Tài liệu Địa Lý

Download tài liệu Địa Lý

Giới thiệu các loại khoáng sản tại Việt Nam

Tài liệu trình bày nhóm khoáng sản năng lượng; nhóm khoáng sản kim loại; giới thiệu các loại quặng kim loại tại Việt Nam; đá quý tại Việt Nam; nhóm khoáng chất công nghiệp; nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng....

5/4/2020 11:19:21 AM +00:00

Geomorphometric analysis of osman sagar and himayat sagar catchment using remote sensing and GIS

In the present study, analysis of geomorphometric characteristics of osman sagar and Himayat sagar catchment was carried out using remote sensing and GIS and the drainage networks of the both the catchment were generated using SRTM DEM (90 m resolutions). Two adjacent catchments, Himayath sagar and Osman sagar, located Rangareddy district of Telangana state, India were selected for study. Morphometric features and drainage network of Himayath sagar and Osman sagar catchments were extracted from DEM using ArcGIS software.

5/4/2020 11:07:13 AM +00:00

Di sản địa danh biển đảo Việt Nam: Nhận diện quá trình thành tạo và giá trị của chúng từ một số thuyết lý địa danh hiện đại

Bài viết này sẽ vận dụng một số lý thuyết về địa danh hiện đại, xác định địa danh như là một di sản, nhận diện quá trình thành tạo và giá trị của di sản địa danh biển đảo Việt Nam ở những khía cạnh mà người nghiên cứu cho là thiết yếu nhất.

5/4/2020 10:44:09 AM +00:00

Vài nét về địa danh và địa giới hành chính Quảng Nam

Danh xưng Quảng Nam xuất hiện sau cuộc chinh phạt của Lê Thánh Tông năm 1471. Bài viết trình bày một số địa danh Quảng Nam, về tên gọi hành chính của Quảng Nam, địa giới hành chính.

5/4/2020 10:42:36 AM +00:00

Nghiên cứu phương pháp phân tích đồng vị bền trong nước quả táo sử dụng hệ phân tích phổ kế lazer để hỗ trợ xác thực nguồn gốc địa lý của sản phẩm

Nghiên cứu này có mục đích xây dựng phương pháp chiết nước quả táo bằng kỹ thuật chân không - đông lạnh và phân tích thành phần đồng vị bền δ2 H và δ18O trong nước quả táo từ Mỹ và Newzeland trên hệ phổ kế lazer LWIA - 24D - Los Gatos nhằm hỗ trợ đánh giá nguồn gốc địa lý của sản phẩm. Kết quả chiết - cân và kiểm tra t-test với mức ý nghĩa α=5% và p

5/4/2020 10:12:47 AM +00:00

Tài liệu mới về địa tầng và địa mạo đảo Lý Sơn

Các đá cấu tạo đảo Lý Sơn có tuổi Holocen muộn, được phân chia thành 5 phân vị địa tầng từ trẻ đến cổ, gồm: 1) tích tụ biển hiện đại (Q2 3.f); 2) trầm tích biển thềm 1 (Q2 3.e); 3) bazan dòng chảy (Q2 3.d) và trầm tích vụn núi lửa phun nổ (Q2 3c); 4) cát kết san hô (Q2 3b) và 5) đá rạn san hô (Q2 3a). Địa mạo đảo Lý Sơn được đặc trưng bởi: các núi lửa phun nổ nhô cao trên đảo phổ biến có miệng dạng trũng, bazan dòng chảy hình thành lớp phủ thấp dưới chân các núi lửa; thềm biển và bãi biển chủ yếu cấu tạo bởi cát kết san hô, đá rạn san hô phân bố xung quanh đảo. Sự phá hủy đáng kể của sóng biển vào sườn núi lửa và lớp phủ bazan đã hình thành các dạng địa hình lý thú ven đảo như: vách biển, hang biển, bờ biển đá, tháp đá…, trong đó hấp dẫn nhất là vách biển Hang Câu - Chùa Hang, nơi để lộ mặt cắt cấu trúc núi lửa và quan hệ địa tầng giữa đá vụn núi lửa phủ trên các lớp cát kết san hô.

