mặt trời và điện gió được đưa vào vận hành, hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ về an ninh năng lượng trong bối cảnh mới, phát triển điện gió chưa tương xứng với tiềm năng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

3/30/2020 5:01:08 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 32/2019

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 32/2019 trình bày các nội dung chính sau: Năng lượng sạch hấp dẫn doanh nghiệp tư nhân, Đức hỗ trợ An Giang phát triển dự án điện mặt trời, Ninh Thuận vận hành hai tổ hợp điện gió, điện mặt trời lớn nhất cả nước, PV GAS chăm lo cho người lao động để phát triển bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

3/30/2020 5:00:57 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 31/2019

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 31/2019 trình bày các nội dung chính sau: Phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2020, ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Việt Nam đang có sự chuyển mình, Việt Nam – Hà Lan phát triển điện gió ngoài khơi, sử dụng hiệu quả năng lượng của ngành mía đường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

3/30/2020 5:00:32 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 30/2019

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 30/2019 trình bày các nội dung chính sau: Việt Nam đang chứng kiến làn sóng đầu tư năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng bảo vệ trái đất, đề xuất cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời, Việt - Nhật hợp tác về công nghệ năng lượng sạch,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

3/30/2020 5:00:21 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 29/2019

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 29/2019 trình bày các nội dung chính sau: Đầu tư vào năng lượng tái tạo có thể tạo ra tới 465.000 việc làm mới ở Việt Nam, dự án điện gió mới phải đấu nối với hệ thống điện, Kết hợp năng lượng mặt trời trong sản xuất nông nghiệp, PV Power là doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2019,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

3/30/2020 5:00:10 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 28/2019

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 28/2019 trình bày các nội dung chính sau: Phát triển dự án NLTT phù hợp với từng vùng miền, PV Power tập trung phát triển điện khí và năng lượng sạch, PV GAS khẳng định vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí, củng cố an ninh năng lượng, chuyển dần sang năng lượng xanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

3/30/2020 4:59:58 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 27/2018

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 27/2018 trình bày các nội dung chính sau: Ưu tiên nguồn vốn vay cho các dự án năng lượng tái tạo, tiềm năng lớn từ điện gió ngoài khơi Kê Gà, chủ đầu tư phải cam kết về nguồn vốn để phát triển dự án điện gió, lồng ghép các khuyến nghị về năng lượng trong xây dựng chính sách,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

3/30/2020 4:59:34 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 26/2018

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 26/2018 trình bày các nội dung chính sau: ASEAN đẩy mạnh phát triển NLTT, đạt 23% vào năm 2030, đẩy mạnh các quan hệ hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế EVNNPT, nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm trong ngành công nghiệp, xây dựng, hỗ trợ hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

3/30/2020 4:59:12 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 25/2018

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 25/2018 trình bày các nội dung chính sau: Phát triển điện gió cần cơ chế ưu đãi và quản lý chặt chẽ, Việt Nam lần đầu tiên giành giải thưởng về “Quốc gia thông minh”, Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh như Phần Lan, bão hòa thủy điện Bình Định đẩy mạnh năng lượng sạch,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

3/30/2020 4:59:00 AM +00:00

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 24/2018

Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 24/2018 trình bày các nội dung chính sau: PV GAS: Phát huy vai trò đầu tàu ngành công nghiệp khí, Energy Taiwan 2018: Thúc đẩy nền kinh tế xanh, phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam, tăng giá điện gió, công trình điện mặt trời áp mái,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

3/30/2020 4:58:37 AM +00:00