5/4/2020 10:12:22 AM +00:00

Lịch sử Trái Đất

Tài liệu thông tin đến quý độc giả các kiến thức về sự hình thành, lịch sử của Trái đất thông qua các giai đoạn niên đại địa chất, liên đại hiển sinh, liên đại Thái Viễn Cổ hay Hỏa Thành... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu về trái đất, các nhà nghiên cứu về trái đất. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

5/4/2020 8:52:09 AM +00:00

Pore water pressure accumulation and settlement of clays with a wide range of atterbergs limits subjected to multi-directional cyclic shear

In this study, normally consolidated specimens on four clays with a wide range of Atterberg’s limits were tested by applying several series of undrained multi-directional cyclic shear followed by drainage. The cyclic shear tests were carried out under the shear strain amplitudes (γ = 0.05%-2.00%), number of cycles n = 200 and the phase difference θ = 90o.

3/30/2020 2:34:32 PM +00:00

Conservative valuation of typical volcanic landscapes in the Pleiku basaltic plateau: Some improvement

This study was applied to the contingent valuation method to estimate the conservative values of twenty volcanic landscapes in the Pleiku plateau. The results indicated that Bien Ho volcanic landscape got the highest traditional value with above 38.60 billion VND. Subsequently, the conservative value of Chu Dang Ya was 27.28 billion VND. The value of the Phu Cuong waterfall was also estimated quite highly. Furthermore, our new finding is that there was a close relationship between the results coming from the conservative valuation and the results coming from evaluation, classification of geoheritages based on UNESCO’s criteria adapting in Vietnam. The study figured out that there was a close relationship between the conservative valuation and information accessibility on twenty landscapes by interviewees before.

3/30/2020 2:33:32 PM +00:00

Seasonal variability in climate time series in Rajshahi division, Bangladesh

This work has presented yearly dry and wet seasons in the analysis of 28 years daily recorded temperature, relative humidity and rainfall data from 1988 to 2015 in Rajshahi division, Bangladesh using Hilbert frequency analysis. Analysis has estimated the seasonal boundaries in time according to the instantaneous frequency in cycles/day and the estimations are verified with studying power spectrum of the time series. Two boundaries are obtained in each analysis over the average of yearly analysis of four years. Obtained seasonal boundaries on 16 March and 20 October are indicated as the differentiator of wet season comprises of pre-monsoon and rain in each year. Results have also shown that the length of the wet season is varying ±11days. Estimations have further justified with average rainfall distribution as shown in this work. It is even difficult to differentiate rainy season in rainfall data, however, the estimated wet season using Hilbert analysis well supported the rainy season over temperature and humidity. The presented analysis may assist further to learn more about the seasonal variability in climate dynamics.

3/30/2020 2:33:16 PM +00:00

Performance of SEACLID/CORDEX-SEA multi-model experiments in simulating temperature and rainfall in Vietnam

The study examined the performance of six regional climate experiments conducted under the framework of the Southeast Asia Regional Climate Downscaling/Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment-Southeast Asia (SEACLID/CORDEX-SEA) project and their ensemble product (ENS) in simulating temperature at 2 m (T2m) and rainfall (R) in seven climatic sub-regions of Vietnam. The six experiments were named following the names of their driving Global Climate Models (GCMs), i.e., CNRM, CSIRO, ECEA, GFDL, HADG and MPI. The observation data for the period 1986–2005 from 66 stations in Vietnam were used to compare with the model outputs. Results showed that cold biases were prominent among the experiments and ENS well reproduced the seasonal cycle of temperature in the Northeast, Red River Delta, North Central and Central Highlands regions. For rainfall, all the experiments showed wet biases and CSIRO exhibited the best. A scoring system was elaborated to objectively rank the performance of the experiments and the ENS experiment was reported to be the best.

3/30/2020 2:32:50 PM +00:00

Spatial distribution of submerged aquatic vegetation in An Chan coastal waters, Phu Yen province the planetscope satellite image

Seaweed and seagrass form marine submerged aquatic vegetation (SAV), which plays an essential role in economic development and ecological protection in coastal areas. In this study, PlanetScope (PS )imaging data was combined with in situ samplings to demonstrate their ability to map SAV distribution in An Chan commune, Tuy An district, Phu Yen province, Central Vietnam.

3/30/2020 2:32:24 PM +00:00

Application terrasar-X data for studying land subsidence in Hanoi city

The study present the application of PSInSAR for determining the subsidence of the central area of Hanoi through Terrasar-X data set from 2010 to 2015, with 23 images.

3/30/2020 2:32:13 PM +00:00

Probabilistic seismic hazard assessment for Hanoi city

In this study, the methodology of probabilistic seismic hazard assessment proposed by cornell and Esteva in 1968 was applied for Hanoi city, using an earthquake catalog updated until 2018 and a comprehensive seismotectonic model of the territory of Vietnam and adjacent sea areas.

3/30/2020 2:31:43 PM +00:00

Ground displacement of the 6 July 2019 ridgecrest earthquake from the GNSS permanent stations

Precise determinatuion of displacements of these stations will provide important information to better understand the structure and scope of the earthquake, contributing to faster and more accurate earthquake prediction.

3/30/2020 2:31:33 PM +00:00

Seismogenic nodes as a viable alternative to seismogenic zones and observed seismicity for the definition of seismic hazard at regional scale

A comparison is made between the hazard map obtained with the neo deterministic seismic hazard assessment, using two different approaches: one based on the events magnitude, listed in parametric earthquake catalogues compiled for the study areas...

3/30/2020 2:31:22 PM +00:00

Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0-30 km) tỉnh Trà Vinh đến 2050

Bài viết giới thiệu tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài: “Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0 - 30 m nước) tỉnh Trà Vinh đến 2050” và đã cho ta bức tranh toàn cảnh về thủy động lực vùng nghiên cứu cho các trường hợp hiện trạng, 2050 có xét đến bão cấp 12.

3/30/2020 10:57:26 AM +00:00

Đánh giá hiện trạng hình thái lòng dẫn một số đoạn sông Tiền và sông Vàm Nao bằng tài liệu địa chấn nông phân giải cao

Sạt lở bờ sông Tiền, sông Hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng trở nên nghiêm trọng, gia tăng về cả tần suất và quy mô. Nghiên cứu về hiện trạng và biến đổi hình thái lòng dẫn (HTLD) của chúng góp phần xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phòng tránh thích hợp. Phương pháp địa chấn nông phân giải cao được sử dụng khảo sát hiện trạng HTLD hai đoạn sông Tiền (khu vực cồn Châu Ma và thành phố Sa Đéc) và sông Vàm Nao; qua đó đánh giá biến đổi HTLD đoạn sông Tiền khu vực thành phố Sa Đéc.

3/30/2020 10:22:37 AM +00:00

Thử nghiệm vận dụng chu trình Kolb vào dạy học môn Thiên văn học đại cương tại trường Đại học Sài Gòn

Đề tài này được thực hiện nhằm giới thiệu chu trình Kolb trong phương pháp dạy học hiện đại và cách thức áp dụng nó thông qua việc xây dựng các bài giảng tiêu biểu trong môn Thiên văn học đại cương.

3/30/2020 9:29:48 AM +00:00

Bản đồ hành lang tường minh: Bản đồ cho bài toán tìm đường đa đối tượng

Bài viết trình bày cách xây dựng bản đồ hành lang tường minh (Explicit Corridor Map (ECM)) cho môi trường có chứa các vật cản và bản đồ có thể dễ dàng được cập nhật khi môi trường có sự thay đổi.

3/30/2020 6:28:26 AM +00:00

Application of collaborative teaching method in groups in geography subjects in ethnic minorities university preparatory school

Using collaborative teaching method in groups in Geography subjects at Ethnic Minorities University Preparatory Schools not only promotes the positive, self-conscious, creative initiative of students, facilitates students’ participation, sharing experiences and learning ask each other to prepare employees for the assignment of cooperation in the community, through which, many social skills are formed and developed such as social communication skills, problem solving skills, reporting skills, collaborative skills...

3/30/2020 6:21:28 AM +00:00

Xây dựng bộ công cụ đánh giá học sinh theo năng lực trong dạy học địa lí 10 – trung học phổ thông

Bài viết này đã đề xuất được quy trình xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá học sinh theo năng lực trong dạy học Địa lí 10 – THPT với các tiêu chí có thể đo lường dựa trên thang bậc nhận thức của Bloom.

3/30/2020 5:43:14 AM +00:00

Các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) hướng đến hợp tác phát triển bền vững

Phát triển bền vững là một trong những mục tiêu thiên niên kỷ của thế giới và là mục tiêu quan trọng ở các quốc gia, khu vực. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên hợp quốc “Biến chiến lược phát triển bền vững thành hiện thực trên trên phạm vi toàn cầu”, hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ đã đưa ra những chiến lược, những hành động cụ thể về phát triển bền vững.

3/30/2020 5:40:10 AM +00:00

Sử dụng ảnh Landsat xây dựng bản đồ nhiệt độ bề mặt đất khu vực thành phố Sơn La giai đoạn 2015-2019

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu ảnh Landsat 8 đa thời gian để ước tính giá trị nhiệt độ bề mặt khu vực thành phố Sơn La giai đoạn 2015 - 2019, kết quả cho thấy giá trị nhiệt độ dao động từ 16,20 C ÷ 57,30 C, trong đó giá trị nhiệt độ dao động từ 27,10 C ÷ 35,00 C tập trung chủ yếu ở các khu đô thị, khu dân cư nơi mà mật độ cây xanh thưa thớt hay thiếu cây xanh hoặc các khu vực đất trống.

3/30/2020 5:19:51 AM +00:00

Đánh giá khả năng khai thác ảnh vệ tinh quang học miễn phí phục vụ giám sát lớp phủ mặt đất tại Việt Nam

Việc kết hợp các loại tư liệu vệ tinh quang học khác nhau sẽ làm tăng cơ hội cho việc có được ảnh không mây phục vụ thường xuyên hơn cho mục tiêu giám sát bề mặt trái đất

3/30/2020 5:19:08 AM +00:00

Thực trạng và biện pháp phát triển năng lực sử dụng số liệu thống kê trong dạy học địa lí trung học phổ thông cho sinh viên ngành sư phạm địa lí

Bài viết trình bày kết quả thực hiện kết hợp phương pháp nghiên cứu lí thuyết và thực tế để đánh giá năng lực sử dụng số liệu thống kê trong dạy học địa lí trung học phổ thông của sinh viên ngành sư phạm địa lí.

3/29/2020 9:42:23 PM +00:00

Xác định phương pháp biểu hiện bản đồ trong sách giáo khoa Địa lý lớp 9 phục vụ học tập môn Bản đồ học đại cương

Bài viết trình bày khái quát về các phương pháp biểu hiện nội dung bản đồ, các phương pháp biểu hiện bản đồ trong các lược đồ sách giáo khoa Địa lý lớp 9.

3/29/2020 9:41:37 PM +00:00

Xây dựng một số tình huống trong dạy học địa lý lớp 9 ở trường trung học cơ sở nhằm hình thành cho học sinh năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn

Bài viết nhằm hướng tới việc trình bày những vấn đề cơ bản của dạy học tình huống như: Khái niệm tình huống học tập và dạy học theo tình huống; nguyên tắc xây dựng các tình huống học tập; quy trình xây dựng và sử dụng các tình huống dạy học.

3/29/2020 9:24:55 PM +00:00

Xử lý số liệu hỗn hợp GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou

Số liệu hỗn hợp GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou của lưới GNSS khu vực xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội được tập hợp đầy đủ và được xử lý tính toán bình sai trong hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o 15’, hệ độ cao Nhà nước. Kết quả cho thấy, sau bình sai, độ chính xác tọa độ điểm yếu nhất là 0.008 m, độ chính xác độ cao điểm yếu nhất là 0.015 m.

3/29/2020 9:12:51 PM +00:00

Địa danh phản ánh địa hình, thủy văn ở Tây Nam Bộ

Con người tồn tại và phát triển trong môi trường tự nhiên, vì thế môi trường tự nhiên đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nên văn hóa của con người. Tây Nam Bộ là vùng đất có những đặc trưng về khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng... gắn liền với sông nước.

3/29/2020 8:04:09 PM +00:00